Archive for December, 2018

LYAC Team

Gegužė 2018 – May 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. gegužės mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   54   39    771   41661
     2.  LY2NA       KO15JC   45   33    762   35799
     3.  LY2BBF      KO24PR   18   12    512   11096
     4.  LY3DE       KO25SJ   21   10    603    8301
     5.  LY3PEJ      KO15CL   15    9    334    6619
     6.  LY3JE       KO26TC    9    6    263    4340
     7.  LY2HQ       KO15OV   10    5    157    3316   FM
     8.  LY3BBM      KO15XG   10    4    135    2864   FM
     9.  LY3TK       KO16KH    4    3    454    2175
    10.  LY1CR       KO15CL    0    0      0       0   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO75, JO78, JO83, JO86, JO94, JO99, JP70, JP71, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO46, KO49, KO59, KP00, KP10, KP11, KP20, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 49 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1CR, LY1FX, LY1R, LY1SM, LY1SU, LY2BCE, LY2BE, LY2CH, LY2DR, LY2GEA, LY2UT, LY3F, LY3F, LY3GS, LY3KG, LY3TR, LY4DL, LY5EZ.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP71SB       759 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK6QA        JO58UB       754 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2NA        KO15JC  –  OH5FVY       KP41BD       741 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK4AO        JP70TO       719 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2NA    175812 tšk.
     2. LY2R     174228 tšk.
     3. LY1CR     92595 tšk.
     4. LY2BBF    47703 tšk.
     5. LY3DE     32282 tšk.
     6. LY3PEJ    22370 tšk.
     7. LY2HQ     12831 tšk.
     8. LY3BBM    10899 tšk.
     9. LY3TK      7800 tšk.
    10. LY3JE      4340 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2NA       KO15JC   39   30    762   30993
     2.  LY2R        KO15VS   33   28    785   28723
     3.  LY1CR                29   25    714   22930
     4.  LY2HS       KO25UO   11   10    480    7099
     5.  LY3DE       KO25SJ   16    9    266    7083
     6.  LY2BBF      KO24PR   10    7    342    5110
     7.  LY3PEJ      KO15CL    4    2    211    1346
     8.  LY3TK       KO16KH    2    1    135     689
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO89, JO93, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO49, KO53, KO69, KP00, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 38 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1FX, LY2CG, LY2CH, LY2EM, LY2U, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6VTZ       JO58UJ       714 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY2NA        KO15JC  –  R1AO         KP40TG       703 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R     149984 tšk.
     2. LY2NA    140086 tšk.
     3. LY1CR     93321 tšk.
     4. LY2BBF    26998 tšk.
     5. LY3PEJ    12844 tšk.
     6. LY3DE     11278 tšk.
     7. LY2HS      7099 tšk.
     8. LY3TK      2837 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   20   17    724   17772
     2.  LY2NA       KO15JC    6    6    666    5627
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO65, JO75, JO77, JO83, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO25, KO26, KO29, KO37, KO49, KO59, KP20, KP21.
Iš viso 18 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BJ.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7GEP       JO77IP       592 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM7DTE       JO75CN       545 km
   LY2R         KO15VS  –  SM0BHN       JO89WI       532 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R      37899 tšk.
     2. LY2NA     23717 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    554    2716
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO99.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R       2716 tšk.
 
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    455    2775
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO86.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM7LCB       JO86GH       455 km
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R       3470 tšk.
 
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-05

LRMD activity contest(LYAC)
MAY, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   39   29    779   32686
     2.  R1DM        KO49XQ   48   28    724   30802
     3.  EU1AI       KO33SU   17   13    666   12473
     4.  EU4AX       KO13VP   16   14    694   12468
     5.  EW3AA       KO12TC   14   12    649   11407
     6.  RA2FB       KO05WB   10    7    324    5154
     7.  RA2FX       KO05XB    7    3    122    2000
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO78, JO80, JO83, JO86, JO90, JO94, JO99, JP81, KN09, KN29, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO45, KO46, KO49, KO59, KO68, KP00, KP10, KP11, KP20, KP21, KP22, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP42, KP50, KP61, KP71.
Total 63 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES0FX, ES1AO, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES1TI, ES2AFF, ES2DF, ES2MC, ES2TI, ES7RU, ES8TJM, EU2AA, EW/R1AT, EW6DX, EW6FS, EW8CN, YL2FZ, YL2II, YL2LW, YL2OK, YL2PJ, YL2TD, YL3AJT, YL3DW, YL3ES, YL3GEA, YL3IQ, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH2FQV, OH2LHO, OH3AC, OH3DP, OH3TR, OH4LA, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6GUA, OH6NEQ, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH7X, OH8Z, OI3V, OK1FPR, OV3T, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ1PIF, OZ3Z, OZ5PT, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, R1AO, R1NI, R1NW, R1TT, RA1AGJ, RA2FL, RA3FB, RW1AG, RX1AS, SF6F, SK0CT, SK0EN, SK4AO, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM3BEI, SM4DXO, SM5EPO, SM6BFE, SM6CEN, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SP2HHX, SP2IPT, SP2WPY, SP6FXF, SP8WJW, SP9BJV, SQ6POB, SQ9KPA, UA1AAJ, UA1ABJ, UA1ZFG, UA2FL, UR5WCY
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK7CY        JO65RJ       694 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2NA        KO15JC       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0CT        JO99BM       666 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
 
Score after 5 months: 
     1. SP2FRY   172435 pnt
     2. YL2AJ    114762 pnt
     3. R1DM     101776 pnt
     4. EW3AA     63203 pnt
     5. EU4AX     63148 pnt
     6. EU1AI     38559 pnt
     7. RA2FB     31333 pnt
     8. SP2DDV    14166 pnt
     9. RA2FX      9170 pnt
    10. EU2AA      2867 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   35   26    779   28804
     2.  YL2AJ       KO16OX   33   27    682   25943
     3.  R1DM        KO49XQ   34   20    724   20625
     4.  EU4AX       KO13VP   14   12    767   11082
     5.  EU2AA       KO34KI    7    7    334    4681
     6.  RA2FB       KO05WB    4    3    100    1716
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO84, JO86, JO89, JO93, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO02, KO04, KO05, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO49, KO53, KO59, KO69, KP20, KP22, KP23, KP30, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 52 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2PKW, ES7RU, EU1AA, EU1AI, EU1AI, EW2BZ, EW6FS, EW7T, YL2EM, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3AJT, YL3GEA, LA2Z, OH0AZX, OH1QX, OH2FQV, OH3BCX, OH3MHA, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH8MGK, OH8MTM, OK1FEN/P, OK1FPR, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JLR, OZ8PG, OZ8ZS, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1NW, RA1AGJ, RA1AJA, RA2FX, RW1AG, SF6X, SK0EN, SK1BL, SK6QA, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7MBH, SN1I, SP2FAV, SP2HHX, SP2MKO, SP2WPY, SQ7OFB, UA1AAE, UA1ABJ, UA1ANA, UA1C, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
 
Score after 5 months: 
     1. YL2AJ    114776 pnt
     2. SP2FRY   106619 pnt
     3. R1DM      66289 pnt
     4. EU4AX     56550 pnt
     5. SP2DDV    47610 pnt
     6. EW3AA     44203 pnt
     7. EU1AI     26713 pnt
     8. RA2FX     21511 pnt
     9. RA2FB     10344 pnt
    10. EU2AA      4681 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  R1DM        KO49XQ   19   15    724   14028
     2.  SP2DDV      JO83VE    5    5    533    4619
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO65, JO75, JO77, JO86, JO99, JP81, KO15, KO25, KO29, KO37, KO59, KO69, KP11, KP20, KP21, KP30, KP32, KP50, KP71.
Total 19 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES6FX, EU4AX, YL2GD, YL3AG, OH2AXH, OH3LWP, OH3TR, OH4MVH, OH5LK, R1NW, RK1AA, RM1A, RW1AG, SK0EN, SK7MW, SM0BHN, SM0FZH, SM3BEI, SM5EPO, SM7DTE, SM7GEP, SM7LCB, SP2DDV, UA1ANA
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2NA        KO15JC       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM0FZH       JO99HI       640 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0EN        JO99JX       625 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2BJ        KO25ER       551 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM7GEP       JO77IP       533 km
   SP2DDV       JO83VE  –  LY2R         KO15VS       483 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK7MW        JO65MJ       394 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH3TR        KP11VK       389 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH3LWP       KP21AM       382 km
 
Score after 5 months: 
     1. YL2AJ     58259 pnt
     2. R1DM      23735 pnt
     3. SP2DDV     4619 pnt
     4. EU4AX      4236 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-05

LYAC Team

Balandis 2018 – April 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. balandžio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   58   40    771   45435
     2.  LY2NA       KO15JC   48   35    762   38689
     3.  LY1CR       KO15CL   27   21    697   19245
     4.  LY2BBF      KO24PR   16    8    617    6823
     5.  LY3DE       KO25SJ   11    6    756    5322
     6.  LY3PEJ      KO15CL   11    5    540    3786
     7.  LY3BBM      KO15XG    7    4     86    2434   FM
     8.  LY5YY       KO14WW    8    4     70    2197   FM
     9.  LY4MA       KO14XW    7    4     65    2183   FM
    10.  LY2BDA      KO24MQ    4    3    349    2000
    11.  LY2DR       KO15CL    9    2     78    1418
    12.  LY2HQ       KO15OV    9    1     84     757   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO73, JO75, JO78, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO31, KO33, KO37, KO49, KO53, KP00, KP01, KP10, KP20, KP21, KP22, KP40, KP41.
Iš viso 46 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY100DL, LY1CO, LY1SU, LY2BE, LY2BJ, LY2CH, LY2FU, LY2RK, LY2U, LY2UT, LY2VO, LY2VR, LY2WR, LY3BBE, LY3FF, LY3RC, LY4DL, LY5AA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY3DE        KO25SJ  –  SK6W         JO78FM       756 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK6QA        JO58UB       754 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP22WI       742 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ2AR        JO65BT       729 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2NA    140013 tšk.
     2. LY2R     132567 tšk.
     3. LY1CR     92595 tšk.
     4. LY2BBF    36607 tšk.
     5. LY1CO     32267 tšk.
     6. LY3DE     23981 tšk.
     7. LY2VO     19831 tšk.
     8. LY3PEJ    15751 tšk.
     9. LY2DR     12872 tšk.
    10. LY2HQ      9515 tšk.
    11. LY3BBM     8035 tšk.
    12. LY5YY      5695 tšk.
    13. LY2BDA     3095 tšk.
    14. LY4MA      2183 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   37   27    771   29282
     2.  LY2NA       KO15JC   36   25    762   26189
     3.  LY1CR                27   18    709   18038
     4.  LY1CO       KO15XG   10    8    749    6300
     5.  LY2BBF      KO24PR    9    6    508    4927
     6.  LY3DE       KO25SJ    5    3    215    2244
     7.  LY3PEJ      KO15CL    5    2     78    1235
     8.  LY2DR       KO15CL    3    2     51    1101   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO75, JO83, JO86, JO87, JO89, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO37, KO49, KO53, KP01, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 35 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY1CO        KO15XG  –  SF6X         JO67EH       749 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ9GE        JO66CB       722 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ8PG        JO66EC       712 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2R     121261 tšk.
     2. LY2NA    109093 tšk.
     3. LY1CR     70391 tšk.
     4. LY1CO     25894 tšk.
     5. LY2BBF    21888 tšk.
     6. LY3PEJ    11498 tšk.
     7. LY2DR      9613 tšk.
     8. LY3DE      4195 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   18    785   20127
     2.  LY2VO       KO15PX    3    2    112    1162
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO78, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO15, KO16, KO26, KO29, KO37, KO49, KO59, KP20.
Iš viso 18 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2NA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  R1AX         KO59EW       605 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2R      20127 tšk.
     2. LY2NA     18090 tšk.
     3. LY2VO      3058 tšk.
     4. LY1CO      2316 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1     39     695
     2.  LY2VO/P     KO15PX    1    1     39     695   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO15.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2VO/P     695 tšk.
     2. LY2R        695 tšk.
 
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-04

LRMD activity contest(LYAC)
APRIL, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   53   36    779   38915
     2.  YL2AJ       KO16OX   39   24    725   26210
     3.  R1DM        KO49XQ   42   23    724   25311
     4.  EW3AA       KO12TC   21   14    676   15095
     5.  SP2DDV      JO83VE   19   16    629   14166
     6.  EU4AX       KO13VP   19   15    767   13896
     7.  EU1AI       KO33SU   16   13    666   12252
     8.  RA2FB       KO05WB   15    9    324    6201
     9.  RA2FX       KO05XB    9    5    169    2990
    10.  EW4VX       KO13WP    3    3    173    1793
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN99, JO43, JO44, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO74, JO75, JO78, JO80, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP81, KN09, KO00, KO02, KO04, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO31, KO33, KO35, KO37, KO42, KO49, KO53, KO59, KO69, KP00, KP10, KP20, KP22, KP24, KP32, KP40, KP41, KP42, KP50, KP71.
Total 66 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DK0IZ, DL0VV, ES1AO, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2MC, ES2NX, ES2PKW, ES7RU, EU4VX, EW6FS, EW7T, EW8CN, EW8W, YL2GD, YL2GP, YL2LW, YL2OK, YL2TD, YL3GEA, YL3IQ, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH1POR, OH2FQV, OH2LH, OH3BYZ, OH4GVN, OH4LA, OH4MVH, OH5ELO, OH5FVY, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH7X, OH8Z, OK1FEN, OK1HMP, OK1TEH, OV3T, OZ1ALS, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA2FDX, RA2FGK, RK1AA, RU2FC, RW1AG, SF6F, SK0EN, SK4AO, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7JD, SK7MW, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6CEN, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7LCB, SN1I, SP1JNY, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP5BRD, SP6HED, SP6KEP, SP7TEE, SP7TEE, SP8WJW, SP9BJV, SQ1GU, SQ2MLZ, SQ2SAT, SQ3NMV, SQ6POB, SQ7OYG, SQ8AQX, SQ9DDA, SQ9MLZ, SQ9PUT, UA1AAE, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA, UA2FCT, UA2FDU, UT1FG, UT5EL/A
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ2AR        JO65BT       694 km
   YL2AJ        KO16OX  –  UT5EL/A      KO31LG       680 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
 
Score after 4 months: 
     1. SP2FRY   139749 pnt
     2. YL2AJ    114762 pnt
     3. R1DM      70974 pnt
     4. EW3AA     51796 pnt
     5. EU4AX     50680 pnt
     6. RA2FB     26179 pnt
     7. EU1AI     26086 pnt
     8. SP2DDV    14166 pnt
     9. RA2FX      7170 pnt
    10. EW4VX      1793 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2DDV               32   24    758   27324
     2.  YL2AJ       KO16OX   28   21    701   21370
     3.  R1DM        KO49XQ   26   18    724   17552
     4.  EU4AX       KO13VP   17   11    767   11276
     5.  EU1AI       KO33SU   10   10    666    8523
     6.  EW3AA       KO12TC    9    7    683    7064
     7.  EW4VX       KO13WP    4    3    237    2072
     8.  RA2FB       KO05WB    7    3    135    1953
     9.  RA2FX       KO05XB    5    2     54    1207
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN49, JN69, JN79, JO40, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO62, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO37, KO49, KO53, KO59, KP20, KP22, KP23, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 48 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0FTZ, DL0VV, DL8DAU, DM2ECM, ES0FX, ES2DF, ES2KPW, ES2MC, ES2PKW, EW2BZ, EW4AA, EW7T, YL2GD, YL2LW, YL2OK, YL3GEA, OH1POR, OH2FQV, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH7RJ, OH8MGK, OK1FEN/P, OK1FPR, OK1KZE, OK1PGS, OK1TEH, OV3T, OZ1JMN, OZ3Z, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1AT, R1LB, R1NW, RA1AGJ, RK1AA, RW1AG, SF6X, SK0CT, SK0EN, SK1BL, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7JD, SM7MBH, SP2FAV, SP2FRY, SP2HHX, UA1ABJ, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0EN        JO99JX       758 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0CT        JO99BM       740 km
   SP2DDV       JO83VE  –  DL0FTZ       JN49HU       734 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM5EPO       JP80MC       721 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0CT        JO99BM       705 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6BFE       JO68DQ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9FW        JO65CO       696 km
 
Score after 4 months: 
     1. YL2AJ     88833 pnt
     2. SP2FRY    77815 pnt
     3. SP2DDV    47610 pnt
     4. R1DM      45664 pnt
     5. EU4AX     45468 pnt
     6. EW3AA     44203 pnt
     7. EU1AI     26713 pnt
     8. RA2FX     21511 pnt
     9. RA2FB      8628 pnt
    10. EW4VX      2072 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   20   13    701   14156
     2.  R1DM        KO49XQ   13   11    724    9707
     3.  EU4AX       KO13VP    3    3    767    2877
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO15, KO16, KO29, KO37, KO49, KO59, KO69, KP11, KP20, KP50.
Total 18 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL0VV, ES2AFF, ES2FX, ES2JL, ES6FX, YL2GD, YL3AG, OH1AXH, OH2AXH, OH3TR, R1AX, RK1AA, RM1A, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM0BSO, SM0FZH, SM3BEI, SM5EPO, SM6VTZ, SM7LCB, UA1ANA
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0CT        JO99BM       666 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2R         KO15VS       569 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM5EPO       JP80MC       499 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
   R1DM         KO49XQ  –  YL2AJ        KO16OX       496 km
 
Score after 4 months: 
     1. YL2AJ     58259 pnt
     2. R1DM       9707 pnt
     3. EU4AX      4236 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-04

LYAC Team

Kovas 2018 – March 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. kovo mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   65   43    785   48069
     2.  LY2NA       KO15JC   48   32    762   35958
     3.  LY1CR       KO15CL   38   29    709   26961
     4.  LY1CO       KO15XG   32   18    642   15353
     5.  LY2FN       KO14XV   25   15    633   13173
     6.  LY2BBF      KO24PR   20   11    508    9494
     7.  LY3DE       KO25SJ   31    9    236    8557
     8.  LY1SM       KO24PR   26    8    233    7547
     9.  LY2WR       KO24FO   19    9    260    7290
    10.  LY2UT       KO25SM   17    9    238    6824
    11.  LY2DR       KO15CL   23    7    231    6179
    12.  LY3PEJ      KO15CL   24    7    231    6162
    13.  LY3TK       KO16KH   18    7    304    5625
    14.  LY2HQ       KO15OV   19    6    185    4604   FM
    15.  LY3PDX      KO14QL   10    5    182    3668   FM
    16.  LY2VO       KO15PX   12    5    188    3289
    17.  LY3BBM      KO15XG   13    4    255    3285   FM
    18.  LY5YY       KO14WW    6    3    115    1862   FM
    19.  LY2BDA      KO24MQ    1    1     17     517   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO64, JO65, JO68, JO73, JO75, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO93, JO94, JO99, JP70, JP71, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO38, KO42, KO46, KO49, KO53, KO59, KO69, KP00, KP01, KP20, KP22, KP30, KP41.
Iš viso 48 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY100DL, LY1FX, LY1SU, LY2BE, LY2BUM, LY2CH, LY2HI, LY2J, LY2SM, LY2U, LY3F, LY3GS, LY3JE, LY3KG, LY3WW, LY4TB, LY5AA, LY5SB.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP71SB       759 km
   LY2NA        KO15JC  –  OH1TP        KP01SU       755 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK4AO        JP70TO       744 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP22WI       742 km
 
Pasiekimai po 3 mėnesių: 
     1. LY2NA    101324 tšk.
     2. LY2R      87132 tšk.
     3. LY1CR     73350 tšk.
     4. LY2WR     71019 tšk.
     5. LY1CO     32267 tšk.
     6. LY2BBF    29784 tšk.
     7. LY2FN     21762 tšk.
     8. LY2VO     19831 tšk.
     9. LY3DE     18659 tšk.
    10. LY2UT     17653 tšk.
    11. LY3PEJ    11965 tšk.
    12. LY2DR     11454 tšk.
    13. LY2HQ      8758 tšk.
    14. LY1SM      7547 tšk.
    15. LY3TK      5625 tšk.
    16. LY3BBM     5601 tšk.
    17. LY3PDX     4295 tšk.
    18. LY5YY      3498 tšk.
    19. LY2BDA     1095 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   30   24    771   25627
     2.  LY2NA       KO15JC   30   23    762   23895
     3.  LY1CR                17   13    697   12066
     4.  LY2BBF      KO24PR    6    5    342    3751
     5.  LY3DE       KO25SJ    4    3    178    1951
     6.  LY3PEJ      KO15CL    5    2     78    1235
     7.  LY2DR       KO15CL    2    2     49    1050   FM
     8.  LY3TK       KO16KH    1    1     54     554   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO66, JO67, JO68, JO69, JO73, JO75, JO83, JO86, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO37, KO49, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 28 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2U, LY2VO, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM4GGC       JO69RK       739 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4GGC       JO69RK       738 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY2NA        KO15JC  –  R1AO         KP40TG       703 km
   LY2NA        KO15JC  –  DL0VV        JO64AD       700 km
 
Pasiekimai po 3 mėnesių: 
     1. LY2R      91979 tšk.
     2. LY2NA     82904 tšk.
     3. LY2WR     66798 tšk.
     4. LY1CR     52353 tšk.
     5. LY1CO     19594 tšk.
     6. LY2BBF    16961 tšk.
     7. LY3PEJ    10263 tšk.
     8. LY2DR      8512 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
    10. LY3TK      2148 tšk.
    11. LY3DE      1951 tšk.
    12. LY3PDX     1340 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2NA       KO15JC    5    5    634    4007
     2.  LY1CO       KO15XG    2    2     81    1158
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO78, KO15, KO16, KO24, KO29.
Iš viso 5 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2VO, LY2WR.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2NA        KO15JC  –  SK6W         JO78FM       634 km
   LY2NA        KO15JC  –  ES2AFF       KO29EE       464 km
   LY2NA        KO15JC  –  LY2WR        KO24FO       121 km
   LY1CO        KO15XG  –  LY2WR        KO24FO        81 km
Pasiekimai po 3 mėnesių: 
     1. LY2NA     18090 tšk.
     2. LY2WR     16819 tšk.
     3. LY1CO      2316 tšk.
     4. LY2VO      1896 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-03

LRMD activity contest(LYAC)
MARCH, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   41   31    779   33027
     2.  YL2AJ       KO16OX   45   32    725   32414
     3.  R1DM        KO49XQ   38   25    724   23811
     4.  EW3AA       KO12TC   24   18    725   18972
     5.  EU1AI       KO33SU   21   15    635   13834
     6.  EU4AX       KO13VP   20   13    480   11580
     7.  RA2FB       KO05WB   29   10    688    9936
     8.  SP2DDV      JO83VE    0    0      0       0   FM
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO59, JO62, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO00, KO02, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO18, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO37, KO38, KO42, KO46, KO49, KO53, KO59, KO69, KP11, KP12, KP20, KP21, KP22, KP23, KP30, KP33, KP40, KP41, KP50, KP61, KP71.
Total 63 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DB6NT, DL0VV, DL2ALF, DM3MS, ES0FX, ES0NW, ES1AO, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES2DF, ES2MC, ES2NX, ES5PC, EU1DE, EU1RC, EW2BZ, EW4VX, EW7T, EW8CN, YL2GC, YL2LW, YL2OK, YL2TD, YL3AJT, YL3FEA, YL3GEA, LA2Z, OH0AZX, OH1ND, OH1TP, OH3AC, OH3BYZ, OH3TR, OH4LA, OH5EIL, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH5TS, OH6UW, OH6VV, OH6ZZ, OH7RJ, OH8MGK, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ5W, OZ6BEF, OZ6TY, R1AO, R1NI, R1NW, RA1AGJ, RA1AJW, RA2FDX, RA2FGG, RA2FX, RM1M, RW1AG, SK0EN, SK0MM, SK4AO, SK5KWU, SK6HD, SK6QA, SK7HGY, SK7JD, SK7MW, SM0FZH, SM3BEI, SM4BDQ, SM4DXO, SM4DXO, SM4HCM, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6CEN, SM6MVE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7LCB, SN1I, SP1JNY, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP5U, SP6FXF, SP9BJV, SQ2SAT, SQ7OYG, SQ8AQX, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA, UA1CSE, UA1ZFG
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EW3AA        KO12TC  –  ES5PC        KO38HJ       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   RA2FB        KO05WB  –  OH5LK        KP30ON       688 km
   SP2FRY       JO83WR  –  YL2OK        KO37AS       680 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP1JNY       JO73GL       673 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM5KWU       JO89IP       662 km
 
Score after 3 months: 
     1. SP2FRY   100834 pnt
     2. YL2AJ     88552 pnt
     3. R1DM      45663 pnt
     4. EU4AX     36784 pnt
     5. EW3AA     36701 pnt
     6. RA2FB     19978 pnt
     7. EU1AI     13834 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   30   21    698   22844
     2.  SP2DDV               25   18    758   20286
     3.  YL2AJ       KO16OX   25   18    682   18728
     4.  EW3AA       KO12TC   10    7    676    7234
     5.  EU4AX       KO13VP    9    7    767    6253
     6.  RA2FB       KO05WB    5    3    100    1767
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN49, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO83, JO86, JO94, JO99, JP81, KO02, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO22, KO24, KO26, KO29, KO37, KO49, KP30, KP40.
Total 36 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DB6NT, DL0FTZ, DL0VV, ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2PKW, EU3AI, YL2LW, YL2OK, YL3GEA, OH2FQV, OH5LK, OK1TEH, OV3T, OZ1BEF, OZ3Z, OZ7JRL, OZ8ZS, OZ9FW, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1DM, RA2FGG, RA2FX, SE6R, SF6X, SK0CT, SK0EN, SM3BEI, SM4GGC, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SP1JNY, SP2FAV, SP2HHX, SQ2SAT, SQ7OFB, UA1AJY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0EN        JO99JX       758 km
   SP2DDV       JO83VE  –  DL0FTZ       JN49HU       734 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0CT        JO99BM       705 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6BFE       JO68DQ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6VTZ       JO58UJ       693 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SE6R         JO58RG       690 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
 
Score after 3 months: 
     1. SP2FRY    77815 pnt
     2. YL2AJ     67463 pnt
     3. EW3AA     37139 pnt
     4. EU4AX     34192 pnt
     5. R1DM      28112 pnt
     6. SP2DDV    20286 pnt
     7. EU1AI     18190 pnt
     8. RA2FB      6675 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   20   18    701   17599
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO75, JO78, JO86, JO99, JP80, JP81, KO13, KO15, KO24, KO29, KO35, KO37, KO49, KO59, KP21, KP30.
Total 18 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES6FX, EU4AX, EW6FS, OH3LWP, OH5LK, R1DM, RM1A, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM3BEI, SM5EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB
 
ODX QSO TOP-10:
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK6W         JO78FM       547 km
   YL2AJ        KO16OX  –  RM1A         KO59BU       514 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3LWP       KP21AM       508 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM5EPO       JP80MC       499 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH5LK        KP30ON       461 km
 
Score after 3 months: 
     1. YL2AJ     44103 pnt
     2. EU4AX      1359 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-03

LYAC Team

Vasaris 2018 – February 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. vasario mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2WR       KO24FO   55   33    870   34441
     2.  LY2NA       KO15JC   48   32    762   34006
     3.  LY1CR       KO15CL   30   26    709   24328
     4.  LY1CO       KO15XG   20   12    441    9226
     5.  LY2BBF      KO24PR   20   11    498    8711
     6.  LY2VO       KO15PX   19   10    602    8436
     7.  LY2UT       KO25SM   13    8    328    5802
     8.  LY3PEJ      KO15CL   10    5    386    3841
     9.  LY3DE       KO25SJ   12    5    211    3725
    10.  LY2DR       KO15CL   10    3    211    2437
    11.  LY5YY       KO14WW    5    3     53    1636   FM
    12.  LY2HQ       KO15OV   10    2     84    1459   FM
    13.  LY2BDA      KO24MQ    3    1     39     578
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO78, JO82, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO93, JO94, JO99, JP81, KO04, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO22, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KO54, KO59, KP10, KP20.
Iš viso 42 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1FX, LY1IA, LY1SM/M, LY1SU, LY2BE, LY2CH, LY2FN, LY2II, LY2J, LY2SH, LY3A, LY3BBM, LY3E, LY3GS, LY3JE, LY3SL, LY3VB, LY4DL, LY4MA, LY5AA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2WR        KO24FO  –  SM6BFE       JO68DQ       870 km
   LY2WR        KO24FO  –  OK1TEH       JO70FD       840 km
   LY2WR        KO24FO  –  DL0VV        JO64AD       805 km
   LY2WR        KO24FO  –  OZ6TY        JO55XE       801 km
   LY2WR        KO24FO  –  SF6F         JO67QS       770 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK6W         JO78FM       751 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK7MW        JO65MJ       733 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
 
Pasiekimai po 2 mėnesių: 
     1. LY2NA     65366 tšk.
     2. LY2WR     63729 tšk.
     3. LY1CR     46389 tšk.
     4. LY2R      39063 tšk.
     5. LY2BBF    20290 tšk.
     6. LY1CO     16914 tšk.
     7. LY2VO     16542 tšk.
     8. LY2UT     10829 tšk.
     9. LY3DE     10102 tšk.
    10. LY3PEJ     5803 tšk.
    11. LY2DR      5275 tšk.
    12. LY2HQ      4154 tšk.
    13. LY5YY      1636 tšk.
    14. LY2BDA      578 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   35   27    764   27007
     2.  LY2NA       KO15JC   32   27    776   26718
     3.  LY2WR       KO24FO   19   16    809   14777
     4.  LY1CR                15   12    709   11694
     5.  LY1CO       KO15XG    7    6    437    4351
     6.  LY2BBF      KO24PR    5    4    342    2988
     7.  LY2DR       KO15CL    3    2     51    1053   FM
     8.  LY3PEJ      KO15CL    3    2     51    1053   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO69, JO73, JO75, JO83, JO84, JO89, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO37, KO45, KO49, KO53, KO59, KP20, KP40.
Iš viso 36 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY100C, LY2CH, LY2FN, LY3DE, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2WR        KO24FO  –  SF6X         JO67EH       809 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK6IF        JO58RG       776 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM5EPO       JP80MC       756 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM4GGC       JO69RK       739 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
 
Pasiekimai po 2 mėnesių: 
     1. LY2WR     66798 tšk.
     2. LY2R      66352 tšk.
     3. LY2NA     59009 tšk.
     4. LY1CR     40287 tšk.
     5. LY1CO     19594 tšk.
     6. LY2BBF    13210 tšk.
     7. LY3PEJ     9028 tšk.
     8. LY2DR      7462 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2WR       KO24FO   18   16    805   16819
     2.  LY2NA       KO15JC   16   14    762   14083
     3.  LY2VO       KO15PX    4    3    170    1896
     4.  LY1CO       KO15XG    2    2     81    1158
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO65, JO75, JO78, JO83, JO86, JO89, JO99, JP81, JP90, KO13, KO15, KO16, KO24, KO29, KO33, KO37, KO49, KO59, KP20, KP21.
Iš viso 21 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2WR        KO24FO  –  DL0VV        JO64AD       805 km
   LY2WR        KO24FO  –  OH3LWP       KP21AM       770 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK6W         JO78FM       751 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK7MW        JO65MJ       733 km
   LY2NA        KO15JC  –  OH3LWP       KP21AM       718 km
   LY2NA        KO15JC  –  DL0VV        JO64AD       700 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK0EN        JO99JX       688 km
   LY2WR        KO24FO  –  RM1A         KO59BU       676 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM7DTE       JO75CN       661 km
 
Pasiekimai po 2 mėnesių: 
     1. LY2WR     16819 tšk.
     2. LY2NA     14083 tšk.
     3. LY2VO      1896 tšk.
     4. LY1CO      1158 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-02

LRMD activity contest(LYAC)
FEBRUARY, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   45   30    680   33678
     2.  YL2AJ       KO16OX   31   23    725   24092
     3.  R1DM        KO49XQ   35   22    666   21852
     4.  EW3AA       KO12TC   22   17    676   17729
     5.  EU4AX       KO13VP   24   18    767   15844
     6.  RA2FB       KO05WB   14    6    251    4604
     7.  EW1KP       KO33TW    9    6    219    4076
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN79, JN99, JO44, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO71, JO73, JO78, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO93, JO94, JO99, KN09, KO00, KO02, KO04, KO05, KO12, KO13, KO15, KO16, KO22, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KO54, KO59, KO69, KP10, KP20, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP40, KP41, KP42, KP50, KP71.
Total 61 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, DL5DSB, ES1ATE, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2PKW, EU1AI, EU1RC, EU2AA, EU3AI, EU4AA, EU4VX, EW2BZ, EW4C, EW4VX, EW6EM, EW6X, EW7T, EW8CN, EW8W, YL2II, YL2LW, YL2OK, YL2TD, YL3AJT, YL3ES, YL3GEA, OH1AU, OH2FNR, OH2FQV, OH3BCX, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7X, OH8MGK, OH8Z, OK1DPV, OK1HMP, OK1MDK, OK1SC, OK1TEH, OV3T, OZ1ALS, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ5W, OZ6TY, OZ9KY, R1AO, R1AT, R1NW, R2FBQ, RA1AGJ, RA1AJW, RA2FDX, RK1AA, RM1A, SF6F, SF6W, SK0CT, SK0EN, SK6HD, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7JD, SK7MW, SM0NZY, SM3BEI, SM6BFE, SM6CEN, SM6VTZ, SM7HGY, SM7LCB, SN1I, SO3Z, SP1JNY, SP2CNW, SP2DDV, SP2HHX, SP2HHX, SP2JP, SP2MSM, SP5U, SP6FXF, SP8WJW, SP9APC, SP9JBV, SQ9DDA, SQ9NKX, SQ9PUT, UA1AJY, UA1ANA, UA2FY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  YL2OK        KO37AS       680 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0CT        JO99BM       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2WR        KO24FO       655 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6BFE       JO68DQ       651 km
   EW3AA        KO12TC  –  YL2OK        KO37AS       649 km
 
Score after 2 months: 
     1. SP2FRY    67807 pnt
     2. YL2AJ     56138 pnt
     3. EU4AX     25204 pnt
     4. R1DM      21852 pnt
     5. EW3AA     17729 pnt
     6. RA2FB     10042 pnt
     7. EW1KP      4076 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   33   26    726   27305
     2.  YL2AJ       KO16OX   35   25    682   26159
     3.  R1DM        KO49XQ   27   14    724   14310
     4.  EW3AA       KO12TC   10    8    676    8341
     5.  EU4AX       KO13VP    8    6    401    5076
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN89, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO83, JO84, JO86, JO90, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO26, KO29, KO37, KO45, KO49, KO59, KO95, KP20, KP22, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 44 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES0FX, ES1ATE, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2PKW, EW1KP, EW4AX, EW4VX, EW6X, EW7T, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3GEA, OH3BCX, OH4LA, OH4MVH, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OK1TEH, OK2PWY, OV3T, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ8ZS, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1AT, R1AX, R1NW, RA1AGJ, RA2FB, RA2FGG, RD3FD, RK1AA, RM1A, RW1AG, SE6R, SF6X, SK0EN, SK1BL, SK4AO, SK6IF, SK7MW, SM0BHN, SM0NZY, SM1CJV, SM3BEI, SM4GGC, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP1I, SP1JNY, SP2DDV, SP2HHX, SP9BJV, SQ6POB, UA1ABJ, UA1AJY, UA1AJY
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP1JNY       JO73GL       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  RD3FD        KO95CO       668 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
 
Score after 2 months: 
     1. SP2FRY    54971 pnt
     2. YL2AJ     48735 pnt
     3. EW3AA     29905 pnt
     4. R1DM      28112 pnt
     5. EU4AX     27939 pnt
     6. EW1KP     16363 pnt
     7. RA2FB      4908 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   18   16    653   15225
     2.  EU4AX       KO13VP    2    2    243    1359
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO65, JO78, JO86, JO99, JP81, KO15, KO24, KO26, KO29, KO33, KO37, KO49, KO59, KP11, KP20, KP21.
Total 16 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL0VV, ES2AFF, ES6FX, EW1AA, YL2FZ, YL3AG, OH2AXH, OH3LWP, OH3TR, R1AX, R1DM, RM1A, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM3BEI, SM5EPC, SM7DTE, SM7LCB, SP2DDV
 
ODX QSO TOP-10:
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK6W         JO78FM       547 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1AX         KO59EW       531 km
   YL2AJ        KO16OX  –  RM1A         KO59BU       514 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3LWP       KP21AM       508 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3TR        KP11VK       497 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
   YL2AJ        KO16OX  –  EW1AA        KO33RU       439 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK0EN        JO99JX       421 km
 
Score after 2 months: 
     1. YL2AJ     26504 pnt
     2. EU4AX      1359 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-02

LYAC Team

Sausis 2018 – January 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. sausio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   48   37    771   39063
     2.  LY2NA       KO15JC   40   31    762   31360
     3.  LY2WR       KO24FO   47   29    959   29288
     4.  LY1CR       KO15CL   30   24    697   22061
     5.  LY2BBF      KO24PR   23   14    512   11579
     6.  LY2FN       KO14XV   16    9    696    8589
     7.  LY2VO       KO15PX   14   11    573    8106
     8.  LY1CO       KO15XG   15   10    616    7688
     9.  LY3DE       KO25SJ   14    9    262    6377
    10.  LY2UT       KO25SM   11    7    420    5027
    11.  LY2DR       KO15CL    9    4    214    2838   FM
    12.  LY2HQ       KO15OV   10    4    165    2695   FM
    13.  LY3BBM      KO15XG    4    4    140    2316   FM
    14.  LY3PEJ      KO15CL    7    3    174    1962
    15.  LY3PDX      KO14QL    1    1    127     627   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO64, JO65, JO66, JO68, JO69, JO70, JO73, JO75, JO78, JO82, JO83, JO84, JO86, JO87, JO91, JO93, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO22, KO24, KO25, KO26, KO29, KO32, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KO55, KP03, KP20, KP21, KP22, KP41.
Iš viso 51 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1BWB, LY1SU, LY2BJ, LY2CH, LY2CX, LY2FU, LY3CV, LY3F, LY3GS, LY3IQ, LY3IZ, LY3JE, LY3WW, LY4DL, LY4TB, LY5AA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2WR        KO24FO  –  OH6GUA       KP03TC       959 km
   LY2WR        KO24FO  –  OK1TEH       JO70FD       840 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2WR        KO24FO  –  SK6W         JO78FM       751 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP22WI       742 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM4GGC       JO69RK       739 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2R      39063 tšk.
     2. LY2NA     31360 tšk.
     3. LY2WR     29288 tšk.
     4. LY1CR     22061 tšk.
     5. LY2BBF    11579 tšk.
     6. LY2FN      8589 tšk.
     7. LY2VO      8106 tšk.
     8. LY1CO      7688 tšk.
     9. LY3DE      6377 tšk.
    10. LY2UT      5027 tšk.
    11. LY2DR      2838 tšk.
    12. LY2HQ      2695 tšk.
    13. LY3BBM     2316 tšk.
    14. LY3PEJ     1962 tšk.
    15. LY3PDX      627 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2WR       KO24FO   70   37    890   52021
     2.  LY2R        KO15VS   51   36    771   39345
     3.  LY2NA       KO15JC   39   30    762   32291
     4.  LY1CR                38   30    714   28593
     5.  LY1CO       KO15XG   22   18    676   15243
     6.  LY2BBF      KO24PR   13   11    871   10222
     7.  LY3PEJ      KO15CL   14    8    733    7975
     8.  LY2DR       KO15CL   13    7    733    6409
     9.  LY5EZ       KO05NR    3    3    543    2726
    10.  LY2HQ       KO15OV    7    4    165    2540   FM
    11.  LY3TK       KO16KH    2    2    543    1594
    12.  LY3PDX      KO14QL    3    2    134    1340
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO69, JO75, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO94, JO97, JO99, JP70, JP71, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KP00, KP20, KP21, KP30, KP40.
Iš viso 45 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2AN, LY2CH, LY2J, LY2VO, LY3JE, LY4TB.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2WR        KO24FO  –  SM4DXO       JP71SB       890 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM6VTZ       JO58UJ       887 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM6OEQ       JO58VI       881 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM6HYG/4     JP70NR       877 km
   LY2BBF       KO24PR  –  SM3BEI       JP81NG       871 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM6BFE       JO68DQ       870 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM3BEI       JP81NG       858 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM4ONW       JP70QN       855 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM4GGC       JO69RK       854 km
   LY2WR        KO24FO  –  SM4L         JP70WS       854 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2WR     52021 tšk.
     2. LY2R      39345 tšk.
     3. LY2NA     32291 tšk.
     4. LY1CR     28593 tšk.
     5. LY1CO     15243 tšk.
     6. LY2BBF    10222 tšk.
     7. LY3PEJ     7975 tšk.
     8. LY2DR      6409 tšk.
     9. LY5EZ      2726 tšk.
    10. LY2HQ      2540 tšk.
    11. LY3TK      1594 tšk.
    12. LY3PDX     1340 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-01

LRMD activity contest(LYAC)
JANUARY, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   43   32    779   34129
     2.  YL2AJ       KO16OX   47   30    725   32046
     3.  SQ8AQX      KO00RH   15   11    591   10398
     4.  EU4AX       KO13VP   14   11    434    9360
     5.  RA2FB       KO05WB   16    7    270    5438
     6.  EU2AA       KO34KI    6    4    267    2867
     7.  RA2FX       KO05XB    9    3    169    2090
     8.  RA2FGK      KO15AA    5    3    162    1788   FM
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN49, JN79, JN99, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO68, JO69, JO70, JO73, JO75, JO78, JO80, JO81, JO82, JO83, JO84, JO86, JO90, JO91, JO93, JO94, JO97, JO99, JP81, KN09, KO00, KO02, KO04, KO05, KO08, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO22, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO35, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KP20, KP22.
Total 55 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DK2DTF, DL0VV, ES0FX, ES1CC, ES2AFF, ES2DF, EU1AI, EU1DE, EU1RC, EU3AI, EU3BD, EW/R1AT, EW6X, EW7T, EW8W, YL2FD, YL2II, YL2LW, YL2MQ, YL2TD, YL3AJI, YL3AJT, YL3ES, YL3GEA, YL3IQ, YL3JE, LA2Z, OH2FNR, OH2LHO, OH3BY, OH5FVY, OH6DH, OH6GUA, OH6HZH, OH6UW, OH6VV, OK1DPV, OK1FEN, OK1FPR, OK1HMP, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ5W, OZ6TY, OZ8PG, RA1AC, RA2FL, RM1W, SK0CT, SK0EN, SK1BL, SK6IF, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM0BSO, SM3BEI, SM4GGC, SM5EPO, SM5NZY, SM6BFE, SM6EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7JD, SM7LCB, SN1I, SO3Z, SP1JNY, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP2WPY, SP5U, SP6FXF, SP6G, SP6KEP, SP7TEE, SP8NFO, SP8WJW, SP9APC, SP9BJV, SQ2EEQ, SQ2SAT, SQ3Z, SQ9DDA, UA1AJY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   SP2FRY       JO83WR  –  DK2DTF       JN49IU       763 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SP1JNY       JO73GL       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6BFE       JO68DQ       651 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SO3Z         JO82LJ       649 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0CT        JO99BM       645 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6VTZ       JO58UJ       645 km
 
Score after 1 months: 
     1. SP2FRY    34129 pnt
     2. YL2AJ     32046 pnt
     3. SQ8AQX    10398 pnt
     4. EU4AX      9360 pnt
     5. RA2FB      5438 pnt
     6. EU2AA      2867 pnt
     7. RA2FX      2090 pnt
     8. RA2FGK     1788 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   34   27    726   27666
     2.  EU4AX       KO13VP   28   20    961   22863
     3.  YL2AJ       KO16OX   29   22    682   22576
     4.  EW3AA       KO12TC   25   17   1065   21564
     5.  EU1AI       KO33SU   21   18   1031   18190
     6.  EW1KP       KO33TW   19   15   1030   16363
     7.  R1DM        KO49XQ   24   15    625   13802
     8.  RA2FX       KO05XB   14   11    665   10152
     9.  RA2FGG      KO04GT   11   10    746    8954
    10.  RA2FB       KO05WB    9    6    764    4908
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN89, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO77, JO82, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO94, JO97, JO99, JP70, JP71, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO24, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO42, KO45, KO49, KO53, KO59, KP00, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 56 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES0FX, ES1ATE, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES2PKW, ES7RU, EU2AA, EU4NC, EW2BZ, EW4AX, EW6FS, EW6X, EW7T, EW8CN, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3GIE, OH0AZX, OH1ND, OH2FNR, OH2FQV, OH3LWP, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH6VV, OK1FEN/P, OK1TEH, OK2PWY, OV3T, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JRL, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA1AJW, RA2FFG, RM1A, RW1AG, SA1BYQ, SF6X, SK0EN, SK4AO, SK6QA, SK7JD, SK7JD, SK7MW, SM0BHN, SM0BNH, SM0EZZ, SM0GWX, SM0NZY, SM0NZY, SM1CJV, SM3BEI, SM4BDQ, SM4DXO, SM4DXO, SM4GGC, SM4HCM, SM4L, SM4ONW, SM4VLG, SM5EPO, SM6BFE, SM6HYG/4, SM6OEQ, SM6VTZ, SM7ATL, SM7DTE, SM7EZZ, SM7GVF, SM7HGY, SN1I, SP2DDV, SP2FAV, SP2HHX, SP2QBQ, SQ2SAT, SQ3NMV, UA1AJY, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EW3AA        KO12TC  –  SK4AO        JP70TO      1065 km
   EU1AI        KO33SU  –  SM3BEI       JP81NG      1031 km
   EW1KP        KO33TW  –  SM4HCM       JP70RL      1030 km
   EW1KP        KO33TW  –  SM3BEI       JP81NG      1026 km
   EW3AA        KO12TC  –  SM4BDQ       JP80FG      1010 km
   EW3AA        KO12TC  –  SM5EPO       JP80MC       978 km
   EU1AI        KO33SU  –  SM4BDQ       JP80FG       977 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM4DXO       JP71SB       961 km
   EU1AI        KO33SU  –  SM5EPO       JP80MC       941 km
   EW1KP        KO33TW  –  SM5EPO       JP80MC       937 km
 
Score after 1 months: 
     1. SP2FRY    27666 pnt
     2. EU4AX     22863 pnt
     3. YL2AJ     22576 pnt
     4. EW3AA     21564 pnt
     5. EU1AI     18190 pnt
     6. EW1KP     16363 pnt
     7. R1DM      13802 pnt
     8. RA2FX     10152 pnt
     9. RA2FGG     8954 pnt
    10. RA2FB      4908 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   13   12    653   11279
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO65, JO78, JO86, JO89, JO99, JP81, KO26, KO29, KO33, KO35, KO37, KP21.
Total 12 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES6FX, EW1AA, EW6FS, YL3AG, OH3LWP, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM3BEI, SM7LCB
 
ODX QSO TOP-10:
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK6W         JO78FM       547 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OH3LWP       KP21AM       508 km
   YL2AJ        KO16OX  –  EW1AA        KO33RU       439 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK0EN        JO99JX       421 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7LCB       JO86GH       415 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK0CT        JO99BM       411 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM0BHN       JO89WI       410 km
   YL2AJ        KO16OX  –  EW6FS        KO35LB       316 km
 
Score after 1 months: 
     1. YL2AJ     11279 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-01

« Prev