Archive for the '23cm 1296 MHz' Category

LYAC Team

Vasaris – 1296MHz – February

=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   18    785   20452
     2.  LY2HQ       KO15OV    1    1      1     501   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO68, JO75, JO78, JO83, JO86, JO94, JO99, JP80, JP81, KO03, KO04, KO08, KO15, KO29, KO37, KO49, KP30.
Iš viso 19 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  OH5LK        KP30ON       570 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
 
Pasiekimai po 2 mėnesių: 
     1. LY2R      36982 tšk.
     2. LY2HQ      1051 tšk.
     3. LY2VO       511 tšk.

LYAC Team

Sausis – 1296 MHz – January

=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   20   15    785   16530
     2.  LY2HQ       KO15OV    2    1     39     550   FM
     3.  LY2VO       KO15PX    1    1     11     511   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58,
 JO86, JO99, JP80, JP81, KO03, KO04, KO08, KO15, KO29, KO37, KO49, KP20, KP21, KP30.
Iš viso 15 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  OH5LK        KP30ON       570 km
   LY2R         KO15VS  –  R1DM         KO49XQ       569 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2DG        KP30CK       538 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2AXH       KP20OK       526 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2R      16530 tšk.
     2. LY2HQ       550 tšk.
     3. LY2VO       511 tšk.

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. gruodžio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     20    16    15873  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     16    13    11445  681
   3.  LY2NA    KO15JC      7     7     6335  700
   4.  LY3A     KO25DB      9     8     5575  377
   5.  LY2FN    KO14XV      7     5     3487  345
   6.  LY2VA    KO15OJ      2     2     1209  153

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,86,89,94,99
  JP81
  KO02,03,14,15,24,25,29,33,37
  KP30

  Iš viso 19 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2BJ    KO25ER – SP1JNY   JO73GL  681 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2BJ    KO25ER – SM0DFP   JO89VL  572 km
   LY2NA    KO15JC – SK0CT    JO99BM  566 km
   LY2BJ    KO25ER – OH5LK    KP30ON  563 km

  Po 12 mėnesių:

    1. LY2R         212311
    2. LY2BJ         86888
    3. LY2NA         61847
    4. LY2FN         44018
    5. LY3A          15356
    6. LY2BCE         3620
    7. LY2VA          1209
    8. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   DECEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML      9     8     6238  533

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO99
  KO14,15,25,29,33,37,38

  Total 8 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM0FZH   JO99HI  533 km
   YL2GD    KO37ML – EW1AA    KO33RU  404 km
   YL2GD    KO37ML – LY2FN    KO14XV  345 km
   YL2GD    KO37ML – LY2R     KO15VS  275 km
   YL2GD    KO37ML – LY2BJ    KO25ER  254 km
   YL2GD    KO37ML – ES2NJ    KO29NK  245 km
   YL2GD    KO37ML – ES5PC    KO38HJ  105 km
   YL2GD    KO37ML – ES6FX    KO37OW   52 km
   YL2GD    KO37ML – YL2FZ    KO37QI   25 km

  After 12 months:

    1. YL2AJ         90605
    2. SP2DDV        28581
    3. YL2GD         22346
    4. EW1AA          6238
    5. RN2FG          2797
    6. R1DM           1717

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. lapkričio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     23    19    19041  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     12    11     9317  588
   3.  LY3A     KO25DB      5     5     3325  380
   4.  LY2FN    KO14XV      6     4     3206  656
   5.  LY2NA    KO15JC      4     3     2381  565
   6.  LY2BCE   KO25DR      2     2     1038   32

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,78,83,94,99
  JP81,90
  KO03,14,15,25,29,33,37,38
  KP21,30

  Iš viso 19 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2FN    KO14XV – SM0DFP   JP90JC  656 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2BJ    KO25ER – SM0DFP   JP90JC  588 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km
   LY2R     KO15VS – SM5AZN   JO78VK  567 km

  Po 11 mėnesių:

    1. LY2R         196438
    2. LY2BJ         75443
    3. LY2NA         55512
    4. LY2FN         40531
    5. LY3A           9781
    6. LY2BCE         3620
    7. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   NOVEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE      8     7     5999  511
   2.  EW1AA    KO33RU      4     3     2937  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO61,64,65,73,94
  KO03,25,37

  Total 8 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – LY2BJ    KO25ER  511 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   EW1AA    KO33RU – SP4MPB   KO03HT  449 km
   SP2DDV   JO83VE – DL1HTT   JO61FR  396 km
   SP2DDV   JO83VE – DL0VV    JO64AD  394 km
   SP2DDV   JO83VE – SK7MW    JO65MJ  394 km
   EW1AA    KO33RU – LY2BJ    KO25ER  288 km
   EW1AA    KO33RU – LY3A     KO25DB  245 km
   SP2DDV   JO83VE – DG1BHA   JO73DB  234 km
   SP2DDV   JO83VE – SP1JNY   JO73GL  219 km

  After 11 months:

    1. YL2AJ         90605
    2. SP2DDV        28581
    3. YL2GD         16108
    4. EW1AA          6238
    5. RN2FG          2797
    6. R1DM           1717

LYAC Team

Spalis 2013 – 1,3 GHz – October 2013

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. spalio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     27    23    22302  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     17    15    12305  674
   3.  LY2FN    KO14XV     13    12     9660  696
   4.  LY2NA    KO15JC     10    10     8569  700

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,78,83,94,99
  JP81,90
  KO02,03,04,14,15,16,19,24,25,26,29,33,37,38
  KP20,21

  Iš viso 26 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2BJ    KO25ER – SM6QA    JO78FM  674 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2BJ    KO25ER – SM7DTE   JO75CN  638 km

  Po 10 mėnesių:

    1. LY2R         177397
    2. LY2BJ         66126
    3. LY2NA         53131
    4. LY2FN         37325
    5. LY3A           6456
    6. LY2BCE         2582
    7. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   OCTOBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     22    17    16237  653
   2.  SP2DDV   JO83VE     17    16    13851  629
   3.  EW1AA    KO33RU      4     4     3301  449
   4.  RN2FG    KO04FR      2     2     1143  132

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,53,64,65,73,75,78,90,91,93,94,99
  JP81,90
  KO02,03,04,14,15,19,24,25,26,29,37
  KP20,21

  Total 28 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   SP2DDV   JO83VE – SM6QA    JO78FM  629 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2BJ    KO25ER  511 km
   YL2AJ    KO16OX – OH3LWP   KP21AM  508 km
   EW1AA    KO33RU – SP4MPB   KO03HT  449 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2FN    KO14XV  446 km

  After 10 months:

    1. YL2AJ         90605
    2. SP2DDV        22582
    3. YL2GD         16108
    4. EW1AA          3301
    5. RN2FG          2797
    6. R1DM           1717

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. rugsėjo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     27    20    21734  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     12    10     8821  713
   3.  LY2FN    KO14XV      8     7     5270  446
   4.  LY2NA    KO15JC      2     2     1220  122

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,78,83,86,99
  JP81,90
  KO03,14,15,16,25,26,29,33,37
  KP20,21,30

  Iš viso 22 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2BJ    KO25ER – SK7MW    JO65MJ  713 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SM7ECM   JO65NQ  668 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km

  Po 9 mėnesių:

    1. LY2R         155095
    2. LY2BJ         53821
    3. LY2NA         44562
    4. LY2FN         27665
    5. LY3A           6456
    6. LY2BCE         2582
    7. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   SEPTEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     17    13    12586  653
   2.  SP2DDV   JO83VE     11     9     8731  705

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO45,64,65,73,75,78,86,99
  JP81,90
  KO03,14,15,16,25,26,29,33,37,38
  KP20,30

  Total 22 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – SK0CT    JO99BM  705 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2FN    KO14XV  446 km
   YL2AJ    KO16OX – EW1AA    KO33RU  439 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0DFP   JP90JC  432 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7LCB   JO86GH  415 km
   YL2AJ    KO16OX – SK0CT    JO99BM  411 km

  After 9 months:

    1. YL2AJ         74368
    2. YL2GD         16108
    3. SP2DDV         8731
    4. R1DM           1717
    5. RN2FG          1654

Next »