Sausis – 5,7 GHz – January

February 18th, 2019

======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    554    2716
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO99.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2R       2716 tšk.

Sausis – 1296 MHz – January

February 18th, 2019

=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   20   15    785   16530
     2.  LY2HQ       KO15OV    2    1     39     550   FM
     3.  LY2VO       KO15PX    1    1     11     511   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58,
 JO86, JO99, JP80, JP81, KO03, KO04, KO08, KO15, KO29, KO37, KO49, KP20, KP21, KP30.
Iš viso 15 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  OH5LK        KP30ON       570 km
   LY2R         KO15VS  –  R1DM         KO49XQ       569 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2DG        KP30CK       538 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
   LY2R         KO15VS  –  OH2AXH       KP20OK       526 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2R      16530 tšk.
     2. LY2HQ       550 tšk.
     3. LY2VO       511 tšk.

New LYAC robot web page

January 23rd, 2019

Hello,

As of year 2019 all previous and future LYAC results will be available on new LYAC robot web page

Sausis – 432MHz – January

January 23rd, 2019

======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   25   17    764   19011
     2.  LY1CR       KO15CL   16   13    714   13184
     3.  LY2BBF      KO24PR    9    6    502    4735
     4.  LY3DE       KO25SJ    5    3    211    2160
     5.  LY2DR       KO15CL    3    2     49    1051
     6.  LY3PEJ      KO15CL    2    2     49    1050
     7.  LY2VO       KO15PX    4    1     11     542  FM
     8.  LY2HQ       KO15OV    6    1     11     537   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO89, JO94, JP80, JP81, KO05, KO13, KO15, KO24, KO25, KO29, KO33, KO35, KO49, KP20.
Iš viso 21 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1U, LY2BDA, LY2CH, LY2U, LY3BBE, LY4SS, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6VTZ       JO58UJ       714 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY2R      19011 tšk.
     2. LY1CR     13184 tšk.
     3. LY2BBF     4735 tšk.
     4. LY3DE      2160 tšk.
     5. LY2DR      1051 tšk.
     6. LY3PEJ     1050 tšk.
     7. LY2VO       542 tšk.
     8. LY2HQ       537 tšk.
 
 ============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  R1DM        KO49XQ   19   12    724   11077
     2.  RA2FX       KO05XB    4    2    319    1466
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JP81, KO15, KO29, KO35, KO49, KO59, KP00, KP20, KP22, KP30, KP32, KP50, KP71.
Total 13 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES2DF, ES2NJ, ES3RF, ES4RM, EU1AI, EU4AX, EW6FS, OH0AZX, OH2FQV, OH3BCX, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, R1MQ, R1NW, RA1AGJ, RA1AJW, RW1AG, SF6X, SK7MW, SM0BHN, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SN1I, SP2FRY, SP2SAT, SP2WPY, SQ2SAT, UA1ABJ
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2R         KO15VS       569 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH0AZX       KP00IF       519 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH6UW        KP22WI       370 km
   R1DM         KO49XQ  –  R1NW         KP71HU       350 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH4MVH       KP32PG       322 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES2AFF       KO29EE       321 km
   RA2FX        KO05XB  –  EW6FS        KO35LB       319 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES2DF        KO29GG       310 km
   R1DM         KO49XQ  –  ES3RF        KO29IF       301 km
 
Score after 1 months: 
     1. R1DM      11077 pnt
     2. RA2FX      1466 pnt

Sausis – 144MHz – January

January 23rd, 2019

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2019 m. sausio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY1CR       KO15CL   26   21    709   20708
     2.  LY2BBF      KO24PR   19    9    556    8231
     3.  LY3DE       KO25SJ   11    9    546    6684
     4.  LY2DR       KO15CL    5    3    540    2219
     5.  LY3PEJ      KO15CL    4    3    540    2141
     6.  LY1LB       KO24PR    7    3     89    1802   FM
     7.  LY2VO       KO15PX    5    2    336    1372
     8.  LY2J        KO14QL    2    2    158    1275
     9.  LY5AG       KO24PR    7    2     76    1108
    10.  LY5AK       KO24MU    3    1     24     565   FM
    11.  LY2HQ       KO15OV    5    1     12     543   FM
    12.  LY3VH       KO24OR    5    1     12     542   FM
    13.  LY2BDI      KO24OQ    3    1     15     531   FM
    14.  LY5IM       KO24PS    4    1      8     524   FM
    15.  LY3SV       KO24PQ    3    1      8     518   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO65, JO68, JO75, JO78, JO83, JO94, JO99, JP80, JP81, KO00, KO02, KO05, KO08, KO11, KO13, KO14, KO15, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO37, KO38, KP20.
Iš viso 27 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1FX, LY1SU, LY2BJ, LY2CH, LY2CX, LY2DE, LY3A, LY3FF, LY3VB, LY4MA, LY4SS, LY4TB.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY1CR        KO15CL  –  OZ6TY        JO55XE       649 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM5EPO       JP80MC       599 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK6W         JO78FM       578 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK7MW        JO65MJ       578 km
   LY1CR        KO15CL  –  OH4LA        KP20LG       557 km
   LY2BBF       KO24PR  –  SQ8AQX       KO00RH       556 km
   LY1CR        KO15CL  –  SK7CY        JO65RJ       552 km
   LY3DE        KO25SJ  –  SQ2SAT       JO83XG       546 km
 
Pasiekimai po 1 mėnesių: 
     1. LY1CR     20708 tšk.
     2. LY2BBF     8231 tšk.
     3. LY3DE      6684 tšk.
     4. LY2DR      2219 tšk.
     5. LY3PEJ     2141 tšk.
     6. LY1LB      1802 tšk.
     7. LY2VO      1372 tšk.
     8. LY2J       1275 tšk.
     9. LY5AG      1108 tšk.
    10. LY5AK       565 tšk.
    11. LY2HQ       543 tšk.
    12. LY3VH       542 tšk.
    13. LY2BDI      531 tšk.
    14. LY5IM       524 tšk.
    15. LY3SV       518 tšk.

========================================================================

LRMD activity contest(LYAC)
JANUARY, 2019
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   34   26    711   27854
     2.  R1DM        KO49XQ   23   14    724   14023
     3.  EU1AI       KO33SV    8    8    583    6191
     4.  RA2FB       KO05WB   11    7    495    5455
     5.  RA2FX       KO05XB    5    3    198    1851
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO43, JO46, JO54, JO55, JO58, JO65, JO67, JO68, JO70, JO71, JO75, JO78, JO83, JO84, JO86, JO90, JO94, JO99, JP80, JP81, KO00, KO02, KO04, KO05, KO08, KO13, KO14, KO15, KO17, KO25, KO26, KO29, KO33, KO37, KO38, KO49, KO53, KO55, KO59, KO68, KP20, KP32, KP71.
Total 43 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DJ8MS, DK0IZ, ES0FX, ES1OX, ES2DF, ES2JL, ES2NJ, ES2PW, ES4RM, ES5PC, EU1DE, EU4AX, EW7T, YL2TD, YL3GEA, YL3GU, YL3IQ, OH2FNR, OH2FQV, OH3BCX, OH4LA, OH7RJ, OK1HMP, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1JMN, OZ3Z, OZ6TY, OZ7KJ, R1MQ, R1NW, R1TT, RA1AGJ, RM1W, RX1AS, SK0EN, SK6EI, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6CEN, SM6MVE, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP2AWJ, SP2HHX, SP4CGJ, SP8SN, SP9BJV, SQ2SAT, SQ6POM, SQ7OFB, SQ8AQX, UA1ABJ, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM5EPO       JP80MC       711 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ1JMN       JO46IJ       655 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6BFE       JO68DQ       651 km
   R1DM         KO49XQ  –  EW7T         KO53EV       645 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ7KJ        JO46ML       640 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0EN        JO99JX       625 km
   SP2FRY       JO83WR  –  OZ1BEF       JO46OE       617 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK6QA        JO58UB       616 km
 
Score after 1 months: 
     1. SP2FRY    27854 pnt
     2. R1DM      14023 pnt
     3. EU1AI      6191 pnt
     4. RA2FB      5455 pnt
     5. RA2FX      1851 pnt
 

2018 LYAC rezultatai / 2018 LYAC results

January 5th, 2019

LYAC komanda skelbia 2018 metų rezultatus. Please look below for LYAC results of 2018.

Bendri LY dalyvių rezultatai / LY common results

LY rezultatai pagal bangu ruozus / LY results […] daugiau…more…