WAL diplomų programa

Šią diplomų programą sukūrė LDXG. Nuo 2001 metų tai - Nacionalinė Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugijos diplominė programa. WAL diplomai išduodami už mėgėjiškus radijo ryšius (stebėjimus) su skirtingais LY skverais. LY WAL skveras - tai Lietuvos teritorija apribota 10x10 geografinių koordinačių minučių. Ryšiai užskaitomi visomis darbo rūšimis, visais diapazonais, išskyrus ryšius per retransliatorius. Padalinus visą Lietuvos teritoriją kas 10’ skersai ir išilgai, gauname 394 skverus. QSO užskaitomi nuo 1995m sausio mėn. 01d.

 Diplomai išduodami pagal surinktų skverų skaičių:

Diplomas

LY st.

EU st.

DX st.

WAL

50

30

10

WAL 100

100

100

100

WAL 200

200

200

200

WAL 300

300

300

300

WAL Trophy

394

394

394

WAL diplomas WAL-100 diplomas WAL Trophy

Stotims, dirbančioms /m ar /p, tas skveras užskaitomas, jei buvo pravestas bent vienas ryšys iš to skvero.

Pvz.: LY1DR/m yra skvere A05. Jis pravedė ryšį su LY1DS. Įrašų skiltyje rašoma:
LY1DR/m – LY1DS – Data – Diap.

Kainos:
Popierinis bet kurios klasės diplomas LY stotims – 10 Lt, ne LY stotims - $7 arba 5€.
Trophy - LY stotims 100 Lt, ne LY stotims - 35€ arba $40

QSL kortelės nebūtinos. Įrašų knygą (ar jos kopiją) ir apmokėjimą siųsti adresu:
LRMD diplomų menedžeriui, P.d 1000, LT-01014 Vilnius-1

WAL awards program

WAL – the Lithuanian Radio Amateur Society National awards program. These awards can be reveived for QSO's with different LY squares. QSO counts on all modes and all bands except over the repeaters. We have 394 squares in Lithuania.

LY WAL Square table for WAL awards program:

Award

LY st.

EU st.

DX st.

WAL

50

30

10

WAL 100

100

100

100

WAL 200

200

200

200

WAL 300

300

300

300

WAL Trophy

394

394

394

WAL award WAL-100 award WAL Trophy

WAL Trophy for all applicants 394 squares.

The record book or book copy, please, send to Lithuanian Amateur Radio Society, to this address:

LRMD award manager, P.O.box 1000, LT-01014 Vilnius-1, Lithuania.

The award fee is: Paper Awards - LY stations – 10 Lt, outside LY – $7 or 5€, Trophy - LY stations - 100 Lt, outside LY - 35€ or $40

Skverai Diplomai Pasiekimai Ekspedicijos Failai Istorija Naujienos