TB/UTB VARŽYBŲ ATASKAITŲ

FORMATAS   LYTest

G.Misiūnas, LY2CG,  2007.02.01

 

Praeito dešimtmečio pabaigoje teisėjaujant kai kurias LY TB varžybas (LY TB Maratoną, LY TB čempionatą) buvo pradėtos taikyti kompiuterinės ataskaitų tikrinimo programos. Tačiau varžybų dalyvių atsiunčiami ataskaitų failai toli gražu ne visada atitikdavo teisėjavimo programoms suprantamus failų formatus, ir teisėjų kolegijų nariai gaišdavo daug laiko pertvarkydami ar net perrašydami gautas ataskaitas. Turint galvoje, kad didelė dalis ataskaitų ateidavo ir "popieriniame" pavidale, teisėjavimas varžyboms buvo didelis krūvis apsiėmusiems tai daryti. Vėliau atsirado pageidavimų turėti teisėjavimo programas ir kitoms LY varžyboms - Vasario 16-sios, PKRK Taurės, UTB varžyboms... Kilo mintis parašyti universalesnę ir patogesnę varžybų teisėjavimo programą. Bet pradžioje teko apsispręsti, kokiame formate būtų patogiausia surinkti ir apdoroti varžybų ataskaitas.

Tuo metu  tarptautinėje praktikoje jau gana plačiai buvo naudojamas ARRL standarto (dar žinomo Cabrillo vardu) TB varžybų ataskaitų failų formatas. Šio standarto faile telpa ir informacija apie dalyvį, dalyvavimo įskaitą, ir užmegztų QSO sąrašas. Aptarus su TB čempionato ir TB Maratono organizatoriais šio formato panaudojimo galimybes, nutarta, kad LY varžyboms tai nebūtų optimaliausias variantas, pirmoje eilėje dėl to, kad tuo metu naudotos  LY teisėjavimo programos šio formato failų neapdorodavo, ne visi informaciniai laukai  turi prasmę LY varžybose (pvz.,"ARRL-SECTION"), o kai kurios informacijos (apie aparatūrą, e-adresą, WWL) laukai šiame ARRL formate nebuvo numatyti. Todėl po diskusijų ir aptarimų buvo apsistota ties failo formatu, kuriame, kaip ir ARRL formate, yra panašios informacinės eilutės, tik jų pavadinimai pateikiami lietuvių kalba, o QSO sąrašas formuojamas LY TB čempionato ataskaitų formate. Šis formatui prigijo LYTest formato pavadinimas.

Vėliau, sukūrus ir beveik visose LY varžybose pradėjus taikyti teisėjavimo programą LYTest, šio formato failai apdorojami keliais pelytės mygtukų spūstelėjimais, įvedant visą dalyvio pateiktą informaciją ir QSO sąrašą į teisėjavimo bazes ir lenteles.

LYTest formato ataskaitos failo pavadinimą sudaro korespondento šaukinys ir plėtinys ".log". Galima naudoti ir kitokius plėtinius - ".txt", ".dat", nes, atpažįstant formatą, failo plėtinys svarbaus vaidmens nevaidina. Šaukinys gali būti rašomas tiek didžiosiomis, tiek ir mažosiomis raidėmis. Jeigu šaukinyje yra simbolis " / ", jis pakeičiamas simboliu " - ", pvz., "LY9ZZZ-MM.log". Jei varžybų taisyklėse nurodoma kurti atskirus failus atskiriems dažnių ruožams, dažnio skaitmenys įrašomi po simbolio "_', pvz., "LY9ZZZ-MM_144.log". Reikia vengti rašyti bet kokią kitą informacija failo pavadinime, ją  teisėjavimo metu vis tiek teks pašalinti, ir tam bus gaištamas teisėjų laikas.

Tarp tarnybinių eilučių [LYTest] ir [QSOs] yra informacijos eilutės, kuriose pateikiamos žinios apie dalyvį, dalyvavimo grupę, aparatūrą, pareikštus rezultatus. Eilutės antraštė rašoma didžiosiomis raidėmis, galima naudoti lietuviškas raides arba vietoj jų panašias lotyniškas raides. Eilutės antraštė turi baigtis dvitaškiu. Po dvitaškio įrašoma atitinkama informacija. Informacinių eilučių skaičius ir turinys gali skirtis įvairiose varžybose, priklausomai nuo varžybų nuostatų. Jų išdėstymo tvarka vaidmens nevaidina. Galimos eilučių antraštės ir jų paaiškinimai pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė. LYTest failo formatas

[LYTest] Tarnybinė eilutė - formato atpažinimo eilutė Būtina
ŠAUKINYS: Dalyvio šaukinys Pageidautinas, bet gali būti paimtas ir iš failo pavadinimo.
VARŽYBOS: Varžybų pavadinimas Nebūtinas
ĮSKAITA: arba "GRUPĖ:" Būtina, jei varžybų taisyklėse numatyta ne viena įskaitos grupė
POGRUPIS: Pogrupis Jei tai numatyta taisyklės
BANGA: Darbo ruožas - bangos ilgis arba ruožo dažnis Jei kuriamas atskiras failas kiekvienam ruožui, UTB atveju tai turi atsispindėti failo pavadinime.
KATEGORIJA: Stoties leidimo kategorija Kartais to reikalauja varžybų taisyklės
GALIA: Siųstuvo galia Jei to reikalauja varžybų taisyklės
TX/RX/ANT: Trumpas aparatūros aprašymas Jei to reikalauja varžybų taisyklės
OP: Dalyvio vardas ir pavardė, arba visos dalyvavusios komandos sąrašas (rašomas vienoje eilutėje) Būtina
AMŽIUS:

OM operatoriai įrašo savo amžių metais,

YL operatoriai įrašo tik "YL"

Jei to reikalauja varžybų taisyklės
KLUBAS: Savo klubo pavadinimas Jei to reikalauja varžybų taisyklės
WWL: WWL (World Wide Locator) skvero kodas Jei to reikalauja varžybų taisyklės
WAL: WAL (Worked All Lithuania) skvero kodas Jei to reikalauja varžybų taisyklės
MIESTAS/RAJONAS: arba "MIEST./RAJ.:" Jei numatyta miestų ir rajonų įskaita
ADR: Dalyvio pašto adresas, nurodant ir pašto kodą Labai pageidautinas
E-ADR: Dalyvio e-pašto adresas Labai pageidautinas
REZULTATAI: Arba "REZULTATAS:".  Pareikšti rezultatai varžybose (taškų skaičius). Pageidautina, tačiau juos gali apskaičiuoti ir teisėjavimo programa.
PASTABOS: Gali kartotis keliose eilutėse. Nors kiekvienos eilutės ilgis gali siekti 250 simbolių, tikslinga naudoti ne ilgesnes kaip 50-70 simbolių eilutes.  
[QSOs] Tarnybinė eilutė - duomenų eilučių pabaiga ir QSO sąrašo pradžia Būtina
  QSO sąrašo eilutės. Būtina
[EndLog] Tarnybinė eilutė - paskutinė ataskaitos failo eilutė Būtina

 

Kiekviena QSO sąrašo eilutė prasideda skaičiumi. Paprastai tai būna laikas, rašomas valandomis ir minutėmis, atmetant sekundes; skyriklis  tarp valandų ir minučių - dvitaškis. Laiko negalima apvalinti: jei tikslus QSO laikas buvo "07:59:50", tai jis turi būti įrašytas kaip "07:59". Suapvalinus gautumėm "08:00", o tai jau gali būti laikoma ryšiu "po varžybų". Valandos gali būti rašomos ir be priekyje esančio nulio, pvz.: "7:59".Toliau seka šaukinys, siųstas RS ar RST, siųstas QSO numeris, gautas RS ar RST, gautas QSO numeris. QSO numeriai rašomi be nulių prieš ryšio numerį reiškiančius skaitmenis (tačiau tų nulių buvimas netrukdo teisingam numerio atpažinimui). Eilutėje šie elementai vienas nuo kito atskiriami TAB simboliais (ASCII kodas 09). Kai kuriose varžybose būtina priimti korespondento WWL kodą. Tokiu atveju atsiranda papildomas stulpelis po gauto QSO numerio. Jei varžybos vyksta keliuose dažnių ruožuose, QSO įrašo eilutė prasideda bangos ilgio skaičiais, ir tik po to seka laikas. Tai kol kas netaikoma UTB varžybose, kur kiekvienam ruožui kuriamas atskiras failas. Jei naudojama nestandartinė kontrolinių numerių sistema, jie rašomi RS/RST ir numerių stulpelių vietose. Darbo rūšies nurodymui atskiras stulpelis  nenumatytas - kol kas naudojamose teisėjavimo programos LYTest versijose apie darbo rūšį sprendžiama iš siųsto RS ar RST. Jeigu ateityje atsirastų reikalas nurodyti darbo rūšį, būtų galima pirmajame stulpelyje prie bangos skaitmenų pridėti darbo rūšies žymėjimą, pvz., "40SSB".

QSO sąrašas baigiasi tarnybine eilute [EndLog].

Ataskaitų failų pavyzdžiai pateikiami 2 lentelėje.

 

2 lentelė. LYTest formato failų teksto pavyzdžiai.

[LYTest]
VARZYBOS: Lietuvos TB Maratonas
SAUKINYS: LY2CG
ISKAITA: A (vienas operatorius)
POGRUPIS: MIX
OP: Giedrius Misiūnas
AMZIUS: 70
KATEGORIJA: A
ADR: Laisvės pr. 44-177, Vilnius, LT-04342

E-ADR: ly2cg@qrz.lt
REZULTATAI: 4
[QSOs]
07:00    LY2ZZZ  599     1       599     2
07:01    LY2XXX  599     2       599     5
[EndLog]

[LYTest]
ŠAUKINYS: LY2CG

VARŽYBOS: LRMD Kalėdinės varžybos
ĮSKAITA: B
OP: Giedrius Misiūnas
ADR: Laisvės pr. 44-177, Vilnius, LT-04342
E-ADR: ly2cg@qrz.lt
REZULTATAI: 315

[QSOs]
09:01   LY7M    56      LRMD    73      LRMD
09:06   LY2DL   56      LRMD    67      LRMD
09:17   LY2BO   56      LRMD    55      LRMD
09:15   LY4Q    56      LRMD    85      LRMD
09:21   LY1CM   56      LRMD    73      2
09:18   LY2DL   56      LRMD    67      LRMD
09:25   LY2BO   56      LRMD    55      LRMD
09:30   LY2T    56      LRMD    84      LRMD
09:32   LY7M    56      LRMD    73      LRMD
09:39   LY4BR   56      LRMD    73      LRMD
09:43   LY2BO   56      LRMD    55      LRMD
09:45   LY2DL   59      LRMD    59      LRMD
09:47   LY7M    56      LRMD    73      LRMD
09:49   LY2T    56      LRMD    84      LRMD
09:57   LY4Q    56      LRMD    85      LRMD
[EndLog]

 

Varžybų ataskaitas LYTest formate galima parašyti naudojant bet kokį paprastojo (plane) teksto redaktorių, pavyzdžiui."Užrašinę"(Notepad). Rašant "Užrašine" TAB simboliai QSO eilutėje gali būti keičiami vienu ar keliais tarpo (SPACE) simboliais. Jokiu būdu negalima naudoti WordPad ar MSWord tipo redaktorių, nes jų tekste apstu nespausdinamų ir nematomų formatavimo simbolių ir komandų, kurios nebus suprastos teisėjavimo programoje.

Žymiai patogiau ruošiant ataskaitą panaudoti specialų teksto redaktorių LogMaker  arba kompiuterinio varžybų žurnalo programą CGLog2.

Prisiminkime: Tvarkingai paruošta Jūsų varžybų ataskaita sutaupys teisėjaujančiųjų laiką ir padės išvengti galimų perrašymo ir performatavimo klaidų, kurios gali sugadinti Jūsų pasiektus rezultatus..