Instrukcija aktyvuotojams

Aktyvavimo taisyklės (ištrauka iš diplomo nuostatų): 

2.1. Radijo mėgėjiška stotis, kuri aktyvuoja piliakalnį, ryšio metu:

- turi būti ne toliau kaip per 100 metrų nuo piliakalnio viršūnės (pagal LHFA saraše                       skelbiamas piliakalnio koordinates), ir dirbti portabilios stoties šaukiniu (/p);

-   negali būti mobili (/m, /am, /mm);

-   negali naudotis aktyviais retransliatoriais.

 

2.2. Aktyvuojančiai stočiai piliakalnis įskaitomas tik tada, jei vieno aktyvavimo metu / kalendorinės paros bėgyje /, buvo padaryta ne mažiau, kaip 30 ryšių, su skirtingais korespondentais. Dirbant tik UTB diapazonuose / 50 MHz ir aukščiau /, ne mažiau 5 ryšių su skirtingais korespondentais.

2.3. Galingumai, moduliacijos rūšys ir dažniai yra neribojami, bet jie turi atitikti radijo mėgėjo licenzijos reikalavimus.  Piliakalnio aktyvavimui rekomenduojama naudoti kuo daugiau diapazonų, siekti gausesnio kitų šalių korespondentų skaičiaus.

2.4. Kiekvienas radijo mėgėjas privalo gerbti ir saugoti kultūrinį tautos palikimą, todėl, aktyvuojant piliakalnius, draudžiama važinėti po piliakalnio teritoriją tam neskirtose vietose, šiukšlinti, kasinėti, ardyti šlaitus ar kaip nors kitaip gadinti piliakalnius.

 

 

Po ekspedicijos į piliakalnį  yra būtina pasiųsti aktyvavimo žurnalą ADIF formate diplomo menedžeriui.

Apie numatomą aktyvavimą prašome pranešti šioje svetainėje. Visais aktualiais ir rrūpimais klausimais prašome kontaktuoti su diplomo menedžeriu.