Lietuvos Radijo

Mėgėjų Draugija

LRMD puslapis

LY TB

LY UTB

LYAC


Lietuvos Radijo

Sporto Federacija

LRSF puslapis

Tarptautinė Radijo
Mėgėjų Sąjunga

IARU

IARU 1 regionas

 

 

 

 

 

APIE LY2CG


© LY2CG  2020.09.06

  HAMRADIO  LY2CG    MĖGĖJIŠKASIS RADIJAS

  Giedrius Misiūnas

Mėgėjiškasis  Radijas - tai ne veltui sugaištas laikas, tai    
laikas, praleistas geriau, negu likusioji Tavo Laiko dalis...

 


N
uo  2002.11.08  iki  2004.11.25 šiame puslap
yje

K3TKJ serveryje  www.qsl.net  apsilankė 3.285 lankytojai.

2004.11.25 puslapis perkeltas Duomenų Tilto serverį Lietuvoje.

2007.01.03 puslapis įkeltas į LRMD serverį.