Naujienos - 2020m.

 

 

Siekiant efektyviau tvarkyti programos reikalus, suburta LHFA HQ komanda. Be menedžerio, pagal galimybes sutiko padėti spręsti einamus reikalus:

 

Genadijus - LY2GN

Albinas - LY2MM

 

                                                                       

                                                           

Klubas svarstė visuomenės susirūpinimą dėl LHFA programos administravimo. Balsų dauguma priimtas sprendimas keisti programos menedžerį ir patikėti tas pareigas Petrui - LY2KM.

 

Sprendimas įsigaliojo 2020.06.11d.