LogMaker   V 3.52

Laisvai platinama programa radijo mėgėjams

 

ę LY2CG     (2009.03.20)

 

Programa LogMaker yra specializuotas teksto redaktorius, skirtas sukurti  beveik visų Lietuvos TB/UTB var×ybų  standartinės formos "LYTest" ataskaitą, kurioje yra ne tik QSO sąraÜas, bet ir informacija apie dalyvį, dalyvavimo įskaitą. Programa apskaičiuoja ir preliminarų rezultatą. Ją galima naudoti tiek var×ybų metu  (laikas LST ar UTC registruojamas automatiÜkai), tiek ir po jų (laikas įvedamas klaviatūra).

Jei norima var×ybų ×urnalo turinį perkelti į pagrindinį radijo stoties ×urnalą, galima gauti ×urnalo kopiją ADIF formate.

Galima importuoti kitų var×ybinių programų suformuotus  QSO ×urnalus,  UTB var×ybose suformuoti "Reg1Test" formato ataskaitą siuntimui į u×sienį, o taip pat gauti daugeliui tarptautinTB var×ybų tinkamą "Cabrillo" formato failą.

Programa LogMaker platinama instaliacinio failo (setup_logmaker352.exe) pavidale, kurį diegiant savo kompiuteryje sukuriamas "...\LogMaker" aplankas bei kiti reikalingi aplankai,  iÜglaudinami programos failai.  Programos pakete yra gana iÜsamus iliustruotas  programos apraÜymas - ×inynas.

Programa skirta darbui Windows 98/2000/ME/XP operacinėse sistemose. Gal būt, ji veikia ir Windows Vista OS.

Programą paimti galima čia.