Lietuvos Radijo

Mėgėjų Draugija

LRMD puslapis

LY eQTC

LY   TB

LY UTB


Lietuvos Radijo

Sporto Federacija

LRSF puslapis

Tarptautinė Radijo
Mėgėjų Sąjunga

IARU

IARU 1 regionas

 

LY diplomai

WAL (LY3KB)

WALQrazy (LY1A)

LHFA (LY2FE)

 

Informacija

Viskas apie

 HAMRADIO (LY2BDI)

 

 

 

 

 

 

 

APIE LY2CG


© LY2CG  2019.01.23

  HAMRADIO  LY2CG    MĖGĖJIŠKASIS RADIJAS

  Giedrius Misiūnas

Mėgėjiškasis  Radijas - tai ne veltui sugaištas laikas, tai    
laikas, praleistas geriau, negu likusioji Tavo Laiko dalis...

 


N
uo  2002.11.08  iki  2004.11.25 šiame puslap
yje

K3TKJ serveryje  www.qsl.net  apsilankė 3.285 lankytojai.

2004.11.25 puslapis perkeltas Duomenų Tilto serverį Lietuvoje.

2007.01.03 puslapis įkeltas į LRMD serverį.