<<grįžti į turinį>>

Antra šio puslapio dalis -  lietuviškai

  QRB Calculator V1.32

(QRB skaičiuoklis)

2001.11.07

 by Giedrius Misiūnas, LY2CG

 

For Win99/98/2000

You may freely copy and use this program.

 

The QRB Calculator is Amateur Radio program. It calculates a distance (in kilometers) and antenna direction (azimuth in degrees) from one site to another. The location of sites must be given using World Wide (Maidenhead) Locator code (WWL) or geographical latitude and longitude, also Worked all Lithuania (WAL) Award squares code.

The program differs from similar programs with the next possibilities:

1. To calculate real WAL squares codes, their geographical latitude/longitude and codes composing WWL squares.

2. To calculate the antenna direction for both sites.

3. To calculate a distance and antenna directions for short path and long path.

4. To save calculation data and results in a simple text file, to open this file for preview.

5. To find site location, WWL and WAL codes using call sign, if this data has been found and saved in the file or in the program memory.

6. To use WAL map files from CD ROM by LY3KB.

The program consists some features preventing wrong entries to input windows (not existing or wrong WWL/WAL code, meaningless latitude/longitude value)

The window tools are provided with notes and hints which can be presented in English or Lithuanian.

To install this software you must unpack QRBCalc.zip file in separated folder and get there four files: QRBCalc.exe, WALlist.dat, Readme.txt (this file) and Skaityk.txt (Lithuanian version of this file). After the program is started QRBCalc.ini file will be created. The calculation data and results file will be saved in this folder also.

To uninstall you must delete this folder with all files in it.

There are three ways to calculate the distance and the azimuth.

Using MANUAL mode the calculation data and results are saved only if button SAVE is pushed after every change of information. If CALL window is open it's content will be saved also.

Using AUTO mode the calculation data and results are saved every time when the data in the WWL windows is changed and their content obtains a real code values. The CALL window content is saved also but it can be entered and saved later with the last calculation results using button ADD CALL.

Using SEARCH mode the program scans data file and program memory trying to find data for site of the call entered in the CALL window. In this case the results are presented on aqua color background windows.

The data and the results of calculation are saved to the text file under the name chosen by user.

Thanks to Valentinas Liukpetris, LY3KB, for idea, suggestions, help and the permisssion to use WAL map files prepared by him.

I would appreciate your comments or suggestions so that allow further improvements. Please send e-mail to  ly2cg@dtiltas.lt. You can find and download (471 kB) the last version of this software here.'

 

73 es fb QRB! de Giedrius, LY2CG

 

═══════════════════════════════════

 

QRB skaičiuoklis - laisvai platinama ir naudojama programa

 

Ši programa skirta radijo mėgėjams ir leidžia apskaičiuoti atstumą tarp korespondentų ir jų azimutus, kai žinomos arba jų geografinės koordinatės, arba Pasaulinio lokatoriaus (World Wide Locator, WWL) skverų kodai, arba Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugijos diplomo WAL (Worked All Lithuania) skverų kodai.

Nuo kitų panašių programų ji skiriasi tuo, kad leidžia

1. Rasti egzistuojančius WAL skverus, WAL koordinates ir į duotą WAL skverą įeinančius WWL skverus;

2. Rasti azimutus abiem korespondentams;

3. Rasti atstumus ir azimutus tiek trumpajam keliui, tiek ir ilgajam keliui (per kitą Žemės rutulio pusę);

4. Vesti skaičiavimo rezultatų protokolą ir išsaugoti jį pasirinkto vardo tekstiniuose failuose, peržiūrėti šių failų turinį;

5. Įvedus šaukinį rasti nurodyto korespondento geografines koordinates, WWL ir WAL skverų kodus, QRB ir azimutą, jeigu šie duomenys jau buvo rasti ir yra faile arba programos atmintyje.

6. Įvedus ar radus WAL skvero kodą ir turint WAL žemėlapių CD ROM, paruoštą Valentino, LY3KB, mygtuko paspaudimu galima išsikviesti šio skvero žemėlapį.

Programoje numatytos priemonės saugančios nuo neteisingos informacijos įvedimo (neegzistuojantys ar neteisingo formato WWL ir WAL skverų kodai, beprasmės geografinių koordinačių vertės). Valdymo įrankiai aprūpinti užrašais arba nuorodomis. Visi užrašai ir nuorodos gali būti pateikiamos lietuvių arba anglų kalba.

Įdiegiant programą atskirame kataloge išpakuojami keturi failai: QRBCalc.exe, WALlist.dat (jame saugomas egzistuojančių WAL skverų numeriai), šis informacinis failas Skaityk.txt ir jo vertimas į anglų kalba  Readme.txt. Pirmą kartą paleidus programą šiame kataloge bus sukurtas inicializavimo failas QRBCalc.ini, kuriame saugomos pasirinktos parametrų vertės ir kiti nustatymai. Tame pat kataloge bus kuriami rezultatų failai.. Pašalinant programą iš kompiuterio ištrinamas šis katalogas su visais failais.

 

Darbo metu galimi trys skaičiavimo būdai.

1. RANKINIO įvedimo metu po kiekvieno informacijos pasikeitimo WWL duomenų languose skaičiuojama ir rezultatai išsaugomi programos atmintyje tik paspaudus mygtuką "Išsaugoti". Jei numatytas šaukinio įvedimas, šaukinys turi būti įrašytas savo lange dar prieš paspaudžiant mygtuką. šaukinio langas gali likti ir neužpildytas.

2. AUTOMATINIS skaičiavimas vyksta po kiekvieno informacijos pasikeitimo WWL languose, jei juose yra teisingos formos ir egzistuojantys WWL skverų numeriai. Skaičiavimo rezultatai saugomi programos atmintyje. Jei šaukinio lange iš anksto buvo įrašytas korespondento šaukinys, jis bus išsaugotas kartu su skaičiavimo rezultatais. šaukinys gali būti įrašytas ir po skaičiavimo: jį įrašius lange ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti" jis prijungiamas prie paskutinio skaičiavimo rezultatų įrašo.

3. Duomenų PAIEŠKA rezultatų faile ir programos atmintyje įvedus šaukinį. Šiuo atveju vietoj skaičiavimo programa bando surasti anksčiau įvestas ir suskaičiuotas vertes ir jas pateikti languose.

Baigus skaičiavimus rezultatai iš programinės atminties perrašomi į failą, kurio (ar kurių) pavadinimą pasirenka pats vartotojas. Jei rezultatai liko neperrašyti, apie tai bus priminta baigiant darbą programoje.

Jei programa naudojama skaičiavimo režime rezultatų pateikimo langų spalva gelsva, tuo tarpu žydra spalva rodo paieškos pagal šaukinį režimą.

Už idėja, pagalbą ir patarimus, o taip pat leidimą naudotis jo sukurtais žemėlapių failais autorius dėkoja Valentinui Liukpetriui, LY3KB. Be to, Valentinas sukūrė šios programos naudojimo detalų aprašymą - pagalbos failą, kurį galima parsisiųsti iš jo svetainės (spausti čia)..

Autorius laukia pastabų ir patarimų, kurie leistų patobulinti programą. Šią  programos versiją ("zip" failas - 471 kB) galima nusikrauti čia.

 

73 ir gerų QRB!  Giedrius, LY2CG

<<grįžti į turinį>>