Archive for December, 2010

LYAC  2.4 GHz   2010 m. lapkrièio mën. rezultatai

Po 11 mënesiø:

1. LY2R         26400
2. LY2FN         1196

================================================================================
73, Rytis LY4U
================================================================================
< < LYTest V2.89 - 2008 © LY2CG - www.lrmd.lt/ly2cg >>

LYAC  1296 MHz   2010 m. lapkrièio mën. rezultatai

N.B. “Tik FM” iskaitos rezultatai bus paskelbti su Gruodzio men. ir metiniais rezultatais.
“Po 11 men.” rezultatatai yra visu 11 menesiu. Galutinis metu rezultatas bus skaiciuojamas po Gruodzio
menesio teisejavimo, iskaitant 9 geriausuis menesius.

ÐAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAÐKAI  ODX

1.  LY2R     KO15VS     11     9     8163  602
2.  LY2FN    KO14XV      4     3     2657  357

LY stotys uþmezgë QSO su ðiais WW LOC:

JO75,77,86,89,94
KO14,15,16,27,37

Ið viso 10 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausiø QSO TOP-10:

LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
LY2R     KO15VS – SM7GEP   JO77IP  592 km
LY2R     KO15VS – SM0ERR   JO89WJ  536 km
LY2R     KO15VS – SM7LCB   JO86GH  455 km
LY2R     KO15VS – SP2WPY   JO94FL  369 km
LY2FN    KO14XV – SP2QBQ   JO94FL  357 km
LY2FN    KO14XV – SP2WPY   JO94FL  357 km
LY2FN    KO14XV – YL2GD    KO37ML  345 km
LY2R     KO15VS – YL2FZ    KO37QI  282 km
LY2R     KO15VS – YL2GD    KO37ML  275 km

Komentarai:
Po 11 mënesiø:

1. LY2R          44616
2. LY3A          10138
3. LY2FN          7498
4. LY2BUU         4666
5. LY2NI          1803
6. LY3UV          1574
7. LY2XY           560

—————————————————————–
O P E N   C L A S S
1296 MHz   NOVEMBER 2010

CALL     LOC       QSO   LOCs  POINTS  ODX

1.  YL2GD    KO37ML     12     9     7329  574
2.  YL2FZ    KO37QI      3     3     2062  282

Comments:

After 11 months:

1. YL2GD         51051
2. YL2FZ          2587
3. EW1ST          1521

Check logs (TNX): – .

================================================================================
73, Rytis LY4U
================================================================================
< < LYTest V2.89 - 2008 © LY2CG - www.lrmd.lt/ly2cg >>

LYAC  432 MHz   2010 m. lapkrièio mën. rezultatai

N.B. “Tik FM” iskaitos rezultatai bus paskelbti su Gruodzio men. ir metiniais rezultatais.
“Po 11 men.” rezultatatai yra visu 11 menesiu. Galutinis metu rezultatas bus skaiciuojamas po Gruodzio
menesio teisejavimo, iskaitant 9 geriausuis menesius.

ÐAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAÐKAI  ODX

1.  LY2R     KO15VS     25    16    14615  602
2.  LY3UE    KO24OP     15    10     9862  707
3.  LY2KX    KO15PU      8     7     5107  388
4.  LY2FN    KO14XV     15     7     4956  357
5.  LY4VA    KO14WV     11     3     1743  110
6.  LY3UV    KO14WU     11     2     1317  127
7.  LY3DT    KO15DG      7     2     1290  111
8.  LY3PEJ   KO15CL      6     2     1238  127
9.  LY2CK    KO24AJ      1     1      552   52
10.  LY2FU    KO14XW      6     1      551   11
11.  LY3RQ    KO14WU      6     1      532   11

LY stotys uþmezgë QSO su ðiais WW LOC:

JO75,83,89,94
KO04,14,15,16,24,25,26,27,28,29,35,37,38
KP20

Ið viso 18 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausiø QSO TOP-10:

LY3UE    KO24OP – SM7DTE   JO75CN  707 km
LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
LY2R     KO15VS – SK0CT    JO89XJ  532 km
LY3UE    KO24OP – ES2MC    KO29GG  516 km
LY3UE    KO24OP – SP2DDV   JO83VE  512 km
LY2R     KO15VS – OH4LA    KP20LG  506 km
LY2R     KO15VS – SP2DDV   JO83VE  483 km
LY3UE    KO24OP – SP2WPY   JO94FL  436 km
LY3UE    KO24OP – ES5PC    KO38HJ  426 km
LY2R     KO15VS – ES1AO    KO29HI  402 km

Komentarai:
Po 11 mënesiø:

1. LY2R         162498
2. LY3UE        106047
3. LY3A          63385
4. LY2WR         60340
5. LY1CO         45610
6. LY2BUU        40862
7. LY2FN         25599
8. LY3DT         25196
9. LY2KX         23854
10. LY1T          19716
11. LY2CK         17228
12. LY4VA         17134
13. LY3UV         15253
14. LY2FU         13482
15. LY2AO         12838
16. LY3PEJ        12271
17. LY4MA         12234
18. LY3BBM        10290
19. LY2CG          9516
20. LY2PBV         7742
21. LY3RQ          6739
22. LY2BCE         3563
23. LY1RZ          3052
24. LY1MM          1902
25. LY4MR          1820
26. LY2XY          1165
27. LY1R           1087
28. LY1GP          1044
29. LY1DJ           550
30. LY2AY           531
31. LY4RJ           526

—————————————————————–
O P E N   C L A S S
432 MHz   NOVEMBER 2010

CALL     LOC       QSO   LOCs  POINTS  ODX

1.  YL2GD    KO37ML     28    14    14293  797
2.  UA2FL    KO04FQ      5     4     3389  548

Comments:

After 11 months:

1. YL2GD        111976
2. ES7FU         36846
3. UA2FL         30492
4. YL2FZ         13013
5. YL2CZ          6296
6. EW1ST          6188

Check logs (TNX): – .

================================================================================
73, Rytis LY4U
================================================================================
< < LYTest V2.89 - 2008 © LY2CG - www.lrmd.lt/ly2cg >>

LYAC 144 MHz 2010 m. lapkrièio mën. rezultatai

N.B. “Tik FM” iskaitos rezultatai bus paskelbti su Gruodzio men. ir metiniais rezultatais.
“Po 11 men.” rezultatatai yra visu 11 menesiu. Galutinis metu rezultatas bus skaiciuojamas po Gruodzio
menesio teisejavimo, iskaitant 9 geriausuis menesius.

ÐAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAÐKAI ODX

1. LY2R KO15VS 79 41 51082 885
2. LY3A KO25DB 42 23 24049 714
3. LY2BUU KO15XH 40 23 20929 690
4. LY3UE KO24OP 21 16 14135 780
5. LY2FN KO14XV 34 14 12140 623
6. LY2NA KO15JC 33 11 9867 598
7. LY2KX KO15PU 18 12 9663 629
8. LY3DT KO15DG 23 7 5486 201
9. LY2CK KO24AJ 27 5 4914 169
10. LY1T KO15DF 21 6 4605 146
11. LY3TR KO14MW 28 5 4363 148
12. LY1CR KO15CL 16 6 4281 142
13. LY3PEJ KO15CL 17 6 4231 169
14. LY4K KO14XV 27 5 4012 135
15. LY2HW KO15DG 16 5 3594 149
16. LY3VP KO14MW 23 4 3417 104
17. LY2YK KO14XW 16 5 3299 140
18. LY3UV KO14WU 24 4 3067 111
19. LY4VA KO14WV 21 4 3003 125
20. LY2FU KO14XW 19 4 2765 113
21. LY2NI KO14XV 14 4 2566 101
22. LY1CE KO14XW 15 3 1797 61
23. LY3TW KO14WU 11 3 1753 55
24. LY3RQ KO14WU 10 3 1654 53
25. LY3IO KO14WW 9 2 1175 62

LY stotys uþmezgë QSO su ðiais WW LOC:

JO65,68,73,75,78,86,88,90,91,92,93,94,97,99
JP70,80,81,90
KO03,04,05,06,13,14,15,16,18,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,47,59
KP00,01,02,11,13,20,21,30,32,41

Ið viso 49 skirtingi WW LOC.

Ataskaitos kontrolei (TNX): – .

Tolimiausiø QSO TOP-10:

LY2R KO15VS – OH6VV KP13WR 885 km
LY2R KO15VS – SK4KO JP70JX 781 km
LY3UE KO24OP – SK7MW JO65MJ 780 km
LY2R KO15VS – OH6UW KP32WH 764 km
LY2R KO15VS – OH6KTL KP02OJ 752 km
LY2R KO15VS – SM3LWP JP81MG 726 km
LY2R KO15VS – OH4GVN KP41ES 718 km
LY3A KO25DB – SK7MW JO65MJ 714 km
LY3UE KO24OP – SM7DTE JO75CN 707 km
LY2BUU KO15XH – SK7MW JO65MJ 690 km

Komentarai:
LY4K:
tik FM

Po 11 mënesiø:

1. LY2R 287532
2. LY2BUU 202342
3. LY3A 200975
4. LY2WR 143764
5. LY3UE 138654
6. LY1CO 117518
7. LY3DT 60885
8. LY3PEJ 60035
9. LY2KX 59141
10. LY8O 59121
11. LY2NA 53718
12. LY3TR 49164
13. LY1T 45365
14. LY2CK 41356
15. LY2FN 39982
16. LY1CR 37763
17. LY4MA 32828
18. LY2FU 32749
19. LY3BBM 32565
20. LY2HW 31877
21. LY4VA 31764
22. LY4K 29083
23. LY3UV 27737
24. LY1CE 24278
25. LY2VP 22637
26. LY2AO 22262
27. LY2SA 21628
28. LY1MY 20096
29. LY2BCE 19687
30. LY2AY 16584
31. LY3TW 15501
32. LY3RQ 13265
33. LY4RS 13110
34. LY2NI 12091
35. LY1RZ 9741
36. LY4MR 9465
37. LY2XY 7599
38. LY2CG 6768
39. LY1CM 6564
40. LY2YK 6451
41. LY3BRA 5272
42. LY1MM 5092
43. LY2MP 4540
44. LY1R 4524
45. LY3VP 3417
46. LY3QL 3171
47. LY2BLG 2908
48. LY4SS 2633
49. LY2BTR 2276
50. LY3NVV 1820
51. LY3TK 1731
52. LY1DJ 1714
53. LY1GP 1683
54. LY2AT 1252
55. LY2VR 1200
56. LY4RJ 1184
57. LY3IO 1175
58. LY3OO 571
59. LY2PBV 557
60. LY1KL 501

—————————————————————–
O P E N C L A S S
144 MHz NOVEMBER 2010

CALL LOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2GD KO37ML 63 32 33831 797
2. SP2FAV JO94MA 23 15 13635 690
3. YL3AGV KO37MJ 34 15 13416 351
4. YL2PJ KO36QM 24 15 12892 441
5. UA2FL KO04FQ 13 8 6731 343
6. RU2FM KO04GQ 10 8 6614 485

Comments:

LY4K:
tik FM

After 11 months:

1. YL2GD 257615
2. UA2FL 94814
3. YL2PJ 73291
4. RU2FM 69822
5. YL3AGV 60135
6. YL2CZ 30604
7. EW6BA 24376
8. SP4SAS 21526
9. SP2FAV 13635
10. RA2FB 8630
11. EW1ST 7277
12. EU4AG 6511
13. EU4CK 4633

Check logs (TNX): – .

================================================================================
73, Rytis LY4U
================================================================================
< < LYTest V2.89 - 2008 © LY2CG - www.lrmd.lt/ly2cg >>