Archive for August, 2013

LYAC Team

Balandis 2013 – 432 MHz – April 2013

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. balandžio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     22    17    16155  724
   2.  LY3A     KO25DB     20     9     7895  581
   3.  LY1CO    KO15XI     17     9     7757  548
   4.  LY2NA    KO15JC     11     8     6510  589
   5.  LY2FN    KO14XV     14     8     6270  446
   6.  LY1BWB   KO24PR     10     7     5020  441
   7.  LY1CR    KO15CL      8     4     3770  578
   8.  LY4TB    KO15QW     11     4     2856  282
   9.  LY3BRA   KO14WU     12     4     2529  127
  10.  LY3H     KO24IS      8     3     1888   59
  11.  LY3OO    KO14NU      6     3     1818   78
  12.  LY2KX    KO15PU      8     3     1717   69
  13.  LY3AR    KO15QW      9     3     1706   66
  14.  LY2DR    KO15CL      4     3     1680  127
  15.  LY2HQ    KO15OV      8     3     1665   75
  16.  LY3RQ    KO14WU      6     3     1626   55
  17.  LY3RC    KO25LA      2     2     1076   43
  18.  LY2CK    KO24AJ      2     1      631   78
  19.  LY3PEJ   KO15CL      2     1      502    1

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO65,75,83,93,94,99
  JP80,81
  KO05,14,15,16,17,24,25,29,35,37,38,49
  KP20

  Iš viso 21 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY2R     KO15VS – SM5EPO   JP80MC  625 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2NA    KO15JC – OH4LA    KP20LG  589 km
   LY3A     KO25DB – OH4LA    KP20LG  581 km
   LY1CR    KO15CL – SK7MW    JO65MJ  578 km
   LY2R     KO15VS – R1DM     KO49WP  562 km
   LY1CO    KO15XI – SM0FZH   JO99HI  548 km
   LY2NA    KO15JC – SM7DTE   JO75CN  545 km

  Po 4 mėnesių:

    1. LY2R          43807
    2. LY1CO         35872
    3. LY3A          31725
    4. LY2NA         30745
    5. LY2FN         21656
    6. LY1BWB        16975
    7. LY1CR          9428
    8. LY4TB          9255
    9. LY3BRA         7766
   10. LY3OO          7128
   11. LY2HQ          6863
   12. LY2KX          6265
   13. LY3PEJ         4949
   14. LY2DR          4611
   15. LY2YK          4583
   16. LY2CK          4505
   17. LY3AR          4472
   18. LY3RQ          4382
   19. LY3KM          3885
   20. LY3RC          3236
   21. LY1T           2956
   22. LY3DT          2351
   23. LY3UV          2296
   24. LY4MA          2274
   25. LY1JI          2210
   26. LY3H           1888
   27. LY2BBF         1091
   28. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   APRIL, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE     33    21    22883  688
   2.  YL2AJ    KO16OX     30    17    16644  656
   3.  R1DM     KO49WP      6     4     3682  371
   4.  RA2FB    KO05WB      2     2     1057   51
   5.  RN2FG    KO04FR      1     1      720  220

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,46,50,64,65,66,67,70,73,75,80,82,90,92,93,94,99
  JP70,81,92
  KO05,14,15,16,17,24,25,26,27,28,29,35,37,38,49
  KP02,03,10,20,22

  Total 41 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – SM0FZH   JO99HI  688 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ7KJ    JO46ML  669 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   YL2AJ    KO16OX – SF6X     JO67EH  654 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ1DLD/P JO45SK  591 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   SP2DDV   JO83VE – SF6X     JO67EH  573 km
   SP2DDV   JO83VE – YL2AJ    KO16OX  545 km

  After 4 months:

    1. SP2DDV        75435
    2. YL2AJ         69545
    3. R1DM          10671
    4. RN2FG          8953
    5. SP2HPD         6818
    6. RA2FB          2629

LYAC Team

Balandis 2013 – 144 MHz – April 2013

       
       LYAC  144 MHz   2013 m. balandžio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     51    34    36242  804
   2.  LY2NA    KO15JC     37    21    19345  688
   3.  LY1CO    KO15XI     38    19    17401  706
   4.  LY3A     KO25DB     35    16    17252  714
   5.  LY1CR    KO15CL     31    17    15261  607
   6.  LY2FN    KO14XV     31    15    13942  741
   7.  LY4TB    KO15QW     31    13    10443  491
   8.  LY1BWB   KO24PR     19     7     5814  441
   9.  LY3BRA   KO14WU     27     7     5672  214
  10.  LY3TR    KO14MW     26     7     5671  162
  11.  LY3PEJ   KO15CL     20     7     5160  211
  12.  LY3DT    KO15DG     20     7     5009  201
  13.  LY2CK    KO24AJ     21     5     4652  176
  14.  LY2DR    KO15CL     17     6     4302  214
  15.  LY3VP    KO14MW     15     6     4202  162
  16.  LY3OO    KO14NU     17     5     3748  166
  17.  LY3RC    KO25LA     17     4     3452  172
  18.  LY2HQ    KO15OV     13     5     3165  176
  19.  LY2KX    KO15PU     12     4     2735  244
  20.  LY1T     KO15DF     14     4     2683  112
  21.  LY2YK    KO14XW     10     4     2436   89
  22.  LY2HW    KO15DG     11     3     2044  125
  23.  LY3AR    KO15QW     11     3     1854   82
  24.  LY2AY    KO15DG      7     3     1675   61
  25.  LY1JI    KO15VS      7     2     1249   39
  26.  LY2BBF   KO24PR      3     2     1141  129
  27.  LY3H     KO24IS      1     1      555   55
  28.  LY1ZI    KO24OQ      4     1      519    8

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,65,68,69,73,75,78,83,86,93,94,97,99
  JP71,81
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,49
  KP01,02,20,22,40

  Iš viso 40 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL, LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – 8S4A     JP71DA  804 km
   LY2R     KO15VS – OH6KTL   KP02OJ  752 km
   LY2R     KO15VS – OZ6TY    JO55XE  748 km
   LY2R     KO15VS – OH6UW    KP22WI  742 km
   LY2FN    KO14XV – OH1AF    KP01TK  741 km
   LY2R     KO15VS – SM4GGC   JO69RK  738 km
   LY2FN    KO14XV – SK6EI    JO68VK  735 km
   LY2R     KO15VS – OZ2AR    JO65BT  729 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY3A     KO25DB – SK7MW    JO65MJ  714 km

  Po 4 mėnesių:

    1. LY2NA         88877
    2. LY2R          73221
    3. LY1CO         68118
    4. LY3A          60152
    5. LY2FN         45291
    6. LY1CR         39086
    7. LY4TB         27731
    8. LY1BWB        25263
    9. LY2CK         21568
   10. LY3BRA        20985
   11. LY3TR         19873
   12. LY3PEJ        19861
   13. LY3OO         16919
   14. LY3RC         14454
   15. LY3VP         14199
   16. LY2DR         13707
   17. LY2HQ         13610
   18. LY2HW         10702
   19. LY3DT         10642
   20. LY2KX         10241
   21. LY2YK          8550
   22. LY1T           8416
   23. LY1ZI          8153
   24. LY3AR          7205
   25. LY3KM          6603
   26. LY4MA          6273
   27. LY2BBF         5917
   28. LY2AY          5444
   29. LY1JI          3093
   30. LY1GP          2413
   31. LY3TW           634
   32. LY3H            555
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   APRIL, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     45    25    26864  725
   2.  SP2DDV   JO83VE     31    22    22403  705
   3.  SP2HPD   JO94JC     30    19    20221  780
   4.  UA2FT    KO04LT     24    16    15381  660
   5.  R1DM     KO49WP     22    12    13035  639
   6.  YL3GV    KO37MJ     25    13    11545  557
   7.  RN2FG    KO04FR     14    10     9291  673
   8.  RA2FB    KO05WB     15     6     4566  256

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO44,45,50,55,59,64,65,67,70,73,74,75,78,80,83,86,88,90,92,93,94,99
  JP70,81
  KO04,05,06,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,36,37,38,49,59
  KP20,21,22,24,40

  Total 48 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2HPD   JO94JC – LA2Z     JO59EJ  780 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   SP2DDV   JO83VE – SK0CT    JO99BM  705 km
   YL2AJ    KO16OX – SP1JNY   JO73GL  673 km
   RN2FG    KO04FR – OZ1ALS   JO44XX  673 km
   UA2FT    KO04LT – OH2KW    KP20IJ  660 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   RN2FG    KO04FR – OK1KIR   JO70DH  644 km
   SP2HPD   JO94JC – DL6NAA   JO50VF  643 km

  After 4 months:

    1. YL2AJ         86541
    2. SP2DDV        74575
    3. SP2HPD        45243
    4. UA2FT         27777
    5. RN2FG         24970
    6. RA2FB         18076
    7. R1DM          18009
    8. YL2PJ         13045
    9. YL3GV         11545
   10. UA2FL          8157

LYAC Team

Kovas 2013 – 1,3 GHz – March 2013

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     18    15    13923  724
   2.  LY2BJ    KO25ER      6     5     3074  157
   3.  LY3A     KO25DB      4     4     2413  224
   4.  LY2FN    KO14XV      4     3     1809   98

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO73,78,79,86,94,99
  JP81
  KO04,14,15,16,24,25,37
  KP20

  Iš viso 15 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SP1JNY   JO73GL  648 km
   LY2R     KO15VS – SA4Z     JO79OF  641 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2R     KO15VS – SK0CT    JO99BM  536 km
   LY2R     KO15VS – OH2AXH   KP20OK  526 km
   LY2R     KO15VS – SM0FZH   JO99HI  504 km
   LY2R     KO15VS – SM7LCB   JO86GH  455 km
   LY2R     KO15VS – SP2WPY   JO94FL  369 km
   LY2R     KO15VS – ES6FX    KO37OW  319 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY2R          32584
    2. LY2BJ          4193
    3. LY3A           2413
    4. LY2FN          2394
    5. LY2BCE          506
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   MARCH, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     11     9     8386  590

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO78,94,99
  JP81
  KO15,16,24,25,37
  KP20

  Total 10 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   YL2AJ    KO16OX – SK0CT    JO99BM  411 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2WPY   JO94FL  407 km
   YL2AJ    KO16OX – OH2AXH   KP20OK  402 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0FZH   JO99HI  377 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3UE    KO24OP  288 km
   YL2AJ    KO16OX – ES6FX    KO37OW  262 km
   YL2AJ    KO16OX – YL2GD    KO37ML  238 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3A     KO25DB  224 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ          8386
    2. R1DM           1717
    3. RN2FG           511

LYAC Team

Kovas 2013 – 432 MHz – March 2013

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     25    17    16020  720
   2.  LY3A     KO25DB     22    12    11030  478
   3.  LY1CO    KO15XI     21    12    10903  690
   4.  LY2FN    KO14XV     17    10     8071  443
   5.  LY1BWB   KO24PR     10     8     6090  441
   6.  LY2NA    KO15JC     17     7     5862  373
   7.  LY1CR    KO15CL     10     5     4144  504
   8.  LY3BRA   KO14WU      9     4     2300   75
   9.  LY3OO    KO14NU      3     3     1663   78
  10.  LY3PEJ   KO15CL      6     2     1251  140
  11.  LY4TB    KO15QW      8     2     1172   66
  12.  LY2CK    KO24AJ      3     2     1132   78
  13.  LY2KX    KO15PU      7     2     1125   69
  14.  LY3AR    KO15QW      7     2     1114   66
  15.  LY2HQ    KO15OV      6     2     1114   75
  16.  LY3RQ    KO14WU      5     2     1084   53
  17.  LY2YK    KO14XW      5     2     1075   47
  18.  LY1JI    KO15VS      2     2     1069   37
  19.  LY1T     KO15DF      4     1      598   35
  20.  LY3DT    KO15DG      4     1      590   37
  21.  LY2DR    KO15CL      4     1      582   56
  22.  LY3RC    KO25LA      1     1      543   43

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO65,67,75,94,97,99
  JP80
  KO04,14,15,16,18,24,25,26,27,29,37,38,49
  KP20

  Iš viso 21 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SF6X     JO67EH  720 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2R     KO15VS – SM5EPO   JP80MC  625 km
   LY1CO    KO15XI – SM7DTE   JO75CN  615 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2R     KO15VS – R1DM     KO49WP  562 km
   LY2R     KO15VS – OH4LA    KP20LG  506 km
   LY1CR    KO15CL – SM7DTE   JO75CN  504 km
   LY2R     KO15VS – SM0FZH   JO99HI  504 km
   LY3A     KO25DB – ES1LBQ   KO29HI  478 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY1CO         28115
    2. LY2R          27652
    3. LY2NA         24235
    4. LY3A          23830
    5. LY2FN         15386
    6. LY1BWB        11955
    7. LY4TB          6399
    8. LY1CR          5658
    9. LY3OO          5310
   10. LY3BRA         5237
   11. LY2HQ          5198
   12. LY2YK          4583
   13. LY2KX          4548
   14. LY3PEJ         4447
   15. LY3KM          3885
   16. LY2CK          3874
   17. LY1T           2956
   18. LY2DR          2931
   19. LY3AR          2766
   20. LY3RQ          2756
   21. LY3DT          2351
   22. LY3UV          2296
   23. LY4MA          2274
   24. LY1JI          2210
   25. LY3RC          2160
   26. LY2BBF         1091
   27. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   MARCH, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE     27    17    19705  701
   2.  YL2AJ    KO16OX     32    18    17149  578
   3.  R1DM     KO49WP      7     4     3861  305
   4.  RN2FG    KO04FR      5     4     2816  408

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,46,64,66,68,70,72,73,75,80,83,90,93,94,97,99
  JP70,80,92
  KO04,14,15,16,17,24,25,26,27,29,37,38,49
  KP03,20,22

  Total 36 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – SM6BFE   JO68DQ  701 km
   SP2DDV   JO83VE – SM0FZH   JO99HI  688 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ7KJ    JO46ML  669 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ9ZZ    JO46QK  649 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ9KY    JO45VX  602 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ1DLD   JO45RL  597 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ6HY    JO45WA  555 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2DDV   JO83VE  545 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ         52901
    2. SP2DDV        52552
    3. RN2FG          8233
    4. R1DM           6989
    5. SP2HPD         6818
    6. RA2FB          1572

LYAC Team

Kovas 2013 – 144 MHz – March 2013

       
       LYAC  144 MHz   2013 m. kovo mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     62    33    36979  781
   2.  LY3A     KO25DB     53    24    26555  688
   3.  LY2NA    KO15JC     42    27    25172  826
   4.  LY1CO    KO15XI     49    21    19651  690
   5.  LY1CR    KO15CL     30    15    12467  557
   6.  LY4TB    KO15QW     39    12    11065  403
   7.  LY1BWB   KO24PR     22    11     9655  520
   8.  LY3PEJ   KO15CL     30    10     8658  317
   9.  LY2CK    KO24AJ     29     8     7719  230
  10.  LY3OO    KO14NU     30     8     6808  166
  11.  LY3VP    KO14MW     30     8     6741  162
  12.  LY3BRA   KO14WU     29     8     6701  214
  13.  LY3TR    KO14MW     30     8     6676  162
  14.  LY2KX    KO15PU     25     7     5656  244
  15.  LY1ZI    KO24QQ     20     6     5499  228
  16.  LY3RC    KO25LA     23     6     5314  197
  17.  LY2HQ    KO15OV     25     6     5062  193
  18.  LY2DR    KO15CL     21     6     4803  224
  19.  LY3AR    KO15QW     22     6     4803  188
  20.  LY2HW    KO15DG     20     6     4680  149
  21.  LY4MA    KO14XW     19     4     3631  127
  22.  LY2YK    KO14XW     15     5     3536  134
  23.  LY2AY    KO15DG     10     3     2057  113
  24.  LY1JI    KO15VS      9     3     1844   49
  25.  LY1GP    KO24RS      7     3     1785  160
  26.  LY2BBF   KO24PR      6     2     1148  110

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,64,65,70,75,78,83,89,91,94,96,97,99
  JP70
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,49
  KP01,02,20,22,40

  Iš viso 39 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL, LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – OH6UW    KP22WI  826 km
   LY2NA    KO15JC – OK1TEH   JO70FD  787 km
   LY2R     KO15VS – SK4KO    JP70JX  781 km
   LY2R     KO15VS – OH6KTL   KP02OJ  752 km
   LY2R     KO15VS – OH6UW    KP22WI  742 km
   LY2R     KO15VS – OH6VV    KP22WG  733 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY1CO    KO15XI – OH1F     KP01TK  690 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km
   LY3A     KO25DB – SK7CY    JO65RJ  688 km

  Po 3 mėnesių:

    1. LY2NA         69532
    2. LY1CO         50717
    3. LY3A          42900
    4. LY2R          36979
    5. LY2FN         31349
    6. LY1CR         23825
    7. LY1BWB        19449
    8. LY4TB         17288
    9. LY2CK         16916
   10. LY3BRA        15313
   11. LY3PEJ        14701
   12. LY3TR         14202
   13. LY3OO         13171
   14. LY3RC         11002
   15. LY2HQ         10445
   16. LY3VP          9997
   17. LY2DR          9405
   18. LY2HW          8658
   19. LY1ZI          7634
   20. LY2KX          7506
   21. LY3KM          6603
   22. LY4MA          6273
   23. LY2YK          6114
   24. LY1T           5733
   25. LY3DT          5633
   26. LY3AR          5351
   27. LY2BBF         4776
   28. LY2AY          3769
   29. LY1GP          2413
   30. LY1JI          1844
   31. LY3TW           634
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   MARCH, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     55    32    34184  725
   2.  SP2HPD   JO94JC     32    24    25022  780
   3.  SP2DDV   JO83VE     28    20    19427  705
   4.  RN2FG    KO04FR     17    10     8831  644
   5.  RA2FB    KO05WB     32     7     7344  256

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO44,45,46,55,59,64,65,67,68,70,73,74,75,78,80,82,83,86,88,91,92,94,96,97,99
  JP70
  KO04,05,06,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,49
  KP01,02,20,22,40

  Total 52 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2HPD   JO94JC – LA2Z     JO59EJ  780 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   SP2DDV   JO83VE – SK0CT    JO99BM  705 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ2AR    JO65BT  694 km
   YL2AJ    KO16OX – SP1JNY   JO73GL  673 km
   SP2HPD   JO94JC – OZ7KJ    JO46ML  671 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   SP2HPD   JO94JC – SK0EN    JO99JX  654 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ1BEF   JO46OE  645 km
   RN2FG    KO04FR – OK1KIR   JO70DH  644 km

  After 3 months:

    1. YL2AJ         59677
    2. SP2DDV        52172
    3. SP2HPD        25022
    4. RN2FG         15679
    5. RA2FB         13510
    6. YL2PJ         13045
    7. UA2FT         12396
    8. UA2FL          8157
    9. R1DM           4974

« Prev