Archive for January, 2014

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. lapkričio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     23    19    19041  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     12    11     9317  588
   3.  LY3A     KO25DB      5     5     3325  380
   4.  LY2FN    KO14XV      6     4     3206  656
   5.  LY2NA    KO15JC      4     3     2381  565
   6.  LY2BCE   KO25DR      2     2     1038   32

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,78,83,94,99
  JP81,90
  KO03,14,15,25,29,33,37,38
  KP21,30

  Iš viso 19 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2FN    KO14XV – SM0DFP   JP90JC  656 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2BJ    KO25ER – SM0DFP   JP90JC  588 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km
   LY2R     KO15VS – SM5AZN   JO78VK  567 km

  Po 11 mėnesių:

    1. LY2R         196438
    2. LY2BJ         75443
    3. LY2NA         55512
    4. LY2FN         40531
    5. LY3A           9781
    6. LY2BCE         3620
    7. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   NOVEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE      8     7     5999  511
   2.  EW1AA    KO33RU      4     3     2937  455

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO61,64,65,73,94
  KO03,25,37

  Total 8 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – LY2BJ    KO25ER  511 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   EW1AA    KO33RU – SP4MPB   KO03HT  449 km
   SP2DDV   JO83VE – DL1HTT   JO61FR  396 km
   SP2DDV   JO83VE – DL0VV    JO64AD  394 km
   SP2DDV   JO83VE – SK7MW    JO65MJ  394 km
   EW1AA    KO33RU – LY2BJ    KO25ER  288 km
   EW1AA    KO33RU – LY3A     KO25DB  245 km
   SP2DDV   JO83VE – DG1BHA   JO73DB  234 km
   SP2DDV   JO83VE – SP1JNY   JO73GL  219 km

  After 11 months:

    1. YL2AJ         90605
    2. SP2DDV        28581
    3. YL2GD         16108
    4. EW1AA          6238
    5. RN2FG          2797
    6. R1DM           1717

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. lapkričio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     25    20    19311  771
   2.  LY2FN    KO14XV     22    14    12446  696
   3.  LY1CO    KO15XI     22    14    12120  690
   4.  LY1CR    KO15CL     15    10     8600  578
   5.  LY3A     KO25DB     16    10     8177  587
   6.  LY1BWB   KO24PR     11    10     7654  714
   7.  LY2BBF   KO24PR     13     9     6538  416
   8.  LY1T     KO15DF     13     5     3676  260
   9.  LY1ZI    KO24PP     10     4     2726  204
  10.  LY3BRA   KO14WU     10     4     2632  127
  11.  LY3DT    KO15DG      8     3     2144  204
  12.  LY1TT    KO25IF      6     3     1784   75
  13.  LY3OO    KO14NU      3     3     1761  141
  14.  LY2DR    KO15CL      7     2     1284  127
  15.  LY3RC    KO25LA      6     2     1247   47
  16.  LY5CB    KO25GH      5     2     1181   53
  17.  LY3PEJ   KO15CL      4     1      555   29
  18.  LY3RQ    KO14WU      1     1      501    1

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,66,68,73,75,94,99
  JP80
  KN29
  KO02,13,14,15,17,20,24,25,32,33,37,38
  KP20

  Iš viso 23 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY2R     KO15VS – OZ9GE    JO66CB  722 km
   LY1BWB   KO24PR – SP1JNY   JO73GL  714 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY1CO    KO15XI – UR5BFX   KN29TN  654 km
   LY2FN    KO14XV – SP1JNY   JO73GL  633 km
   LY2R     KO15VS – SM5EPO   JP80MC  625 km

  Po 11 mėnesių:

    1. LY2R         170304
    2. LY1CO        120580
    3. LY2NA        105418
    4. LY3A          85821
    5. LY2FN         81225
    6. LY1CR         61186
    7. LY1BWB        37477
    8. LY3BRA        27306
    9. LY1T          27048
   10. LY2BBF        22912
   11. LY3OO         20141
   12. LY2DR         16854
   13. LY3PEJ        15445
   14. LY2HQ         14225
   15. LY3RC         13561
   16. LY2CK          9968
   17. LY3DT          9491
   18. LY4TB          9255
   19. LY3AR          8879
   20. LY2KX          7920
   21. LY3H           7702
   22. LY3RQ          6413
   23. LY1TT          6091
   24. LY2YK          5700
   25. LY1ZI          5083
   26. LY3KM          4982
   27. LY5CB          4067
   28. LY3TR          3353
   29. LY3UV          2296
   30. LY4MA          2274
   31. LY1JI          2210
   32. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   NOVEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  EW1AA    KO33RU     11     6     6079  455
   2.  EU4AG    KO13VQ     10     6     5410  719
   3.  R1DM     KO49WP      8     6     4943  669
   4.  EU3BD    KO32BX      6     4     3830  500

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO65
  KO13,14,15,17,24,25,33,37,38,59,95
  KP32,40

  Total 14 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   EU4AG    KO13VQ – SK7MW    JO65MJ  719 km
   R1DM     KO49WP – RD3FD    KO95CO  669 km
   EU3BD    KO32BX – YL3IQ    KO17OD  500 km
   EW1AA    KO33RU – ES6FX    KO37OW  455 km
   EW1AA    KO33RU – YL2OK    KO37AS  445 km
   EU3BD    KO32BX – LY2CH    KO15OV  376 km
   EW1AA    KO33RU – LY2CH    KO15OV  355 km
   R1DM     KO49WP – OH6UW    KP32AC  344 km
   R1DM     KO49WP – YL2OK    KO37AS  305 km
   EU3BD    KO32BX – LY1CO    KO15XI  300 km

  After 11 months:

    1. SP2DDV       171990
    2. YL2AJ        164740
    3. YL2GD         68597
    4. RN2FG         28645
    5. EU4AG         21661
    6. R1DM          15614
    7. EW1AA         14828
    8. EU3BD         10907
    9. SP2HPD         6818
   10. YL2FZ          5246
   11. RA2FB          3969
   12. EW1CD/2        3641

       
       LYAC  144 MHz   2013 m. lapkričio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2NA    KO15JC     38    24    24970  700
   2.  LY1CO    KO15XI     46    22    20186  654
   3.  LY2FN    KO14XV     36    19    17644  696
   4.  LY1CR    KO15CL     27    17    14410  668
   5.  LY1BWB   KO24PR     28    11     9917  441
   6.  LY1T     KO15DF     21    10     7181  359
   7.  LY2BBF   KO24PR     13     9     7169  500
   8.  LY3BRA   KO14WU     29     7     6187  205
   9.  LY3TR    KO14MW     26     7     5826  162
  10.  LY1TT    KO25IF     19     7     5269  182
  11.  LY3DT    KO15DG     19     7     5244  201
  12.  LY5CB    KO25GH     22     6     5100  188
  13.  LY3OO    KO14NU     22     6     4945  143
  14.  LY2DR    KO15CL     19     6     4822  218
  15.  LY2HS    KO25TM     13     7     4685  236
  16.  LY3PEJ   KO15CL     17     6     4378  214
  17.  LY3RC    KO25LA     15     5     3891  197
  18.  LY2HQ    KO15OV     13     5     3690  185
  19.  LY2HW    KO15DG     15     5     3450  143
  20.  LY3IV    KO25IF      6     3     1762   68
  21.  LY2AY    KO15DG      8     3     1736   71
  22.  LY3AR    KO15QW      7     2     1362  101
  23.  LY2SH    KO26IE      2     2     1057   51

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,64,65,73,78,83,89,93,94,99
  KN29
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,19,24,25,26,27,29,32,33,35,36,37,38
  KP20

  Iš viso 32 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE, LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km
   LY1CR    KO15CL – DL0VV    JO64AD  668 km
   LY1CO    KO15XI – UR5BFX   KN29TN  654 km
   LY1CR    KO15CL – OZ6TY    JO55XE  649 km
   LY2NA    KO15JC – UR5BFX   KN29TN  646 km
   LY2NA    KO15JC – SK6W     JO78FM  634 km
   LY2FN    KO14XV – SP1JNY   JO73GL  633 km
   LY2NA    KO15JC – SM5KWU   JO89IP  623 km

  Po 11 mėnesių:

    1. LY2R         284683
    2. LY2NA        279031
    3. LY3A         207808
    4. LY1CO        171354
    5. LY2FN        149812
    6. LY1CR        146002
    7. LY1BWB        70164
    8. LY3PEJ        65831
    9. LY3BRA        63668
   10. LY1T          57614
   11. LY3OO         54438
   12. LY2WR         50879
   13. LY2BBF        49196
   14. LY3RC         47093
   15. LY3TR         44310
   16. LY2DR         39879
   17. LY2HQ         39464
   18. LY3DT         39110
   19. LY2CK         36233
   20. LY2HW         33161
   21. LY2KX         29816
   22. LY4TB         27731
   23. LY2SA         26025
   24. LY3VP         23477
   25. LY3AR         23407
   26. LY1TT         21294
   27. LY5CB         20307
   28. LY4MA         19905
   29. LY1ZI         19410
   30. LY2YK         16960
   31. LY2AY         16286
   32. LY2HM         14154
   33. LY2HS         13580
   34. LY2CG         11664
   35. LY3KM          9007
   36. LY3FO          8738
   37. LY1JI          7757
   38. LY3ID          6822
   39. LY3IV          5608
   40. LY3H           5538
   41. LY4MR          5151
   42. LY5AT          3788
   43. LY1GP          2413
   44. LY5CB/M        2010
   45. LY3BBI         1987
   46. LY2SH          1057
   47. LY3TW           634
   48. LY4SA           520
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   NOVEMBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     44    30    30695  725
   2.  YL2PJ    KO36QM     35    23    23323  716
   3.  RM1A     KO59BU     26    21    17527  632
   4.  EU4AG    KO13VQ     29    16    15948  763
   5.  EU3BD    KO32BX     15    10     9815  533
   6.  EW1AA    KO33RU     14    11     9133  508
   7.  UA2FT    KO04LT     14     9     8417  595
   8.  RN2FG    KO04FR     14     8     7513  644
   9.  EU1AB    KO33LP      9     9     6961  464
  10.  RA2FB    KO05WB     20     4     4131  197

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO55,65,70,83,86,88,89,93,94,99
  JP70
  KN29
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,18,19,24,25,27,28,29,32,33,36,37,38,42,49,58,59,69
  KP01,10,20,21,22,24,30,40,50

  Total 46 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   EU4AG    KO13VQ – SK0EN    JO99JX  763 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   EU4AG    KO13VQ – SK7MW    JO65MJ  719 km
   YL2PJ    KO36QM – SM5KWU   JO89IP  716 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   RN2FG    KO04FR – OK1KIR   JO70DH  644 km
   YL2PJ    KO36QM – OH1F     KP01TK  638 km
   YL2PJ    KO36QM – SK0EN    JO99JX  632 km
   RM1A     KO59BU – SK0EN    JO99JX  632 km

  After 11 months:

    1. YL2AJ        322272
    2. YL2PJ        172455
    3. SP2DDV       152207
    4. YL2GD        131706
    5. UA2FT        114225
    6. RM1A          92603
    7. YL3GV         71502
    8. RN2FG         65844
    9. RA2FB         54672
   10. EU4AG         48544
   11. SP2HPD        45243
   12. R1DM          44663
   13. SP2WDW        22330
   14. SP1CNV        22329
   15. EU3BD         16319
   16. EU1AB         15828
   17. YL2FZ         10825
   18. RA1WZ         10764
   19. EW1AA          9133
   20. UA2FL          8157
   21. RA2FX          5861
   22. EW4WW          5744
   23. EU4CK          4449

LYAC Team

Spalis 2013 – 2,3 GHz – October 2013

       
       LYAC  2,4 GHz   2013 m. spalio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2FN    KO14XV      1     1     1520  510

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  KO33

  Iš viso 1 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2FN    KO14XV – EW1AA    KO33RU  510 km

  Po 10 mėnesių:

    1. LY2R          45232
    2. LY2FN          9300
 
—————————————————————–

       LYAC 2,4 GHz   OCTOBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  EW1AA    KO33RU      1     1     1520  510

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  KO14

  Total 1 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   EW1AA    KO33RU – LY2FN    KO14XV  510 km

  After 10 months:

    1. EW1AA          1520

LYAC Team

Spalis 2013 – 1,3 GHz – October 2013

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. spalio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     27    23    22302  771
   2.  LY2BJ    KO25ER     17    15    12305  674
   3.  LY2FN    KO14XV     13    12     9660  696
   4.  LY2NA    KO15JC     10    10     8569  700

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,73,75,78,83,94,99
  JP81,90
  KO02,03,04,14,15,16,19,24,25,26,29,33,37,38
  KP20,21

  Iš viso 26 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2BJ    KO25ER – SM6QA    JO78FM  674 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – OH3LWP   KP21AM  640 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2BJ    KO25ER – SM7DTE   JO75CN  638 km

  Po 10 mėnesių:

    1. LY2R         177397
    2. LY2BJ         66126
    3. LY2NA         53131
    4. LY2FN         37325
    5. LY3A           6456
    6. LY2BCE         2582
    7. LY2WR          1103
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   OCTOBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     22    17    16237  653
   2.  SP2DDV   JO83VE     17    16    13851  629
   3.  EW1AA    KO33RU      4     4     3301  449
   4.  RN2FG    KO04FR      2     2     1143  132

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,53,64,65,73,75,78,90,91,93,94,99
  JP81,90
  KO02,03,04,14,15,19,24,25,26,29,37
  KP20,21

  Total 28 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   SP2DDV   JO83VE – SM6QA    JO78FM  629 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2BJ    KO25ER  511 km
   YL2AJ    KO16OX – OH3LWP   KP21AM  508 km
   EW1AA    KO33RU – SP4MPB   KO03HT  449 km
   SP2DDV   JO83VE – LY2FN    KO14XV  446 km

  After 10 months:

    1. YL2AJ         90605
    2. SP2DDV        22582
    3. YL2GD         16108
    4. EW1AA          3301
    5. RN2FG          2797
    6. R1DM           1717

LYAC Team

Spalis 2013 – 432 MHz – October 2013

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. spalio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     45    31    31883  771
   2.  LY2NA    KO15JC     31    18    17557  700
   3.  LY1CO    KO15XI     28    18    15645  690
   4.  LY2FN    KO14XV     18    13    11822  766
   5.  LY1CR    KO15CL     19    12    10200  578
   6.  LY1T     KO15DF     18     9     8316  600
   7.  LY2BBF   KO24PR     12     7     5403  441
   8.  LY1BWB   KO24PR     12     7     5123  441
   9.  LY3PEJ   KO15CL     14     5     3943  218
  10.  LY2DR    KO15CL     13     5     3657  218
  11.  LY3BRA   KO14WU     14     5     3650  166
  12.  LY3TR    KO14MW     10     5     3353  162
  13.  LY3H     KO24IS     12     4     3235  178
  14.  LY3OO    KO14NU     10     4     2787  151
  15.  LY3DT    KO15DG      7     4     2564  172
  16.  LY1TT    KO25IF      7     4     2508  154
  17.  LY3RC    KO25LA      6     3     2002  182
  18.  LY2HQ    KO15OV      6     3     1833  124

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,66,67,68,73,75,78,83,86,89,93,94,97,99
  KO02,04,13,14,15,16,17,19,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38
  KP20,40

  Iš viso 36 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL, LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2FN    KO14XV – SF6X     JO67EH  766 km
   LY2R     KO15VS – SM6BFE   JO68DQ  764 km
   LY2R     KO15VS – OZ9GE    JO66CB  722 km
   LY2R     KO15VS – SF6X     JO67EH  720 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2FN    KO14XV – SK7MW    JO65MJ  696 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2NA    KO15JC – SF6X     JO67EH  689 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km

  Po 10 mėnesių:

    1. LY2R         150993
    2. LY1CO        108460
    3. LY2NA        105418
    4. LY3A          77644
    5. LY2FN         68779
    6. LY1CR         52586
    7. LY1BWB        29823
    8. LY3BRA        24674
    9. LY1T          23372
   10. LY3OO         18380
   11. LY2BBF        16374
   12. LY2DR         15570
   13. LY3PEJ        14890
   14. LY2HQ         14225
   15. LY3RC         12314
   16. LY2CK          9968
   17. LY4TB          9255
   18. LY3AR          8879
   19. LY2KX          7920
   20. LY3H           7702
   21. LY3DT          7347
   22. LY3RQ          5912
   23. LY2YK          5700
   24. LY3KM          4982
   25. LY1TT          4307
   26. LY3TR          3353
   27. LY5CB          2886
   28. LY1ZI          2357
   29. LY3UV          2296
   30. LY4MA          2274
   31. LY1JI          2210
   32. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   OCTOBER, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     56    31    36732  903
   2.  SP2DDV   JO83VE     43    28    30225  754
   3.  RN2FG    KO04FR     15    11     9693  548
   4.  EW1AA    KO33RU     13     9     8749  590
   5.  EU4AG    KO13VQ     11     8     7294  719
   6.  EU3BD    KO32BX     10     7     7077  892
   7.  YL2FZ    KO37QI     10     6     5246  390
   8.  EW1CD/2  KO34RC      5     5     3641  377

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,46,62,64,65,66,67,68,70,73,75,76,82,83,86,89,90,91,93,94,97,99
  JP70,80,92
  KO02,04,13,14,15,17,18,19,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,59
  KP02,03,10,20,22,40

  Total 52 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SP1JNY   JO73GL  903 km
   EU3BD    KO32BX – SK7MW    JO65MJ  892 km
   YL2GD    KO37ML – SM7DTE   JO75CN  815 km
   YL2GD    KO37ML – SK4KO    JP70JX  797 km
   YL2GD    KO37ML – SD3F     JP92AO  757 km
   YL2GD    KO37ML – SP2DDV   JO83VE  754 km
   SP2DDV   JO83VE – YL2GD    KO37ML  754 km
   EU4AG    KO13VQ – SK7MW    JO65MJ  719 km
   SP2DDV   JO83VE – SK0CT    JO99BM  705 km
   SP2DDV   JO83VE – SM6BFE   JO68DQ  701 km

  After 10 months:

    1. SP2DDV       171990
    2. YL2AJ        164740
    3. YL2GD         68597
    4. RN2FG         28645
    5. EU4AG         16251
    6. R1DM          10671
    7. EW1AA          8749
    8. EU3BD          7077
    9. SP2HPD         6818
   10. YL2FZ          5246
   11. RA2FB          3969
   12. EW1CD/2        3641

« Prev - Next »