<<grįžti į turinį>>

  WAL Map V 1.5

("WAL Žemėlapis")

Windows95/98/2K/XP terpei

© LY2CG 2002-2007

Laisvai  platinama  ir  naudojama  programa radijo mėgėjui

 

Programa "WAL Map – WAL žemėlapis" suskaičiuos ir grafiškai atvaizduos Jūsų pasiekimus renkant skverus LRMD diplomui "WAL", o taip pat kaups duomenis vykdant naujųjų LY diplomų "WAL Q’RAZY" ir "LHFA" sąlygas.

Nors galima LY QSO duomenis suvesti į QSO bazės failą kompiuterio klaviatūra, patogiau Jūsų kompiuterinių QSO žurnalų (vieno ar daugiau) įrašų failus eksportuoti į ADIF tipo failus ir juos importuoti į WALMap programą. Importuojant atrenkami QSO su LY stotimis ir jais papildama LY QSO bazė, saugoma faile "QSO.dat". Analizuojant bazę ieškoma WAL skverų kodų. Kadangi ADIF formate WAL kodams laukas nenumatytas, programa jų ieškos skenuodama QTH, NOTES ir COMMENT laukų įrašus. Analizuojant ADIF failus tuose pat laukuose ieškomi ir piliakalnių kodai LHFA diplomui. Jei GRIDSQUARE lauke bus WWL skvero šešiaženklis kodas, WAL kodas bus apskaičiuotas iš jo. Jei apskaičiuotasis WAL nesutampa su jau įrašytu, apie tai gaunamas pranešimas ir sudaromas tokių įrašų failas "BadWAL.txt".

Jeigu žurnale yra WAL ir WWL aktyvuotų skverų (iš kurių buvo dirbta ekspedicijose ar pan.) kodai, jie turi būti NOTES arba COMMENT laukuose. Atskirti korespondentų ir aktyvuotų WAL kodus analizuojant ADIF failus galima pasirinkus vieną ar daugiau aktyvuotų WAL požymių ADIF failo importo lange. Tada programos pagrindiniame meniu galima pasirinkti ką atvaizduoti – visus užregistruotus WAL pagal WAL diplomo nuostatus, tik aktyvuotų WAL skverų kodus ar tik korespondentų WAL kodus. WAL skverų analizė atliekama TB/UTB, tik TB, tik UTB , tik SSB, tik CW, ar tik Fone. Faile "WALList.txt" pateikiami analizės rezultatai, o faile "Log.txt" – failų analizės protokolas (logas).

Visa LY QSO bazė gali būti peržiūrėta ją atsidarius meniu komanda „Priemonės > LY QSO bazė“.

Pelytės kairiuoju mygtuku spragtelėjus kurį nors WAL skverą, geltoname laukelyje parodomas to skvero WWL skverų sąrašas (paryškintu šriftu rodomi skverai, su kuriais ar/ir iš kurių yra užregistruoti QSO). Dešiniuoju pelytės mygtuku galima atidaryti žydrą laukelį su korespondentų šiame ar dirbant iš šio skvero šaukiniais.

Programoje įdiegtas "Ekspedicijos" režimas - QSO duomenų įvedimas į laikiną žurnalą realiame laike. Šis režimas naudotinas ekspedicijų metu tiek fiksuotose, tiek ir /M ar /P stotyse. "Ekspedicijos" žurnalo šriftai gali būti parinkti atsižvelgiant į sąlygas: esant blogam matomumui ar "mobile" situacijoje jie gali būti padidinti ir paryškinti. Šiame režime galimas siųstuvo PTT valdymas per COM ar LPT prievadą naudojant kurį nors klaviatūros klavišą. Taip pat galimas CW signalų generavimas valdant TX manipuliacijos liniją per COM ar LPT prievadą. ICOM tipo radijo stotims galimas CAT - radijo stoties dažnių ir darbo rūšies valdymas kompiuterio klaviatūra ir automatinis dažnio (ar bangos ilgio) bei darbo rūšies įvedimas į žurnalą. Perduodami simboliai įvedami klaviatūra arba imami iš 8 iš anksto įrašytų CW atminčių. "Ekspediciniai" skverai žemėlapio schemoje žymimi kita spalva, o gautas "logo" failas gali atnaujinti Jūsų WAL statistiką bei būti eksportuojamas (ADIF formate) į pagrindinį stoties žurnalą. Versijoje 1.46 įdiegtas "WAL varžybų" režimas, padedantis dalyvaujančiam Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių varžybose ir leidžiantis sudaryti šių varžybų ataskaitos failą.

Programoje numatytas automatinis WAL diplomo paraiškos – WAL knygelės formavimas ir užpildymas. Tuo tikslu reikia turėti įdiegtą MS Word 2000, XP ar naujesnę versiją (programa derinta ir bandyta MS Office Word 2003 versija). Jei WALMap įdiegtas aplanke "C:\ProgramFiles\WALMap ", tai šiame aplanke meniu komanda "WAL paraiška" formuojamas paraiškos bazės failas "WALDate.txt". Tada su MS Word'u paeiliui atidaromi visi aplanke "C:\ProgramFiles\WALMap\DOCS " failai. Kiekvieną jų atidarant patvirtinamas dokumento prijungimas prie bazės. Jei atsiranda keletas tipo "...too many fields" pranešimų – nekreipti į juos dėmesio, spausti OK (jie yra likę iš Word 97 šablonų). Jei reikia, patvirtiname kablelį kaip "field delimiter". Atsidaro dokumento langas – vienas dvigubas WAL knygelės puslapis.

Jeigu QSO stulpelyje vietoje QSO duomenų matosi laukų pavadinimai, pvz., <<A15>>, tai MS Word'o meniu komanda "View>Toolbars>Mail Merge" reikia atsidaryti įrankių juostą „Mail Merge“, kurioje surasti ir nuspausti mygtuką "View Merged Data". QSO stulpeliai turi užsipildyti QSO įrašais. Gautą dvigubą puslapį jau galima atspausdinti. Taip suformuojami ir atspausdinami visi 10 "doc" tipo puslapių.

Numatytas ir automatinis diplomų "WAL Q" ir "LHFA" paraiškų formavimas ir spausdinimas.

Programa turi įdiegtą WAL skaičiuoklį, kuris, įvedus geografines koordinates, apskaičiuoja joms atitinkančių WAL ir WWL skverų kodus. WAL kodą galima surasti ir įvedus tik WWL skvero kodą.

Laikant nuspaustu ALT klavišą pelytės spūstelėjimu ant skvero langelio arba meniu komanda "Žemėlapis" WAL skaičiuoklio lange galima atsidaryti to skvero topografinį žemėlapį, jei toks yra. Žemėlapio viduje galima naviguoti žymeklio klavišais, šliaužtėmis ir pelytės ratuku. Kontekstinio meniu komandomis arba klavišais "Insert", "Home", "PageUp" ir "End" galima atsidaryti gretimų skverų žemėlapius.

Galimas JPG, GIF ar PNG įvairių mastelių WAL skverų žemėlapių pritaikymas. Žemėlapiai gali būti laikomi ir CD: reikalingo skvero žemėlapis net senesnio tipo kompiuterio kompaktiniame diske surandamas ir atidaromas per keletą sekundžių. Lengviausia pritaikyti Valentino, LY3KB, diske WAL_CD_2004 (anksčiau jis buvo ir Internete) jo pritaikytus JPG tipo rusiškų topografinių žemėlapių failus. Pritaikomi ir ten pat esantys lietuviški GIF žemėlapiai, tačiau kai kurie WAL skverai dalinasi kartais net keliuose failuose ir dirbti su jais ne visada patogu.

Programą galima pasiimti ir čia.

Jos įsisavinimą palengvins gausus patarimais ir paveikslais WALMap pradžiamokslis, kurį archyvuotą "zip" pavidale (900 kB) galima ir atsisiųsti .

Autorius dėkoja Valentinui, LY3KB, Remigijui, LY2BDI ir Gintautui, LY2GV už bendradarbiavimą bei pastabas kuriant ir bandant šią programą

 

73 - Giedrius Misiūnas, LY2CG

2007 m. gegužės 2 d.