Archive for June, 2014

LYAC Team

Gegužė 2014 – 5,7 GHz – May 2014

       
       LYAC  5,7 GHz   2014 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2VA    KO15OJ      1     1     1684  296
   2.  LY2FN    KO14XV      1     1     1684  296

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  KO14,15

  Iš viso 2 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2FN    KO14XV – LY2VA    KO15OJ  296 km
   LY2VA    KO15OJ – LY2FN    KO14XV  296 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2FN         15896
    2. LY2VA          6736

LYAC Team

Gegužė 2014 – 2,4 GHz – May 2014

       
       LYAC  2,4 GHz   2014 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS      8     8    18712 1542
   2.  LY2VA    KO15OJ      4     4     6156 1172
   3.  LY2FN    KO14XV      3     2     2708  510

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,77
  JP90
  KO14,15,33
  KP20,21

  Iš viso 9 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD 1542 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ 1354 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM 1280 km
   LY2R     KO15VS – SM7GEP   JO77IP 1184 km
   LY2VA    KO15OJ – SM0DFP   JP90JC 1172 km
   LY2R     KO15VS – OH2AXH   KP20OK 1052 km
   LY2VA    KO15OJ – EW1AA    KO33RU  646 km
   LY2R     KO15VS – EW1AA    KO33RU  636 km
   LY2FN    KO14XV – EW1AA    KO33RU  510 km
   LY2FN    KO14XV – LY2R     KO15VS  196 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2R          81104
    2. LY2VA         26768
    3. LY2FN          9016
 
—————————————————————–

       LYAC 2,4 GHz   MAY, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  EW1AA    KO33RU      2     1     3064  646

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  KO15

  Total 1 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   EW1AA    KO33RU – LY2VA    KO15OJ  646 km
   EW1AA    KO33RU – LY2R     KO15VS  636 km

  After 5 months:

    1. EW1AA         11192

LYAC Team

Gegužė 2014 – 1,3 GHz – May 2014

       
       LYAC  1296 MHz   2014 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     27    19    19752  771
   2.  LY2VA    KO15OJ     18    15    13517  729
   3.  LY2BJ    KO25ER     22    14    13181  681
   4.  LY2NA    KO15JC     17    14    12237  700
   5.  LY2FN    KO14XV     11     7     5215  346
   6.  LY3A     KO25DB      9     7     4797  318

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,83,86,99
  JP81,90
  KO04,14,15,16,19,25,26,29,33,37
  KP20,21,30

  Iš viso 22 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2VA    KO15OJ – DL0VV    JO64AD  729 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2BJ    KO25ER – SP1JNY   JO73GL  681 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2VA    KO15OJ – SK7MW    JO65MJ  642 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2R          70798
    2. LY2NA         52881
    3. LY2BJ         47817
    4. LY2FN         25257
    5. LY2VA         21937
    6. LY3A           8743
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   MAY, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     24    15    15357  702
   2.  YL2AJ    KO16OX     23    14    14354  653
   3.  EW1AA    KO33RU      8     5     5111  455
   4.  RN2FG    KO04FR      1     1      726  226

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,78,99
  JP81,90
  KO14,15,16,19,25,26,29,33,37
  KP20,21,30

  Total 17 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2GD    KO37ML – SK0CT    JO99BM  566 km
   YL2GD    KO37ML – SM0DFP   JP90JC  558 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   YL2GD    KO37ML – SM0FZH   JO99HI  533 km
   YL2AJ    KO16OX – OH3LWP   KP21AM  508 km
   YL2GD    KO37ML – OH3LWP   KP21AM  481 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km

  After 5 months:

    1. YL2AJ         53308
    2. YL2GD         35589
    3. SP2DDV        21334
    4. EW1AA         16656
    5. RN2FG          2595
    6. YL2FZ          1280

—————————————————————–
  

LYAC Team

Gegužė 2014 – 432 MHz – May 2014

       
       LYAC  432 MHz   2014 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     28    19    19846  771
   2.  LY2NA    KO15JC     26    18    17613  700
   3.  LY2VA    KO15OJ     23    15    14213  729
   4.  LY3A     KO25DB     21    11    11039  638
   5.  LY1CO    KO15XI     22    11    10016  615
   6.  LY2FN    KO14XV     20    10     8050  393
   7.  LY1CR    KO15CL     11     8     7041  668
   8.  LY1T     KO15DF     14     7     5308  512
   9.  LY3BRA   KO14WU      9     4     2413  127
  10.  LY2YK    KO14XW      4     3     1589   47
  11.  LY2DR    KO15CL      5     2     1237  127
  12.  LY2HQ    KO15OV      4     2     1094   75
  13.  LY3OO    KO14NU      2     2     1085   49
  14.  LY3PEJ   KO15CL      3     1      554   29
  15.  LY3RQ    KO14WU      2     1      509    8

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,67,68,73,75,94,99
  JP80,81
  KO04,14,15,16,17,24,25,26,28,29,33,37
  KP20

  Iš viso 23 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY2VA    KO15OJ – DL0VV    JO64AD  729 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2NA    KO15JC – SF6X     JO67EH  689 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY1CR    KO15CL – DL0VV    JO64AD  668 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2VA    KO15OJ – SK7MW    JO65MJ  642 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2NA         76087
    2. LY2R          58460
    3. LY1CO         49435
    4. LY2VA         38936
    5. LY3A          38815
    6. LY1CR         24969
    7. LY2FN         19937
    8. LY1T          14785
    9. LY2BBF         9518
   10. LY3BRA         7854
   11. LY1BWB         6927
   12. LY3OO          6603
   13. LY2DR          6297
   14. LY3H           5898
   15. LY3PEJ         5280
   16. LY2YK          4807
   17. LY2HQ          4365
   18. LY3TR          3890
   19. LY1R           2890
   20. LY2KX          1668
   21. LY3DT          1223
   22. LY3RQ          1010
   23. LY3AR           535
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   MAY, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     28    21    20556  764
   2.  YL2AJ    KO16OX     29    16    16852  654
   3.  EW1AA    KO33RU     14     7     8220  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,67,99
  JP71,80,81
  KO04,14,15,16,17,24,25,26,28,29,33,37,59
  KP03,20,22,32,40

  Total 24 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  R2FAD.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM4DXO   JP71SB  764 km
   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   YL2GD    KO37ML – OH6NG    KP03TC  693 km
   YL2AJ    KO16OX – SF6X     JO67EH  654 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2GD    KO37ML – SM5EPO   JP80MC  646 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2GD    KO37ML – OH6QR    KP22BN  588 km
   YL2GD    KO37ML – SK0EN    JO99JX  551 km
   YL2GD    KO37ML – SM0FZH   JO99HI  533 km

  After 5 months:

    1. YL2GD         86577
    2. YL2AJ         62550
    3. SP2DDV        42172
    4. EW1AA         30695
    5. YL2FZ          9259
    6. R1DM           8272
    7. EU4AG          7096
    8. RN2FG          1819

—————————————————————–
 

LYAC Team

Gegužė 2014 – 144 MHz – May 2014

       
       LYAC  144 MHz   2014 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     51    31    35877  781
   2.  LY2NA    KO15JC     43    27    29439 1095
   3.  LY1CO    KO15XI     39    18    17557  675
   4.  LY1CR    KO15CL     32    15    13712  632
   5.  LY2FN    KO14XV     28    13    12256  644
   6.  LY2HM    KO15CX     25    11    10956  588
   7.  LY2VA    KO15OJ     24    12     9655  337
   8.  LY2BBF   KO24PR     19     9     7955  498
   9.  LY1T     KO15DF     20     7     5316  260
  10.  LY2HS    KO25TP     18     5     5018  246
  11.  LY3BRA   KO14WU     19     6     4589  142
  12.  LY3PEJ   KO15CL     16     6     4379  347
  13.  LY2DR    KO15CL     18     4     3337  216
  14.  LY3DT    KO15DG     17     4     3326  215
  15.  LY3OO    KO14NU     12     4     2943  182
  16.  LY2HQ    KO15OV     16     4     2941  154
  17.  LY2YK    KO14XW     15     4     2818  132
  18.  LY3AR    KO15QW      9     3     1866  101
  19.  LY3H     KO24IS      4     3     1711   62
  20.  LY2SH    KO26IE      3     3     1687   88
  21.  LY2HW    KO15DG      6     3     1684   71
  22.  LY2AY    KO15DG      5     2     1090   36
  23.  LY1R     KO14RV      1     1      533   33

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO58,64,65,68,73,75,78,82,93,94,99
  JP70,71,80,81
  KO04,05,06,10,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,29,33,34,36,37,46,59
  KP10,20,24,30,32,40

  Iš viso 43 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3RC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – OH8Z     KP24KV 1095 km
   LY2NA    KO15JC – SK4KO    JP70JX  805 km
   LY2R     KO15VS – SK4KO    JP70JX  781 km
   LY2R     KO15VS – SK6QA    JO58UB  776 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY2R     KO15VS – SM4DXO   JP71SB  759 km
   LY2NA    KO15JC – SK6QA    JO58UB  754 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – OH6UW    KP32AC  716 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2NA        138008
    2. LY2R         106510
    3. LY1CO         82799
    4. LY1CR         61433
    5. LY2VA         58581
    6. LY2FN         54283
    7. LY2WR         37641
    8. LY2BBF        34833
    9. LY2HM         31874
   10. LY3A          30102
   11. LY1T          25543
   12. LY3OO         19836
   13. LY3DT         19424
   14. LY2HQ         18971
   15. LY3PEJ        18934
   16. LY2YK         17837
   17. LY2DR         17340
   18. LY3BRA        17181
   19. LY3TR         17023
   20. LY3OD         13739
   21. LY1TT         12006
   22. LY3H          11958
   23. LY1R          10103
   24. LY2KX         10019
   25. LY3VP          9660
   26. LY2HW          9631
   27. LY3AR          6268
   28. LY2SH          6052
   29. LY2AY          6020
   30. LY3UV          5897
   31. LY2HS          5018
   32. LY2NOZ         4312
   33. LY3PDX         3051
   34. LY3HK          2447
   35. LY3IV          2216
   36. LY3FO          2023
   37. LY5AT          1281
   38. LY3RQ           560
   39. LY1ZI           536
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   MAY, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     53    39    40620  876
   2.  YL2AJ    KO16OX     45    26    28932  673
   3.  SP2DDV   JO83VE     33    24    24035  722
   4.  RM1A     KO59BU     31    20    20854  674
   5.  EW2BZ    KO34OD     10     6     5310  410
   6.  EV4R     KO23QV      8     6     4602  370
   7.  EW8CN    KO42KP      5     5     4058  550
   8.  EW1AA    KO33RU      6     5     3935  404
   9.  EU1AI    KO33SU      5     5     3321  260
  10.  RA2FB    KO05WB     14     4     3145  246

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO44,45,55,58,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,80,81,82,83,88,89,90,93,94,99
  JP70,71,81
  KO00,05,10,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,33,34,36,37,38,42,46,47,49,59,66,69,85
  KP02,10,20,21,22,24,30,32,40

  Total 65 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  R2FAD.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM6BFE   JO68DQ  876 km
   YL2GD    KO37ML – OH8Z     KP24KV  833 km
   YL2GD    KO37ML – SM7DTE   JO75CN  815 km
   YL2GD    KO37ML – SK4KO    JP70JX  797 km
   YL2GD    KO37ML – SM4DXO   JP71SB  764 km
   YL2GD    KO37ML – SK6W     JO78FM  750 km
   SP2DDV   JO83VE – SM5KWU   JO89IP  722 km
   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   SP2DDV   JO83VE – SM6BFE   JO68DQ  701 km
   YL2GD    KO37ML – RN3DKQ   KO85WS  689 km

  After 5 months:

    1. YL2AJ        151581
    2. YL2GD        140772
    3. RM1A         112085
    4. SP2DDV        69639
    5. YL2FZ         34517
    6. EW1AA         32422
    7. EU4AG         22554
    8. UA2FT         18457
    9. SP2FAV        14134
   10. YL3GV          8971
   11. RA2FB          8680
   12. EU3BD          7786
   13. EW2BZ          5310
   14. EV4R           4602
   15. ES4RM          4311
   16. EW8CN          4058
   17. EU1AI          3321

LYAC Team

Balandis 2014 – 5,7 GHz – April 2014

       
       LYAC  5,7 GHz   2014 m. balandžio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2FN    KO14XV      2     2     6264 1020
   2.  LY2VA    KO15OJ      1     1     1684  296

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  KO14,15,33

  Iš viso 3 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2FN    KO14XV – EW1AA    KO33RU 1020 km
   LY2FN    KO14XV – LY2VA    KO15OJ  296 km
   LY2VA    KO15OJ – LY2FN    KO14XV  296 km

  Po 4 mėnesių:

    1. LY2FN         14212
    2. LY2VA          5052
 
—————————————————————–

       LYAC 5,7 GHz   APRIL, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  EW1AA    KO33RU      1     1     4580 1020

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  KO14

  Total 1 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   EW1AA    KO33RU – LY2FN    KO14XV 1020 km

  After 4 months:

    1. EW1AA          9160

Next »