Kaip po varžybų sukurti ataskaitą su LogMaker?

LogMaker programą rasite čia: http://www.qrz.lt/ly2cg/

 

Programą galima naudoti po varžybų, kompiuteriu perrašant ranka vestą varžybų žurnalą.

 

Pasirinkite varžybas (NAC-LYAC), kurių žurnalą norite sudaryti.

 

Pasirinkus varžybas įrašome šaukinį ir WWL kvadratą, nurodykite įskaitą.

 

Užpildžius duomenų laukus reikia pasirinkti laiko režimą „Po varžybų“.

 

Varžybų datą apskaičiuoja pati programa, tačiau ją galima pakeisti atsidarius programos kalendorių.

 

Darbo ruožą (Banga) ir darbo rūšį (Moda) pasirenkame atsidarę sąrašus lentelės viršuje.
Taip pat galima naudotis klaviatūros klavišų sekomis (sekantis ruožas sąraše), (ankstesnis ruožas sąraše) ir (kita darbo rūšis).

 

Dešinėje pusėje virš įvesties lentelės yra du automatinės įvesties mygtukai
Mygtukas „LY“ įjungia automatinį prefikso „LY“ įvedimą.
Mygtukas „DX“ įjungia automatinį ankstesnio ryšio prefikso pakartojimą.
Mygtukas „59“ įjungia automatinį RST įvedimą.

 

Įvesties eilutėje duomenis įvedame šia tvarka: laikas, šaukinys, siųstas RST, gautas RST, gautas WWL kvadratas.
Tarp atskirų elementų įvesties eilutėje spaudžiamas SPACE, o baigiant ją — ENTER.
Duomenys ar simboliai, pasiūlyti pačios programos, įvesties eilutėje pateikiami žalios spalvos rašmenimis.

 

Pildant žurnalą laiko režime „po varžybų“, eilutės pradžioje programa pasiūlo laiką, pradedant varžybų pradžios laiku.
Spaudžiant SPACE šis laikas bus fiksuojamas kaip QSO laikas.
Norint pakeisti siūlomą laiką kitu, rodomų simbolių trinti nereikia, tik prie jų dešinėje be tarpo parašyti savuosius — vieną, du, tris ar visus keturis (dvitaškio rašyti nereikia), kurie pakeis atitinkamus skaitmenis iš dešinės pasiūlytame laike.

 

Kai nuspaustas mygtukas „LY“, įvedant laiką eilutėje atsiranda ir siūlomas prefiksas — raidės „LY“.
Tada LY šaukiniai įvedami renkant klaviatūra tik skaitmenį (skaitmenis) ir sufiksą.
Jei per klaidą buvo surinktas pilnas šaukinys, sakysime, eilutėje atsirado LYLY1XX, tai po SPACE šaukinys bus automatiškai pataisytas į LY1XX.
Kitų šalių šaukiniai gali būti įvedami šalia programos siūlomo prefikso, įvesties metu automatinis prefiksas bus panaikintas.
Jei „LY“ įvedimas atjungtas, programa šaukinio užklaus klaustuko simboliu „?“.

 

Jei automatinė RST įvestis atjungta, įvedus korespondento šaukinį programa siūlo įvesti 59.
Spaudžiant SPACE paliekama programos siūloma vertė.
Norint ją pakeisti reikia šalia įrašyti arba naują visą RST, arba vieną naują skaitmenį.

 

Programa pateikia WWL kvadratą iš savo duomenų bazės, ten neradus — įvesties eilutėje parodo trejetą klaustukų.
Čia taip pat nereikia trinti programos siūlomų kodų ar klaustukų, pakanka šalia jų be tarpo įrašyti keičiamus teisingo kodo simbolius.
Įvedus tik dalį kodo, kairėje jų trūkstami kodo simboliai bus paimti iš siūlomo kodo.

 

Įvestus duomenis galima taisyti tiek įvesties eilutėje, tiek ir įvesties lentelėje, naudojant standartines klaviatūros komandas.
Programai aptikus klaidą, klaidingas elementas įvesties eilutėje rodomas raudonu šriftu.
Kol klaida nebus pataisyta, tolimesnis duomenų įvedimas neleidžiamas.
Be klaidų įvedus visus reikalingus QSO duomenis apskaičiuojami taškai.
Automatiškai pažymimi pakartoti QSO, baigiama pildyti lentelės eilutė ir pasiruošiama naujo QSO įvesčiai.

 

Įrašus įvesties lentelėje taip pat galima taisyti ar papildyti.
Pelyte ar TAB klavišais pasirenkame lentelės ląstelę ir klaviatūra įrašome naujus ar pakeičiant ten buvusius įrašus.
Pelyte pažymėjus kuria nors eilutę ir jos dešiniuoju mygtuku atidarius kontekstinį menių, jo komandomis galime pašalinti ar įterpti eilutes.

 

Kuriama varžybų ataskaita visais atvejais saugoma laikiname faile, todėl baigus ataskaitą ruošti, būtina ją įrašyti.
Tuo tikslu meniu komanda „Failai > Įrašyti kaip... “ atidaromas sisteminis failų dialogas.
Jame pasirenkama Reg1Test formatą bei kur ir kokiu vardu išsaugosime ataskaitos failą.

 

Saulius LY1VP, 2012-06-13

Instrukcija paruošta pagal programos LogMaker vartotojo vadovą