Atnaujinta  2021 m. rugsėjo 22 d.

 

R A D I J O    B A N G Ų    P L I T I M A S    Š I A N D I E N

Iš N3KL Saulės aktyvumo monitoriaus

Saulės X spinduliuotė   

Žemės magnetinis laukas   

Status

Status

 

Iš  PE1NWL DX roboto

UTB Aurora  

144 MHz "E-skip" Europoje  

Status

 

Status

 

 

 

(Daugiau sužinosite paspaudę pelyte kurį nors langelį...)

 

 

 

L Y 2 C G    P R O G R A M O S

 

 

PROGRAMA

APIE

VERSIJA 

LogMaker

Varžybų ataskaitų failų redaktorius.

Contest log Editor.                                                 LT, EN

V 4.2

( Windows XP-10 )

LoggerWS

WSJT-X žurnalo peržiūra ir redagavimas

WSJT-X log preview and editing                          LT, EN

 

V 1.41

( Windows XP-10 )

LYTest5
LY TB varžybų teisėjavimo programa                         LT

V 5.2
( Windows XP-10 )

VHF Test
UTB varžybų teisėjavimo programa
VHF Contest Logs checking program                         EN

<>

V 4.29
( Windows XP-10 )

MokuCW

Pradedančiajam telegrafistui

Learn to send Morse signals                                  LT, EN

V 1.1
( Windows)

WAL Finder  V1.1
Paraiškos WAL diplomui sudarymas

Composing Application for WAL Award      LT, EN

V 1.1

CGLog2  
LY TB / UTB varžybų QSO žurnalas

HF/VHF Contesting Log                           LT, EN, ET, LV

V2.64.6b

( Windows XP/Vista/7/8 )

QRB skaičiuoklis
Atstumų, azimutų, WWL ir WAL skaičiavimas. 

QRB, Bearing, WWL and WAL Calculator        LT, EN

V1.32

CWQRQ
Radiotelegrafo pamokos.

CW training lessons.                                            LT, EN

V 1.6
( WindowsXP-10)

WAL Map
QSO žurnalo analizė WAL skverų apskaitai.

WAL statistics.                                                             LT

V 1.55b

WAL GPS
GPS signalų imtuvo programa su WAL žemėlapiais.

GPS receiving and maps.                                          LT

V 1.1

ADIF konverteris

Tekstinio QSO žurnalo konvertavimas į

ADI (Amateur Data Interchange) formatą.             LT EN 

V 2.43

Timed CQ
Programa, periodiškai "paspaudžianti" klavišą kitos programos lange.                                                        LT

RASK ŽODĮ
Programa kryžiažodžių mėgėjams ir jų artimiesiems (mažinanti  "local QRM")...                                       LT

 

V A R Ž Y B O S

 G R A F I K O S   F A I L A I

 

2008 metais pažymėjome Lietuvos mėgėjiškojo radijo 90 -ius metus.
1918 m. Šiauliuose bandymus su radijo siųstuvu pradėjo Balys Talutis,
vėliau turėjęs  šaukinį LY1X ...
1938 m.
 spalio 2 d. įkurta Lietuvos Radijo mėgėjų draugija...

 

Puslapiai iš P.Vanagaičio knygos "Radijo Mėgėjams", 1939 m.

Pirmasis Lietuvos Radijo Mėgėjų konkursas 1939 m.

Pirmojo Lietuvos Radijo Mėgėjų konkurso rezultatai.

Pirmasis LRMD informacinis biuletenis 1940 m.

Antrasis LRMD informacinis biuletenis 1940 m.

Lietuvos radijo mėgėjai  1940 m.

LY1BX 1939-40 m. sportiniai trofėjai (dėkui Tadui, LY1CE)