Preambulė
Iš pirmo žvilgsnio HAM veikla atrodo kaip ir individuali. Bet QSO pats su savimi nedarysi. Todėl būnant individualiems mėgėjams tenka jausti ir visos HAM bendruomenės dabartines madas ir tendencijas. Tai ryškiau pasireiškia UTB, nes dėl trumpesnio bangų sklidimo vietovės gali lokalizuotis t.y. vieni regionai gali daugiau skirtis nuo kitų regionu savo UTB ypatumais. Panašu, kad UTB HAM gyvenime kosmopolitizmo ir globalizacijos įtaka kiek silpnesnė. Todėl tenka pažinti ir orientuotis konkrečios vietovės UTB nacionalinius ypatumus t. y. kokios to regiono populiarios varžybos ir diplomai, kokie mėgstami UTB bangų ruožai ir moduliacijos ir t.t..
LYAC ko gero didžiausias arba vienas iš didžiausių UTB radijo mėgėjų renginių Lietuvoje. Todėl čia susidaranti situacija tikriausiai didele dalimi atspindi dabartinę UTB padėti šalyje. Būtent todėl šiemet atlikta truputi detalesnė statistinė LYAC aktyvumo dienu analizinė, kurios tikslas padėti radijo mėgėjams susiorientuoti ir rasti savo vietą dabartinėje situacijoje. Toliau bus pateikta daug įvairių skaičių, kurie charakterizuos LYAC būtent 2013 metais. Jau dabar darosi įdomu, o kaip UTB gyvenimas atrodys 2023, 2033, … metais? Ar dar bus LYAC ir ar bus kam parašyti apie tai?

LYAC dalyviai
Ataskaitas 2013 metais siuntė 78 dalyviai. Iš jų 54 (t. y. 69%) buvo Lietuvos ir 24 (t.y. 31%) kitų šalių UTB radijo mėgėjai. Užsieniečiai pagal šalis pasiskirstė taip: Rusija – 8, Baltarusija – 7 Latvija – 5 ir Lenkija – 4 UTB radijo mėgėjai. Džiugina, kad atsiranda vis daugiau Lietuvos radijo mėgėjų, kuriems nėra gėda atsiusti ataskaitą su vienu ar keliais QSO arba nepatingėti atsiųsti CHECK LOG ataskaitas. Taip pat smagu, kad LYAC nepamiršta mūsų artimiausi kaimynai.
2012 metais ataskaitas siuntė irgi panašus skaičius UTB entuziastų 75 (57 LY-kai ir 18-kaiminininės valstybės). Tenka konstatuoti, kad dalyvių iš Lietuvos 2013 metais truputi sumažėjo o kaimyninių šalių padidėjo. Norisi pabrėžti, kad 52 UTB mėgėjai dalyvavo LYAC ir 2012 ir 2013 metais. Tai reiškia, kad apytiksliai du trečdaliai dalyviu per pastaruosius du metus nepasikeitė. Likęs trečdalis dalyvių pasikeitė t.y. trečdaliui neįdomu pasidarė dalyvauti UTB aktyvumo dienose ir prisijungė trečdalis naujų dalyvių, kurie 2012 metais ataskaitų nesiuntė.
Nors turime nemaža LYAC dalyvių kaitą, belieka džiaugtis kad dar išlieka nemažas pastovių LYAC aktyvumo dienų dalyvių skaičius ir dėl to mes dar kažkaip laikomės. Gyventojų senėjimo ir mažėjimo mūsų krašte tendencijų fone norėtųsi, kad minėti procesai ateityje skaudžiai neišretintų UTB entuziastų gretų.

LYAC bangų ruožai
Diapazonų populiarumą LYAC aktyvumo dienose gal geriausiai parodo dalyvių skaičius kiekviename bangu ruože, kurie 2013 metais siuntė ataskaitas.
Diapazonas Dalyvių skaičius

144 MHz		72
432 MHz		47
1296 MHz	15
2300 MHz	3
5700 MHz	2
10 GHz		2

Ryškiai populiariausias mūsų krašte 2013 metais buvo 2m diapazonas, kuriame dalyvavo 72 dalyviai iš 78 siuntusių ataskaitas. Iš jų 29 aktyvumo dienų dalyviai t.y. beveik trečdalis nuo visų dalyvių siuntė ataskaitas dirbdami tik 144 MHz diapazone. Palyginimui tik 4 dalyviai dirbo tik viename 432 MHz diapazone ir buvo tik vienas dalyvis, kuris dirbo ir siuntė ataskaitas tik viename 1296 MHz diapazone.
Toliau informacija, kiek QSO per 2013 metus padaryta tradiciniuose bangų ruožuose:

Bangų ruožas	QSO skaičius
2m		7617
70cm		2747
23cm		777

Ir vėl dalyviams ryškiai daugiausiai QSO pavyko užmegzti 2m bangų ruože. Turint galvoje, kad 144 MHz diapazone ir didžiausias dalyvių skaičius, tai taip turėtų ir būti.
2013 metais mikrobangų diapazonuose gaunamų ataskaitų skaičius mažėjimas vyko jau antrus metus iš eilės. Ten dar turime vos du/tris dalyvius ir nedaug QSO. To per mažai, kad paskaičiuoti kokia nors statistiką. Yra kaip yra.
Matant nepalankias tendencijas mikrobangų ruožuose ateina į galvą mintis, kad gal būt būtų prasminga bandyti vėl susigrąžinti 50 MHz ruožą į LYAC programą? Juolab kad šiais laikais stengiamasi toleruoti visokias mažumas (seksualines, religines, politines, tautines ir t.t.) HI.

Moduliacijos UTB aktyvumo dienose
2013 LYAC lentelė, kurioje rodomas dalyvių skaičiaus, kurie bent viena QSO padarė SSB, CW ir FM modose:

Moduliacija				SSB	CW	FM
Dalyvių skaičius dirbusi tą modą	38	37	58
Procentas nuo visų dalyvių		49%	47%	74%

Formaliai žiūrint pati populiariausia LYAC moduliacija yra FM. Iš atsiuntusiu LYAC dalyvių ataskaitų matyti, kad net 75% dalyvių bent vieną QSO darė FM moduliacijoje. Iš visų siuntusiu ataskaitas 31 dalyvių daugiau negu trečdalis dirbo tik FM. Palyginimui tik 7 dalyviai dirbo tik CW ir buvo tik turime vienį dalyvį, kuris dirbo tik SSB.
Žemiau lentele, kiek QSO procentais buvo padaryta SSB, CW ir FM moduliacijoje tradiciniuose bangų ruožuose:

	SSB	CW	FM	Viso QSO
2m	20%	36%	44%	7617
70cm	20%	55%	25%	2747
23cm	6%	94%	0%	777

Matome, kad 2013 metais 1296 MHz ruože ir aukščiau nepadarytas ne vieno FM QSO ir ten karaliauja CW. Decimetruose irgi FM sunkiai skinasi kelia ten daugiausia QSO buvo CW. Tik metruose daugiausia QSO pagal skaičių daroma FM. Tiesa metruose (2m) daromas ir didžiausias QSO skaičius. SSB moduliacija nebuvo dominuojanti nė viename UTB bangų ruože ir jai galiojo ta pati tendencija kaip FM t.y. „gigahercuose“ labai mažai SSB QSO.
Tad 2013 metais aktyvumo dienų metu skirtinguose bangų ruožuose buvo skirtingos populiariausios moduliacijos. Tendencija 2013 metais buvo tokia, kad nuo 432 MHz ir aukščiau dominavo CW. Jeigu norite minėtuose diapazonuose geresnių rezultatų reiktu rinktis CW. Nors 2m bangų ruože CW pagal QSO skaičių ir nėra lyderis, bet jeigu mėgėją domina DX QSO, CW tiesiog būtina, nepaisant kad CW įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą HI.
Šiuo metu LYAC orientuotą į tradicines UTB mėgėjų moduliacijas t.y. CW, SSB ir FM. Mes turime ištisą kartą, užaugusia moderniame Interneto ir skaitmeninių technologijų pasaulyje. Gal būt būtų prasminga pagalvoti paskatinti praplėtimą naudojamų moduliacijų (pvz. skaitmeninių) per aktyvumo dienas? Arba gal būt prasminga leisti kartoti ryšius su tuo pačiu korespondentu skirtingose modose?

LYAC dalyvių geografija
LYAC dalyviai nėra tolygiai pasiskirstę teritorine prasme. Vienose vietose jų yra, kitos teritorijos primena negyvenamas dykumas. Bendras stočių išsidėstymas su kuriomis 2013 metais darė QSO LYAC dalyviai yra maždaug toks:
ac2013-1.gif

Žemiau stambesniu masteliu stočių išsidėstymas Lietuvoje:
ac2013-2.gif

2013 metais Lietuvos padengimas UTB mėgėjiškomis stotimis, išskyrus Klaipėdos kraštą ir rytinius bei pietinius šalies pakraščius atrodo neblogai. 2013 metais buvo gana neblogas UTB stočių tankis krašte. Tai leidžia LYAC dalyvauti mažos energetikos UTB FM stotims. Tik gal stotims, kurios yra šalies pakraščiuose ar pajūryje, reikia galvoti apie didesnę energetiką ir CW modą.

Dalyvių ataskaitos
2013 metais pirmą kartą LYAC istorijoje iš viso per visus diapazonus gauta virš 800 (tiksliau 826) ataskaitų. Jeigu 2013 metus vertinti pagal gautų ataskaitų skaičių, tai buvo išties sėkmingi. 2013 metais padidėjo CHECK LOG ataskaitų, kurios yra taip pat labai vertingos. Palyginimui žemiau pateikiama 2012 ir 2013 metų palyginimas pagal gautas ataskaitas:

Metai				2012	2013
Bendras ataskaitų skaičius	767	826

Visuose klasikiniuose (2m, 70cm ir 23cm) UTB bangų ruožuose 2013 metais turime nedidelį gautų ataskaitų didėjimą lyginant su 2012 metais.

			2012	2013	Didėjimas	Didėjimas procentais
Ataskaitų skaičius 2m	418	430	12		2.9%
Ataskaitų skaičius 70cm	258	294	36		14%
Ataskaitų skaičius 23cm	67	84	17		25.4%

LYAC aktyvumo vakarų 75% ataskaitų 2013 metais atsiuntė LY HAM. 2013 metais ypač didėjo susidomėjimas centimetrais (23cm) ir decimetrais (70cm). 2m bangų ruože irgi buvo saikingas augimas. Aišku norėtųsi, kad panašios tendencijos išliktų ir ateityje ir visuose UTB diapazonuose būtų didelis aktyvumas. Decimetruose FM QSO dar kol kas mums darosi sunkiau negu 2m. Tai gal būt būtent tai neleidžia 70cm bangų ruožui tapti tokiam masiniam kaip 2m.
Gerai būtų kad išlaikytų 2013 metų augimo tendencijas ir 2014 metais. Norisi padėkoti visiems atsiuntusiems 2013 metais ataskaitas. Ačiū siuntusiems CHECK LOG ataskaitas. Būtent tik sudėjus į vieną krūvą Jūsų visų atsiustą LYAC informaciją tapo įmanoma plačiau pamatyti mūsų UTB gyvenimą . Nuo 2012 metų LYAC visos ataskaitos yra elektroninės REG1TEST formate. Mūsų tarpe yra ir garbaus amžiaus radijo mėgėjai, gali būti HAM su negalia ir žmonės, kuriems sunku su kompiuteriais. Reikia suprasti visus ir būti tolerantiškiems. Gal geriau dalyvauti UTB aktyvumo dienose ir nesiusti ataskaitos, negu laikyti išjungtą stotį ? O visiems siuntusiems ataskaitas dar karta didelis ačiū.

LYAC QSO pasiekimai
Apie QSO kiekį tradiciniuose diapazonuose jau pateikta. Toliau kalba eis apie QSO atstumus. Pirma tokia pastabėlė. Mūsų UTB stotys daro tolimus QSO su šalimis pvz. Estija, Skandinavijos šalys, Vokietija, Ukraina ir t.t. , kurių dalyviai mums ataskaitų nesiunčia. Dalis Lietuvos mėgėjų dėl vienų ar kitų priežasčių irgi negali atsiusti ataskaitų. Todėl nėra galimybės griežtai palyginti visų QSO pilną korektiškumą, nes dalyviai ataskaitose gali klysti. LYAC yra aktyvumo vakarai o ne griežtos varžybos. Todėl kad aktyvumo vakaruose būtų įdomu dalyvauti pvz. UTB DX QSO mėgėjams užskaitomi QSO, kurių pilną korektiškumą garantuoti negalima.

Negailestinga statistiką vidutinių ir maksimalių QSO QRB 144 MHz ruože mūsų regijone yra tokia:

144 MHz	SSB		CW		FM
Mėnuo	Max QRB	Vidurk	Max QRB	Vidurk	Max QRB	Vidurk
1	670 km.	360 km.	1092 km.	341 km.	216 km.	68 km.
2	715 km.	283 km.	857 km.	374 km.	168 km.	50 km.
3	765 km.	298 km.	826 km.	356 km.	317 km.	90 km.
4	803 km.	284 km.	863 km.	352 km.	252 km.	70 km.
5	787 km.	334 km.	960 km.	346 km.	545 km.	71 km.
6	751 km.	312 km.	891 km.	394 km.	354 km.	79 km.
7	779 km.	272 km.	935 km.	388 km.	646 km.	92 km.
8	721 km.	307 km.	804 km.	339 km.	450 km.	89 km.
9	751 km.	369 km.	840 km.	392 km.	639 km.	103 km.
10	751 km.	315 km.	870 km.	340 km.	450 km.	101 km.
11	653 km.	314 km.	762 km.	328 km.	236 km.	88 km.
12	751 km.	340 km.	878 km.	329 km.	639 km.	98 km.

Tolimiausi QSO buvo CW modoje. Būtų keista, jeigu būtų ne taip. Vidutinis QSO atstumas SSB ir CW procentėliai mažai kinta metų bėgyje ir nesimato ryškaus skirtumo tarp žiemos ir vasaros. FM moduliacijoje QSO QRB kinta ryškiai (net du kartus vidurkis nuo 50 iki 103 km.). Nors iš pirmo žvilgsnio FM vidutinis QSO atstumai atrodo nedideli, bet jeigu stotis yra Lietuvos vidury 100 km. spindulio užtenka beveik visoms LY stotims, nes šalis nedidelė ir jos pakraščiuose mažas UTB stočių skaičius. Ir dar viena įdomi vieta – FM moduliacijoje 2m. ruože 2013 metais neretai buvo tokimų FM QSO iki pat 650 km. atstumo. Tokius tolimus FM QSO dažniau darė Latvijos stotys, bet lietuviai irgi darė.

Ta pati 2013 metų statistika decimetruose atrodo taip:

432 MHz	SSB		CW		FM
Mėnuo	Max QRB	Vidurk	Max QRB	Vidurk	Max QRB	Vidurk
1	602 km.	174 km.	723 km.	332 km.	154 km.	36 km.
2	641 km.	225 km.	707 km.	315 km.	134 km.	38 km.
3	649 km.	258 km.	721 km.	320 km.	78 km.	26 km.
4	591 km.	264 km.	742 km.	340 km.	127 km.	33 km.
5	641 km.	271 km.	960 km.	303 km.	177 km.	47 km.
6	602 km.	255 km.	827 km.	332 km.	127 km.	49 km.
7	602 km.	343 km.	702 km.	293 km.	259 km.	54 km.
8	586 km.	287 km.	797 km.	309 km.	127 km.	40 km.
9	619 km.	216 km.	797 km.	358 km.	132 km.	38 km.
10	780 km.	335 km.	904 km.	353 km.	586 km.	88 km.
11	592 km.	244 km.	772 km.	305 km.	204 km.	51 km.
12	715 km.	317 km.	827 km.	346 km.	79 km.	29 km.

Decimetruose tendencijos panašios kaip ir metruose. Vidutinis QSO atstumai mažėjo visuose moduliacijose lyginant su 2m. Bet SSB ir CW modose vidutinis QSO atstumų kritimas švelnus ( visų metų QSO QRB vidurkiai SSB mažėjo nuo 311km. iki 259 km. o CW – nuo 364 iki 330 km.). FM moduliacijoje decimetruose vidutinio QSO QRB kritimas du – trys kartai (nuo 26 iki 88 km.). Tolimas FM QSO deklaruotas tik vienas. Net Lietuvos mastu su dabartiniu UTB stačių tankiu, kai vidutinis QSO QRB yra 50 km ar mažiau, dalyvavimas LYAC FM decimetruose darosi ne ypač įdomus. Panašu kad FM mėgėjai decimetruose turėtų kažką daryti (pvz. didesnio stiprinimo YAGI antenos), kad pasitempti iki savo pasiekimų panašių kaip FM metruose. Gal būt įmanomas kažkoks „nerašytas nacionalinis susitarimas“ pereiti visų moduliacijų UTB mėgėjams prie horizontalios poliarizacijos bent jau decimetruose ?

Gigahercuose FM QSO 2013 metais nebuvo padaryta, todėl vidutinių ir maksimalių QSO QRB lentelė mažesnė.

1296 MHz	SSB		CW
Mėnuo	Max QRB	Vidurki	Max QRB	Vidurki
1	535 km.	535 km.	789 km.	432km.
2	11 km.	11 km.	723 km.	300 km.
3	648 km.	200 km.	723 km.	323 km.
4	535 km.	531 km.	772 km.	323 km.
5	539 km.	539 km.	723 km.	336 km.
6	0 km.	0 km.	772 km.	310 km.
7	526 km.	269 km.	757 km.	335 km.
8	318 km.	120 km.	789 km.	360 km.
9	218 km.	193 km.	772 km.	374 km.
10	379 km.	181 km.	772 km.	362 km.
11	380 km.	175 km.	772 km.	372 km.
12	245 km.	103 km.	772 km.	337 km.

SSB QSO 23cm. ruože daromi vos keletas per turą, todėl statistika yra nepatikima ir suvelta. Čia dominuoja CW QSO ir 23cm. ruožo vidutinis QRB atstumas beveik toks pat kaip decimetruose tik ryšių čia padaroma beveik keturis kartus mažiau negu decimetruose.

PostScriptum
Viskas kas įvyko prieš akimirka jau istorija. Čia pateikti faktai apie LYAC 2013 metus yra jau istorija, nors atrodo buvo visai neseniai. Gyvenimas nesustabdomai kažkur juda. Istorija nešanti informacija apie praeitį gal būt ir reikalinga žmogui tam, kad geriau orientuotis ir padėti suprasti tą gyvenimo judėjimą į ateitį.
To parašymo tikslas buvo pateikti kiek galima objektyvesne informacija apie LYAC 2013 metų būseną mūsų regione. Žinant tą informaciją, kiekvienas dalyvis galėtų bandyti surasti sau įdomią kryptį UTB pasaulyje bendrai ir LYAC aktyvumo dienose konkrečiai. Gal tai padės surasti save ir savo galimybės UTB pasaulyje ir tuo pačių kažkaip įsipaišyti į LYAC bendruomenę ir papuošti ją. Tam kaip jau minėta naudinga žinoti vietinius UTB ypatumus. Gal kam tai gali būti naudinga planuojant įsigyti brangią UTB techniką ar antenas? Gal tai padės Jums pasirinkti UTB kryptį, kurią nukreipsite ar tobulinsite savo veiklą 2014? Arba gal viskas gerai ir nieko daryti Jums nereikia?

Linkime visiems UTB entuziastams gerų ir sėkmingų Naujųjų 2014 metų !

119 Responses to “UTB LYAC aktyvumo dienos 2013 metais su atvirais klausimais pamąstymui”

 1. Stephennagon 28 Oct 2020 at 15:41:57 GMT+0200

  best over the counter viagra viagra buy viagra online

 2. JamesBefon 30 Oct 2020 at 13:48:30 GMT+0200

  where to buy viagra online walmart viagra viagra otc

 3. KevinLipon 31 Oct 2020 at 12:54:11 GMT+0200

  generic cialis without prescription buy cialis cialis samples request

 4. Wallyabsomon 03 Nov 2020 at 00:45:35 GMT+0200

  ed pills for sale ed meds online canada best ed pills online

 5. Wallyabsomon 03 Nov 2020 at 13:24:42 GMT+0200

  ed pills that work erection problems homeopathic remedies for ed

 6. StevenGuedaon 04 Nov 2020 at 13:52:27 GMT+0200

  can you buy viagra over the counter viagra is there a generic viagra

 7. StevenGuedaon 05 Nov 2020 at 01:36:57 GMT+0200

  viagra 100mg price generic viagra online viagra without a doctor prescription canada

 8. StevenGuedaon 05 Nov 2020 at 13:30:41 GMT+0200

  online pharmacy viagra generic viagra walmart viagra

 9. StevenGuedaon 06 Nov 2020 at 01:01:38 GMT+0200

  online viagra prescription generic viagra 100mg viagra

 10. DanielCoefson 07 Nov 2020 at 16:07:55 GMT+0200

  causes of ed generic cialis medication drugs

 11. DanielCoefson 08 Nov 2020 at 05:09:07 GMT+0200

  ed medication online ED Pills pain meds online without doctor prescription

 12. DanielCoefson 08 Nov 2020 at 17:41:50 GMT+0200

  ed medication Cheap Erection Pills best ed pills online

 13. DanielCoefson 09 Nov 2020 at 12:22:23 GMT+0200

  erection pills online generic viagra canadian pharmacy

 14. DanielCoefson 09 Nov 2020 at 22:39:16 GMT+0200

  erectyle disfunction ED Pills Without Doctor Prescription sexual dysfunction in men

 15. Nathanwewon 10 Nov 2020 at 17:12:04 GMT+0200

  is cialis generic available cialis for peyronie side effects for cialis

 16. Nathanwewon 11 Nov 2020 at 03:44:22 GMT+0200

  cialis 20 mg cialis online cialis at a discount price

 17. LloydViopeon 12 Nov 2020 at 12:35:58 GMT+0200

  amoxicillin in india or lasix generic or propecia 5 mg for sale

 18. french use hydroxychloroquineon 12 Nov 2020 at 20:43:46 GMT+0200

  french use hydroxychloroquine https://hydroxychloroquine.webbfenix.com/

 19. LloydViopeon 12 Nov 2020 at 22:36:37 GMT+0200

  diflucan tablets online or cost of 1000mg metformin or propecia 5mg sale

 20. Williamquereon 13 Nov 2020 at 21:27:41 GMT+0200

  prescription drugs online without canadian drugstore online which ed drug is best

 21. Williamquereon 14 Nov 2020 at 10:07:04 GMT+0200

  pump for ed drug prices comparison canadian drug prices

 22. Lucasvemon 15 Nov 2020 at 23:53:31 GMT+0200

  order generic valtrex online how to get valtrex in mexico and buy valtrex cheap online where to get valtrex prescription

 23. Lucasvemon 16 Nov 2020 at 22:11:15 GMT+0200

  generic zithromax over the counter zithromax online usa and amoxicillin order online no prescription amoxicillin medicine

 24. Lucasvemon 17 Nov 2020 at 10:46:01 GMT+0200

  valtrex coupon canada generic for valtrex and zantac generic zantac online

 25. Lucasvemon 17 Nov 2020 at 22:39:15 GMT+0200

  zantac carcinogen generic zantac online and

 26. RobertDidayon 18 Nov 2020 at 19:22:43 GMT+0200

  cheap sildenafil sildenafil pharmacy

 27. RobertDidayon 19 Nov 2020 at 06:48:49 GMT+0200

  buy generic drugs buy generic drugs cheap tablets

 28. RobertDidayon 19 Nov 2020 at 18:43:41 GMT+0200

  payday loans no credit check instant approval payday loans direct lenders

 29. RobertDidayon 20 Nov 2020 at 05:06:53 GMT+0200

  speedy cash payday loans online payday loans no credit check instant approval

 30. RobertDidayon 20 Nov 2020 at 15:22:11 GMT+0200

  buy cheap tadalafil tadalafil pharmacy

 31. ivermectin and doxycycline heartworm treatmenton 24 Nov 2020 at 00:17:28 GMT+0200

  ivermectin and doxycycline heartworm treatment https://ivermectin.webbfenix.com/

 32. goodrx sildenafil 20 mgon 29 Nov 2020 at 16:29:18 GMT+0200

  goodrx sildenafil 20 mg http://droga5.net/

 33. Caseystatton 30 Nov 2020 at 17:06:19 GMT+0200

  ed medications over the counter https://sildenafilxxl.com/ how to get viagra without a doctor

 34. Rodneycaxoton 03 Dec 2020 at 10:40:41 GMT+0200

  best ed pills that work Nolvadex errection problems

 35. Rodneycaxoton 03 Dec 2020 at 18:01:34 GMT+0200

  cialis online pharmacy cialis online cialis dosage

 36. Rodneycaxoton 04 Dec 2020 at 01:28:36 GMT+0200

  nose congested when taking cialis cialis online the cost of cialis

 37. Rodneycaxoton 04 Dec 2020 at 07:46:50 GMT+0200

  viagra online canada cheap viagra viagra generic

 38. 40mg generic vidalista in usaon 04 Dec 2020 at 10:42:07 GMT+0200

  40mg generic vidalista in usa https://vidalista40mg.mlsmalta.com/

 39. Rodneycaxoton 04 Dec 2020 at 13:26:23 GMT+0200

  male dysfunction online pharmacy canada erectile dysfunction medications

 40. Rodneycaxoton 04 Dec 2020 at 19:46:04 GMT+0200

  best over the counter viagra viagra prices viagra walmart

 41. deciding not to take tamoxifenon 04 Dec 2020 at 21:03:57 GMT+0200

  deciding not to take tamoxifen https://tamoxifen.mrdgeography.com/

 42. Rodneycaxoton 05 Dec 2020 at 02:07:02 GMT+0200

  help with ed canadian pharmacy viagra herbal remedies for ed

 43. Rodneycaxoton 05 Dec 2020 at 08:21:00 GMT+0200

  does viagra or cialis help with pe generic cialis cialis price

 44. Rodneycaxoton 05 Dec 2020 at 15:53:33 GMT+0200

  ed treatment natural best canadian pharmacy ed meds

 45. is generic cialis available yeton 06 Dec 2020 at 22:39:38 GMT+0200

  is generic cialis available yet https://wisig.org/

 46. amstyles.comon 07 Dec 2020 at 00:31:43 GMT+0200

  amstyles.com https://amstyles.com/

 47. Edwardgefon 07 Dec 2020 at 04:14:39 GMT+0200

  overcoming ed: fast ed meds online erectile dysfunction

 48. Edwardgefon 07 Dec 2020 at 12:16:27 GMT+0200

  ed online pharmacy: cheap erectile dysfunction legal to buy prescription drugs without prescription

 49. does plaquenil cause kidney damageon 09 Dec 2020 at 01:12:48 GMT+0200

  does plaquenil cause kidney damage https://hydroxychloroquinee.com/

 50. RichardSeton 09 Dec 2020 at 16:32:10 GMT+0200

  herbal ed remedies viagra online canada pharmacy tadalafil without a doctor’s prescription

 51. RichardSeton 10 Dec 2020 at 00:47:52 GMT+0200

  best ed medicine canadian pharmacy online mens erection pills

 52. RichardSeton 10 Dec 2020 at 09:18:56 GMT+0200

  viagra for sale online viagra prescription viagra price

 53. RichardSeton 10 Dec 2020 at 17:37:08 GMT+0200

  viagra amazon where to get viagra generic viagra

 54. RichardSeton 11 Dec 2020 at 00:27:55 GMT+0200

  zithromax 500mg over the counter zithromax online zithromax 500 mg

 55. RichardSeton 11 Dec 2020 at 06:17:27 GMT+0200

  how to get viagra how much viagra should i take the first time? viagra without a doctor prescription usa

 56. order dapoxetineon 11 Dec 2020 at 11:08:41 GMT+0200

  order dapoxetine https://ddapoxetine.com/

 57. RichardSeton 11 Dec 2020 at 12:08:23 GMT+0200

  how to buy viagra viagra cialis generic viagra names

 58. ThomasTupon 12 Dec 2020 at 12:00:44 GMT+0200

  viagra online canadian pharmacy viagra without doctor prescription generic name for viagra
  is there a generic for viagra

 59. ThomasTupon 12 Dec 2020 at 19:24:42 GMT+0200

  generic viagra names generic viagra 100mg generic viagra online for sale
  viagra without prescription

 60. ThomasTupon 13 Dec 2020 at 02:46:38 GMT+0200

  how much does viagra cost viagra without doctor prescription online viagra prescription
  viagra price comparison

 61. hydroxychloroquine for rheumatoid arthritison 13 Dec 2020 at 17:07:15 GMT+0200

  hydroxychloroquine for rheumatoid arthritis https://sale.azhydroxychloroquine.com/

 62. does hydroxychloroquine help with coronaviruson 14 Dec 2020 at 12:12:50 GMT+0200

  does hydroxychloroquine help with coronavirus https://hydroxychloroquine.mymvrc.org/

 63. JamesShashon 15 Dec 2020 at 12:20:47 GMT+0200

  buy Doxycycline online cenmox 250 best ed pills online

 64. JamesShashon 15 Dec 2020 at 20:56:42 GMT+0200

  natural ed cures Aciclovir Plaquenil

 65. JamesShashon 16 Dec 2020 at 05:57:41 GMT+0200

  cenmox antibiotics buy Cenmox meds online without doctor prescription

 66. JamesShashon 16 Dec 2020 at 15:13:23 GMT+0200

  otc ed pills canadian pharmacy canadian prescription drugs by mail

 67. JamesShashon 17 Dec 2020 at 00:28:12 GMT+0200

  natural ed treatment pharmacies not requiring a prescription canadian pharmacies shipping usa

 68. JamesShashon 17 Dec 2020 at 07:07:10 GMT+0200

  ed meds online without doctor prescription canadian pills online canadian pharmacy viagra

 69. GregoryMeron 17 Dec 2020 at 11:55:59 GMT+0200

  generic cialis available buy cialis online daily use cialis cost

 70. low priced dapoxetine in usaon 17 Dec 2020 at 19:09:51 GMT+0200

  low priced dapoxetine in usa https://dapoxetine.confrancisyalgomas.com/

 71. GregoryMeron 17 Dec 2020 at 20:51:24 GMT+0200

  viagra coupon generic viagra walmart is viagra over the counter

 72. GregoryMeron 18 Dec 2020 at 06:25:55 GMT+0200

  ed cure best male enhancement pills ed treatment natural

 73. GregoryMeron 18 Dec 2020 at 15:57:43 GMT+0200

  cheapest viagra online over the counter viagra cvs viagra without prescription

 74. GregoryMeron 18 Dec 2020 at 23:37:21 GMT+0200

  cialis vs viagra effectiveness generic cialis tadalafil real cialis without a doctor’s prescription

 75. GregoryMeron 19 Dec 2020 at 05:58:38 GMT+0200

  home remedies for ed canadian pharmacies shipping to usa canadian online pharmacies

 76. GregoryMeron 19 Dec 2020 at 12:18:41 GMT+0200

  home remedies for erectile dysfunction canada drug pharmacy canada drug pharmacy

 77. MichaelPruroon 21 Dec 2020 at 13:10:54 GMT+0200

  mail order viagra https://cheapvgr100.online/ evjsgtbh

 78. MichaelPruroon 21 Dec 2020 at 22:07:06 GMT+0200

  non prescription viagra https://cheapvgr100.com/ psujcroc

 79. difference between cialis levitra viagraon 22 Dec 2020 at 07:31:13 GMT+0200

  difference between cialis levitra viagra https://www.lm360.us/

 80. vidalista tadalafil 20 mg tableton 23 Dec 2020 at 14:18:13 GMT+0200

  vidalista tadalafil 20 mg tablet https://vidalista.buszcentrum.com/

 81. WarrenJoxon 23 Dec 2020 at 16:22:14 GMT+0200

  amoxicillin no prescription ОІ-lactam antibiotic buy zithromax without presc

 82. WarrenJoxon 23 Dec 2020 at 23:31:49 GMT+0200

  shatavari capsules online clomid medication pilex drug

 83. WarrenJoxon 24 Dec 2020 at 06:59:03 GMT+0200

  shatavari tablet price clomid treats pilex

 84. WarrenJoxon 24 Dec 2020 at 16:45:09 GMT+0200

  buy clomiphene shatavari medicine purchase yasmin online

 85. WarrenJoxon 25 Dec 2020 at 02:28:58 GMT+0200

  famvir price canada famvir medicine buy famvir online

 86. WarrenJoxon 25 Dec 2020 at 10:06:40 GMT+0200

  acyclovir no prescription famvir over the counter australia acyclovir 800mg

 87. WarrenJoxon 25 Dec 2020 at 16:19:30 GMT+0200

  zyrtec drug allegra 600 mg periactin over the counter canada

 88. Jamiefappyon 27 Dec 2020 at 09:16:45 GMT+0200

  jujutgwl http://camzone.org/ ; https://vgr24w.com/ ; http://www.jilir.org/ ; https://canpharmb3.com/ ; https://cialmen.com/

 89. HaroldGeokeon 29 Dec 2020 at 06:59:13 GMT+0200

  best place to buy viagra online http://viagrastm.com/ how much viagra should i take the first time? tvdgjhie

 90. HaroldGeokeon 29 Dec 2020 at 14:42:25 GMT+0200

  cialis samples request http://cialisirt.online/ what are the side effects of cialis kbinuvwf

 91. HaroldGeokeon 29 Dec 2020 at 21:29:24 GMT+0200

  where to buy viagra online http://viagrastm.com/ viagra pill kdtivsjr

 92. HaroldGeokeon 30 Dec 2020 at 04:12:40 GMT+0200

  how much is viagra http://viagrastm.online/ viagra ahkqjszp

 93. HaroldGeokeon 30 Dec 2020 at 10:56:21 GMT+0200

  cialis 200mg http://cialisirt.online/ cost of cialis lzwozphc

 94. Kennethkepon 03 Jan 2021 at 12:58:18 GMT+0200

  new ed drugs viagra generic drugs erectile dysfunction cure

 95. Kennethkepon 03 Jan 2021 at 20:06:52 GMT+0200

  sexual dysfunction in men canadian express pharmacy ed dysfunction

 96. DelbertVurgeon 05 Jan 2021 at 14:25:05 GMT+0200

  cost of valtrex canada buy valtrex without prescription and valtrex without presciption valtrex without insurance and amoxicillin price canada where can i get amoxicillin 500 mg

 97. DelbertVurgeon 05 Jan 2021 at 23:55:38 GMT+0200

  generic zantac recall generic zantac for sale and prednisone for sale in canada prednisone online sale and amoxicillin discount coupon amoxicillin medicine over the counter

 98. DelbertVurgeon 06 Jan 2021 at 09:58:30 GMT+0200

  buy zithromax no prescription zithromax 500mg price and zithromax for sale 500 mg where to buy zithromax in canada and zantac generic buy zantac online

 99. DelbertVurgeon 06 Jan 2021 at 18:23:13 GMT+0200

  ventolin 2 ventolin tablet and and where can i buy zithromax uk buy zithromax online fast shipping

 100. DelbertVurgeon 07 Jan 2021 at 01:32:22 GMT+0200

  prescription medicine valtrex cheap valtrex canada and and best erection pills natural treatments for ed

 101. DelbertVurgeon 07 Jan 2021 at 08:22:43 GMT+0200

  mexican pharmacy without prescription ed meds online and where to buy prednisone without prescription buy prednisone online no script and amoxicillin 500mg capsules antibiotic amoxicillin online purchase

 102. DelbertVurgeon 07 Jan 2021 at 15:17:30 GMT+0200

  cheap zantac zantac carcinogen and zithromax capsules 250mg can i buy zithromax over the counter and prednisone 2 5 mg prednisone 30 mg tablet

 103. DelbertVurgeon 08 Jan 2021 at 05:59:26 GMT+0200

  valtrex prescription uk valtrex generic canada and ventolin capsule price buying ventolin in usa and price of amoxicillin without insurance amoxicillin cost australia

 104. DelbertVurgeon 09 Jan 2021 at 03:46:05 GMT+0200

  zantac recall generic for zantac and can i buy ventolin over the counter in usa ventolin cream and how to buy prednisone online purchase prednisone no prescription

 105. Kennethprubyon 11 Jan 2021 at 11:20:35 GMT+0200

  ed cures that work https://canadarx24.com/
  cheap medication

 106. Kennethprubyon 11 Jan 2021 at 21:16:20 GMT+0200

  aspirin and ed https://canadarx24.com/
  treating ed

 107. cialis interaction with alcoholon 24 Jan 2021 at 15:57:17 GMT+0200

  cialis interaction with alcohol https://cialis.cleckleyfloors.com/

 108. JimmyDopleon 12 Feb 2021 at 15:58:46 GMT+0200

  buy cephalexin generic ampicillin for sale
  generic panmycin

 109. Billyexogyon 30 Mar 2021 at 10:33:39 GMT+0200

  zithromax capsules: where can i get zithromax buy zithromax online cheap
  http://zithromaxproff.com/# zithromax canadian pharmacy

 110. same day payday loanson 15 Apr 2021 at 15:51:59 GMT+0200

  Heya i’m for the firdt time here. I found this board and I find It trᥙly useful & it helped
  me out much. I hope to give something back and aid othеrs like you aіded me.

  Feeel free to visit my webpage :: same day payday loans

 111. ThomasRuicaon 21 Apr 2021 at 20:51:22 GMT+0200

  how can i get valtrex: valtrex for sale – can you buy valtrex over the counter in canada
  tadalafil online

 112. ThomasRuicaon 22 Apr 2021 at 21:44:30 GMT+0200

  ventolin online: ventolin inhalers for sale – ventolin 2mg tablet
  tadalafil 20mg for sale

 113. ThomasRuicaon 23 Apr 2021 at 10:05:37 GMT+0200

  prosteride: buy propecia – generic propecia cheap
  tadalafil generic india

 114. ThomasRuicaon 23 Apr 2021 at 22:27:05 GMT+0200

  tadalafil 20mg: tadalafil 20mg – tadalafil online
  tadalafil without a doctor’s prescription

 115. ThomasRuicaon 24 Apr 2021 at 22:45:35 GMT+0200

  buy valtrex without prescription: cheap valtrex – valtrex cost
  tadalafil without a doctor’s prescription

 116. RobertChickon 26 Apr 2021 at 12:28:40 GMT+0200

  cheapest ed pills ed pills – cheap ed drugs
  generic ed drugs

 117. RobertChickon 27 Apr 2021 at 01:24:23 GMT+0200

  male erection pills ed pills – ed pills that work
  ed meds online without doctor prescription

 118. Victorphypeon 29 Apr 2021 at 13:42:24 GMT+0200

  best canadian online pharmacy canadian neighbor pharmacy – your pharmacy online
  canadian pharmacy phone number

 119. Victorphypeon 30 Apr 2021 at 03:10:33 GMT+0200

  canada online pharmacy erectile dysfunction medications – hq pharmacy online 365
  professional pharmacy

 120. Tinder dating siteon 06 May 2021 at 18:24:45 GMT+0200

  Tinder dating site website , tinder sign up

 121. Russelljunnyon 10 May 2021 at 01:35:44 GMT+0200

  generic viagra female viagra – viagra vs cialis

 122. Russelljunnyon 10 May 2021 at 13:17:56 GMT+0200

  online viagra viagra pills – buy viagra

 123. Russelljunnyon 11 May 2021 at 14:19:11 GMT+0200

  buy viagra online ed pills that work better than viagra – buy viagra professional

 124. Russelljunnyon 12 May 2021 at 02:00:36 GMT+0200

  generic viagra without a doctor prescription generic viagra without a doctor prescription – generic viagra 100mg

 125. WilburFiemyon 13 May 2021 at 13:54:53 GMT+0200

  order original cialis online: monthly cost of cialis without insurance buy cheap cialis uk
  cialis 20mg low price

 126. WilburFiemyon 14 May 2021 at 02:29:01 GMT+0200

  buy cialis insurancecialis online without prescription: can i buy cialis in uk can i buy cialis in toronto
  buy cialis shipping canada

 127. tinder downloadon 14 May 2021 at 17:34:12 GMT+0200

  tinder download

  LYAC – Lithuanian LY VHF Activity ContestUTB LYAC aktyvumo dienos 2013 metais su atvirais klausimais pamąstymui

 128. WilburFiemyon 15 May 2021 at 02:11:54 GMT+0200

  cialis online without prescription: buy cheap cialis uk taking cialis soft tabs
  buy cialis very cheap prices fast delivery

 129. WilburFiemyon 15 May 2021 at 16:29:27 GMT+0200

  buy cialis online europe: can i buy cialis online buy cialis 36 hour online
  much does cialis cost without insurance

 130. WilburFiemyon 17 May 2021 at 09:43:04 GMT+0200

  buy cialis online overnight: buy cialis ebay ordering cialis online australia
  buy cialis very cheap prices fast delivery

 131. lovoo abo löschenon 17 May 2021 at 22:33:20 GMT+0200

  lovoo über mich text lovoo abo löschen wie funktioniert es http://lovooeinloggen.com/

 132. FrankBoxon 18 May 2021 at 10:03:30 GMT+0200

  cost of generic lisinopril 10 mg: lisinopril generic – lisinopril 10 mg prices

 133. free online dating games for kidson 18 May 2021 at 17:05:52 GMT+0200

  free online dating games for kids

  LYAC – Lithuanian LY VHF Activity ContestUTB LYAC aktyvumo dienos 2013 metais su atvirais klausimais pamąstymui

 134. FrankBoxon 19 May 2021 at 10:48:57 GMT+0200

  doxycycline medication: doxycycline – buy doxycycline cheap

 135. free smoker datingon 19 May 2021 at 23:44:21 GMT+0200

  free online dating free browse

 136. free black dating websiteson 20 May 2021 at 11:53:35 GMT+0200

  free online dating plenty of fish

 137. polygamy dating website freeon 20 May 2021 at 14:31:35 GMT+0200

  free tranny dating site

 138. ArthurBofon 21 May 2021 at 03:27:39 GMT+0200

  buy cialis online generic: fastest delivery of generic cialis can i buy cialis in toronto

 139. dating sites uk freeon 21 May 2021 at 09:40:22 GMT+0200

  dating in asia free
  free uk dating cathoic dating sites uk free site http://freedatingfreetst.com/

 140. asian women seeking caucasian men for adult datingon 21 May 2021 at 10:23:17 GMT+0200

  what adult dating site allows asian women seeking caucasian men for adult dating quick
  encounters for sex?
  adult friend dating http://freeadultdatingusus.com/

 141. best price generic cialis 20 mgon 21 May 2021 at 13:42:59 GMT+0200

  best price generic cialis 20 mg https://cialis.adicbc.com/

 142. ArthurBofon 21 May 2021 at 23:47:18 GMT+0200

  buy cialis online europe: buy cialis online best price buy cialis 36 hour

 143. ArthurBofon 22 May 2021 at 21:23:24 GMT+0200

  cialis soft tablet: how to get ciails without a doctor buy cialis philippines

 144. ArthurBofon 23 May 2021 at 18:56:19 GMT+0200

  cialis for daily use: order original cialis online buy cialis shipping canada

 145. RobbieIdeofon 26 May 2021 at 00:04:57 GMT+0200

  safe buy cialis – cheap generic cialis order original cialis online

 146. dating site classified ads search deep web freeon 26 May 2021 at 18:27:36 GMT+0200

  internet dating free

 147. RobbieIdeofon 26 May 2021 at 21:31:38 GMT+0200

  pharmacy discount card: us online pharmacy – canadapharmacyonline

 148. RobertBacleon 28 May 2021 at 11:27:50 GMT+0200

  buy cialis rush: cialis online daily ordering cialis online australia

 149. RobertBacleon 29 May 2021 at 11:56:57 GMT+0200

  buy cialis 36 hour online: cialis 20mg low price cheapest generic cialis australia

 150. RobertBacleon 01 Jun 2021 at 03:31:20 GMT+0200

  buy cialis canadian: cialis online daily generic cialis 20 mg tadalafil

 151. free us dating site no credit cardon 01 Jun 2021 at 14:21:47 GMT+0200

  oasis active 100 free dating

 152. american dating sites freeon 01 Jun 2021 at 16:07:42 GMT+0200

  free dating sites no upgrade required

 153. free dating aton 01 Jun 2021 at 22:35:12 GMT+0200

  free local dating

 154. free online dating websites for hooking upon 01 Jun 2021 at 23:23:09 GMT+0200

  best free dating sites for 18 year olds

 155. Jimmywokon 02 Jun 2021 at 03:03:56 GMT+0200

  wellbutrin 450 mg cost wellbutrin 200 mg – wellbutrin online prescription

 156. tadalafil max doseon 02 Jun 2021 at 08:58:06 GMT+0200

  tadalafil 40 https://nextadalafil.com/ tadalafil 30 mg tadalafil

 157. tadalafil daily useon 02 Jun 2021 at 14:07:49 GMT+0200

  tadalafil 40 https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil max dose

 158. tadalafil 60 mg for saleon 02 Jun 2021 at 15:08:19 GMT+0200

  buy tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg tadalafil

 159. tadalafil 60 mg for saleon 02 Jun 2021 at 15:46:28 GMT+0200

  buy tadalafil https://superactivetadalafil.com/ generic tadalafil tadalis sx

 160. tadalafil gelon 02 Jun 2021 at 23:00:52 GMT+0200

  generic tadalafil united states https://nextadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil 40

 161. tadalafil daily useon 03 Jun 2021 at 01:48:34 GMT+0200

  tadalafil daily use https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil

 162. tadalafil 60 mg for saleon 03 Jun 2021 at 03:22:31 GMT+0200

  tadalafil tablets https://extratadalafill.com/ tadalafil pills tadalafil pills

 163. tadalafil pills 20mgon 03 Jun 2021 at 07:57:45 GMT+0200

  what is tadalafil https://tadalafilgenc.com/ buy tadalafil generic tadalafil 40 mg

 164. Jimmywokon 03 Jun 2021 at 10:00:54 GMT+0200

  amoxicillin 250 mg capsule ampicillin amoxicillin – amoxicillin 500 mg price

 165. Jimmywokon 04 Jun 2021 at 11:09:42 GMT+0200

  where can i buy amoxocillin cheap amoxil – amoxicillin cephalexin

 166. tadalafil 40 mg from indiaon 05 Jun 2021 at 08:55:50 GMT+0200

  tadalafil 40 mg daily https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil daily use

 167. Jimmywokon 05 Jun 2021 at 13:36:29 GMT+0200

  price of wellbutrin wellbutrin xl – cost of wellbutrin in south africa

 168. tadalafil genericon 05 Jun 2021 at 14:20:01 GMT+0200

  tadalafil 60 mg for sale https://tadalafilgenc.com/ tadalafil generic tadalafil 40 mg from india

 169. tadalafil dosageon 06 Jun 2021 at 02:25:53 GMT+0200

  tadalafil 40 mg from india https://tadalafilgenc.com/ tadalafil tablets tadalafil max dose

 170. what is tadalafilon 06 Jun 2021 at 15:40:54 GMT+0200

  40 mg tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil tadalafil dosage

 171. tadalafil 40 mg from indiaon 06 Jun 2021 at 21:19:26 GMT+0200

  tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil pills

 172. buy tadalafilon 06 Jun 2021 at 21:27:15 GMT+0200

  buy tadalafil https://extratadalafill.com/ generic tadalafil united states buy tadalafil

 173. tadalafil dosageon 06 Jun 2021 at 22:37:09 GMT+0200

  tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ tadalafil tablets buy tadalafil

 174. what is tadalafilon 07 Jun 2021 at 03:10:17 GMT+0200

  tadalafil https://extratadalafill.com/ generic tadalafil 40 mg 40 mg tadalafil

 175. tadalafil 40 mg from indiaon 07 Jun 2021 at 05:16:14 GMT+0200

  tadalis sx https://nextadalafil.com/ tadalafil online tadalafil pills

 176. tadalafil genericon 07 Jun 2021 at 05:42:19 GMT+0200

  generic tadalafil 40 mg https://superactivetadalafil.com/ tadalafil daily use 40 mg tadalafil

 177. tadalafil pills 20mgon 07 Jun 2021 at 09:39:14 GMT+0200

  what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily order tadalafil

 178. tadalafil pills 20mgon 07 Jun 2021 at 12:18:18 GMT+0200

  40 mg tadalafil https://nextadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil 60 mg for sale

 179. tadalafil 40on 07 Jun 2021 at 15:55:29 GMT+0200

  tadalafil generic https://extratadalafill.com/ tadalafil gel tadalis sx

 180. DavidGaugson 08 Jun 2021 at 04:07:45 GMT+0200

  allegra pill order periactin pills online – 225mg benadryl

 181. DavidGaugson 09 Jun 2021 at 04:27:06 GMT+0200

  best canadian pharmacy to order from online pharmacy no prescription – specialty pharmacy

 182. DavidGaugson 10 Jun 2021 at 03:13:08 GMT+0200

  cure ed male erection pills – male ed drugs

 183. DavidGaugson 11 Jun 2021 at 03:14:00 GMT+0200

  generic allegra 180 purchase zyrtec – periactin

 184. Thomasdraigon 12 Jun 2021 at 06:22:33 GMT+0200

  medication online cheap pills online ed for men

 185. Thomasdraigon 13 Jun 2021 at 08:17:42 GMT+0200

  ed natural remedies online ed medications ed medicine online

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą