Archive for February, 2010

1296 MHz :

LY2R 12228

YL2GD 5681

LY3A 3224

LY2BUU 1778

432 MHz:

LY2R 16718

YL2GD 9610

LY3UE 6891

LY3A 6862

LY1CO 5168

LY2BUU 4551

LY2PBV 2765

LY3UV 2734 FM

LY2CK 2558 FM

LY2AO 2478

LY2FN 2307

LY3DT 2135 FM

LY1T 2124

UA2FL 2004

LY2FU 1826 FM

LY4MR 1817 FM

LY3BBM 1698 FM

LY3PEJ 1180 FM

LY4MA 1050

LY2CG 715

144 MHz:

LY2R 27013

YL2GD 18853

LY3A 18737

LY1CO 16188

YL2CZ 15545

LY2BUU 15525

LY3UE 11574

LY2KX 7952

YL2PJ 7449

UA2FL 7402

LY3PEJ 6421 FM

LY3DT 6189

LY4MR 5017 FM

LY4RS 5017 FM

LY3TR 4589 FM

LY1CR 4532

LY2HW 4484 FM

LY1T 4089

LY3BBM 3834

LY2CK 3753 FM

LY3UV 3494 FM

LY3RQ 3409 FM

LY2FN 3348

LY2AY 3292

LY4MA 3207

LY2FU 3157 FM

LY2NA 3152

LY2VP 2957 FM

LY1CM 2843

RU2FM 2790

LY4K 2582 FM

LY3TW 2546 FM

LY1MY 2489

LY1CE 2419 FM

LY2AO 1821

LY3NVV

Rytis, LY4U

2010 January 1296 MHz results

LYAC 1296 MHz 2010 m. sausio mėn. rezultatai

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY3A KO25DB 3 3 1818 254

LY stotys uþmezgë QSO su ðiais WW LOC:

KO14,25,33

Ið viso 3 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausiø QSO TOP-10:

LY3A KO25DB – EW1ST KO33UW 254 km
LY3A KO25DB – LY2BAW KO25KA 38 km
LY3A KO25DB – LY4BT KO14XW 26 km

Komentarai:
Po 1 mënesiø:

1. LY3A 1818

—————————————————————–
O P E N C L A S S
1296 MHz NOVEMBER 2009

CALL LOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2GD KO37ML 8 7 5059 346
2. EW1ST KO33UW 2 2 1521 267

Comments:

After 1 months:

1. YL2GD 5059
2. EW1ST 1521

Check logs (TNX): – .

1296-logs-checked.zip

12962.jpg

Rytis, LY4U

2010 January 432 MHz results

LYAC 432 MHz 2010 m. sausio mėn. rezultatai

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY2BUU KO15XH 23 11 8976 616
2. LY1CO KO15XI 25 11 8874 615
3. LY3UE KO24OP 15 11 8833 522
4. LY2KX KO15PU 18 9 7025 444
5. LY3A KO25DB 16 9 6951 640
6. LY1T KO15DF 15 8 5884 378
7. LY2CK KO24AJ 18 6 5139 250
8. LY3DT KO15DG 18 6 4884 379
9. LY3UV KO14WU 18 6 4262 269
10. LY2PBV KO14QN 12 4 3117 149
11. LY2FU KO14XW 14 4 2795 267
12. LY3PEJ KO15CL 8 4 2720 169
13. LY3BBM KO15XG 9 4 2463 106
14. LY2FN KO14XV 13 4 2401 114
15. LY2AO KO14WV 9 4 2359 236
16. LY3RQ KO14WU 3 1 520 11

Kategorija: Tik FM

1. LY2CK KO24AJ 18 6 5139 250
2. LY3UV KO14WU 18 6 4262 269
3. LY2FU KO14XW 14 4 2795 267
4. LY3PEJ KO15CL 8 4 2720 169
5. LY3BBM KO15XG 9 4 2463 106
LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO75,86,93,94,97
KO04,05,06,13,14,15,16,24,25,26,33,35,37,38

Iš viso 19 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY3A KO25DB – SM7DTE JO75CN 640 km
LY2BUU KO15XH – SM7DTE JO75CN 616 km
LY1CO KO15XI – SM7DTE JO75CN 615 km
LY3UE KO24OP – SM1A JO97FK 522 km
LY3UE KO24OP – SP2CNW JO93AI 490 km
LY3UE KO24OP – SP2QBQ JO94BF 461 km
LY3A KO25DB – SM1A JO97FK 447 km
LY2KX KO15PU – SM7XWI JO86EX 444 km
LY3UE KO24OP – ES5PC KO38HJ 426 km
LY2BUU KO15XH – SM1A JO97FK 413 km

Komentarai:

Po 1 mėnesio:

1. LY2BUU 8976
2. LY1CO 8874
3. LY3UE 8833
4. LY2KX 7025
5. LY3A 6951
6. LY1T 5884
7. LY2CK 5139
8. LY3DT 4884
9. LY3UV 4262
10. LY2PBV 3117
11. LY2FU 2795
12. LY3PEJ 2720
13. LY3BBM 2463
14. LY2FN 2401
15. LY2AO 2359
16. LY3RQ 520

Kategorija: Tik FM

1. LY2CK 5139
2. LY3UV 4262
3. LY2FU 2795
4. LY3PEJ 2720
5. LY3BBM 2463
—————————————————————–
O P E N C L A S S
432 MHz JANUARY 2010

CALL LOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2GD KO37ML 28 15 13754 757
2. EW1ST KO33UW 13 7 6361 379
3. YL2CZ KO06XW 15 7 6296 375
4. UA2FL KO04FQ 6 5 3794 336

Comments:

After 1 months:

1. YL2GD 13754
2. EW1ST 6361
3. YL2CZ 6296
4. UA2FL 3794

Check logs (TNX): – .

432-logs-checked.zip

4322.jpg

Rytis, LY4U

2010 January 144 MHz results

LYAC 144 MHz 2010 m. sausio mėn. rezultatai

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY1CO KO15XI 48 16 14941 690
2. LY2BUU KO15XH 47 15 14432 678
3. LY3UE KO24OP 16 11 8996 522
4. LY3TR KO14MW 41 7 6541 161
5. LY2BCE KO25DR 30 6 5997 170
6. LY3DT KO15DG 29 6 5663 149
7. LY3PEJ KO15CL 23 6 5010 169
8. LY3UV KO14WU 32 6 4657 130
9. LY4MR KO24AJ 27 5 4632 169
10. LY3BBM KO15XG 34 5 4576 135
11. LY4VA KO14WV 31 6 4548 135
12. LY2FU KO14XW 31 6 4391 140
13. LY1T KO15DF 23 5 4343 146
14. LY1MY KO24OQ 24 5 4297 145
15. LY3RQ KO14WU 26 6 4152 130
16. LY2VP KO14XT 32 5 4037 136
17. LY2HW KO15DG 18 5 3966 149
18. LY2CK KO24AJ 19 4 3689 169
19. LY1CR KO15CL 13 5 3551 359
20. LY2FN KO14XV 24 5 3451 135
21. LY4K KO14XV 26 5 3329 135
22. LY4MA KO14XW 27 4 3048 127
23. LY2XY KO14XU 22 4 2844 116
24. LY3TW KO14WU 19 4 2503 101
25. LY2KX KO15PU 9 3 2281 137
26. LY1CE KO14XW 19 3 1916 61
27. LY2AT KO14ON 4 2 1252 97
28. LY2AO KO14WV 14 2 1160 66
29. LY1GP KO24RS 4 1 575 22

Kategorija: Tik FM

1.  LY3PEJ   KO15CL     23     6     5010  169
2.  LY3UV    KO14WU     32     6     4657  130
3.  LY4MR    KO24AJ     27     5     4632  169
4.  LY3BBM   KO15XG     34     5     4576  135
5.  LY4VA    KO14WV     31     6     4548  135
6.  LY2FU    KO14XW     31     6     4391  140
7.  LY2HW    KO15DG     18     5     3966  149
8.  LY2CK    KO24AJ     19     4     3689  169
9.  LY4K     KO14XV     26     5     3329  135
10.  LY3TW    KO14WU     19     4     2503  101
11.  LY1CE    KO14XW     19     3     1916   61
12.  LY1GP    KO24RS      4     1      575   22

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO78,93,94,97
KO04,05,06,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,33,37,38
KP00,01

Iš viso 22 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY1CO KO15XI – OH1F KP01TK 690 km
LY2BUU KO15XH – SK6W JO78FM 678 km
LY1CO KO15XI – OH1ND KP00XL 582 km
LY3UE KO24OP – SM1A JO97FK 522 km
LY3UE KO24OP – ES2MC KO29GG 516 km
LY3UE KO24OP – SP2CNW JO93AI 490 km
LY1CO KO15XI – SP2CNW JO93AI 444 km
LY2BUU KO15XH – ES2MC KO29GG 442 km
LY3UE KO24OP – SP2QBQ JO94FL 436 km
LY2BUU KO15XH – SM1A JO97FK 413 km

Komentarai:

Po 1 mėnesio:

1. LY1CO 14941
2. LY2BUU 14432
3. LY3UE 8996
4. LY3TR 6541
5. LY2BCE 5997
6. LY3DT 5663
7. LY3PEJ 5010
8. LY3UV 4657
9. LY4MR 4632
10. LY3BBM 4576
11. LY4VA 4548
12. LY2FU 4391
13. LY1T 4343
14. LY1MY 4297
15. LY3RQ 4152
16. LY2VP 4037
17. LY2HW 3966
18. LY2CK 3689
19. LY1CR 3551
20. LY2FN 3451
21. LY4K 3329
22. LY4MA 3048
23. LY2XY 2844
24. LY3TW 2503
25. LY2KX 2281
26. LY1CE 1916
27. LY2AT 1252
28. LY2AO 1160
29. LY1GP 575

Kategorija: Tik FM

1.  LY3PEJ    5010  169
2.  LY3UV     4657  130
3.  LY4MR     4632  169
4.  LY3BBM    4576  135
5.  LY4VA     4548  135
6.  LY2FU     4391  140
7.  LY2HW     3966  149
8.  LY2CK     3689  169
9.  LY4K      3329  135
10.  LY3TW     2503  101
11.  LY1CE     1916   61
12.  LY1GP      575   22

—————————————————————–
O P E N C L A S S
144 MHz JANUARY 2010

CALL LOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2GD KO37ML 49 28 27932 769
2. YL2CZ KO06XW 25 17 15929 647
3. UA2FL KO04FQ 14 9 8321 548
4. EW1ST KO33UW 11 9 7677 495
5. YL2PJ KO36QM 10 7 6140 636
6. RA2FB KO05WB 22 5 4367 170

Comments:

After 1 month:

1. YL2GD 27932
2. YL2CZ 15929
3. UA2FL 8321
4. EW1ST 7677
5. YL2PJ 6140
6. RA2FB 4367

Check logs (TNX): – .

144-logs-checked.zip

1442.jpg

1296 MHz

YL2GD 5059

EW1ST 1519

432 MHz

YL2GD 13754

LY3UE 9209

LY2BUU 8966

LY1CO 8862

LY2KX 7014

EW1ST 6923

YL2CZ 6296

LY1T 6024

LY2CK 5126 FM

UA2FL 5061

LY3DT 4878

LY3UV 4256 FM

LY3PEJ 3609 FM

LY2PBV 3113

LY2FU 2794 FM

LY3BBM 2456 FM

LY2FN 2397

LY2AO 2352

LY1GP 1194 FM

LY4MA 526

LY3RQ 521

144 MHz

YL2GD 27932

YL2CZ 15929

LY1CO 15014

LY2BUU 14412

LY3UE 9722

UA2FL 8321

EW1ST 7667

LY3TR 6515

YL2PJ 6140

LY2BCE 6079

aciu visiems uz qso.Geru naujuju metu.73!

LY3DT 5876

LY3PEJ 5253 FM

LY4MR 4776 FM

LY3UV 4644 FM

LY4VA 4585 FM

LY3BBM 4557 FM

LY1T 4475

LY2FU 4376 FM
LY3RQ 4342

LY1MY 4312

LY1CR 4188

LY2HW 4178 FM

LY2VP 4144

LY2CK 3678 FM

LY2FN 3498

LY4K 3320 FM

LY4MA 3096

LY2XY 2895

LY3TW 2801 FM

LY2KX 2275

LY2AT 1964

LY1CE 1908 FM

LY2AO 1152

LY1GP 573 FM

RA2FB

Rytis, LY4U

VDU RK LYAC 2009 Rezultatai

2009-aisiais buvo nustatomas absoliutus VDU RK LYAC čempionas, pagal formulę kiekviename diapazone už 1-8 vietas skiriama 10,8,6,5,4,3,2,1 tasku.

Juo tapo mūsų UTB maestro Paulius Beirutas LY2R, Šeduva, Radviliškio rajonas.

LY2R 30
LY3A 20
LY2WR 20
Prizininkai – Stanislavas Bykovas LY3A iš Jonavos, ir gimtoji LY2WR dabar esanti Gedanonių kaime Trakų rajone.

Šaukinys / Surinkta taškų už QSO diapazone / Absoliutūs taškai

144 MHz:
LY2R 351719 10
LY3A 186972 8
LY2WR 157531 6
LY2BUU 156687 5

LY2SA 150973 4
LY1CO 127491 3
LY2KX 125535 2
LY3UE 105597 1

432MHz:
LY2R 152676 10
LY2WR 89251 8
LY3UE 64151 6
LY1CO 58756 5
LY3A 52954 4
LY2FN 25226 3
LY2KX 23728 2

LY2FU 23015 1

1296MHz:
LY2R 77311 10
LY3A 15167 8
LY2WR 14692 6
LY2BUU 3271 5
LY2VA 1868 4
LY2NI 1118 3

50MHz:
LY2SA 15498 10

Kitas garbus prizas keliauja į Šilalę – Vaclovas Judeikis LY3PEJ per metus surinko daugiausia taškų dirbdamas vien FM moduliacija – puikus pasirodymas ir kvietimas įsisavinti CW/SSB 🙂 Dėmesio! Dalyvaujantys tik FM būtinai pažymėkite ataskaitoje, CG-Log laukelyje “Įskaita=FM”, TAClog ar EDI PSect=FM, laisva forma rašomose ataskaitose – bet kur, svarbiausia kad tai būtų “prikabinamame” ataskaitos faile, jokiu būdu ne siunčiamo laiško tekste (kurie yra ištrinami gavus ataskaitos failą).
Užsienio dalyvių įskaitoje užtikrintai nugalėjo Gunars Auseklis, YL2GD , daugeliui senai pažįstamas iš TB diapazonų.
LYAC Lietuvos UTB aktyvumo vakarai 2009-aisiais suvienijo jėgas su Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune Radijo Klubu, nuo šiol antradienių smagumas yra VDU RK LYAC.

Prizai ir diplomai nugalėtojams bus įteikti netrukus įvyksiančiame LRMD VNS Vilniuje, o kraštutiniu atveju išsiųsti ataskaitose nurodytais adresais.

VDU RK LYAC 2010 jau įsibėgėjo, šiemet renginys vyksta tais pačiais nuostatais tik prizų bus daugiau – savaime aišku bus nustatomas absoliutus nugalėtojas, populiarumo sulaukusi “tik FM” kategorija lauks naujo lyderio, LYAC tinklapyje balsavimu išrinktas naujas prizas “Jaunam dalyviui” bus įteiktas teisėjų simpatijas sukėlusiam 10-190 metų amžiaus naujokui, ir be abejo DX-ui kuris nepamiršta kiekviename ture palaikyti anteną LY kryptimi. 50MHz diapazono daugiau nebus (2009 gauta tik 1 ataskaita), o užmezgusiems ryšių “13cm and up” antradieniais tikėtina bus įsteigtas papildomas prizas už GHz įsisavinimą.
Belieka palinkėti sėkmės visiems dalyviams 2010-aisiais, mažiau QSB/QRM, daugiau ramaus oro kad formuotųsi tas taip geidžiamas tropo sluoksnelis, saulės aktyvumui pagaliau kylant – vienos kitos “Auroros”, kad antenos taptų vis ilgesnės ir aukštesnės, bliūdai platesni, ir tradicinis 73 visiems draugiškiausio pasaulyje hobio puoselėtojams!

Rytis LY4U – LYAC

Ričardas LY2FN – VDU RK

Pilni 2009 VDU RK LYAC Rezultatai

prize-small.jpg = a Prize
award.jpg = an Award

144 MHz:

LY2R 351719 10 prize-small.jpg
LY3A 186972 8 award.jpg
LY2WR 157531 6 award.jpg
LY2BUU 156687 5
LY2SA 150973 4
LY1CO 127491 3
LY2KX 125535 2
LY3UE 105597 1
LY1T 60005
LY3DT 59426
LY3TR 57119
LY3PEJ 53518
LY2FN 50534
LY2BCE 46786
LY1CR 46745
LY2CK 43074
LY4VA 36169
LY3BBM 34205
LY2PBV 34033
LY2HW 32675
LY2FU 32430
LY1MY 31924
LY2AY 29073
LY4MR 24725
LY2AO 21073
LY3UV 19576
LY3TW 19132
LY2BAW 17972
LY9Y 16232
LY2AAE 15747
LY1CE 14428
LY1GC 11147
LY2CG 9182
LY4MA 8532
LY3IO 7342
LY3RQ 5878
LY1GP 5768
LY3RV 5422
LY2NA 5299
LY3NVV 3274
LY3IY 3069
LY2VP 2049
LY2NI 2006

432 MHz:

LY2R 152676 10 prize-small.jpg
LY2WR 89251 8 award.jpg
LY3UE 64151 6 award.jpg
LY1CO 58756 5
LY3A 52954 4
LY2FN 25226 3
LY2KX 23728 2
LY2FU 23015 1
LY3DT 21000
LY4VA 19595
LY2PBV 18651
LY1T 17669
LY2CK 15820
LY3PEJ 14304
LY2AAE 12719
LY3BBM 11403
LY4MR 9128
LY3UV 8699
LY2BAW 8407
LY2VA 7173
LY2BCE 4633
LY2BUU 4364
LY2AO 4291
LY3IO 4115
LY2VP 3929
LY2SA 3531
LY1GP 2998
LY2CG 2936
LY2NI 2920
LY4MA 2644
LY1CR 1195
LY9Y 1111
LY2XY 1064
LY1MY 555
LY2DS 520

1296 MHz:

LY2R 77311 10 prize-small.jpg
LY3A 15167 8 award.jpg
LY2WR 14692 6 award.jpg
LY2BUU 3271 5
LY2VA 1868 4
LY2NI 1118 3
50 MHz:
LY2SA 15498 10 award.jpg

DX 144 MHz:

YL2GD 237017
YL2CZ 101875
YL2CV 97155
EW1ST 63418
YL3DR 48448
RU2FM 47717
UA2FL 43868
YL2PJ 34975
RA2FB 29404
EU4AG 25180
YL2FZ 22865
SP2FAV 7108
RA3LW 3905
RA3IS 2468

DX 432 MHz:

YL2GD 123212
ES7FU 84400
EW1ST 37955
UA2FL 13497
YL2CZ 11834
YL2FZ 7494
RA2FB 5147
RA3LW 1656

DX 1296 MHz:

YL2GD 39057
YL2CZ 4200
EW1ST 3936
YL2FZ 1307

Next »