Diplomų sąlygos

1. Bendros nuostatos.

1.1 Diplomai "Lietuvos piliakalniai" (Lithuania Hill- Forts Award, sutrumpintai: LHFA) yra įsteigti siekiant populiarinti radijo mėgėjų veiklą ir skatinti geriau pažinti Lietuvos istoriją. 
1.2. LHFA diplomai išduodami už ryšius (stebėjimus) su mėgėjiškomis radijo stotimis nuo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių piliakalnių, kuriems yra suteiktas LHFA identifikacinis numeris ir kurie yra įtraukti į LHFA piliakalnių sąrašą.
1.3. LHFA indentifikacinius numerius piliakalniams suteikia ir jų sąrašą skelbia diplomo menedžeris.
1.4. Piliakalnių sąrašas gali būti atnaujinamas ne dažniau, kaip du kartus per metus ir galioja iki naujo sąrašo paskelbimo datos.
1.5. Piliakalnio identifikacinis numeris susideda iš dviejų raidžių, kurios yra apskričių sutrumpinimai ir piliakalnio eilės numerio, pavyzdžiui: KA - 01.
1.6. Apskričių pavadinimų sutrumpinimai, naudojami LHFA programoje:

AL - Alytaus apskritis
KA - Kauno apskritis
KL - Klaipėdos apskritis
MA - Marijampolės apskritis
PA - Panevėžio apskritis
SI - Šiaulių apskritis
TA - Tauragės apskritis
TE - Telšių apskritis
UT - Utenos apskritis
VI - Vilniaus apskritis

2. Piliakalnių aktyvavimas.

2.1. Radijo mėgėjiška stotis, kuri aktyvuoja piliakalnį, ryšio metu:

- turi būti ne toliau kaip per 100 metrų nuo piliakalnio viršūnės (pagal LHFA saraše                       skelbiamas piliakalnio koordinates), ir dirbti portabilios stoties šaukiniu (/p);

-   negali būti mobili (/m, /am, /mm);

-   negali naudotis aktyviais retransliatoriais.

 

2.2. Aktyvuojančiai stočiai piliakalnis įskaitomas tada, kai buvo padaryta ne mažiau kaip 30 ryšių, su skirtingais korespondentais. Dirbant tik UTB diapazonuose / 50 MHz ir aukščiau /, reikia pravesti ne mažiau 5 ryšių su skirtingais korespondentais. Reikalingą korespondentų skaičių galima surinkti ir per kelis aktyvavimus.

2.3. Galingumai, moduliacijos rūšys ir dažniai yra neribojami, bet jie turi atitikti radijo mėgėjo licenzijos reikalavimus.  Piliakalnio aktyvavimui rekomenduojama naudoti kuo daugiau diapazonų, siekti gausesnio kitų šalių korespondentų skaičiaus.

2.4. Kiekvienas radijo mėgėjas privalo gerbti ir saugoti kultūrinį tautos palikimą, todėl, aktyvuojant piliakalnius, draudžiama važinėti po piliakalnio teritoriją tam neskirtose vietose, šiukšlinti, kasinėti, ardyti šlaitus ar kaip nors kitaip gadinti piliakalnius.

3. Diplomų sąlygos.

Programoje sekantys diplomai:

LHFA - 50           už ryšius su 50 skirtingų piliakalnių

LHFA - 100         už ryšius su 100 skirtingų piliakalnių

LHFA - 150         už ryšius su 150 skirtingų piliakalnių  

LHFA - 200         už ryšius su 200 skirtingų piliakalnių

LHFA - 250         už ryšius su 250 skirtingų piliakalnių

LHFA - 300         už ryšius su 300 skirtingų piliakalnių

LHFA - 350         už ryšius su 350 skirtingų piliakalnių

LHFA - 400         už ryšius su 400 skirtingų piliakalnių

LHFA - 450         už ryšius su 450 skirtingų piliakalnių

LHFA - 500         už ryšius su 500 skirtingų piliakalnių

LHFA - 550         už ryšius su 550 skirtingų piliakalnių

LHFA - 600         už ryšius su 600 skirtingų piliakalnių

LHFA - 650         už ryšius su 650 skirtingų piliakalnių

LHFA - 700         už ryšius su 700 skirtingų piliakalnių

LHFA - 750         už ryšius su 750 skirtingų piliakalnių

LHFA - 800         už ryšius su 800 skirtingų piliakalnių.

LHFA - 850         už ryšius su 850 skirtingų piliakalnių

LHFA - 900         už ryšius su 900 skirtingų piliakalnių

LHFA  TROPHY  už ryšius su visais piliakalniais, esančiais saraše paraiškos pateikimo metu.

                                    

LHF-ACTIVATOR       už aktyvuotus 25 skirtingus piliakalnius

Už aktyvuotus 50, 75, 100, 125, 150 ir 175  piliakalnius išduodami lipdukai.

Diplomas ir lipdukai  aktyvatoriams išduodami automatiškai, įvykdžius jų sąlygas. Aktyvatoriai privalo pateikti logą ADIF formatu, kad būtų užskaitytas piliakalnio aktyvavimas. Tą pageidautina padaryti per 10 dienų.

Diplomai SWL išduodami analogiškomis salygomis. Aukštesnės pakopos diplomai ir "LHFA Trophy" išduodami tik turint žemesnės pakopos diplomus.
LHFA diplomai ir "LHFA Trophy" išduodami pagal radijo mėgėjų paraiškas, kurios parengiamos pagal radijo stoties aparatinį žurnalą.

Ryšiai užskaitomi nuo 2005m. birželio 1d.

Nuo 2010 m. visi  ryšiai privalo būti patvirtinti  LHFA e-Log.

Diplomai išduodami elektronine forma, JPG arba PDF formatu, nemokamai.

 - LHFA  TROPHY - plaketė.

 

Paraiškas siųsti diplomo menedžeriui adresu:

vdurk.award@gmail.com

 

4. Baigaimosios nuostatos.

4.1. Kiekvienas radijo mėgėjas gerbia ir saugo kultūrinį tautos palikimą, todėl aktyvuojant piliakalnius draudžiama važinėti po piliakalnio teritoriją tam neskirtose vietose, šiukšlinti, kasinėti, ardyti šlaitus ar kaip nors kitaip gadinti piliakalnius.
4.2. Diplomo menedžeris neatsako už piliakalnių aktyvuotojų veiksmus.
4.3. Diplomo menedžeris pasilieka sau teisę keisti ir papildyti LHFA programą, jo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.