Lietuvos radijo mėgėjai 1940 metais

 

LY1AA         Vytautas Vanagas, Daukanto 12, Kaunas.

LY1AB         Vladas Baleišis, K.Petrausko 5, Kaunas.

LY1AC         Zenonas Glodenis, Maironio 19, Kaunas.

LY1AD         Vincas Zagurskis, P.Vileišio 5, Kaunas.

LY1AE          Antanas Stapulionis, Palonkės 1, Plungė.

LY1AG         Kazys Gabriūnas, Priešl. apsaug. rinkt., A.Panemunė.

LY1AH         Vytautas Juchnevičius, Respublikos 66, Panevėžys.

LY1AI           Jurgis Vitlipaitis, Tunelio 11, Kaunas.

LY1AJ          Juozas Ardžiūnas, Vytauto 41a, Marijampolė.

LY1AN         Jurgis Karlavičius, Laisvės al. 12, Kaunas.

LY1AO         Germanas Pakštas, Varnaičių 7, Panevėžys.

LY1AP          Laimutis Vilkaitis, Višinskio 50, Kaunas.

LY1AQ         Pranas Vėlavičius, Geležink. stotis, Palemonas.

LY1AR         LTJ „Jaunoji Lietuva“, Pažangos rūmai, Kaunas.

LY1AS          Vladas Stuogis, Vasario 16 d. 17, Panevėžys.

LY1AT          Stepas Dedonis ,  Juozapavičiaus pr. kar. fl. 67, Kaunas.

LY1AU         Martynas Liausius, Mateikos 7, Kaunas.

LY1AW        Antanas Narkevičius, Aviečių 4, Kaunas.

LY1AX         Stasys Juškevičius, Naumiesčio g., Kybartai.

LY1AY         Juozas Medelis, Rokiškio 13, Kaunas.

LY1AZ          Juozas Mickus, Dariaus-Girėno 8, Prienai.

LY1BA         Petras Bliudnikas, Prez. Smetonos 35a, Panevėžys.

LY1BB          Balys Baleišis, II pėst. diviz. štabas, Kaunas.

LY1BC         Stasys Rekevičius, M.Darbininkų 6, Kaunas.

LY1BD         Leonas Starkus, Juozapavičiaus pr. 44, Kaunas.

LY1BE          Domininkas Polovinskas,  Gedimino 31, Kaunas.

LY1BF          Aleksandras Vazelis, Jonavos 114, Kaunas.

LY1BG         Antanas Sušinskas, Telšių 6a, bt.5, Kaunas.

LY1BJ           Jonas Arlauskas, Vaidoto 49, A. Panemunė.

LY1BK         Kostas Bekeris, Molėtų 24, Kaunas.

LY1BL          Antanas Katilius, Žemaitės 5, bt.3, Kaunas.

LY1BM         Andrius Lamauskas, Vokiečių 43a, Kaunas.

LY1BN         Jonas Skvarčinskas, Vytauto 29a, Kaišiadorys.

LY1BO         Stasys Murauskas, Vievio 1, A. Šančiai, Kaunas.

LY1BP          Ambroziejus Vaineikis, Geležinkel. stotis, Pasvalys.

LY1BQ         Algirdas Idika, Totorių 8a, bt. 9, Kaunas.

LY1BR          Kazys Grigaliūnas, Juozapavičiaus pr. kar. fl.67, Kaunas.

LY1BT          Tadas Klumbys, 2 pėst. pulko štabas, Kaunas.

LY1BU         Antanas Tallat-Kelpša, Vokiečių 11, Kaunas.

LY1BV         Vaclovas Bortkus, D.Lauko 44a, Šiauliai.

LY1BX         Vladas Nikolskis, Ožeškienės 3, Kaunas.

LY1BY         Aleksas Alekna, Arklių rinka 4, Kėdainiai.

LY1CA         Aloizas Cibarauskas, Onuškis.

LY1CG         Vincas Grybauskas, Kranto al. 21, bt. 2, Kaunas.

LY1CK         Vladas Kondratavičius, Šėtos 35, Kėdainiai.

LY1CS          Česlavas Surošas, Vokiečių 128, Kaunas.

LY1CU         Juozas Zykus, Mateikos 14a, Kaunas.

LY1CX         Adolfas Putcė, Prūsų 7, bt.7, Kaunas.

LY1CV         Viktoras Čekanauskas, Radviliškis.

LY1CZ          Česlavas Zaleskis,  Kranto 12,  bt.3, Kaunas.

LY1DA         Viktoras Aleksandravičius, Žalioji 17a, Kaunas.

LY1DD         Balys Mikas Krulevskis, Rusų 571, bt.3, Kaunas.

LY1DE          Vidurinė Amatų Mokykla, Klaipėdos 3, Panevėžys.

LY1DK         Juozas Kisielius, A.Smetonos al. 25, Kybartai.

LY1DL          Emanuelis Šaudinaitis, Sinagogos 18, Kybartai.

LY1DN         Kaišiadorių Valstybinė Gimnazija, Kaišiadorys.

LY1HB         Heraldas Berbhardtas, Smėlio 8, A. Panemunė.

LY1J             Petras Vanagaitis, Hipodromo 14b, Kaunas.

LY1KK         Kazys Karkauskas, Vokiečių 43a, Kaunas.

LY1MB         Eliziejus Bartininkas, Kęstučio 62a, Marijampolė.

LY1S            Julius Šatas, Kapsų 8a, Kaunas.

LY1VV         Vladas Varnas, Gedimino 14, Kaunas.

LY1X            Balys Talutis, Geležinkelio stotis, Šiauliai.

LY1ZB          Bronius Staniškis, Čiurlionies 2a, Kaunas.

 

Parengta pagal a.a. P.Zulono (LY2AL)  rašomąja mašinėle perrašytą tekstą. 

 

<atgal į turinį>