Archive for March, 2015

LYAC Team

2015 m. rezultatai — Results of 2015

2015: sausio–lapkričio mėn. rezultatai / Results of January – November, 2015

144 MHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?144

432 MHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?432

1,3 GHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?1296

2,4 GHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?2G4

5,7 GHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?5G7

10 GHz: https://www.qrz.lt/lyac/results/?2015?10G

       
       LYAC  2,4 GHz   2015 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS      5     5    15176 1448

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO65,75
  JP81
  KP20,21

  Iš viso 5 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG 1448 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ 1354 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM 1280 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN 1204 km
   LY2R     KO15VS – OH2AXH   KP20OK 1052 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2R          15176

       
       LYAC  1296 MHz   2015 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     24    19    18520  724
   2.  LY2NA    KO15JC     18    17    15617  700
   3.  LY1CO    KO15XG      6     5     3245  276
   4.  LY3BF    KO24FO      5     3     2328  276

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,75,77,78,86,94,99
  JP81,90
  KO02,15,16,24,25,29,33,37,38
  KP20,30

  Iš viso 21 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2NA    KO15JC – SM6QA    JO78FM  634 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km
   LY2NA    KO15JC – SM0DFP   JP90JC  605 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2NA    KO15JC – SM7GEP   JO77IP  572 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2NA         23624
    2. LY2R          21516
    3. LY2VA          7883
    4. LY2FN          5078
    5. LY3BF          4818
    6. LY1CO          3245
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   FEBRUARY, 2015
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     19    15    14199  653
   2.  YL2GD    KO37ML      9     8     6767  702
   3.  EW1AA    KO33RU      8     6     5829  508
   4.  R1DM     KO49XQ      5     4     2630  274

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,78,86,94
  JP81,90
  KO02,03,15,16,24,25,29,33,37,38,59
  KP20,50

  Total 19 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2GD    KO37ML – SM0DFP   JP90JC  558 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   YL2AJ    KO16OX – SQ5N     KO02LH  539 km
   EW1AA    KO33RU – ES5PC    KO38HJ  508 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   EW1AA    KO33RU – YL2AJ    KO16OX  439 km
   YL2AJ    KO16OX – EW1AA    KO33RU  439 km

  After 2 months:

    1. YL2AJ         26515
    2. EW1AA          8410
    3. YL2GD          6767
    4. R1DM           2630

       
       LYAC  432 MHz   2015 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2NA    KO15JC     34    23    24689  700
   2.  LY2R     KO15VS     23    17    17443  771
   3.  LY1CO    KO15XG     25    16    15769  749
   4.  LY1CR    KO15CL     15    15    13383  697
   5.  LY3BF    KO24FO     17    12    10205  519
   6.  LY2BBF   KO24PR      8     4     3471  313
   7.  LY1T     KO15DF      7     3     2167  260
   8.  LY2FN    KO14XV      4     3     1921  255
   9.  LY2DR    KO15CL      5     3     1916  228
  10.  LY3PDX   KO14QL      2     2     1179  134
  11.  LY1JI    KO15VS      2     2     1076   39
  12.  LY3PEJ   KO15CL      2     1      557   56

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,64,66,67,68,75,83,93,94,99
  JP80,81
  KO04,06,12,13,14,15,16,17,18,24,25,29,33,37,38,49,59
  KP10,20,30

  Iš viso 32 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY1CO    KO15XG – SF6X     JO67EH  749 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY1CR    KO15CL – SM6BFE   JO68DQ  697 km
   LY2NA    KO15JC – SF6X     JO67EH  689 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km
   LY1CR    KO15CL – DL0VV    JO64AD  668 km
   LY2NA    KO15JC – OZ8PG    JO66EC  664 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2NA         44804
    2. LY1CR         27330
    3. LY2R          21744
    4. LY2VA         18273
    5. LY1CO         15769
    6. LY3BF         10205
    7. LY2BBF         5436
    8. LY2FN          3916
    9. LY1T           3615
   10. LY2DR          2470
   11. LY3PDX         1179
   12. LY3PEJ         1168
   13. LY1JI          1076
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   FEBRUARY, 2015
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     33    19    20835  682
   2.  YL2GD    KO37ML     29    20    18577  702
   3.  R1DM     KO49XQ     23    14    13286  625
   4.  EW1AA    KO33RU     19     9     9680  629
   5.  EW3AA    KO12TC      8     4     4801  676
   6.  RO2F     KO04GQ      5     4     2785  246
   7.  R2FAD    KO04FW      5     3     2456  260
   8.  RN3DKQ   KO85WS      2     2     1828  641
   9.  EU1AI    KO33SU      8     2     1297  218
  10.  EW4GL    KO13WQ      4     2     1195  177
  11.  EW4VX    KO13WP      3     2     1125  114
  12.  EW1BH    KO33VT      8     1      671   24
  13.  EW1ES    KO33TW     12     1      644   23
  14.  EU1ACX   KO33TX      8     1      607   22
  15.  EW1ABZ   KO33PV      6     1      586   23
  16.  EW1ADN   KO33RV      7     1      562   24
  17.  EW1ADT   KO33SU      6     1      559   18
  18.  EW1ABJ   KO33TW      6     1      553   12
  19.  EU3AI    KO22CE      1     1      541   41
  20.  EU1ACO   KO33RV      7     1      528   11
  21.  EW7AS    KO53XO      1     1      519   19
  22.  EW7BW    KO53UQ      1     1      519   19
  23.  EW4FG    KO13WR      2     1      516   11
  24.  EW1LN    KO33RV      1     1      505    5

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO66,68,70,75,83,93,94,99
  JP80,81
  KO04,12,13,14,15,16,17,18,22,24,26,28,29,33,37,38,49,53,59,69,84
  KP10,20,22,30,32,40

  Total 37 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ9GE    JO66CB  682 km
   EW3AA    KO12TC – OK1TEH   JO70FD  676 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6BFE   JO68DQ  673 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ8PG    JO66EC  671 km
   RN3DKQ   KO85WS – UA1ANA   KO59EW  641 km
   EW1AA    KO33RU – ES2MC    KO29GG  629 km
   R1DM     KO49XQ – SK0EN    JO99JX  625 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km

  After 2 months:

    1. YL2AJ         38665
    2. R1DM          24884
    3. YL2GD         18577
    4. EW1AA         16564
    5. EW3AA          4801
    6. RO2F           2785
    7. EU1AI          2528
    8. R2FAD          2456
    9. RN3DKQ         1828
   10. EW1BH          1284
   11. EW4GL          1195
   12. EW1ES          1168
   13. EW1ABZ         1139
   14. EW4VX          1125
   15. EW1ABJ         1091
   16. EW1LN          1050
   17. EU1ACX          607
   18. EW1ADN          562
   19. EW1ADT          559
   20. EW1SSB          547
   21. EU3AI           541
   22. EU1ACQ          539
   23. EU1ACO          528
   24. EW7AS           519
   25. EW7BW           519
   26. EW4FG           516

       
       LYAC  144 MHz   2015 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     47    34    36108  771
   2.  LY2NA    KO15JC     39    24    25881  751
   3.  LY1CR    KO15CL     31    22    20132  832
   4.  LY3BF    KO24FO     32    21    19659  645
   5.  LY1CO    KO15XG     28    15    12536  607
   6.  LY2HM    KO15CX     11     9     7256  513
   7.  LY2FN    KO14XV     11     6     4444  422
   8.  LY2BBF   KO24PR     10     6     3987  282
   9.  LY1R     KO14RV     16     5     3504  113
  10.  LY3TR    KO14MW     16     4     3016  108
  11.  LY1T     KO15DF     14     4     2847  260
  12.  LY3PDX   KO14QL      8     4     2570  113
  13.  LY3ZM    KO14XV      8     4     2282   61
  14.  LY3DT    KO15DG     13     3     2195  113
  15.  LY1TT    KO25IF     10     3     2114   88
  16.  LY2DR    KO15CL     14     3     2094  103
  17.  LY3BBM   KO15XG      4     3     1729   62
  18.  LY2AY    KO15DG      7     3     1675   61
  19.  LY4MA    KO14XW      8     3     1656   58
  20.  LY2HS    KO25TM      8     2     1405   85
  21.  LY3PEJ   KO15CL      9     2     1252   51
  22.  LY1JI    KO15VS      5     2     1167   39

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO43,55,64,65,68,69,73,75,83,89,93,94,99
  JP80
  KO02,04,05,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,29,33,34,35,37,38,42,45,49,59,64
  KP20,22,30,40

  Iš viso 45 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY1CR    KO15CL – DG7TG    JO43SV  832 km
   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2NA    KO15JC – SM6BFE   JO68DQ  751 km
   LY2R     KO15VS – OZ6TY    JO55XE  748 km
   LY2R     KO15VS – OH6UW    KP22WI  742 km
   LY2R     KO15VS – SM4GGC   JO69RK  738 km
   LY2R     KO15VS – OZ2AR    JO65BT  729 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY1CR    KO15CL – SM6BFE   JO68DQ  697 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2NA         54944
    2. LY1CR         40465
    3. LY2R          36108
    4. LY1CO         29719
    5. LY2VA         20287
    6. LY3BF         19659
    7. LY2HM         17361
    8. LY2BBF         8895
    9. LY2FN          8255
   10. LY2DR          5563
   11. LY3DT          5039
   12. LY1T           4942
   13. LY3ZM          4738
   14. LY1TT          4140
   15. LY1R           3504
   16. LY3PEJ         3266
   17. LY3TR          3016
   18. LY2AY          3008
   19. LY3BBM         2926
   20. LY3PDX         2570
   21. LY2HS          1978
   22. LY2UT          1880
   23. LY4MA          1656
   24. LY5CB          1174
   25. LY1JI          1167
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   FEBRUARY, 2015
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     43    29    30007  725
   2.  R1DM     KO49XQ     38    20    21672  694
   3.  EW3AA    KO12TC     20    16    15486  676
   4.  EW1AA    KO33RU     28    10     9320  508
   5.  UA3LID   KO64CN      8     7     6823  551
   6.  EW8CN    KO42KP      7     6     5455  603
   7.  EU1AI    KO33SU     22     7     5153  446
   8.  EW4EW    KO23OW     12     7     5114  460
   9.  R2FAD    KO04FW      8     5     4995  539
  10.  EU3AI    KO22CE      7     5     3878  321
  11.  EU4RR    KO23QV      7     5     3157  232
  12.  EW6DX    KO45JL      4     4     3151  490
  13.  EW4GL    KO13WQ      9     5     3046  177
  14.  EU4CK    KO23IO     10     3     2091   76
  15.  EW2BZ    KO34OD      7     3     1975  186
  16.  EW1OZ    KO33TU      5     3     1922  223
  17.  EW4VX    KO13WP      8     3     1786   99
  18.  RA3XX    KO84DM      2     2     1754  490
  19.  EW7BW    KO53UQ      4     3     1716   93
  20.  EW7AS    KO53XO      4     3     1707   94
  21.  RA2FB    KO05WB      9     2     1548  126
  22.  EU1ACQ   KO33RW     19     2     1273   36
  23.  EW2KW    KO33SV     18     2     1228   36
  24.  EW4TT    KO23SR      4     2     1144   57
  25.  EW4FG    KO13WR      4     2     1083   57
  26.  EW2IA    KO33NQ     12     1      947   47
  27.  EW2BF    KO33VT     18     1      879   46
  28.  EW1ABZ   KO33PV     16     1      851   40
  29.  EW1BH    KO33VT     17     1      844   35
  30.  EU1ACX   KO33TX     19     1      794   47
  31.  EW1ABJ   KO33TW     18     1      732   44
  32.  EU1ABM   KO33SW     17     1      712   40
  33.  EW4DDC   KO24TA      4     1      660   76
  34.  EW2CW    KO33RV     13     1      657   29
  35.  EW1ES    KO33SV     14     1      643   24
  36.  EU1ACP   KO33SW     14     1      640   22
  37.  EW1SA    KO33TW     13     1      632   23
  38.  EW1ADT   KO33SU     12     1      623   18
  39.  EW1SSB   KO33TU      9     1      594   15
  40.  EW7DI    KO53XO      2     1      520   19
  41.  EW1LN    KO33RV      1     1      505    5

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO55,65,68,69,70,73,82,83,94,99
  KO12,13,14,15,16,17,22,23,24,26,27,28,29,31,33,34,35,37,38,39,42,45,49,53,54,59,64,69,84
  KP03,11,20,21,22,24,30,33,40,41,50

  Total 50 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   R1DM     KO49XQ – SK2AT    KP03BU  694 km
   EW3AA    KO12TC – OK1TEH   JO70FD  676 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6BFE   JO68DQ  673 km
   R1DM     KO49XQ – SK0CT    JO99BM  666 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SO3Z     JO82LJ  649 km
   R1DM     KO49XQ – OH8Z     KP24KV  636 km
   YL2AJ    KO16OX – SM4GGC   JO69RK  633 km
   EW3AA    KO12TC – YL2FZ    KO37QI  632 km

  After 2 months:

    1. YL2AJ         30007
    2. EW3AA         27370
    3. R1DM          21672
    4. R2FAD         14037
    5. YL2GD         12688
    6. EU1AI         11800
    7. EW1AA          9320
    8. EW8CN          9204
    9. EU3AI          7581
   10. UA3LID         6823
   11. EU4RR          6593
   12. EU4CK          5927
   13. EW2BZ          5334
   14. EW4EW          5114
   15. EW1OZ          4426
   16. EW4VX          3447
   17. EW6DX          3151
   18. EW4GL          3046
   19. EU1ACQ         3000
   20. EW2KW          2410
   21. RA3XX          1754
   22. EW4TT          1723
   23. EW7BW          1716
   24. EW7AS          1707
   25. EW2IA          1673
   26. EW1BH          1581
   27. RA2FB          1548
   28. EW2BF          1495
   29. EW1ABZ         1460
   30. EU1ACX         1382
   31. EW1ABJ         1338
   32. EW1ES          1223
   33. EW4FG          1083
   34. EU1ABM          712
   35. EW4DDC          660
   36. EW2CW           657
   37. EU1ACP          640
   38. EW1SA           632
   39. EW1ADT          623
   40. EW1SSB          594
   41. EW7DI           520
   42. EW1LN           505

       
       LYAC  1296 MHz   2015 m. sausio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2NA    KO15JC     11    10     8007  605
   2.  LY2VA    KO15OJ     13    10     7883  586
   3.  LY2FN    KO14XV      9     7     5078  357
   4.  LY2R     KO15VS      5     4     2996  724
   5.  LY3BF    KO24FO      4     4     2490  276

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO94,99
  JP81,90
  KO02,14,15,16,24,25,29,33,37

  Iš viso 13 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – SM0DFP   JP90JC  605 km
   LY2VA    KO15OJ – SM0DFP   JP90JC  586 km
   LY2VA    KO15OJ – SM0FZH   JO99HI  519 km
   LY2NA    KO15JC – ES2AFF   KO29EE  464 km
   LY2NA    KO15JC – ES6FX    KO37OW  416 km
   LY2VA    KO15OJ – SQ5N     KO02LH  374 km
   LY2FN    KO14XV – SP2WPY   JO94FL  357 km
   LY2FN    KO14XV – SQ5N     KO02LH  349 km
   LY2NA    KO15JC – EW1AA    KO33RU  332 km

  Po 1 mėnesių:

    1. LY2NA          8007
    2. LY2VA          7883
    3. LY2FN          5078
    4. LY2R           2996
    5. LY3BF          2490
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   JANUARY, 2015
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     18    13    12316  653
   2.  EW1AA    KO33RU      4     3     2581  332

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,78,94,99
  JP81,90
  KO14,15,24,25,29,37
  KP21

  Total 13 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – OH3LWP   KP21AM  508 km
   YL2AJ    KO16OX – SM5AZN   JO78VK  470 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0DFP   JP90JC  432 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2WPY   JO94FL  407 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0FZH   JO99HI  377 km
   EW1AA    KO33RU – LY2NA    KO15JC  332 km
   EW1AA    KO33RU – LY2VA    KO15OJ  323 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3UE    KO24OP  288 km

  After 1 months:

    1. YL2AJ         12316
    2. EW1AA          2581

Next »