Archive for December, 2018

LYAC Team

Lapkritis 2018 – Nobember 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. lapkričio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY3DE       KO25SJ   90   36    923   56956
     2.  LY2FN       KO14XV   52   35    991   36156
     3.  LY1CR       KO15CL   48   34    709   33768
     4.  LY2BBF      KO24PR   49   29    913   30375
     5.  LY1FX       KO25TL   48   15    678   26083
     6.  LY1BWB      KO24PR   41   20    883   20409
     7.  LY3TK       KO16KH   39   17    714   16682
     8.  LY3PEJ      KO15CL   39   17    637   16489
     9.  LY5EZ       KO05PO   23   13    509   11557
    10.  LY2DR       KO15CL   18   12    449    8932
    11.  LY2HQ       KO15OV   32   10    277    8392   FM
    12.  LY2CX       KO05NW   18    9    397    8125
    13.  LY4MA       KO14XW   19    9    248    6697
    14.  LY3PDX      KO14QL   17    8    233    6539   FM
    15.  LY3BBM      KO15XG   12    6    219    4311   FM
    16.  LY2SH       KO26IE   13    5    147    3781
    17.  LY3VH       KO24OR    2    1      6     511   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO65, JO68, JO75, JO79, JO81, JO82, JO83, JO84, JO86, JO91, JO92, JO93, JO94, JO99, JP70, JP81, KN09, KO00, KO01, KO02, KO03, KO04, KO05, KO06, KO10, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO38, KO39, KO45, KO47, KO49, KO53, KO55, KO59, KO64, KO67, KO69, KP00, KP10, KP11, KP13, KP20, KP21, KP22, KP23, KP30, KP32, KP40, KP41, KP42, KP50, KP52, KP60, KP71.
Iš viso 71 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1MX, LY1SU, LY1U, LY2BE, LY2CH, LY2CV, LY2GV, LY2JO, LY2LE, LY2NA, LY2PCU, LY2VO, LY3A, LY3BBE, LY3GS, LY3JE, LY3NLU, LY3PEL, LY3VP, LY4DL, LY4TB, LY5AG, LY5LT, LY5SB, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2FN        KO14XV  –  R1NW         KP71HU       991 km
   LY2FN        KO14XV  –  OH7UE        KP52DM       923 km
   LY3DE        KO25SJ  –  OH8MGK       KP23PQ       923 km
   LY2BBF       KO24PR  –  OH7UE        KP52DM       913 km
   LY3DE        KO25SJ  –  OH6LOB       KP13VM       909 km
   LY1BWB       KO24PR  –  OH6RM        KP32FP       883 km
   LY2BBF       KO24PR  –  OH6RM        KP32FP       883 km
   LY100Z       KO16OX  –  SP8WJW       KN09QR       816 km
   LY2FN        KO14XV  –  SM3BEI       JP81NG       814 km
   LY3DE        KO25SJ  –  OH6DX        KP32EQ       813 km
 
Pasiekimai po 11 mėnesių: 
     1. LY2R     321024 tšk.
     2. LY1CR    239344 tšk.
     3. LY2BBF   122209 tšk.
     4. LY3DE    120746 tšk.
     5. LY2FN     80814 tšk.
     6. LY3PEJ    64762 tšk.
     7. LY3TK     43308 tšk.
     8. LY2HQ     30085 tšk.
     9. LY1FX     26083 tšk.
    10. LY2DR     24765 tšk.
    11. LY5EZ     20924 tšk.
    12. LY3BBM    20481 tšk.
    13. LY1BWB    20409 tšk.
    14. LY3PDX    10834 tšk.
    15. LY2BDA    10277 tšk.
    16. LY4MA      8880 tšk.
    17. LY2CX      8125 tšk.
    18. LY2SH      3781 tšk.
    19. LY3VH       511 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY1CR                17   14    709   13367
     2.  LY2BBF      KO24PR    7    5    502    4103
     3.  LY2DR       KO15CL    3    2     51    1101   FM
     4.  LY3PEJ      KO15CL    3    2     51    1101   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO99, JP81, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO29.
Iš viso 16 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BAW, LY2BDA, LY2FN, LY3A.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK0EN        JO99JX       540 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM7DTE       JO75CN       504 km
   LY2BBF       KO24PR  –  ES3RF        KO29IF       502 km
   LY2BBF       KO24PR  –  ES2AFF       KO29EE       499 km
   LY1CR        KO15CL  –  ES2DF        KO29GG       445 km
   LY1CR        KO15CL  –  ES3RF        KO29IF       444 km
   LY1CR        KO15CL  –  SN1I         JO84CE       411 km
 
Pasiekimai po 11 mėnesių: 
     1. LY2R     250288 tšk.
     2. LY1CR    185208 tšk.
     3. LY2BBF    55753 tšk.
     4. LY2FN     31819 tšk.
     5. LY3DE     22958 tšk.
     6. LY3PEJ    21672 tšk.
     7. LY2DR     12021 tšk.
     8. LY2HQ      6726 tšk.
     9. LY3TK      5771 tšk.
    10. LY5EZ      5452 tšk.
    11. LY3PDX     1974 tšk.
    12. LY2BDA      539 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   17    724   18807
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO75, JO78, JO86, JO89, JO94, JO99, JP81, KO04, KO08, KO13, KO15, KO16, KO29, KO49, KO59, KP20, KP21.
Iš viso 17 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  R1DM         KO49XQ       569 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
   LY2R         KO15VS  –  SM0BHN       JO89WI       532 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2AXH       KP20OK       526 km
 
Pasiekimai po 11 mėnesių: 
     1. LY2R     136917 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-11

LRMD activity contest(LYAC)
NOVEMBER, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL100Z      KO16OX   87   48    816   54619
     2.  SP2FRY      JO83WR   49   37    820   41058
     3.  EW3AA       KO12TC   44   33   1017   39895
     4.  EU4AX       KO13VP   48   30    884   33584
     5.  EU1AI       KO33SV   34   27    686   26383
     6.  RA2FGG      KO04GT   19   17    783   15711
     7.  RA2FB       KO05WB   34   14    381   12396
     8.  RA2FX       KO05XB   19   10    393    7647
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO44, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO68, JO70, JO71, JO73, JO74, JO75, JO79, JO80, JO83, JO84, JO86, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP81, KN09, KO00, KO02, KO03, KO04, KO05, KO06, KO11, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO38, KO39, KO42, KO43, KO45, KO49, KO53, KO55, KO59, KO67, KO69, KO70, KP10, KP11, KP20, KP22, KP30, KP40, KP42, KP50, KP60.
Total 72 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL5CC, DL6NAA, ES1AO, ES1ATE, ES1MM, ES2AFF, ES2MC, ES2NJ, ES2PKW, ES2TI, ES3RF, ES4EQ, ES5EP, ES5PC, ES7RU, ES8TJM, EU1DE/2, EU1RC, EU2AA, EU6FN, EU7AS, EW1W, EW2BZ, EW3AE, EW6FS, EW6X, EW7T, EW8CN, HF60KMH, YL100K, YL100L, YL100R, YL100V, YL2AO, YL2CZ, YL2FD, YL2FZ, YL2IV, YL2KN, YL2LW, YL2MQ, YL2OK, YL2QW, YL2TD, YL3AKH, YL3CAAK, YL3FI, YL3GAO, YL3GEO, YL3GIE, YL3GV, YL3HA, YL3IQ, LA0BY, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH1OP, OH1XFE, OH2AQ, OH2FNR, OH2FQV, OH2HOT, OH2LHO, OH3AC, OH3BCX, OH3BYF, OH3LWP, OH3MHA, OH3TR, OH3XA, OH4YA, OH4LA, OH4ZS, OH5BHA, OH5BM, OH5BQ, OH5EIL, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6DX, OH6KP, OH6LOB, OH6MSZ, OH6RM, OH6UW, OH7UE, OH8MGK, OH8MTM, OK1FPR, OK1TEH, OK2LK, OV3T, OZ1ALS, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, R1AO, R1DM, R1MA, R1MQ, R1NW, RA1AEP, RA1AS, RA1TL, RA1WU, RM1A, RM1W, RW1AG, SK0CT, SK0EN, SK5EW, SK6QA, SK7CY, SK7MW, SM3BEI, SM4HCM, SM6BFE, SM7ATL, SM7ATL, SM7DTE, SM7HGY, SM7LCB, SM7XWI, SN1I, SN6F, SP1MVG, SP2CNW, SP2HHX, SP2HSX, SP2MHC, SP2U, SP2WPY, SP4CPB, SP4EIV, SP4TKB, SP4TXI, SP4XV, SP5BRD, SP5HFS, SP5KEI, SP5P, SP5PLW, SP5QIR, SP5U, SP5UNL, SP5XTY, SP5XTJ, SP6FXF, SP7MJL, SP7NWM, SP7SQM, SP7TEE, SP7WNY, SP7WOL, SP8GGV, SP8I, SP8WJW, SQ1GU, SQ2EEQ, SQ3GJ, SQ3KLK, SQ4CVB, SQ4OJD, SQ5ABG, SQ5AM, SQ5DRO, SQ5FBI, SQ5JUP, SQ5OMO, SQ5RZN, SQ5STY, SQ5TF, SQ6POB, SQ6POM, SQ7BQH, SQ7BQO, SQ7DRK, SQ7IQT, SQ7JHJ, SQ7PA, SQ7WOJ, SQ8AQX, SQ8BGR, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA, UA1DJ, UA2FDU, UA2FY, UA2FL, UA3LID, UR5LX
 
ODX QSO TOP-10:
   EW3AA        KO12TC  –  UA1ANA       KO69BW      1017 km
   EW3AA        KO12TC  –  R1AO         KP40TG       981 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK2LK        KP30ON       966 km
   EW3AA        KO12TC  –  RM1A         KO59BU       951 km
   EW3AA        KO12TC  –  UA1AJY       KO49VV       947 km
   EW3AA        KO12TC  –  R1DM         KO49XQ       931 km
   EU4AX        KO13VP  –  RA1AS        KP60DC       884 km
   SP2FRY       JO83WR  –  EW7T         KO53EV       820 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA0BY        JO59IX       820 km
   YL100Z       KO16OX  –  SP8WJW       KN09QR       816 km
 
Score after 11 months: 
     1. SP2FRY   335382 pnt
     2. YL2AJ    298529 pnt
     3. EW3AA    188023 pnt
     4. EU4AX    151529 pnt
     5. EU1AI    111222 pnt
     6. RA2FB     71960 pnt
     7. YL100Z    54619 pnt
     8. RA2FX     31940 pnt
     9. RA2FGG    28866 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   32   28    763   28120
     2.  YL100Z      KO16OX   25   20    701   18964
     3.  EW3AA       KO12TC   10    9    727    9117
     4.  EU1AI       KO33SV    7    6    661    5333
     5.  RA2FB       KO05WB    3    2     51    1108   FM
     6.  RA2FX       KO05XB    3    2     49    1104   FM
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN49, JN79, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO80, JO83, JO84, JO86, JO94, JO99, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO34, KO37, KO49, KP20, KP40.
Total 40 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DB6NT, DL0FTZ/P, DL6NCI, ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2MC, ES3RF, EU2AA, EU4AX, EW2BZ, YL100V, YL2CZ, YL2LW, YL2QW, YL3AG, YL3AG, YL3HA, OH2FNR, OH4LA, OK1DPV, OK1FEN/P, OK1FPR, OK1TEH, OZ1JMN, OZ3Z, OZ5KM, OZ7JRL, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, R1AO, R1DM, RA2FGG, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM3BEI, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP1N, SP2FAV, SQ2SAT
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  DL0FTZ/P     JN49IU       763 km
   EW3AA        KO12TC  –  SM7DTE       JO75CN       727 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   YL100Z       KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL100Z       KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL100Z       KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   EU1AI        KO33SV  –  R1DM         KO49XQ       661 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ1JMN       JO46IJ       655 km
 
Score after 11 months: 
     1. SP2FRY   251889 pnt
     2. YL2AJ    240727 pnt
     3. EW3AA    101559 pnt
     4. EU4AX     79021 pnt
     5. EU1AI     59982 pnt
     6. RA2FX     48382 pnt
     7. RA2FGG    48185 pnt
     8. RA2FB     19965 pnt
     9. YL100Z    18964 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   29   22    701   22073
     2.  RA2FGG      KO04GT   10    9    671    7741
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO69, JO75, JO83, JO86, JO89, JO94, JO99, JP81, JP90, KO03, KO04, KO06, KO08, KO13, KO15, KO16, KO26, KO29, KO38, KO49, KO59, KP11, KP20, KP21.
Total 25 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES3RF, ES5PC, EU4AX, YL2CZ, YL3AG, OH2AXH, OH3LWP, OH3TR, R1DM, RM1A, SK0CT, SK0EN, SK5EW, SK6W, SM0BHN, SM0BSO, SM0FZH, SM3BEI, SM5DWF, SM5EPC, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SP2DDV, SP2WPY, SP4MPB, SQ2SAT
 
ODX QSO TOP-10:
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   RA2FGG       KO04GT  –  SM6VTZ       JO58UJ       671 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK5EW        JO69UA       604 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   RA2FGG       KO04GT  –  SK0EN        JO99JX       584 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
   YL2AJ        KO16OX  –  RM1A         KO59BU       514 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3LWP       KP21AM       508 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3TR        KP11VK       497 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
 
Score after 11 months: 
     1. YL2AJ    137621 pnt
     2. EU4AX     20594 pnt
     3. RA2FGG    12371 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-11

LYAC Team

Spalis 2018 – October 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. spalio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   63   46    785   51109
     2.  LY1CR       KO15CL   34   28    709   26288
     3.  LY2BBF      KO24PR   18   13    617   11985
     4.  LY3PEJ      KO15CL   11    5    540    3953
     5.  LY2DR       KO15CL    7    4    540    2961
     6.  LY3TK       KO16KH    6    4    473    2803
     7.  LY2HQ       KO15OV    9    2     84    1205   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO65, JO67, JO68, JO69, JO75, JO78, JO83, JO84, JO89, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP81, KO04, KO05, KO06, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO34, KO36, KO37, KO38, KO45, KO69, KP00, KP01, KP10, KP11, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 48 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1SU, LY1U, LY2BBM, LY2BDA, LY2BJ, LY2CH, LY2J, LY2VO, LY3BBE, LY3BBM, LY4DL, LY5AG, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4GGC       JO69RK       738 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6VV        KP22WG       733 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP70VO       713 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
 
Pasiekimai po 10 mėnesių: 
     1. LY2R     321024 tšk.
     2. LY1CR    221739 tšk.
     3. LY2BBF   100545 tšk.
     4. LY3DE     63790 tšk.
     5. LY3PEJ    52059 tšk.
     6. LY2FN     44658 tšk.
     7. LY1CO     36507 tšk.
     8. LY3TK     26626 tšk.
     9. LY2HQ     22898 tšk.
    10. LY2VO     19831 tšk.
    11. LY2DR     15833 tšk.
    12. LY3PDX     4295 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   47   38   1290   40733
     2.  LY1CR                34   32   1071   30019
     3.  LY1CO       KO15XG   31   27   1001   26049
     4.  LY2FN       KO14XV   27   23    997   22079
     5.  LY2BBF      KO24PR   15   12    859    9625
     6.  LY3DE       KO25SJ   18   10    388    8425
     7.  LY3PEJ      KO15CL   13    7    211    4804
     8.  LY2HQ       KO15OV   10    4    156    2563   FM
     9.  LY3TK       KO16KH    5    3    473    2357
    10.  LY2DR       KO15CL    4    2    140    1307   FM
    11.  LY3PDX      KO14QL    1    1    134     634   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO22, JO43, JO45, JO46, JO55, JO56, JO58, JO63, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO75, JO83, JO84, JO86, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO45, KO49, KO70, KP20, KP40.
Iš viso 45 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2U, LY2VO, LY3BBE, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  PA2V         JO22IM      1290 km
   LY1CR        KO15CL  –  UR5LX        KO70WK      1071 km
   LY1CO        KO15XG  –  DL8QS        JO43KH      1001 km
   LY2R         KO15VS  –  UR5LX        KO70WK       999 km
   LY2FN        KO14XV  –  DL8QS        JO43KH       997 km
   LY2FN        KO14XV  –  UR5LX        KO70WK       943 km
   LY2FN        KO14XV  –  OV3T         JO46QH       928 km
   LY1CO        KO15XG  –  OV3T         JO46QH       918 km
   LY2R         KO15VS  –  OV3T         JO46QH       896 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ1DLD/P     JO45SK       895 km
 
Pasiekimai po 10 mėnesių: 
     1. LY2R     250288 tšk.
     2. LY1CR    183535 tšk.
     3. LY2BBF    54638 tšk.
     4. LY1CO     51943 tšk.
     5. LY2FN     31819 tšk.
     6. LY3DE     22958 tšk.
     7. LY3PEJ    21672 tšk.
     8. LY2DR     10920 tšk.
     9. LY2HQ      6726 tšk.
    10. LY3TK      5771 tšk.
    11. LY3PDX     1974 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   25   21    785   20437
     2.  LY1CO       KO15XG    3    2     90    1179
     3.  LY2VO       KO15PX    3    1     90     640
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO75, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO03, KO06, KO08, KO13, KO15, KO25, KO26, KO29, KO37, KO38, KO49, KO55, KP20.
Iš viso 21 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY3A.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
   LY2R         KO15VS  –  SM0BHN       JO89WI       532 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2AXH       KP20OK       526 km
   LY2R         KO15VS  –  SM0BSO       JO99BG       516 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7LCB       JO86GH       455 km
 
Pasiekimai po 10 mėnesių: 
     1. LY2R     118110 tšk.
     2. LY2VO      5698 tšk.
     3. LY1CO      4558 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-10

LRMD activity contest(LYAC)
OCTOBER, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   53   37    725   37965
     2.  EV890G      KO13VP   23   18    694   16715
     3.  EW3AA       KO12TC   20   17    727   16257
     4.  EU1AI       KO33SV   17   13    620   12085
     5.  RA2FGG      KO04GT    7    7    482    5431
     6.  RA2FB       KO05WB   12    7    381    5231
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO55, JO65, JO68, JO75, JO78, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO22, KO24, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO38, KO45, KO49, KO69, KP00, KP01, KP10, KP11, KP20, KP22, KP40.
Total 47 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES1ATE, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2NJ, ES2PKW, ES2TI, ES5PC, ES7RU, ES8TJM, EU1DE, EU1RC, EU2AA, EU3AI, EU890G, EW4VX, EW6FS, EW6X, YL2EM, YL2FD, YL2FZ, YL2OK, YL2PJ, YL2TD, YL3AG, YL3GU, YL3IQ, OH0AZX, OH1AU, OH1F, OH1ND, OH1OP, OH2LH, OH3TR, OH4LA, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6GVA, OH6UW, OH6VV, OH7XM, OZ6TY, R1AO, RA2FX, SF6F, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM4DXO, SM4GGC, SM6BFE, SM6VTZ, SM7ATL, SM7DTE, SN1I, SP2CNW, SP2DDV, SP2DDV, SP2HHX, SP2WPY, SP5TEE, SP7TEE, SQ7OFB, SQ9MLZ, UA1AJY, UA1ANA, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EW3AA        KO12TC  –  SM7DTE       JO75CN       727 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   EV890G       KO13VP  –  SK7CY        JO65RJ       694 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   EV890G       KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   EW3AA        KO12TC  –  YL2OK        KO37AS       649 km
   EV890G       KO13VP  –  ES2TI        KO29HH       633 km
   EW3AA        KO12TC  –  YL2FZ        KO37QI       632 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7CY        JO65RJ       628 km
 
Score after 10 months: 
     1. YL2AJ    298529 pnt
     2. R1DM     202675 pnt
     3. EW3AA    148128 pnt
     4. EU1AI     84839 pnt
     5. RA2FB     64718 pnt
     6. RA2FX     24293 pnt
     7. EV890G    16715 pnt
     8. RA2FGG    13155 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   50   37   1514   40416
     2.  EW3AA       KO12TC   21   18    925   19324
     3.  RA2FX       KO05XB   28   18   1170   19081
     4.  RA2FGG      KO04GT   19   17   1141   16563
     5.  RA2FB       KO05WB   10    5    331    3918
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO02, JO22, JO43, JO45, JO55, JO56, JO58, JO62, JO63, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO83, JO90, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO45, KO49, KO59, KO70, KP20, KP40.
Total 46 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DJ4TC, DL7APV, DL8QS, ES2AFF, ES2DF, ES2PKW, ES7RU, EU1AI, EU2AA, EV890G, EW2BZ, EW6FS, EW6X, G3XDY, YL2CP, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3GEA, YL3GIE, YL3IQ, YL3IQ, OH2FNR, OH4LA, OK1TEH, OV3T, OZ1DLD/P, OZ1SKY, OZ3Z, OZ6TY, OZ6Z, OZ7Z, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, PA1TK, PA2V, R1AO, RA1AJW, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM3BEI, SM4GGC, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7ATL, SM7DTE, SM7DTT, SN1I, SP2CNW, SP2DDX, SP2FRY, SP2WPY, SP9ZHR, SQ2SAT, UA1AJY, UA2FY, UA2FL, UR5LX
 
ODX QSO TOP-10:
   YL2AJ        KO16OX  –  G3XDY        JO02OB      1514 km
   RA2FX        KO05XB  –  PA1TK        JO22IJ      1170 km
   RA2FGG       KO04GT  –  UR5LX        KO70WK      1141 km
   YL2AJ        KO16OX  –  UR5LX        KO70WK      1104 km
   RA2FGG       KO04GT  –  PA2V         JO22IM      1072 km
   YL2AJ        KO16OX  –  DL8QS        JO43KH       996 km
   EW3AA        KO12TC  –  SF6X         JO67EH       925 km
   EW3AA        KO12TC  –  UR5LX        KO70WK       872 km
   RA2FX        KO05XB  –  DL8QS        JO43KH       872 km
   EW3AA        KO12TC  –  OZ9FW        JO65CO       843 km
 
Score after 10 months: 
     1. YL2AJ    240727 pnt
     2. R1DM     102715 pnt
     3. EW3AA     92442 pnt
     4. EU1AI     54649 pnt
     5. RA2FGG    48185 pnt
     6. RA2FX     47278 pnt
     7. RA2FB     18857 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  R1DM        KO49XQ   15   12    724   11725
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO99, JP81, KO08, KO15, KO29, KO37, KO38, KP11, KP20, KP32, KP60, KP71.
Total 12 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2MC, ES5PC, EV890G, EW6BA, YL2FZ, YL2IV, YL3AG, OH2AXH, OH3MCK, OH4MVH, R1NW, SK0CT, SK0EN, SM0BHN, SM0BSO, SM3BEI, SM5EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SP2WPY, SP4MPB, UA1CCU
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0EN        JO99JX       625 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2R         KO15VS       569 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES0FX        KO08XL       477 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH3MCK       KP11WL       388 km
   R1DM         KO49XQ  –  R1NW         KP71HU       350 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH4MVH       KP32PG       322 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES2AFF       KO29EE       321 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES2DF        KO29GG       310 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES2MC        KO29GG       310 km
 
Score after 10 months: 
     1. YL2AJ    115548 pnt
     2. R1DM      46770 pnt
     3. RA2FGG     4630 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-10

LYAC Team

Rugsėjis 2018 – September 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. rugsėjo mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   68   44    780   51362
     2.  LY1CR       KO15CL   21   20    597   16163
     3.  LY2FN       KO14XV   22   16    669   13803
     4.  LY2BBF      KO24PR   24   15    659   13151
     5.  LY2HS       KO25TM   16   12    531    9215
     6.  LY3TK       KO16KH   14    9    473    6739
     7.  LY3PEJ      KO15CL   14    8    552    6411
     8.  LY2BDA      KO24MQ    9    7    358    4576
     9.  LY2CG       KO24OQ    8    7    284    4528
    10.  LY2HQ       KO15OV   12    4    126    2626   FM
    11.  LY5XX       KO14OH    2    1     85     670   FM
    12.  LY5AG       KO24PR    3    1     22     540   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO38, KO45, KO49, KO53, KO59, KO69, KP00, KP01, KP10, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 51 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1SU, LY2BAW, LY2BJ, LY2CH, LY2DR, LY2J, LY2PCO, LY2VO, LY3A, LY3BBE, LY3CV, LY3GS, LY3ZM, LY4MA, LY5AK, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  OH6RM        KP32FP       780 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6CEN       JO67AJ       741 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6VV        KP22WG       733 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ2AR        JO65BT       729 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK4AO        JP70TO       719 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
   LY2R         KO15VS  –  UA1ANA       KO69BW       676 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R     269915 tšk.
     2. LY1CR    195451 tšk.
     3. LY2BBF    95383 tšk.
     4. LY3PEJ    50068 tšk.
     5. LY2FN     44658 tšk.
     6. LY1CO     36507 tšk.
     7. LY3TK     23823 tšk.
     8. LY2HS     22682 tšk.
     9. LY2HQ     22450 tšk.
    10. LY2BDA    10277 tšk.
    11. LY2CG      4528 tšk.
    12. LY5XX       670 tšk.
    13. LY5AG       540 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   32   26    785   26319
     2.  LY1CR                20   19    709   16487
     3.  LY2FN       KO14XV   14   11    488    9740
     4.  LY2BBF      KO24PR   10    8    508    6692
     5.  LY3PEJ      KO15CL    3    2     78    1128
     6.  LY2HQ       KO15OV    4    1     78     591   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO26, KO29, KO34, KO35, KO37, KO42, KP00, KP20, KP40.
Iš viso 34 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BDA, LY2CH, LY2DR, LY4H, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  R1AO         KP40TG       607 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R     209555 tšk.
     2. LY1CR    153516 tšk.
     3. LY2BBF    47735 tšk.
     4. LY1CO     25894 tšk.
     5. LY3PEJ    17921 tšk.
     6. LY2FN      9740 tšk.
     7. LY2HS      7099 tšk.
     8. LY2HQ      4163 tšk.
     9. LY3TK      3414 tšk.
    10. LY2BDA      539 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   19    785   20127
     2.  LY1CO       KO15XG    2    2     58    1063
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO75, JO78, JO79, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, JP90, KO08, KO15, KO16, KO25, KO29, KO35, KP20.
Iš viso 19 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BJ, LY2BUU, LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  SK5EW        JO79XB       595 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5DWF       JP90JA       558 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R      97673 tšk.
     2. LY1CO      3379 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-09

LRMD activity contest(LYAC)
SEPTEMBER, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   59   36    820   42889
     2.  YL2AJ       KO16OX   58   41    725   41119
     3.  R1DM        KO49XQ   55   34    743   37144
     4.  EW3AA       KO12TC   30   25    727   25989
     5.  EU4AX       KO13VP   23   20    767   18478
     6.  EU1AI       KO33SV   21   18    661   16592
     7.  RA2FB       KO05WB   12    7    381    5194
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN89, JO44, JO45, JO46, JO55, JO58, JO59, JO60, JO62, JO63, JO65, JO67, JO68, JO70, JO71, JO74, JO75, JO82, JO83, JO84, JO86, JO88, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO07, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO38, KO45, KO49, KO53, KO59, KO61, KO69, KP00, KP01, KP10, KP20, KP21, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP50, KP71.
Total 73 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL1RNT, DL5AG, DM3D, ES0FX, ES0NW, ES1AO, ES1ATE, ES1OX, ES2DF, ES2MC, ES2PKW, ES2TI, ES2TI, ES2TJM, ES3CC, ES5PC, ES8TJM, EU2AA, EU2AX, EU3AA, EW2BZ, EW3BK, EW6X, EW7T, YL2CP, YL2FD, YL2GP, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL2PJ, YL3ES, YL3GAO, YL3GEA, YL3GU, YL3IQ, LA0BY, LA2Z, OG60F, OH1AU, OH1F, OH1ND, OH1OP, OH2FNR, OH2FQV, OH3AC, OH3DP, OH4LA, OH4MVH, OH5B, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH5ZA, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7MFO, OH7RJ, OH8MGK, OH8MTM, OH8Z, OI3V, OK1DOY, OK1KTW, OK1TEH, OK1TRW, OK2EW, OK6TW, OV3T, OZ1ALS, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ5W, OZ6TY, OZ7KJ, OZ8ZS, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA1AJW, RA2FX, RK1AA, SA7W, SF6F, SK0EN, SK4AO, SK6HB, SK6QA, SK7CY, SK7MW, SM0NZY, SM3BEI, SM5DFF, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6CEN, SM6YNO, SM7ATL, SM7DTE, SM7EPM, SM7HGY, SM7LCB, SM7XWI, SM7XWX, SN1I, SO100ZHP, SP1MVG, SP2CNW, SP2DDV, SP2FAV, SP2HHX, SP3PWL, SP5AOZ, SP6FXF, SP6KEP, SP6TRX, SP7TEE, SP9BJV, SP9ENV/1, SQ2SAT, SQ7OFB, SQ7OYG, SQ9MLZ, UA1AJY, UA1ANA, UA2FL, UT8AL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA0BY        JO59IX       820 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES5PC        KO38HJ       751 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM5KWU       JO89IP       743 km
   EW3AA        KO12TC  –  SM7DTE       JO75CN       727 km
   EW3AA        KO12TC  –  ES5PC        KO38HJ       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  EW6X         KO45IM       725 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
 
Score after 9 months: 
     1. SP2FRY   314530 pnt
     2. YL2AJ    260564 pnt
     3. R1DM     202675 pnt
     4. EW3AA    131871 pnt
     5. EU4AX    117945 pnt
     6. EU1AI     72754 pnt
     7. RA2FB     64091 pnt
     8. RA2FX     24293 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   39   31    779   32345
     2.  YL2AJ       KO16OX   38   30    701   29496
     3.  EW3AA       KO12TC   16   14    676   13570
     4.  EU1AI       KO33SV   12    9    635    8846
     5.  EU4AX       KO13VP   12    9    641    8737
     6.  RA2FX       KO05XB    5    3    245    1898
     7.  RA2FB       KO05WB    3    3    100    1657
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN79, JN89, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO42, KO49, KO59, KO69, KP20, KP40.
Total 51 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL6NCI, E2DF, ES0FX, ES2AFF, ES2CM, ES2DF, ES2MC, ES2PKW, EU2AA, EW2BZ, EW6FS, EW8W, YL2GP, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL2OK, YL3IQ, LA2Z, OH0AZX, OH2FNR, OH2FQV, OH4LA, OK1DPV, OK1FPR, OK1TEH, OK2PMS, OK6TW, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JRL, OZ7KJ, OZ8ZS, OZ9GE, R1AO, RA1AJW, SA7W, SE6R, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP2MKO, SP2WPY, SP9BJV, SQ2SAT, SQ7OFB, UA1AJY, UA1ANA, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6BFE       JO68DQ       651 km
   EW3AA        KO12TC  –  YL2OK        KO37AS       649 km
 
Score after 9 months: 
     1. YL2AJ    219039 pnt
     2. SP2FRY   195323 pnt
     3. R1DM     102715 pnt
     4. EU4AX     79021 pnt
     5. EW3AA     73118 pnt
     6. EU1AI     54649 pnt
     7. RA2FX     28197 pnt
     8. RA2FB     14939 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   23   16    701   16925
     2.  EU4AX       KO13VP    7    5    767    6427
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO75, JO78, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO08, KO13, KO15, KO16, KO26, KO29, KP20.
Total 17 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, EW6FS, YL3AG, OH0AXH, OH2AXH, SK0CT, SK0EN, SK5EW, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM0FZH, SM0NZY, SM0RJV, SM3BEI, SM5DWF, SM5EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SP2WPY
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0CT        JO99BM       740 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM0FZH       JO99HI       710 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
   EU4AX        KO13VP  –  ES0FX        KO08XL       550 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7LCB       JO86GH       550 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK6W         JO78FM       547 km
 
Score after 9 months: 
     1. YL2AJ    115548 pnt
     2. R1DM      35045 pnt
     3. EU4AX     20594 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-09

LYAC Team

Rugpjūtis 2018 – August 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. rugpjūčio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY1CR       KO15CL   39   34    709   32225
     2.  LY2BBF      KO24PR   21   15    508   12502
     3.  LY3DE       KO25SJ   18   15    603   11632
     4.  LY3PEJ      KO15CL   19   14    778   11513
     5.  LY5EZ       KO05PO   12   10    767    9367
     6.  LY1R        KO14RV   13    7    404    5399
     7.  LY3TK       KO16KH    7    5    473    3618
     8.  LY2HQ       KO15OV   14    5    157    3411   FM
     9.  LY2BDA      KO24MQ    6    4    201    2606
    10.  LY3BBM      KO15XG    7    4    193    2582   FM
    11.  LY3OO       KO14NU    4    2     79    1147   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO44, JO46, JO55, JO65, JO67, JO68, JO75, JO76, JO78, JO83, JO84, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO00, KO04, KO05, KO06, KO07, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO37, KO38, KO42, KO43, KO45, KP10.
Iš viso 42 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1SM, LY1SU, LY2BE, LY2BJ, LY2BUM, LY2CH, LY2CV, LY2CX, LY2DE, LY2FU, LY2J, LY2LE, LY2PE, LY2UT, LY2VO, LY3BUC, LY3CV, LY3EZ, LY3GAO, LY3JE, LY3MN, LY3PDX, LY3QQ, LY4DL, LY4H, LY4TB.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY3PEJ       KO15CL  –  OZ1ALS       JO44XX       778 km
   LY5EZ        KO05PO  –  OZ7KJ        JO46ML       767 km
   LY5EZ        KO05PO  –  OZ1ALS       JO44XX       721 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY1CR        KO15CL  –  OZ6TY        JO55XE       649 km
   LY1CR        KO15CL  –  OZ9FW        JO65CO       629 km
   LY3DE        KO25SJ  –  OH1AU        KP10CM       603 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM5EPO       JP80MC       599 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6F         JO67QS       597 km
 
Pasiekimai po 8 mėnesių: 
     1. LY2R     218553 tšk.
     2. LY1CR    179288 tšk.
     3. LY2BBF    82232 tšk.
     4. LY3DE     63790 tšk.
     5. LY3PEJ    43657 tšk.
     6. LY2VO     19831 tšk.
     7. LY2HQ     19824 tšk.
     8. LY3TK     17084 tšk.
     9. LY3BBM    16170 tšk.
    10. LY5EZ      9367 tšk.
    11. LY2BDA     5701 tšk.
    12. LY1R       5399 tšk.
    13. LY3OO      1147 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2BBF      KO24PR    5    4    313    2722
     2.  LY3PEJ      KO15CL    3    2     51    1101
     3.  LY2HQ       KO15OV    3    1      6     513   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO05, KO12, KO13, KO15, KO24, KO45.
Iš viso 6 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2DR, LY2U, LY3BBE, LY4SS.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2BBF       KO24PR  –  EW6X         KO45IM       235 km
   LY2BBF       KO24PR  –  LY4SS        KO24QS         8 km
   LY2HQ        KO15OV  –  LY2U         KO15PV         6 km
   LY2HQ        KO15OV  –  LY3BBE       KO15PV         6 km
   LY2HQ        KO15OV  –  LY2CH        KO15OV         1 km
   LY3PEJ       KO15CL  –  LY2DR        KO15CL         1 km
Pasiekimai po 8 mėnesių: 
     1. LY2R     183236 tšk.
     2. LY1CR    137029 tšk.
     3. LY2BBF    41043 tšk.
     4. LY3PEJ    16793 tšk.
     5. LY3DE     14533 tšk.
     6. LY5EZ      5452 tšk.
     7. LY2HQ      3572 tšk.
     8. LY3TK      3414 tšk.
     9. LY2BDA      539 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    554    2716
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO99.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
Pasiekimai po 8 mėnesių: 
     1. LY2R       5432 tšk.
 
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    2    1     35     850   FM
     2.  LY2VO       KO15PV    1    1     35     675   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO15.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  LY5VP        KO15PV        35 km
Pasiekimai po 8 mėnesių: 
     1. LY2R       4320 tšk.
     2. LY2VO       675 tšk.
 
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-08

LRMD activity contest(LYAC)
AUGUST, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   49   37    820   39500
     2.  YL2AJ       KO16OX   49   38    798   37997
     3.  R1DM        KO49XQ   46   29    711   30377
     4.  EW3AA       KO12TC   26   22    725   21267
     5.  EU4AX       KO13VP   28   23    767   21124
     6.  RA2FX       KO05XB   19   14    899   12133
     7.  RA2FB       KO05WB   21   14    593   11868
     8.  RA2FGG      KO04GT    9    9    646    7724
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN69, JN79, JN99, JO44, JO45, JO46, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO71, JO73, JO74, JO75, JO77, JO78, JO83, JO84, JO86, JO88, JO89, JO90, JO93, JO94, JO99, JP70, JP71, JP81, JP92, KN09, KO00, KO02, KO04, KO05, KO06, KO07, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO22, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO37, KO38, KO42, KO45, KO49, KO59, KO95, KP00, KP10, KP11, KP20, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP42, KP50, KP52, KP71.
Total 78 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DM4EE, ES0NW, ES1AO, ES1ATE, ES1OX, ES2DF, ES2NJ, ES2PKW, ES2TI/0, ES5PC, ES7A, ES8TJM, EU1AI, EU1DE/2, EU1RC, EU2AA, EU2Q, EW3SS, EW6X, EW8W, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL2TD, YL3DW, YL3GAO, YL3GEA, YL3GU, YL3IQ, LA0BY, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH1ND, OH2EM, OH2FQV, OH2KW, OH2NT, OH3AC, OH3BCX, OH3DP, OH3MCK, OH3TR, OH4LA, OH4MVH, OH5BQ, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6NJ, OH6RM, OH6UW, OH6UX, OH6X, OH7MFO, OH7UE, OH7X, OH8MGK, OH8Z, OK1DPV, OK1DQT/P, OK1DSZ, OK1FEN/P, OV3T, OZ1ALS, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ6TY, OZ7KJ, OZ8ZS, OZ9FW, R1AO, R1NW, RA1AGJ, RD3FD, RW1AG, SA7W, SA7W, SF6F, SK0EN, SK3MF, SK4AO, SK5EV, SK6W, SK7AF/7, SK7CY, SK7MW, SM0EZZ, SM3BEI, SM4DXO, SM5DFF, SM5EPO, SM6BFE, SM6NOC, SM6VTZ, SM7ATL, SM7DTE, SM7NR, SN1I, SP1MVG, SP2DDV, SP2FAV, SP2HHX, SP2ORL, SP5BRD, SP6FXF, SP6KEP, SP6TRX, SP8WJW, SP9APC, SP9BJV, SQ6POB, SQ7OFB, SQ8AQX, UA1ABJ, UA2FY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   RA2FX        KO05XB  –  SK3MF        JP92FW       899 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA0BY        JO59IX       820 km
   YL2AJ        KO16OX  –  LA0BY        JO59IX       798 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   EW3AA        KO12TC  –  ES5PC        KO38HJ       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK3MF        JP92FW       713 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK3MF        JP92FW       711 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
 
Score after 8 months: 
     1. SP2FRY   271641 pnt
     2. YL2AJ    219445 pnt
     3. R1DM     165531 pnt
     4. EW3AA    105882 pnt
     5. EU4AX     99467 pnt
     6. RA2FB     58897 pnt
     7. RA2FX     24293 pnt
     8. RA2FGG     7724 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   34   26    779   28446
     2.  YL2AJ       KO16OX   31   25    701   24539
     3.  R1DM        KO49XQ   29   20    625   19441
     4.  ES7A        KO28SJ   28   17    622   16260
     5.  EU4AX       KO13VP   12   11    767   10257
     6.  RA2FGG      KO04GT   11   11    584    8935
     7.  EW3AA       KO12TC    7    7    649    6290
     8.  RA2FX       KO05XB    7    5    579    3581
     9.  RA2FB       KO05WB    4    3    100    1708
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN69, JO33, JO43, JO45, JO46, JO54, JO55, JO58, JO59, JO60, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO73, JO74, JO75, JO83, JO86, JO93, JO99, JP70, JP80, JP81, JP92, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO17, KO24, KO26, KO28, KO29, KO34, KO37, KO45, KO49, KO59, KO67, KP00, KP10, KP11, KP20, KP23, KP30, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 55 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DG0VOG, DJ8MS, DK0IZ, ES0FX, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2MC, ES2PETS, ES2PKW, ES7GN, EU2AA, EW6X, YL2GP, YL2IV, YL2OK, YL3AG, YL3IQ, LA2Z, OH0AZX, OH1AXT, OH1ND, OH2FDQ, OH2FQV, OH3TR, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH7RJ, OH8MGK, OK1FEN/P, OK1PGS, OK1TEH, OZ1DLD/P, OZ1JMN, OZ3Z, OZ6TY, OZ7KJ, OZ8PG, OZ8ZS, OZ9FW, OZ9GE, PA0O, R1AO, R1NW, RA1AGJ, RA1TM, RA4FGG, RW1AG, SA7W, SE6R, SF6X, SK0EN, SK4AO, SK7MW, SM3AKW, SM3BEI, SM4DXO, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SP1MVG, SP2DDV, SP2QVH, SQ6POB, UA1AJY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2FRY       JO83WR  –  PA0O         JO33II       739 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ8PG        JO66EC       671 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ1JMN       JO46IJ       655 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
 
Score after 8 months: 
     1. YL2AJ    189543 pnt
     2. SP2FRY   162978 pnt
     3. R1DM     102715 pnt
     4. EU4AX     70284 pnt
     5. EW3AA     59548 pnt
     6. RA2FGG    31622 pnt
     7. RA2FX     26299 pnt
     8. ES7A      16260 pnt
     9. RA2FB     13282 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   19   17    701   16608
     2.  R1DM        KO49XQ   14   11    724   11310
     3.  EU4AX       KO13VP    6    6    767    5503
     4.  RA2FGG      KO04GT    7    6    411    4630
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO75, JO78, JO83, JO86, JO91, JO94, JO99, JP81, JP92, KO03, KO04, KO06, KO08, KO13, KO16, KO29, KO49, KO59, KP11, KP20, KP30, KP71.
Total 24 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, YL2AO, YL2IV, OH2AXH, OH3TR, OH5LK, R1NW, RM1A, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0FZH, SM3AKW, SM3BEI, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SP2DDV, SP2HMR, SP2WPY, SP4MPB, SP7TEE
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3AKW       JP92AO       716 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM0FZH       JO99HI       640 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP7TEE       JO91SS       626 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0EN        JO99JX       625 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
 
Score after 8 months: 
     1. YL2AJ     98623 pnt
     2. R1DM      35045 pnt
     3. EU4AX     14167 pnt
     4. RA2FGG     4630 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-08

LYAC Team

Liepa 2018 – July 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. liepos mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY1CR       KO15CL   35   29    714   28434
     2.  LY2BBF      KO24PR   18   14    512   10942
     3.  LY3DE       KO25SJ   22   12    528   10662
     4.  LY2HS       KO25TM   13    8    262    5622
     5.  LY3TK       KO16KH    9    6    473    4791
     6.  LY3PEJ      KO15CL    8    6    552    4423
     7.  LY1CO       KO15XG    8    6    306    4240
     8.  LY2HQ       KO15OV    6    3     75    1745   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO65, JO67, JO68, JO75, JO78, JO83, JO84, JO86, JO89, JO94, JO99, JP81, KO04, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO22, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO45, KO46, KP00, KP20.
Iš viso 35 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1FX, LY1SM, LY1SU, LY2BJ, LY2CH, LY2J, LY2KH, LY2VO, LY3DT, LY3E, LY3GS, LY3JE, LY3KG, LY4DL.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY1CR        KO15CL  –  SM6VTZ       JO58UJ       714 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6FHZ       JO67AQ       669 km
   LY1CR        KO15CL  –  OZ6TY        JO55XE       649 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6F         JO67QS       597 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK6W         JO78FM       578 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK7MW        JO65MJ       578 km
   LY1CR        KO15CL  –  OH4LA        KP20LG       557 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK7CY        JO65RJ       552 km
 
Pasiekimai po 7 mėnesių: 
     1. LY2R     218553 tšk.
     2. LY1CR    147063 tšk.
     3. LY2BBF    69730 tšk.
     4. LY3DE     52158 tšk.
     5. LY1CO     36507 tšk.
     6. LY3PEJ    32144 tšk.
     7. LY2VO     19831 tšk.
     8. LY2HQ     16413 tšk.
     9. LY2HS     13467 tšk.
    10. LY3TK     13466 tšk.
    11. LY2BDA     3095 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   25   20    785   21130
     2.  LY1CR                25   23    697   20761
     3.  LY2BBF      KO24PR   10    8    499    6006
     4.  LY3PEJ      KO15CL    3    2    578    1746
     5.  LY3TK       KO16KH    1    1     77     577
     6.  LY2BDA                2    1     22     539
     7.  LY2HQ       KO15OV    3    1     12     519   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO89, JO93, JO94, JO97, JO99, JP71, JP80, KO04, KO12, KO13, KO15, KO16, KO17, KO19, KO24, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KP20, KP40.
Iš viso 28 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CG, LY2CH, LY3BBE, LY4TB.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP71SB       759 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  R1AO         KP40TG       607 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
 
Pasiekimai po 7 mėnesių: 
     1. LY2R     183236 tšk.
     2. LY1CR    137029 tšk.
     3. LY2BBF    38321 tšk.
     4. LY1CO     25894 tšk.
     5. LY3PEJ    15692 tšk.
     6. LY3DE     14533 tšk.
     7. LY2HS      7099 tšk.
     8. LY3TK      3414 tšk.
     9. LY2HQ      3059 tšk.
    10. LY2BDA      539 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   18    785   18877
     2.  LY2HM       KO15CX    6    4    380    3078
     3.  LY2VO       KO15MU    4    3    314    2000
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO77, JO83, JO89, JO99, JP71, JP81, KO08, KO15, KO16, KO26, KO29, KO37, KO49, KO59, KP21, KP30.
Iš viso 18 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP71SB       759 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7GEP       JO77IP       592 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  OH5LK        KP30ON       570 km
   LY2R         KO15VS  –  R1DM         KO49XQ       569 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
 
Pasiekimai po 7 mėnesių: 
     1. LY2R      77546 tšk.
     2. LY2VO      5058 tšk.
     3. LY2HM      3078 tšk.
     4. LY1CO      2316 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-07

LRMD activity contest(LYAC)
JULY, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   44   33    725   33597
     2.  SP2FRY      JO83WR   41   30    779   32549
     3.  SP2DDV      JO83VE   30   25    758   22422
     4.  EW3AA       KO12TC   26   20    804   21412
     5.  EU4AX       KO13VP   19   17    767   15195
     6.  RA2FB       KO05WB   14   10    688    8853
     7.  YL3GV       KO37MJ   14    9    557    7464
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO44, JO45, JO50, JO55, JO58, JO59, JO63, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO71, JO73, JO74, JO75, JO80, JO82, JO83, JO84, JO86, JO90, JO91, JO92, JO93, JO94, JO99, JP71, JP81, KO02, KO04, KO05, KO12, KO13, KO15, KO16, KO17, KO22, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO45, KO46, KO49, KO59, KO69, KP00, KP10, KP20, KP30, KP40.
Total 59 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DB6NT, DH8BQA, DJ2NR, DL5AG, ES1ATE, ES2AFF, ES2PKW, ES2TI, ES6FX, ES7RU, EU1AI, EU2AA, EU3AA, EU3AI, EW6FS, EW6X, EW8W, YL2EM, YL2GD, YL2GV, YL2OK, YL2PJ, YL3GEA, YL3GU/P, YL3IQ, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH4LA, OH5LK, OK1FEN, OK1FEN/P, OK1HMP, OK1TEH, OL1B, OZ1ALS, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ6TY, OZ8PG, OZ8ZS, R1AO, R1DM, RA1AJW, RA2FGG, SF6F, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM0EZZ, SM3BEI, SM4DXO, SM6BFE, SM6FHZ, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SN1I, SP1MVG, SP2AJ, SP2ORL, SP2WPY, SP3KEY, SP5BRD, SP6FXF, SP6KEP, SP9BJV, SQ3NMV, SQ6POB, SQ7OYG, SQ9KPA, UA1AJY, UA1ANA, UA1FZG, UA1ZFG, UA2FY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EW3AA        KO12TC  –  ES2TI        KO29HH       804 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0EN        JO99JX       758 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  EW6X         KO45IM       725 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6BFE       JO68DQ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   RA2FB        KO05WB  –  OH5LK        KP30ON       688 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
 
Score after 7 months: 
     1. SP2FRY   232141 pnt
     2. YL2AJ    181448 pnt
     3. R1DM     135154 pnt
     4. EW3AA     84615 pnt
     5. EU4AX     78343 pnt
     6. EU1AI     56162 pnt
     7. SP2DDV    50754 pnt
     8. RA2FB     47029 pnt
     9. YL3GV      7464 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   33   26    673   25258
     2.  SP2DDV               24   20    758   19541
     3.  R1DM        KO49XQ   26   18    724   16985
     4.  EU1AI       KO33SU   11   10    635    9100
     5.  EW3AA       KO12TC   10   10    676    9055
     6.  RA2FGG      KO04GT    6    6    584    4779
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO54, JO55, JO58, JO65, JO67, JO68, JO70, JO74, JO75, JO82, JO83, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO04, KO12, KO13, KO15, KO16, KO17, KO19, KO24, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO42, KO49, KO59, KO69, KP12, KP20, KP32, KP33, KP40, KP50, KP71.
Total 43 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2PKW, ES3NA, ES6FX, ES7RF, ES7RU, EU2AA, EU4AX, EW6FS, EW8W, YL2LW, YL3AG, YL3GEA, YL3IQ, OH2FNR, OH2FQV, OH4LA, OH4MVH, OH6UW, OH6ZZ, OH7RJ, OK1FEN, OK1TEH, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JRL, OZ8ZS, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AJW, RW1AG, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM0EZZ, SM1CJV, SM3BEI, SM4DXO, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SP1MVG, SP2FRY, SP2HHX, SP2MKO, SP2WPY, SQ3NMV, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0EN        JO99JX       758 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6BFE       JO68DQ       701 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6VTZ       JO58UJ       693 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   EU1AI        KO33SU  –  SP2FRY       JO83WR       635 km
 
Score after 7 months: 
     1. YL2AJ    165004 pnt
     2. SP2FRY   134532 pnt
     3. SP2DDV    94475 pnt
     4. R1DM      83274 pnt
     5. EU4AX     60027 pnt
     6. EW3AA     53258 pnt
     7. EU1AI     45803 pnt
     8. RA2FGG    22687 pnt
     9. RA2FB     11574 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   19   14    653   14220
     2.  SP2DDV      JO83VE   13   13    705   11710
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN79, JO50, JO58, JO65, JO70, JO75, JO77, JO82, JO83, JO86, JO91, JO99, JP80, JP81, KO08, KO15, KO29, KO37, KO49, KO59, KP11.
Total 21 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL6NCI, ES0FX, ES2AFF, ES2AO, ES2DF, YL2FZ, YL3AG, OH3LWP, OH3TR, OH5LK, OK1KZE, OK2KKA, R1DM, RM1A, SK0CT, SK0EN, SK7MW, SM0BHN, SM3BEI, SM4DXO, SM5EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7GEP, SM7LCB, SP2QVH, SQ3NMV, SQ7OYG
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0CT        JO99BM       705 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6VTZ       JO58UJ       693 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM7GEP       JO77IP       533 km
   SP2DDV       JO83VE  –  DL6NCI       JO50VI       520 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7GEP       JO77IP       516 km
   YL2AJ        KO16OX  –  RM1A         KO59BU       514 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM5EPO       JP80MC       499 km
 
Score after 7 months: 
     1. YL2AJ     82015 pnt
     2. R1DM      23735 pnt
     3. SP2DDV    16329 pnt
     4. EU4AX      8664 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-07

LYAC Team

Birželis 2018 – June 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. birželio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   57   38    764   44325
     2.  LY1CR       KO15CL   34   27    709   26034
     3.  LY2SA       KO14UG   39   25    701   25342
     4.  LY2BBF      KO24PR   22   13    512   11085
     5.  LY3DE       KO25SJ   21   12    353    9214
     6.  LY2FN       KO14XV   12   11    726    9093
     7.  LY2HS       KO25TM   15   11    355    7845
     8.  LY3PEJ      KO15CL   12    7    552    5351
     9.  LY3BBM      KO15XG    8    4    140    2689
    10.  LY2HQ       KO15OV    7    3    157    1837   FM
    11.  LY3TK       KO16KH    6    1    102     875
    12.  LY4MP       KO05OU    3    1     18     551   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO65, JO67, JO68, JO73, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO05, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO32, KO33, KO34, KO36, KO37, KO44, KO45, KO46, KO49, KO53, KO64, KO69, KP00, KP10, KP20, KP21, KP30, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 44 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY/PA3CGJ, LY1NN, LY1SU, LY2BDA, LY2BJ, LY2CH, LY2DR, LY2SV, LY2UT, LY2VO, LY3A, LY3JE, LY3TE, LY3WW, LY4DL, LY5AG, LY5LT, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ2AR        JO65BT       729 km
   LY2FN        KO14XV  –  SF6F         JO67QS       726 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ9FW        JO65CO       726 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK4AO        JP70TO       719 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY2SA        KO14UG  –  SK0EN        JO99JX       701 km
 
Pasiekimai po 6 mėnesių: 
     1. LY2R     218553 tšk.
     2. LY1CR    118629 tšk.
     3. LY2BBF    58788 tšk.
     4. LY3DE     41496 tšk.
     5. LY2FN     30855 tšk.
     6. LY3PEJ    27721 tšk.
     7. LY2SA     25342 tšk.
     8. LY2HQ     14668 tšk.
     9. LY3BBM    13588 tšk.
    10. LY3TK      8675 tšk.
    11. LY2HS      7845 tšk.
    12. LY4MP       551 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY1CR                29   24    709   22947
     2.  LY2R        KO15VS   13   13    764   12122
     3.  LY2BBF      KO24PR    8    7    508    5317
     4.  LY3DE       KO25SJ    5    5    228    3255
     5.  LY3PEJ      KO15CL    4    2     51    1102   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO65, JO67, JO68, JO73, JO75, JO84, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO05, KO13, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO37, KO45, KO49, KP00, KP20.
Iš viso 30 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2CR, LY2DR, LY2VO, LY3JE, LY5EZ.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY1CR        KO15CL  –  DL0VV        JO64AD       668 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM5EPO       JP80MC       599 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK7MW        JO65MJ       578 km
 
Pasiekimai po 6 mėnesių: 
     1. LY2R     162106 tšk.
     2. LY1CR    116268 tšk.
     3. LY2BBF    32315 tšk.
     4. LY3DE     14533 tšk.
     5. LY3PEJ    13946 tšk.
     6. LY2HS      7099 tšk.
     7. LY3TK      2837 tšk.
     8. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   22   20    785   20770
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO68, JO75, JO78, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO13, KO16, KO19, KO26, KO29, KO33, KO37, KO49, KO59.
Iš viso 20 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  R1DM         KO49XQ       569 km
 
Pasiekimai po 6 mėnesių: 
     1. LY2R      58669 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-06

LRMD activity contest(LYAC)
JUNE, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  R1DM        KO49XQ   47   32    737   33378
     2.  YL2AJ       KO16OX   45   31    725   33089
     3.  SP2FRY      JO83WR   36   25    725   27157
     4.  EU1AI       KO33SU   26   19    666   17603
     5.  RA2FB       KO05WB   13    9    545    6843
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO55, JO58, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO81, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO94, JO96, JO99, JP80, JP81, KO02, KO04, KO05, KO09, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO42, KO44, KO45, KO46, KO49, KO50, KO53, KO59, KO69, KO95, KP00, KP03, KP10, KP20, KP21, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP42, KP50, KP71.
Total 64 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES2DF, ES2KPW, ES2PKW, ES2TI, ES7RU, EU1DE, EU1RC, EU1RZ, EU1ST/2, EU2AA, EU3BD, EU4AX, EW1ST/2, EW6X, EW7T, EW8CN, YL2LW, YL2OK, YL2PJ, YL2TD, YL3GEA, YL3GV, OG0C, OH0AZX, OH1AU, OH1ND, OH2DA, OH2FQV, OH3DP, OH4LA, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH5ZA, OH6HZH, OH6NG, OH6NJ/P, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH7X, OH8MGK, OH8MTM, OH8Z, OK1FEN, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, OZ9FW, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA1AMX, RA2FX, RA3LBW, RD3FD, RK1AA, SF6F, SK0CT, SK0EN, SK1CT, SK4AO, SK5AA, SK7CY, SK7MW, SL1DS, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7LCB, SN1I, SP1JNY, SP2FAV, SP2HHX, SP2WPY, SP5U, SP6FXF, SP6KEP, SP9BJV, SQ6POB, SQ6POM, SQ7OFB, SQ9MLZ, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA, UA1ZFG, UA2FL, UT3UX
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SK5AA        JO89JT       737 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  EW6X         KO45IM       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ2AR        JO65BT       694 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP1JNY       JO73GL       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  RD3FD        KO95CO       668 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
 
Score after 6 months: 
     1. SP2FRY   199592 pnt
     2. YL2AJ    147851 pnt
     3. R1DM     135154 pnt
     4. EU4AX     63148 pnt
     5. EU1AI     56162 pnt
     6. RA2FB     38176 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   32   25    779   27913
     2.  YL2AJ       KO16OX   35   24    701   24970
     3.  EU1AI       KO33SU   13   11    666    9990
     4.  EU4AX       KO13VP    4    4    611    3477
     5.  RA2FB       KO05WB    5    2     71    1230
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN69, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, KO05, KO13, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO37, KO45, KO49, KO55, KP20.
Total 42 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DB6NT, DH3NAN, DL0VV, ES0UG/8, ES1AO, ES1OX, ES2DF, ES2JL, ES2MC, ES2PETS, ES6FX, ES7RU, EU2AA, EW2BZ, EW6BA, EW6X, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3GEA, YL3IQ, LA2Z, OH1ND, OH2FQV, OH4LA, OK1FEN/P, OK1PGS, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ1JMN, OZ3Z, OZ7JRL, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, OZ9KY, R1DM, R1DM, RA1AC, RA2FX, SE6R, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7ATB, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP1JNY, SP2HHX, SP2WPY, SQ3NMV, UA1AJY
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP1JNY       JO73GL       673 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ1JMN       JO46IJ       655 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
 
Score after 6 months: 
     1. YL2AJ    139746 pnt
     2. SP2FRY   134532 pnt
     3. R1DM      66289 pnt
     4. EU4AX     60027 pnt
     5. EU1AI     36703 pnt
     6. RA2FB     11574 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   13   10    590    9536
     2.  EU4AX       KO13VP    5    5    653    4428
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO75, JO94, JO99, JP81, KO15, KO28, KO29, KO33, KO37, KO49, KO53, KO59.
Total 12 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL0VV, ES0FG/3, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES6FX, ES7A, EW1AA, EW7T, YL2GD, R1DM, RM1A, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SP2WPY
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  RM1A         KO59BU       514 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
   YL2AJ        KO16OX  –  EW1AA        KO33RU       439 km
   EU4AX        KO13VP  –  EW7T         KO53EV       434 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK0EN        JO99JX       421 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP2WPY       JO94FL       407 km
   EU4AX        KO13VP  –  SP2WPY       JO94FL       361 km
   YL2AJ        KO16OX  –  ES2JL        KO29LL       297 km
 
Score after 6 months: 
     1. YL2AJ     67795 pnt
     2. R1DM      23735 pnt
     3. EU4AX      8664 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-06

Next »