Rytis, LY4U

Apie

Apie šį tinklapį

Paskirtis – LYAC dalyvių aptarnavimas, tai yra rezultatų, nugalėtojų ir naujienų reguliarus paskelbimas. Taip pat čia galima viešai diskutuoti LYAC, UTB varžybų ir bendrai mėgėjiško radijo UTB diapazonuose klausimais.

Apie LYAC ir kitus AC Europoje

LYAC (LY Activity Contest) – Lietuvos radijo mėgėjų draugijos organizuojamos UTB Aktyvumo Varžybos, ar Aktyvumo Dienos, vykstančios visus metus kiekvieno mėnesio tam tikrą dieną. Pilni nuostatai

Ta pačią dieną tuo pačiu metu vyksta ir kai kurių kitų Europos regionų aktyvumas, todėl iš esmės tai vienas renginys visoje Europoje. Tai ypač pageidautina dėl VHF/UHF/SHF specifikos, kur paprastai diapazonai yra tušti, išskyrus tuos retus atvejus kai yra DX radijo bangų sklidimas. Šie AC suteikia progą UTB entuziastams bet kuriame Europos kampelyje bent kartą į menesį garantuotai užmegzti keletą ryšių, o contestmenams tai unikalios metus trunkančios varžybos.

Dalyvaujant LYAC, galima lygiagrečiai dalyvauti ir kitose varžybose, visi ryšiai užsiskaito ir taškų skaičiavimas yra identiškas, tiesiog nusiųskite ataskaitos kopiją atatinkamu adresu.

  1. Nordic Activity Contest (NAC) prasidėjo Skåne rajone pietų Švedijoje apie 1954, ir vyko tik 144MHz diapazone, o nuo to laiko vis keitėsi bei plėtėsi. NAC Open Class (atvira kategorija užsieniečiams) buvo įsteigta 1989 tam kad paskatinti UTB-istų aktyvumą už Skandinavijos ribų, NAC open class nuo tada yra organizuojamas Danijos radijo mėgėju organizacijos EDR. Kad dalyvauti NAC open class, būtina užmegzti QSO su bent 2 skirtingais Skandinavų (OH/OZ/SM/LA) WW Lokatoriais. NAC nuostatai
  2. LYAC (LY) nuo 1999. Dalyviai, dirbantys iš užsienio turi užmegzti bent 1 QSO su LY.
  3. UKAC (G) nuo 2001? Vyksta tą pačią dieną, bet laikas ir nuostatai kiek skiriasi.
  4. IAC (Italy) nuo 2004.
  5. SPAC (Poland) nuo 2005. Užsienio dalyviai turi užmegzti bent 1 QSO su SP. SPAC nuostatai EN (.pdf), SPAC nuostatai PL (.pdf) SPAC rezultatai
  6. RUAC (Russia) nuo 2006. Užsienio dalyviai turi užmegzti bent 1 QSO su Rusija. Yra kiti smulkūs skirtumai nuostatuose: skaitmeninės darbo rūšys leidžiamos, metų rezultatas apskaiciuojamas iš 6 geriausių mėnesio rezultatų. RUAC nuostatai
  7. YLAC (Latvia) nuo 2007. Jau yra Open Class užsieniečiams – YLAC nuostatai ir rezultatai.

Kas naujo

Galite siųsti LYAC ataskaitas tiesiai iš tinklapio

Blogo programa leidžia visiems dalyviams kurti šį tinklapį, tai yra rašyti “post” – straipsnius ar laiškus, o po to kiti dalyviai gali tai komentuoti. Komentuoti taip pat galima rezultatus – jie techniniu požiūriu yra “posts”.

Užsisakykite LYAC rezultatus ir naujienas per RSS (pvz. Firefox browseriu).

Gautų ataskaitų 2x patvirtinimas: siunčiant nuostatuose nurodytu adresu, gausite LYAC-Roboto laiškelį kad ataskaita gauta, taip pat gautų ataskaitų sąrašas bus skelbiamas šiame tinklalapyje.

Veikia LYAC-Chat kuriame galima susitarti dėl QSO, informuoti kitus apie dirbančias stotis (kaip DX Cluster) ar šiaip paplepėti.

73! Rytis LY4U

Rytis, LY4U as a

Comments are closed.