<<grįžti į turinį>>

Lietuviškai  English

    CGLog V 2.61

             2009

 

Laisvai  platinama  ir  naudojama  programa, skirta TB/UTB radijo mėgėjui

Programa išbandyta ir veikia Windows 98/2K/XP operacinėse terpėse.

 

 

CGLog2 - tai palyginti nedidelė laisvai platinama  programa, skirta radijo mėgėjui, dalyvaujančiam  TB/UTB radijo ryšių varžybose.

Programa bandyta ir veikia Windows98/2K/XP operacinėse terpėse.

Programa leidžia:

·        vesti realiame laike arba sudaryti varžyboms pasibaigus varžybų žurnalą,

·        tikrinti žurnalą ir pranešti apie kartojamus ryšius pagal konkrečių varžybų  nuostatus,

·        analizuojant šaukinį nustatyti šalies pavadinimą, prefiksą, CQ ir ITU zonas, kontinentą,

·        žinant korespondento WWL rasti atstumą iki jo ir jo azimutą,

·        operatyviai skaičiuoti taškus, daugiklius ir bendrą rezultatą pagal varžybų nuostatus,

·        automatiškai sudaryti reikalingos formos varžybų ataskaitą,

·        ataskaitą E-paštu išsiųsti varžybų organizatoriams,

·        siųsti CW signalus

- įvedant siunčiamą tekstą kompiuterio klaviatūra,

- naudojant išorinį automatinio CW  rakto manipuliatorių,

- naudojant programuojamas CW teksto atmintis;

·        SSB, FM ar AM radijo ryšiams

- įrašyti į kompiuterio atmintį ir iš jos siųsti kalbos įrašus,

- naudoti kompiuterio mikrofoną ir garso modulį;

·       periodiškai įjungti siųstuvą CW teksto ar kalbos įrašų (pavyzdžiui, CQ) perdavimui;

·       turint ryšio su radijo stotimi interfeisą (CAT) automatiškai registruoti darbo rūšį ir dažnį;

·       koreguoti kompiuterio laikrodį pagal laiko serverį Internete.

·       naudotis Telneto paslaugomis, tame tarpe ir DX skelbykla.

    

Ši programos versija skirta visoms Lietuvos ir kai kurioms populiariausioms užsienio TB/UTB radijo ryšių varžyboms. Ją galima naudoti ir ne varžybose, dirbant su DX.

Programos autorius yra dėkingas visiems prisidėjusiems kuriant bei bandant šią programą, ir labai dėkoja ES1QV, ES3AT, ES4RC ir ES7GN už programos tekstų vertimą į estų kalbą.

      Programą galima pasiimti čia.

     

  73,  Giedrius, LY2CG

 

 

 

    CGLog V 2.61

             2009

 

Freeware for Amateur Radio

For Windows 98/2K/XP

 

CGLog2 is relatively small freely distributed Ham Radio Contesting software  for Windows 98 /2K /XP. It  has many of  the features you need for a successful HF/VHF/UHF Contest working.

The program allows you to:

·  Type in real-time or post contest mode the contest log,

·  Check the log on the repeated contacts,

·  Analyzing the callsign to identify the prefix, CQ and ITU zones and continent,

·  Calculate from correspondent's WWL the distance to him and azimuth,

·  Calculate the points, multipliers, and the overall result in the contest,

·  Automatically create the necessary form of contest log and sent it by e-mail to contest organizers,

·  Send CW signals:

ú from the text sent to the computer keyboard,

ú the use of automatic external CW-key device,

ú using a programmable CW text memory;

·  Send SSB, FM or AM signals:

ú the recorded in the computer memory phrases,

ú to use a computer microphone and the audio module;

·  Transmitter can be periodically activated to send the CW text or audio records (such as CQ);

·  In connection with the radio station interface (CAT) automatically log the mode and the frequency;

·  Adjust the computer clock by Internet time servers.

·  Access to Telnet services, including the DX cluster.

 

This version of the program is for all Lithuanian and for some most popular foreign HF/VHF contests. It can be used at events working on the air.

The program author is grateful to all contributors and testers of this program and also thanks very much  to ES1QV, ES3AT, ES4RC and ES7GN for translating it into Estonian.

The download is here.

    

73 de Giedrius, LY2CG