Archive for June, 2014

LYAC Team

Kovas 2014 – 1,3 GHz – March 2014

       
       LYAC  1296 MHz   2014 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     18    15    14206  771
   2.  LY2NA    KO15JC     14    12    11002  700
   3.  LY2BJ    KO25ER     12     9     7838  563
   4.  LY2FN    KO14XV     10     8     6116  357
   5.  LY2VA    KO15OJ      4     3     1755   83

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,86,94,99
  JP81,90
  KO02,04,14,15,16,25,29,33,37
  KP20,30

  Iš viso 18 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2NA    KO15JC – SM0DFP   JP90JC  605 km
   LY2NA    KO15JC – SK0CT    JO99BM  566 km
   LY2BJ    KO25ER – OH5LK    KP30ON  563 km
   LY2R     KO15VS – SK0CT    JO99BM  536 km
   LY2R     KO15VS – OH2AXH   KP20OK  526 km
   LY2NA    KO15JC – ES2NJ    KO29NK  502 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY2R          51046
    2. LY2NA         31658
    3. LY2BJ         23159
    4. LY2FN         15396
    5. LY2VA          4353
    6. LY3A           3946
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   MARCH, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     16    13    12093  702
   2.  YL2AJ    KO16OX     13    10     9383  653
   3.  EW1AA    KO33RU      5     3     3297  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,86,94,99
  JP81,90
  KO14,15,16,25,29,33,37
  KP20,30

  Total 15 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM3BEI   JP81NG  702 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2GD    KO37ML – SP2WPY   JO94FL  629 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2GD    KO37ML – SK0CT    JO99BM  566 km
   YL2GD    KO37ML – SM0DFP   JP90JC  558 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0DFP   JP90JC  432 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7LCB   JO86GH  415 km
   YL2AJ    KO16OX – SK0CT    JO99BM  411 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ         28555
    2. YL2GD         15675
    3. SP2DDV        13549
    4. EW1AA          9193
    5. RN2FG          1869
    6. YL2FZ          1280

LYAC Team

Kovas 2014 – 432 MHz – March 2014

       
       LYAC  432 MHz   2014 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2NA    KO15JC     22    16    15185  751
   2.  LY2VA    KO15OJ     21    13    12819  642
   3.  LY1CO    KO15XI     18    13    11660  690
   4.  LY3A     KO25DB     20    12    11354  638
   5.  LY1CR    KO15CL     15     9     7279  578
   6.  LY2BBF   KO24PR      8     5     3981  342
   7.  LY3PEJ   KO15CL      5     3     1871  264
   8.  LY3BRA   KO14WU      8     3     1846   68
   9.  LY3TR    KO14MW      7     2     1373   81
  10.  LY2DR    KO15CL      6     2     1187   81
  11.  LY3OO    KO14NU      5     2     1163   49
  12.  LY1R     KO14RV      4     2     1135   57
  13.  LY2HQ    KO15OV      2     1      508    7
  14.  LY3RQ    KO14WU      1     1      501    1

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,66,68,75,94,99
  JP80
  KO04,14,15,16,17,24,25,29,33,37
  KP20

  Iš viso 19 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – SM6BFE   JO68DQ  751 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2NA    KO15JC – OZ8PG    JO66EC  664 km
   LY2NA    KO15JC – SM5EPO   JP80MC  653 km
   LY2VA    KO15OJ – SK7MW    JO65MJ  642 km
   LY3A     KO25DB – SK0EN    JO99JX  638 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km
   LY3A     KO25DB – OH2FNR   KP20IL  603 km
   LY1CO    KO15XI – SK0EN    JO99JX  599 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY2NA         43867
    2. LY2R          38614
    3. LY1CO         31874
    4. LY2VA         24723
    5. LY3A          18201
    6. LY1CR         13175
    7. LY1BWB         6927
    8. LY1T           6820
    9. LY2BBF         6492
   10. LY2FN          4978
   11. LY3OO          4139
   12. LY3TR          3890
   13. LY2DR          3787
   14. LY3BRA         3671
   15. LY3PEJ         3581
   16. LY3H           3494
   17. LY1R           2307
   18. LY2HQ          2176
   19. LY2KX          1668
   20. LY2YK          1595
   21. LY3DT          1223
   22. LY3AR           535
   23. LY3RQ           501
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   MARCH, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     39    22    24634  815
   2.  YL2AJ    KO16OX     26    16    15852  673
   3.  EW1AA    KO33RU      8     4     4707  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65,68,75,94,99
  JP70,80
  KO15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,33,37,59
  KP03,20,22,30,40

  Total 25 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  R2FAD.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SM7DTE   JO75CN  815 km
   YL2GD    KO37ML – SK4KO    JP70JX  797 km
   YL2GD    KO37ML – OH6NG    KP03TC  693 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6BFE   JO68DQ  673 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2GD    KO37ML – SM5EPO   JP80MC  646 km
   YL2GD    KO37ML – SP2WPY   JO94FL  629 km
   YL2GD    KO37ML – OH6QR    KP22BN  588 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   YL2GD    KO37ML – SK0EN    JO99JX  551 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ         45698
    2. YL2GD         42228
    3. SP2DDV        42172
    4. EW1AA         16614
    5. YL2FZ          9259
    6. R1DM           8272
    7. EU4AG          7096
    8. RN2FG          1819

LYAC Team

Kovas 2014 – 144 MHz – March 2014

       
       LYAC  144 MHz   2014 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     50    30    34789  781
   2.  LY2NA    KO15JC     39    28    30257  805
   3.  LY1CO    KO15XI     48    20    19577  690
   4.  LY1CR    KO15CL     30    16    14553  668
   5.  LY2VA    KO15OJ     25    14    12318  574
   6.  LY2FN    KO14XV     25    13    11139  623
   7.  LY1T     KO15DF     22     8     5924  260
   8.  LY2HM    KO15CX     22     6     5350  351
   9.  LY2BBF   KO24PR     16     6     5149  342
  10.  LY3TR    KO14MW     21     6     4858  162
  11.  LY3BRA   KO14WU     24     5     4518  164
  12.  LY3OO    KO14NU     24     5     4474  143
  13.  LY2HQ    KO15OV     25     5     4433  158
  14.  LY3DT    KO15DG     20     5     4069  201
  15.  LY2DR    KO15CL     23     4     3861  182
  16.  LY1R     KO14RV     25     4     3845  152
  17.  LY2KX    KO15PU     18     4     3285  118
  18.  LY2YK    KO14XW     19     4     3277  160
  19.  LY1TT    KO25IF     15     3     2864  161
  20.  LY3AR    KO15QW     14     4     2765  101
  21.  LY3PEJ   KO15CL     20     3     2749  127
  22.  LY3HK    KO14WU      9     4     2447  111
  23.  LY2SH    KO26IE      5     2     1422   99

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,64,65,68,69,73,75,78,82,89,91,93,94,99
  JP70,80
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,33,34,36,37,59
  KP10,20,30,40

  Iš viso 40 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – SK4KO    JP70JX  805 km
   LY2R     KO15VS – SK4KO    JP70JX  781 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY2R     KO15VS – SM4GGC   JO69RK  738 km
   LY2NA    KO15JC – UA1ANA   KO59EW  702 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km
   LY2NA    KO15JC – OZ2AR    JO65BT  677 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY2NA         79937
    2. LY2R          70633
    3. LY1CO         49722
    4. LY2WR         37641
    5. LY2FN         35014
    6. LY2VA         32997
    7. LY1CR         32693
    8. LY3A          24781
    9. LY2BBF        20298
   10. LY1T          14599
   11. LY3TR         14547
   12. LY2HQ         13868
   13. LY3OO         13868
   14. LY3OD         13739
   15. LY3DT         13098
   16. LY2YK         12592
   17. LY2HM         12064
   18. LY3PEJ        11492
   19. LY2DR         11361
   20. LY3BRA        10489
   21. LY3H          10247
   22. LY1TT         10211
   23. LY2KX         10019
   24. LY3VP          9660
   25. LY1R           9570
   26. LY3UV          5897
   27. LY2HW          5516
   28. LY3AR          4402
   29. LY2SH          4365
   30. LY2NOZ         4312
   31. LY2AY          3189
   32. LY3PDX         3051
   33. LY3HK          2447
   34. LY3IV          2216
   35. LY3FO          2023
   36. LY5AT          1281
   37. LY3RQ           560
   38. LY1ZI           536
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   MARCH, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     56    32    35735  725
   2.  RM1A     KO59BU     41    22    24789  751
   3.  YL2GD    KO37ML     40    16    17703  566
   4.  UA2FT    KO04LT     14    11    10059  589
   5.  YL3GV    KO37MJ     17    11     8971  557
   6.  EW1AA    KO33RU     13     8     8136  455
   7.  EU4AG    KO13VQ     15     8     7166  623

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO55,64,65,68,73,75,78,82,89,91,94,99
  JP70,80
  KO04,06,07,13,14,15,16,17,18,24,26,27,28,29,33,34,36,37,38,42,49,59,68,69,85
  KP10,20,21,22,23,24,30,31,40,41

  Total 49 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   RM1A     KO59BU – SM5KWU   JO89IP  751 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   RM1A     KO59BU – SK0CT    JO99BM  674 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SO3Z     JO82LJ  649 km
   RM1A     KO59BU – RN3DKQ   KO85WS  645 km
   YL2AJ    KO16OX – SP7TEE   JO91QR  635 km
   RM1A     KO59BU – SK0EN    JO99JX  632 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7CY    JO65RJ  628 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ         88485
    2. RM1A          68280
    3. YL2GD         67740
    4. SP2DDV        45604
    5. YL2FZ         34517
    6. EW1AA         27664
    7. EU4AG         22554
    8. UA2FT         18457
    9. SP2FAV        14134
   10. YL3GV          8971
   11. EU3BD          7786
   12. RA2FB          5535
   13. ES4RM          4311

       
       LYAC  5,7 GHz   2014 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2FN    KO14XV      1     1     1684  296
   2.  LY2VA    KO15OJ      1     1     1684  296

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  KO14,15

  Iš viso 2 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2FN    KO14XV – LY2VA    KO15OJ  296 km
   LY2VA    KO15OJ – LY2FN    KO14XV  296 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2FN          1684
    2. LY2VA          1684

       
       LYAC  2,4 GHz   2014 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS      8     8    18864 1448
   2.  LY2FN    KO14XV      1     1      892  196
   3.  LY2VA    KO15OJ      1     1      724  112

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO65,75
  JP81
  KO14,15,20,33
  KP21

  Iš viso 8 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG 1448 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ 1354 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM 1280 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN 1204 km
   LY2R     KO15VS – OH2AXH   KO20OK 1202 km
   LY2R     KO15VS – EW1AA    KO33RU  636 km
   LY2FN    KO14XV – LY2R     KO15VS  196 km
   LY2R     KO15VS – LY2FN    KO14XV  196 km
   LY2R     KO15VS – LY2VA    KO15OJ  112 km
   LY2VA    KO15OJ – LY2R     KO15VS  112 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2R          21528
    2. LY2FN           892
    3. LY2VA           724

       
       LYAC  1296 MHz   2014 m. vasario mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     27    22    21920  771
   2.  LY2NA    KO15JC     15    12    10959  700
   3.  LY2BJ    KO25ER     14    10     8528  638
   4.  LY2FN    KO14XV     11     7     5559  696
   5.  LY3A     KO25DB      9     6     3946  245
   6.  LY2VA    KO15OJ      7     4     2598  177

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,78,83,86,91,94,99
  JP81
  KO02,03,14,15,16,20,24,25,29,33,37
  KP21,30

  Iš viso 24 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2BJ    KO25ER – SM7DTE   JO75CN  638 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km

  Po 2 mėnesių:

    1. LY2R          36840
    2. LY2NA         20656
    3. LY2BJ         15321
    4. LY2FN          9280
    5. LY3A           3946
    6. LY2VA          2598
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   FEBRUARY, 2014
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE     17    16    13549  585
   2.  YL2AJ    KO16OX     15    11    10266  653
   3.  EW1AA    KO33RU      6     5     4353  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO45,50,54,61,64,65,70,73,75,82,86,91,93,94,99
  JP81
  KO02,03,14,15,16,24,25,29,33,37

  Total 26 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   SP2DDV   JO83VE – DL3YEE   JO50LX  528 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2R     KO15VS  483 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3ZW    JO54RS  450 km
   EW1AA    KO33RU – YL2AJ    KO16OX  439 km
   YL2AJ    KO16OX – EW1AA    KO33RU  439 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7LCB   JO86GH  415 km

  After 2 months:

    1. YL2AJ         19172
    2. SP2DDV        13549
    3. EW1AA          5896
    4. YL2GD          3582
    5. RN2FG          1869
    6. YL2FZ          1280

« Prev - Next »