Naujienos - 2018m.

 

 

 

 

 

2018m. spalio 5d., VDU Radijo Klubo susirinkime, priimtas ir patenkintas LHFA menedžerio Petro - LY2KM

atsistatydinimo iš pareigų pareiškimas. Naujuoju programos menedžeriu patvirtintas

 

Vidas  Zilinkus - LY3VR

 

 

LHFA programos istorijoje, pirmasis aktyvavo visus Telšių apskrities piliakalnius

 

 Andrius  Balsys  -  LY3AB

 

Ir tai nutiko 2018.05.10. Tai unikalus ir kol kas vienintelis toks pasiekimas, vertinant visas apskritis.

 

 

Kadangi yra norinčių žinoti, kokiame piliakalnyje mažiausiai padaryta QSO, bandoma tai pateikti. Kol kas tai pirmas bandymas, todėl menedžeris laukia ir tolimesnių pageidavimų bei atsiliepimų. Informaciją galima rasti čia:

 

Most Wanted pagal pravestus QSO - 2018.05.01

 

LHFA menedžeris

 

 

2017m. įvyko 108 aktyvacijos. Aktyvuota 159 piliakalniai. 13 piliakalnių aktyvuoti pirmą kartą. Pažymint piliakalnių metus, buvo dirbta šaukiniais LY17PM ir LY17LP. Ekspedicijose pabuvojo 22 radijo mėgėjai, iš jų 5 - pirmą kartą. Tai LY1BWB, LY2EN, LY2GV, LY2MK ir LY3AR.

Šiemet sarašas buvo papildytas simboliškai 17 piliakalnių.

Liepos 6-ąją, kaip ir kasmet, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, vyko LHFA aktyvumo diena.

Įvyko 10 ekspedicijų, aktyvuota 17 piliakalnių.

Aktyviausi programos dalyviai gavo mūsų rėmėjo prizus, vertingas knygas -

Archeologiniai Tyrinėjimai Lietuvoje.

Mažai kas iš aktyvatorių aprašinėja kelionių įspūdžius ir nuotykius mūsų puslapyje, nors tam galimybės yra. Matomai tam neskiria nei laiko nei dėmesio. O skaitančių būna gana nemažai.

 

Programa jau žinoma daugeliui užsienio šalių. Diplomus gavo 24 šalių radijo mėgėjai. Iš viso LHFA programoje išduota 766 diplomai. Ekspedicijose į piliakalnius jau pabuvojo 101 radijo mėgėjas. Kviečiu visus, norinčius ir galinčius, prisidėti prie programos populiarinimo, kuri yra unikali pasaulyje.

 

LHFA diplomų programos koordinatorius - LY2KM

 

 

Naujienos - 2017m.

 

Kaledos-2017

 

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais 2018 Metais!

 

Visiems piliakalnių entuziastams ieškojimų ir atradimų, bendradarbiavimo ir abipusio

pasitikėjimo, naujų įspūdžių, optimizmo, užsispyrimo ir kantrybės nebaigtiems darbams

pabaigti linki

 

 LHFA komanda

 

 

 

Pažymint 2017-uosius, kaip Lietuvos piliakalnių metus, gegužės – rugpiūčio mėn. buvo dirbama proginiais šaukiniais LY17PM ir LY17LP.

 

Proginiai šaukiniai skambėjo nuo 50 piliakalnių. Įvyko 31 ekspedicija, kuriose dirbo: LY1BWB, LY1SR, LY1TT, LY2BOK, LY2BIS, LY2EN, LY2HS, LY2KM, LY2MK, LY3AB, LY3IV, LY3VR, LY5AT.

 

Aktyvuotų piliakalnių statistika pagal apskritis: AL- 8, KA- 14, PA- 2, TA- 3, TE- 5, UT- 15, VI- 3.. Gaila, bet Klaipėdos, Marijampolės ir Šiaulių apskritys liko neliestos.

Proginiais šaukiniais buvo prvesta 7419 ryšių, su 3480 skirtingų korespondentų iš 68 šalių. Dirbta 80, 40, 30, 20, 17, 15 ir 2m. diapazonuose. Daugiausia ryšių pravesta 20m diapazone, o tarp darbo rūšių populeresnė vis tik SSB, nedaug lenkianti CW. Taip pat buvo naudojama FM ir skaitmeninės modos.

 

Aktyviausiai šią akciją palaikė LY2N - 81 ryšys. Tarp užsieniečių, eilė metų lyderiai tie patys – ES1IP, OH3GZ, OM7OM, OM1AX, SP8LEP ir visa eilė kitų. Pagal LHFA diplomų salygas, jau 26 užsieniečiai peržengė 50 piliakalnių barjerą. Yra dar nemažai, kuriems ta riba jau čia pat.

Suplanuota piliakalnių metų paminėjimo akcija praėjo be didelio entuziazmo. Nežiūrint į tai manau vis tik turėjo atgarsį ir platesnėje auditorijoje, nes kaip minėjau, LHFA programos diplomų savininkų skaičius didėja. Nemaža dalis dirbo ir savo kasdieniniais šaukiniais. Kviečiu visus ir toliau lankyti piliakalnius su radija. O kas dar nei karto nebuvo – būtinai pabandykit.

 

LHFA programos menedžeris

 

 

 

 

Hill – Forts Hunter

 

Diplomas išduodamas už ryšius su 50 skirtingų Lietuvos piliakalnių per kalendorinius metus. Užsienio radijo mėgėjams – 30, DX – 20 skirtingų piliakalnių. Piliakalnis užskaitomas tik vieną kartą, nepriklausomai nuo diapazono ir darbo rūšies. Už diplomo salygų įvykdymą sekančiais metais išduodami lipdukai. Diplomo salygų vykdymo eigą galima pasitikrinti čia:

http://qso.qrz.lt/

Diplomas elektronine forma – JPG arba PDF formate, pagal pageidavimą.

Paraiškas siūsti:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

HFH-S 

 

 

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais.

 

Priimtame dokumente akcentuojama, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis.

 

 Lietuvos radijo mėgėjai, LHFA programos rėmuose, ruošiasi šiai akcijai.

Gegužės – birželio  mėnesiais bus dirbama nuo Lietuvos piliakalnių spec. šaukiniu  LY17PM,  o liepos – rugpiūčio mėnesiais – LY17LP.  Taip pat ir kasdieniais šaukiniais.

 

  Lietuvos piliakalnių  metų paminėjimui įsteigtas proginis diplomas

 

2017m. reikia pravesti ne mažiau 17 QSO su skirtingais piliakalniais. Ryšiai užskaitomi bet kuriuo diapazonu, CW, PHONE ar DIGI moda. Paraiškos priimamos iki  2018.03.01, adresu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Diplomas elektronine forma, JPG arba PDF formate / pagal pageidavimą /.

 

 

HFY-2017-2

 

 

Elektroninis logas:

http://www.qrz.lt/lhfa/index.php/lt/lhfa-e-log-4

 

Anonsai apie būsimas piliakalnių aktyvacijas:

http://www.qrz.lt/lhfa/index.php/en/

 

Spec. šaukinių QSL menedžeris ir LHFA programos menedžeris – LY2KM

 

 

2017m. - Piliakalnių metai

 

Kadangi 2017m. paskelbti piliakalnių metais, skelbiama nominacija "Hunter  2017".

 

Už kiekvieną ryšį su skirtingu piliakalniu skiriamas vienas taškas, nepriklausomai nuo diapazono ir moduliacijos rūšies. Aktyvatoriai už aktyvuojamą piliakalnį gauna vieną tašką. Rezultatai

bus suvesti metų gale. Prizininkai, taip pat prizininkai tarp užsieniečių, bus apdovanoti programos

rėmėjo prizais - knygomis.

 

Aktyvatorių nominacija lieka kaip ir buvusi. Tik primenu kad čia rezultatas skaičiuojamas už kiekvieną aktyvavimą sekančiai: skirtingų korespondentų skaičius, padaugintas iš DXCC šalių skaičiaus. Pagal tokią sistemą rezultatai suvesti už praeitus metus.

 

Gegužės - rugpiūčio mėnesiais planuojamas piliakalnių aktyvavimas proginiais šaukiniais.

 

LHFA programos koordinatorius - LY2KM

 

 

2016m. įvyko 56 aktyvacijos. Aktyvuota 83 piliakalniai. 2 piliakalniai aktyvuoti pirmą kartą. Ekspedicijose pabuvojo 19 radijo mėgėjų, iš jų 3 - pirmą kartą. Tai LY1UG, LY2TS ir LY3EU.

Per vienuolika metų aktyvuoti visi saraše esantys piliakalniai. Archeologai turi žinių apie naujai surastus piliakalnius ir greitu laiku mūsų sarašas bus papildytas.

Liepos 6-ąją, kaip ir kasmet, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, vyko LHFA aktyvumo diena. Įvyko 9 ekspedicijos, aktyvuota 15 piliakalnių.

Aktyviausi programos dalyviai gavo mūsų rėmėjo prizus, vertingas knygas -

Archeologiniai Tyrinėjimai Lietuvoje.

Mažai kas iš aktyvatorių aprašinėja kelionių įspūdžius ir nuotykius mūsų puslapyje, nors tam galimybės yra. Matomai tam neskiria nei laiko nei dėmesio. O skaitančių būna gana nemažai.

 

LHFA diplomų programos koordinatorius - LY2KM