TB/UTB VARŽYBOS IR KOMPIUTERIS

Giedrius Misiūnas, LY2CG

 

Nemaža dalis TB ir UTB radijo mėgėjų dažną savo savaitgalį praleidžia dalyvaudami įvairiose radijo ryšio varžybose - nuo valandą kitą trunkančių vietinių klubinių varžybų iki kelių dešimčių valandų trukmės pasaulinio masto varžybų. Manoma, kad pirmosios tokios varžybos įvyko 1928 metais JAV. Lietuvoje pirmosios mėgėjiškojo radijo varžybos("radijo mėgėjų konkursas"), organizuotos Lietuvos Radijo mėgėjų draugijos, vyko 1939 metais.

Dabar kasmet Lietuvoje  LRMD, LRSF ir vietiniai radijo klubai organizuoja kelioliką įvairių TB ir UTB radijo ryšio varžybų. Tai Baltijos varžybos, Lietuvos Taurės varžybos, LYAC, Kalėdinės varžybos, Mobiliųjų ir portabiliųjų radijo stočių čempionatasPKRK Taurės varžybos, TB čempionatas, TB Maratonas, Vasario 16-ios varžybos, VDU RK "Vytautas Magnus Trophy", UTB čempionatas, UTB Lauko diena.

Pasaulyje tokių varžybų kasmet  vyksta šimtai, po keletą kiekvieną savaitgalį. Varžybų kalendoriai ir taisyklės, o taip pat ir rezultatų suvestinės šiandieną randamos ne tik radijo mėgėjų spaudoje, bet ir Internete radijo mėgėjų draugijų, klubų, žurnalų tinklalapiuose. Tuo tikslu labai patogu naudotis specialiu  tinklalapiu  SM3CER Contest Service,  kuriame susistemintos ir nuolat atnaujinamos radijo mėgėjų varžybas liečiančios internetinės nuorodos.

Kaip taisyklė, po varžybų kiekvienas dalyvis varžybų organizatoriams pateikia ataskaitą - užregistruotų QSO (ar SWL - stebėjimų) sąrašą. Neišsiųsti varžybų ataskaitos laikoma "blogu tonu", nes QSO su dalyviais, kurių ataskaitos negautos, gali būti neįskaitomi, o tai sumažina kitų dalyvių pasiektus rezultatus. Skelbiant varžybų rezultatus, dažniausiai paskelbiamas ir sąrašas tų, kurių ataskaitos nebuvo gautos.

Šiandien yra daug kompiuterinių programų, leidžiančių dirbti radijo mėgėjų TB/UTB varžybose "realiame laike", automatiškai kompiuteriu fiksuojant QSO laiką, darbo rūšį ir bangą - TRLog, SuperDuper, TACLog, WriteLog, YPLog, CGLog, WALMap ir kt.  Šios programos leidžia po varžybų labai operatyviai sudaryti varžybų ataskaitos failą ir jį išsiųsti varžybų organizatoriams.

Iš kitos pusės, nemaža dalis radijo mėgėjų, laikydamiesi daugelio dešimtmečių tradicijos, varžybų metu užrašus veda ranka popieriaus lakštuose. Prieš išsiunčiant ją tenka perrašyti suteikiant vieną ar kitą formą. Seniau kartais varžybų organizatoriai dalyvius aprūpindavo specialiais lakštais "po 40 QSO", o pačią ataskaitą sudarydavo keletas dokumentų: pats QSO sąrašas, suvestinė, korespondentų sąrašas, "dublių" sąrašas ir t.t.

Tvarkingiau atrodydavo ataskaitos, perrašytos rašomąja mašinėle, o paskutiniais dešimtmečiais - ir kompiuteriu, kuris šiandien jau sutinkamas vos ne kiekvieno radijo mėgėjo "shack'e". Tačiau ir labai tvarkingai apiforminta "popierinė" ataskaita, gauta teisėjų kolegijoje, dažniausiai ten sukelia  "niurų džiaugsmą"...

Šiandien dauguma rimtesnių tarptautinių ir nacionalinių varžybų teisėjaujama pasitelkus kompiuterius. Beveik visos Lietuvos TB ir UTB varžybos taip pat teisėjaujamos naudojant šių eilučių autoriaus parašytą programą LYTest. Tad gautas "popierines" ataskaitas teisėjų kolegija vėl turi suvesti į "kompiuterinį pavidalą" - vieno ar kito pavidalo duomenų failą. Suprantama, kiekvienas perrašymas - tai ne tik didelių laiko sąnaudų reikalaujantis darbas, bet ir klaidų tikimybę didinantis procesas, o kiekviena klaida - tai prarasti taškai ir, ko gero, žemesnė vieta pasiekimų lentelėse.

Žymiai dažniau vietoje "popierinės" ataskaitos dabar siunčiamas ataskaitos duomenų failas. Nors dar pasitaiko varžybų taisyklėse pageidavimų gauti ataskaitą magnetiniuose diskuose (FD), praktiškai visada saugiau, pigiau ir greičiau ataskaitą išsiųsti elektroniniu paštu. Kai kuriose varžybose ataskaitos priimamos tik elektroniniu paštu (pvz., LYAC, LY Kalėdinės varžybos).

Bet kuriuo atveju stenkimės neapkrauti teisėjų kolegijos nereikalingu darbu. Kadangi ataskaitas apdorojančios programos, kaip taisyklė, skirtos analizuoti paprastą ("plain") tekstą, niekada nenaudokime sudėtingų teksto redaktorių. MSWord, MSExcel, MSFrontPage, WordPad  programomis parašyti tekstų failai (failai su plėtiniais .doc, .xls, .htm, .rtf) yra "prisodrinti" nespausdinamų teksto ir lentelių formavimo simbolių. Iš sisteminių teksto redaktorių tinkamas yra tik NOTEPAD (UŽRAŠINĖ). Visai kvailai atrodo ataskaita, parašyta MSWord'u, atspausdinta popieriuje, nuskenuota ir paveikslo failo formate .jpg išsiųsta teisėjams..

Automatinis tokių failų apdorojimas teisėjavimo programoje ne visada galimas, teisėjaujant tenka rankiniu būdu transformuoti failo formatą į paprastesnį ar net surinkti klaviatūra visą tekstą iš naujo..

Sudarant ataskaitos QSO sąrašą primygtinai siūloma kiekvienam QSO įrašui skirti atskirą eilutę, besibaigiančia ENTER komanda, įrašo elementus atskirti TAB arba SPACE komandų simboliais, nenaudoti eilutėse kabučių, kurios kitais atvejais lentelėse reiškia "tas pats kas ir viršuje", naudoti standartinius datos ir laiko formatus (laiką nurodyti minutės tikslumu atmetant sekundes), naudoti įprastą QSO duomenų išdėstymo tvarką (data, laikas, šaukinys, siųstas numeris, gautas numeris), QSO įrašų eilutėse nerašyti jokių papildomų komentarų, pastabų, simbolių.

Būkime atidūs naudodami kompiuterio klavišus: vizualiai raidė "O" mažai skiriasi nuo skaitmens "0", bet jų kodai skiriasi, ir teisėjų kompiuteris gali fiksuoti klaidą. Tas pat su raide "l" ("L" mažoji) ir skaitmeniu "1". Šaukiniuose sutinkamas tik simbolis "/" ir juose niekada negali būti simbolio "\"...

Nedėkime ataskaitos teksto į elektroninio laiško puslapį. Pašto programos kartais "pakoreguoja" kodus, ir ataskaita gali nueiti sugadinta. Ataskaitą visada siųskime kaip laiško priedą ("attachment"). Tiesa, daugelis pašto serverių, saugodamiesi virusų, filtruoja priedus pagal jų failų plėtinius, ir kai kuriai atvejais juos gali "nukabinti". Tačiau .txt, .log, .dat failai neturėtų tuose filtruose užkliūti. Be reikalo nenaudokime ir suglaudintų (archyvuotų) failų formatų .zip, .rar - jų išglaudinimas - vėl papildomas darbas teisėjų kolegijai. 

 Nekurkime "egzotiškų" failų pavadinimų. Jei to nereikalauja varžybų taisyklės, failo pavadinime nereikia nei varžybų pavadinimo, nei metų, nei įskaitos grupių, nei jokių komentarų. Jis turėtų susidėti tik iš šaukinio ir failo tipo. Jei Jūsų šaukinyje yra simbolis "/", jį pakeiskime simboliu "-". UTB varžybų ataskaitos atveju prie šaukinio pridėkime simboliu "_" atskirtus bangų ruožo dažnio skaitmenis (pvz., LY9ZZZ-P_144.log). Reikalui esant papildomą informaciją galima pateikti elektroninio laiško turinio ("Subject") lauke ar ataskaitos eilutėse prieš QSO sąrašą.

Šiandieną jaučiama tendencija mažinti siunčiamų teisėjavimui ataskaitos failų skaičių. Vietoje seniau naudotų kelių dokumentų įsigali ataskaitų formatai, kuriuose visą teisėjų kolegijai reikalinga informacija telpa tame pat faile, kaip ir QSO sąrašas. Gal tik UTB varžybų atveju dar pateisinamas atskiras kiekvieno ruožo failas, bet tai irgi daugiau iš tradicijos, nes, pavyzdžiui, teisėjaujant programa LYTest visi QSO, nepriklausomai nuo ruožo, suvedami į vieną ir tą pačią bazę. Tokio tipo ataskaitų formatu yra amerikietiškasis Cabrillo, vokiškasis SFC, europietiškas VHF Region1, na, ir mūsų "tautiškasis" LYTest, atsiradęs prieš keletą metų bandant prisitaikyti prie jau pas mus naudotų kompiuterinio teisėjavimo failų formatų.

Dažniausiai nebereikalaujama, kad dalyvis suskaičiuotų taškus ir daugiklius, sužymėtų pasikartojančius QSO, nes teisėjavimo metu tai vis tiek padaro kompiuteris. Žinoma, iš principo ataskaitos failą bet kuriame šių formatų galima parašyti ir  NOTEPAD'u, bet tai pareikalautų labai gero formato žinojimo ir nemažos kantrybės.

Ataskaitos šiuose formatuose kuriamos anksčiau minėtomis varžybų programomis, kurios tačiau dažnai būna gana sudėtingos, reikalauja nemažų kompiuterio resursų, o dirbant "realiame laike" ir mažiau ar daugiau sudėtingo interfeiso tarp radijo aparatūros ir kompiuterio.

Teisėjavimo programa LYTest atpažįsta ir analizuoja ataskaitas parašytas įvairiomis programomis ir įvairiais formatais, tačiau ne visada jose pavyksta nustatyti pasirinktis, kad ataskaitoje būtų reikalingi QSO ar operatoriaus duomenys. Tokiu atveju (LY varžyboms) geriau rinktis LYTest formatą. Šiame formate ataskaita gali būti sudaryta naudojant varžybų programa CGLog2. Bet ji (tiksliau, paskutinės jos versijos) neveikia operacinėje sistemoje Windows95, ir šiaip ji turi daug pasirinkčių bei funkcijų, kurios visai nereikalingos ataskaitą sudarant po varžybų.

Galima naudoti programą LogMaker, kurios naujesnės versijos leidžia sudaryti ataskaitą bet kurioms Lietuvos TB ar UTB varžyboms. LogMaker - tai ne tik teksto redaktorius. Įvedant QSO duomenis jis "sufleruoja" šaukinio prefiksą (LY arba kitą dviraidį), RS/RST vertes, siunčiamą QSO eilės numerį ar kitokį kontrolinį numerį, o taip pat pagal varžybų nuostatus skaičiuoja taškus ir daugiklius, galutinį rezultatą. Nors šie duomenys ataskaitai dažniausiai nebūtini, dalyvis, o kartais ir teisėjų kolegija, nori žinoti preliminarius rezultatus. LogMaker versija 3.4 gali būti naudojama net "realiame laike" - varžybų metu. Šiuo atveju ryšio metu įvedamas korespondento šaukinys ir kontrolinis numeris, o laikas registruojamas automatiškai pagal kompiuterio sisteminį laikrodį.

Dauguma tarptautinių varžybų organizatorių šiandien priima Cabrillo formato ataskaitas (o kartais tik šio formato). Kaip taisyklė, priimtų ataskaitų formatą automatiškai tikrina pašto programa-"robotas". Jei ataskaitoje trūksta kokių nors duomenų ar QSO įrašuose kas nors buvo nesuprasta, ataskaitos siuntėjas gauna "roboto" suformuotą pastabų sąrašą. Atsiminkime, su "robotu" ginčytis neverta, Jūsų pasiaiškinimų niekas neskaitys. Reikia kuo tiksliau pataisyti ataskaitos failą pagal gautus nurodymus ir vėl jį išsiųsti. Šiek tiek problemų atsirado, kai 2006 metais buvo pradėta naudoti nauja Cabrillo versija (3.0 vietoj buvusios 2.0). Ne visos varžybų programų versijos prie to prisitaikė, tad "robotui" atsirado papildoma proga Jus "pavaikyti"...

Taisyti ataskaitą ir pakartotinai siųsti reikia tol, kol "robotas" praneš, jog ji priimta ir praneš registracinį numerį. Net gavus teigiamą patvirtinimą, pastebėjus ataskaitoje klaidų galima pataisytą variantą pakartotinai išsiųsti be jokių atsiprašymų ir komentarų -  bet kuriuo atveju įskaiton bus priimtas vėliausiai gautas failas.

Gerai paruošta Jūsų ataskaita palengvins ir pagreitins varžybų teisėjų kolegijos darbą ir padės iki minimumo sumažinti dėl apmaudžių klaidų Jūsų prarastų taškų skaičių...