Klaipėdos apskrities radijo klubo “Švyturys

                                        diplomo “Švyturys” nuostatai.

1. Diplomas “Švyturys” skirtas pažymėti Klaipėdos apskrities radijo klubo . “Švyturys” įsteigimą.
2. Diplomas išduodamas surinkus taškus, kuriuos duoda klubo nariai ryšio metu.
3. Taškų skaičius priklauso nuo pirmo šaukinio suteikimo metų. Vienas taš- kas atitinka vienus metus.
4.1. Lietuvos radijo mėgėjams reikalinga surinkti 250 taškų.
4.2. Europos šalių radijo radijo mėgėjams reikalinga surinkti 150 taškų.
4.3. DX šalių radijo mėgėjams reikalinga surinkti 100 taškų.
5. Diplomas išduodamas su atitinkamomis atžymomis /lipdukais/, nuro-
dančiais kokia spinduliavimo klase, kokioje dažnių juostoje ir kokia spinduliavimo
galia buvo įvykdytos diplomo sąlygos.
6. Radijo mėgėjams-stebėtojams /SWL/ diplomas išduodamas tokiomis pat
sąlygomis kaip ir dirbantiems eteryje.
7. Ryšiai per retransliatorius /repiterius/ neužskaitomi.
. 8. Ryšiai su tuo pačiu korespondentu skirtingose diapozonuose neužskaitomi.
9. Diplomui gauti pakanka atsiųsti išrašą iš aparatinio žurnalo, kuriame turi
būti nurodyti visi ryšio rekvizitai.QSL kortelių siųsti nebūtina.
10. Ryšiai užskaitomi nuo Klaipėdos apskrities radijo klubo įsteigimo dienos
t.y. nuo 1999m. vasario 23d.
11. Diplomas išduodamas nuo 2000m. vasario 23d.
12. Diplomo kaina : LY- radijo mėgėjams - 10 Lt.
EU ir DX- radijo mėgėjams - 5 JAV $. arba 5EU, arba 5 IRC kup.
13. Paraiškas ir mokestį už diplomą siųsti Henrikui Dulkei ,Danės g. 23 - 47 Klaipėda, LT- 92111, Lietuva.
14 Klaipėdos apskrities radijo klubo “Švyturys” narių suteikiamų
taškų skaičius diplomui už ryšius su jais iki 2009 m. sekantis :
LY1: CT-31, G-32 [ex LY3CR], GO-12, TR-26.
LY2: BAG-38, BCR-121, BFP-221,GX-30 [ex LY2BGX], KD-27 [ex LY2BKD],
BLB-26, BTN-43, CX-33, C-32 [ex LY2EC], FB-24, OY-10, ON-10, O-11
[ex LY2OW], UO-10[ex LY2NUO], PCE-35, NJL-13, SS-20, SK-20,
SV-20, ZB-4, HO-9, HW-8, JK-13[ex LY2NJK], QC-10[ex LY2NQC],
TG-45.
LY3: BBL-17, BE-34, BEU-30,NTE-8, NRG-10, IA-14, KQ-16, KZ-15, K-12
[ex LY3PK] – M0PKZ, QN-11,QB-10,QZ-9, SR-3,BKQ-33, Q-1.
LY4: LA-3.

Pastaba: skaičius po šaukinio reiškia gaunamų taškų skaičių už ryšius su
klubo nariais iki 2009 m. Taškų skaičius kasmet didėja vienetu.

Diplomo „Švyturys“ menedžeris Henrikas Dulkė LY2TG
 

Atnaujinta: 2009-04-08