<<grįžti į turinį>>

 

WAL GPS

 

v 1.1   ©LY2CG  2003

 

WAL GPS programa skirta radijo mėgėjui, dalyvaujančiam WAL (Worked All Lithuania) diplomo programos renginiuose ir turinčiam galimybę naudotis GPS (Global Positioning System) imtuvu savo geografinėms koordinatėms nustatyti. GPS imtuvas turi turėti kabelį su RS-232 tipo jungtimi ir perduoti į kompiuterį duomenis NMEA-0183 protokolu. Programa išbandyta Win 98 ir Win 2000 terpėse, bet turėtų dirbti ir Win95 bei WinXP terpėse.

Programa WAL GPS leidžia:

 

 

Pagrindinis programos WAL GPS pagrindinis langas pateiktas 1 pav. Meniu komandų sąraše “Failai” galima rasti automatinio išsaugojimo pasirinkimo komandas.  Kitomis komandomis galima išsaugoti matomą skvero žemėlapį su pozicijos ar maršruto atžymomis, peržiūrėti išsaugotus žemėlapius. Šie failai saugomi subkataloge “Ekspedicijos”. Sąraše “Failai” taip pat yra komanda “Skaičiuoti ir rodyti QTH”, kuria galima naudotis  ir neprijungus GPS imtuvo: ranka įvedus geografines koordinates bus surastas WWL skvero kodas, o jei nurodytos koordinatės yra kuriame nors egzistuojančiame WAL skvere, bus nurodytas ir jo kodas. Galima pažiūrėti ir nurodyto taško padėtį WAL skvero žemėlapyje. Įvedus WAL  ar WWL skvero kodą galima atsidaryti atatinkamo WAL skvero žemėlapį.

Rodomi skverų žemėlapiai yra padaryti iš “AutoRoute” žemėlapio, maždaug 1:200000 masteliu, tad jų tikslumas nėra didesnis už pastarojo tikslumą.Galimos ir papildomos kelių "pikselių"  paklaidos. Deja, jie negali lygintis su žemėlapiais iš LY3KB CD... Skverų žemėlapių failai saugomi subkataloge "Skverai" suglaudintame pavidale (viename iš "zip" formatų). Kadangi skverų žemėlapių paruošimas reikalauja daug laiko,  šiuo metu yra paruošta tik keletas jų. Jei bus paklausa - bus galima ruošti ir daugiau. Pagaliau juos gali paruošti ir pats vartotojas. Tam reikia turėti CD “AutoRoute”, kokią nors ekrano grafinės kopijos programą (pavyzdžiui, “HyperSnapDX”) ir standartinį  “MSPaint”. “AutoRoute” nustatomas “60 km” mastelis ir pagal geografines koordinates nubrėžiami 10’ x 10’ stačiakampiai – WAL skverai, padaromos ekrano kopijos ir iš jų “išpjaunami” pažymėti skverai. Jie turėtų gautis 172 x 306 “pikselių”. Failai išsaugomi “bmp” formate ir padedami kataloge “Skverai”. Tada paleidžiama programos kataloge esanti failų glaudinimo programėle "walzip.exe", kuri ir padarys likusį darbą. Įdiegtų žemėlapių sąrašas matosi atsidarius subkatalogą "Skverai".

Meniu komandų sąraše “Nustatymai” galima įjungti paryškintą lango šriftą, kas gali būti naudinga esant nepalankioms matomumo sąlygoms, o taip pat atsidaryti papildomų nustatymų langą (2 pav.). Jame pasirenkamas prievado COM numeris, prie kurio prijungtas GPS imtuvas, pozicijos ar trasos žymės storis ir duomenų registravimo faile bei palydovų diagramos atnaujinimo periodas.

 

Meniu komanda “GPS tekstas” atidaro langą, kuriame matomos teksto eilutės, siunčiamos iš GPS imtuvo į kompiuterį (3 pav.). Tai gali praversti tikrinant imtuvo darbą. Meniu komanda “Palydovai” atidaro matomų GPS palydovų koordinačių bei jų signalų lygių lentelę ir diagramą (4 pav.).  Palaikius kelioliką ar daugiau minučių šį langą atviru, galima matyti palydovų trajektorijų dangaus skliaute atvaizdus (5 pav.).

Jei rezultatų lange laukelis “Režimas” parausta – tai reiškia, kad iš GPS imtuvo nebegaunami nauji duomenys apie geografinę padėtį (dažniausiai sumažėjus matomų palydovų skaičiui).

Nors paprastai programa valdoma kompiuterio pelyte, jei pelytės jungtį tektų išlaisvinti GPS imtuvui prijungti, tai sėkmingai galima atlikti ir klaviatūros komandomis Alt + raidė.

Buvusi versija V1.0 pataisyta: inicializavimo faile dabar išsaugomas ir pasirinkimas "Vesti matavimų žurnalą".  Programą galima nusikrauti čia.

 

73 - Giedrius

<<grįžti į turinį>>