Archive for August, 2013

LYAC Team

Birželis 2013 – 432 MHz – June 2013

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. birželio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     25    19    18064  724
   2.  LY1CO    KO15XI     24    16    13642  690
   3.  LY3A     KO25DB     25    15    13313  587
   4.  LY2NA    KO15JC     18    12    10743  689
   5.  LY1CR    KO15CL     15     9     7758  668
   6.  LY1T     KO15DF     10     7     5418  512
   7.  LY2CK    KO24AJ     13     5     3438  107
   8.  LY3BRA   KO14WU     13     4     2720  127
   9.  LY2FN    KO14XV      7     4     2405   98
  10.  LY3OO    KO14NU      5     4     2327  119
  11.  LY1BWB   KO24PR      5     3     1979  342
  12.  LY3RC    KO25LA      8     3     1977  119
  13.  LY1TT    KO25IF      6     3     1799  103
  14.  LY5CB    KO25GH      5     3     1764  107
  15.  LY2DR    KO15CL      6     3     1760  127
  16.  LY2BBF   KO24PR      5     3     1734  110
  17.  LY3AR    KO15QW      5     2     1108   66
  18.  LY3KM    KO24OR      4     2     1097   70
  19.  LY2HQ    KO15OV      3     2     1088   75
  20.  LY3PEJ   KO15CL      2     1      502    1

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,67,73,75,78,83,86,89,93,94,97,99
  JP80,81
  KO05,06,13,14,15,16,17,24,25,26,27,28,29,37,38
  KP20

  Iš viso 31 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY1CO    KO15XI – SK7MW    JO65MJ  690 km
   LY2NA    KO15JC – SF6X     JO67EH  689 km
   LY2R     KO15VS – SK7MW    JO65MJ  677 km
   LY1CR    KO15CL – DL0VV    JO64AD  668 km
   LY2R     KO15VS – SM5EPO   JP80MC  625 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY3A     KO25DB – SM0FZH   JO99HI  587 km
   LY3A     KO25DB – OH4LA    KP20LG  581 km

  Po 6 mėnesių:

    1. LY2R          79533
    2. LY1CO         61008
    3. LY3A          58426
    4. LY2NA         51009
    5. LY2FN         26205
    6. LY1CR         22531
    7. LY1BWB        18954
    8. LY3BRA        13130
    9. LY3OO         11311
   10. LY2CK          9968
   11. LY4TB          9255
   12. LY2HQ          9065
   13. LY1T           9045
   14. LY3PEJ         8013
   15. LY2KX          7920
   16. LY2DR          7500
   17. LY3AR          6688
   18. LY3RC          6350
   19. LY3KM          4982
   20. LY2YK          4583
   21. LY3H           4467
   22. LY3RQ          4382
   23. LY2BBF         2825
   24. LY3DT          2351
   25. LY3UV          2296
   26. LY4MA          2274
   27. LY1JI          2210
   28. LY1TT          1799
   29. LY5CB          1764
   30. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   JUNE, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  SP2DDV   JO83VE     30    24    24472  828
   2.  YL2AJ    KO16OX     30    21    19055  654
   3.  RA2FB    KO05WB      4     2     1340  220

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN99
  JO45,58,59,64,65,66,67,68,70,73,75,82,83,84,89,90,91,93,94,97,99
  JP70,81
  KO06,10,15,16,17,24,25,26,27,28,29,37,38
  KP20,22

  Total 39 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   SP2DDV   JO83VE – LA2Z     JO59EJ  828 km
   SP2DDV   JO83VE – SM0FZH   JO99HI  688 km
   SP2DDV   JO83VE – SK6QA    JO58UB  663 km
   YL2AJ    KO16OX – SF6X     JO67EH  654 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   SP2DDV   JO83VE – SA6AIN   JO68UD  608 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ9KY    JO45VX  602 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ1DLD/P JO45SK  591 km
   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   SP2DDV   JO83VE – OZ3Z     JO45UM  585 km

  After 6 months:

    1. YL2AJ        104397
    2. SP2DDV        99907
    3. R1DM          10671
    4. RN2FG          8953
    5. SP2HPD         6818
    6. RA2FB          3969

LYAC Team

Birželis 2013 – 144 MHz – June 2013

       
       LYAC  144 MHz   2013 m. birželio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     54    34    38530  781
   2.  LY2SA    KO14LL     48    24    26025  778
   3.  LY2NA    KO15JC     45    24    24713  805
   4.  LY3A     KO25DB     43    21    23692  714
   5.  LY2FN    KO14XV     42    19    17266  706
   6.  LY1CO    KO15XI     37    17    15342  690
   7.  LY1CR    KO15CL     32    17    15038  578
   8.  LY1BWB   KO24PR     32    11    11208  686
   9.  LY1T     KO15DF     23    11     8965  600
  10.  LY3PEJ   KO15CL     27    10     7895  257
  11.  LY3VP    KO14MW     31     7     6046  173
  12.  LY3BRA   KO14WU     30     7     6026  140
  13.  LY3RC    KO25LA     25     7     5839  197
  14.  LY2KX    KO15PU     23     7     5308  170
  15.  LY3TR    KO14MW     26     6     5204  173
  16.  LY3OO    KO14NU     23     6     4711  140
  17.  LY5CB    KO25GH     21     5     4261  149
  18.  LY2DR    KO15CL     15     6     4254  169
  19.  LY2CK    KO24AJ     17     5     4185  170
  20.  LY4MA    KO14XW     25     5     4185  130
  21.  LY2HQ    KO15OV     17     5     3750  148
  22.  LY3AR    KO15QW     17     5     3670  143
  23.  LY1TT    KO25IF     12     5     3453  116
  24.  LY3ID    KO14WW     15     5     3179  129
  25.  LY2BBF   KO24PR      6     3     2111  325
  26.  LY2AY    KO15DG      6     3     1683   61
  27.  LY2HW    KO15DG      7     2     1332  111

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,65,68,69,78,87,89,93,94,96,97,99
  JP70,81,90
  KN29
  KO04,05,10,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,36,37,38,59
  KP00,01,02,20,32,40

  Iš viso 41 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE, LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – SK4KO    JP70JX  805 km
   LY2R     KO15VS – SK4KO    JP70JX  781 km
   LY2SA    KO14LL – OH1F     KP01TK  778 km
   LY2R     KO15VS – OH6KTL   KP02OJ  752 km
   LY2R     KO15VS – OZ6TY    JO55XE  748 km
   LY2R     KO15VS – SM4GGC   JO69RK  738 km
   LY2R     KO15VS – OZ2AR    JO65BT  729 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – OH6UW    KP32AC  716 km
   LY3A     KO25DB – SK7MW    JO65MJ  714 km

  Po 6 mėnesių:

    1. LY2NA        136469
    2. LY2R         111751
    3. LY3A         109272
    4. LY1CO         95248
    5. LY2FN         76006
    6. LY1CR         67287
    7. LY1BWB        36471
    8. LY3BRA        31711
    9. LY3PEJ        31526
   10. LY2CK         29822
   11. LY3TR         29517
   12. LY4TB         27731
   13. LY2SA         26025
   14. LY3OO         25360
   15. LY1T          23884
   16. LY3VP         23477
   17. LY3RC         23306
   18. LY2DR         21036
   19. LY2HQ         20368
   20. LY2KX         18203
   21. LY2HW         13305
   22. LY4MA         12769
   23. LY3AR         12614
   24. LY2YK         12076
   25. LY3DT         10642
   26. LY2BBF         9867
   27. LY2AY          8899
   28. LY1ZI          8153
   29. LY3KM          6603
   30. LY5CB          4261
   31. LY1TT          3453
   32. LY3ID          3179
   33. LY1JI          3093
   34. LY3H           3057
   35. LY1GP          2413
   36. LY3TW           634
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   JUNE, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2GD    KO37ML     76    39    46463  890
   2.  YL2AJ    KO16OX     54    28    30973  725
   3.  YL2PJ    KO36QM     33    20    20785  802
   4.  UA2FT    KO04LT     28    21    20131  633
   5.  SP2DDV   JO83VE     21    17    17350  722
   6.  YL3GV    KO37MJ     17    10     8271  557
   7.  RA2FB    KO05WB     17     5     4191  222

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JN98
  JO43,45,55,58,65,68,70,73,74,78,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,96,99
  JP70,71,81
  KO04,05,06,10,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,36,37,38,39,49,54,59
  KP00,01,02,20,22,24,32,40

  Total 57 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2GD    KO37ML – SK7MW    JO65MJ  890 km
   YL2GD    KO37ML – OH8Z     KP24KV  833 km
   YL2GD    KO37ML – 8S4A     JP71DA  824 km
   YL2PJ    KO36QM – SK6W     JO78FM  802 km
   YL2GD    KO37ML – SK4KO    JP70JX  797 km
   YL2GD    KO37ML – SK6W     JO78FM  750 km
   YL2GD    KO37ML – SP2MKO   JO93CB  744 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   SP2DDV   JO83VE – SM5KWU   JO89IP  722 km
   YL2GD    KO37ML – SM3LWP   JP81MG  705 km

  After 6 months:

    1. YL2AJ        148447
    2. SP2DDV       111390
    3. YL2PJ         54474
    4. UA2FT         47908
    5. YL2GD         46463
    6. SP2HPD        45243
    7. R1DM          32202
    8. YL3GV         30079
    9. RN2FG         28711
   10. RA2FB         23778
   11. UA2FL          8157

LYAC Team

Gegužė 2013 – 1,3 GHz – May 2013

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     23    20    18463  724
   2.  LY2NA    KO15JC     12    12     9919  605
   3.  LY2BJ    KO25ER     13    11     8581  588
   4.  LY2FN    KO14XV      6     5     3605  492

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO73,75,77,78,79,86,99
  JP81,90
  KO14,15,16,19,24,25,26,33,37,38
  KP20,30

  Iš viso 21 skirtingi WW LOC.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SA4Z     JO79OF  641 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2NA    KO15JC – SM0DFP   JP90JC  605 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2R     KO15VS – SM7GEP   JO77IP  592 km
   LY2BJ    KO25ER – SM0DFP   JP90JC  588 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km
   LY2NA    KO15JC – SK0CT    JO99BM  566 km
   LY2R     KO15VS – SM0DFP   JP90JC  565 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2R          74137
    2. LY2NA         19571
    3. LY2BJ         17562
    4. LY2FN         10097
    5. LY3A           2413
    6. LY2BCE         1544
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   MAY, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     13    11     9581  590

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO78,99
  JP81
  KO15,19,24,25,26,29,37
  KP20

  Total 11 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   YL2AJ    KO16OX – SK0CT    JO99BM  411 km
   YL2AJ    KO16OX – OH2AXH   KP20OK  402 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0FZH   JO99HI  377 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3UE    KO24OP  288 km
   YL2AJ    KO16OX – ES1AO    KO29HI  277 km
   YL2AJ    KO16OX – ES6FX    KO37OW  262 km
   YL2AJ    KO16OX – ES3NA    KO19SE  247 km
   YL2AJ    KO16OX – LY2NA    KO15JC  211 km

  After 5 months:

    1. YL2AJ         31082
    2. R1DM           1717
    3. RN2FG           511

LYAC Team

Gegužė 2013 – 432 MHz – May 2013

       
       LYAC  432 MHz   2013 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     28    18    17662  724
   2.  LY3A     KO25DB     28    14    13388  640
   3.  LY1CO    KO15XI     21    14    11494  468
   4.  LY2NA    KO15JC     16    11     9521  700
   5.  LY1CR    KO15CL     12     7     5345  504
   6.  LY3BRA   KO14WU      9     4     2644  127
   7.  LY3H     KO24IS      4     4     2579  257
   8.  LY3PEJ   KO15CL      6     4     2562  178
   9.  LY2FN    KO14XV      4     4     2144   56
  10.  LY2CK    KO24AJ      8     3     2025   89
  11.  LY3OO    KO14NU      5     3     1856  102
  12.  LY2KX    KO15PU      6     3     1655   69
  13.  LY3RC    KO25LA      3     2     1137   47
  14.  LY2DR    KO15CL      3     2     1129  127
  15.  LY2HQ    KO15OV      6     2     1114   75
  16.  LY3AR    KO15QW      6     2     1108   66
  17.  LY1T     KO15DF      3     1      671  107

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,67,75,78,83,94,97
  JP80,81
  KO06,14,15,16,17,19,24,25,26,28,29,35,37,38
  KP20

  Iš viso 25 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY1KL, LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2R     KO15VS – SK6DK    JO67EH  720 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY3A     KO25DB – SM7DTE   JO75CN  640 km
   LY2R     KO15VS – SM5EPO   JP80MC  625 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km
   LY2NA    KO15JC – OH4LA    KP20LG  589 km
   LY3A     KO25DB – OH4LA    KP20LG  581 km
   LY2R     KO15VS – SM5AZN   JO78VK  567 km
   LY2NA    KO15JC – SM7DTE   JO75CN  545 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2R          61469
    2. LY1CO         47366
    3. LY3A          45113
    4. LY2NA         40266
    5. LY2FN         23800
    6. LY1BWB        16975
    7. LY1CR         14773
    8. LY3BRA        10410
    9. LY4TB          9255
   10. LY3OO          8984
   11. LY2HQ          7977
   12. LY2KX          7920
   13. LY3PEJ         7511
   14. LY2CK          6530
   15. LY2DR          5740
   16. LY3AR          5580
   17. LY2YK          4583
   18. LY3H           4467
   19. LY3RQ          4382
   20. LY3RC          4373
   21. LY3KM          3885
   22. LY1T           3627
   23. LY3DT          2351
   24. LY3UV          2296
   25. LY4MA          2274
   26. LY1JI          2210
   27. LY2BBF         1091
   28. LY2BCE          816
 
—————————————————————–

       LYAC 432 MHz   MAY, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     27    17    15797  590

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO75,83,86,94
  JP80,81
  KO06,15,17,24,25,26,27,28,29,37
  KP20

  Total 17 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7DTE   JO75CN  578 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2DDV   JO83VE  545 km
   YL2AJ    KO16OX – SM5EPO   JP80MC  499 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7ATL   JO86EQ  417 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2WPY   JO94FL  407 km
   YL2AJ    KO16OX – OH4LA    KP20LG  380 km
   YL2AJ    KO16OX – ES2NJ    KO29NK  296 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3UE    KO24OP  288 km
   YL2AJ    KO16OX – LY1BWB   KO24PR  282 km

  After 5 months:

    1. YL2AJ         85342
    2. SP2DDV        75435
    3. R1DM          10671
    4. RN2FG          8953
    5. SP2HPD         6818
    6. RA2FB          2629

LYAC Team

Gegužė 2013 – 144 MHz – May 2013

       
       LYAC  144 MHz   2013 m. gegužės mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY3A     KO25DB     38    23    25428  730
   2.  LY2NA    KO15JC     39    22    22879  787
   3.  LY2FN    KO14XV     25    15    13449  647
   4.  LY1CR    KO15CL     25    15    13163  568
   5.  LY1CO    KO15XI     31    14    11788  675
   6.  LY1T     KO15DF     20     8     6503  600
   7.  LY3BRA   KO14WU     20     6     4700  130
   8.  LY3TR    KO14MW     20     6     4440  162
   9.  LY2CK    KO24AJ     12     6     4069  169
  10.  LY3PEJ   KO15CL     15     5     3770  268
  11.  LY3OO    KO14NU     19     5     3730  137
  12.  LY2YK    KO14XW     17     5     3526  140
  13.  LY3VP    KO14MW     18     4     3232  162
  14.  LY2DR    KO15CL     15     4     3075  169
  15.  LY3RC    KO25LA     12     4     3013  172
  16.  LY2HQ    KO15OV     11     5     3008  126
  17.  LY2KX    KO15PU     13     4     2654  118
  18.  LY3H     KO24IS      8     4     2502  164
  19.  LY4MA    KO14XW      9     4     2311   65
  20.  LY2BBF   KO24PR      5     3     1839  282
  21.  LY2AY    KO15DG      8     3     1772   61
  22.  LY3AR    KO15QW      9     3     1739   75
  23.  LY2HW    KO15DG      8     2     1271   71

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO55,60,64,65,75,78,83,86,89,90,91,93,94,99
  KO03,04,05,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,29,35,36,37,38
  KP01,10,20

  Iš viso 36 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE, LY1KL.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2NA    KO15JC – DG0VOG   JO60QU  787 km
   LY3A     KO25DB – OH1UM    KP01UL  730 km
   LY3A     KO25DB – SK7MW    JO65MJ  714 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2NA    KO15JC – OZ6TY    JO55XE  688 km
   LY3A     KO25DB – SK7CY    JO65RJ  688 km
   LY2NA    KO15JC – OZ2AR    JO65BT  677 km
   LY1CO    KO15XI – SK6W     JO78FM  675 km
   LY2FN    KO14XV – SP9PZD   JO90GC  647 km
   LY3A     KO25DB – SM7DTE   JO75CN  640 km

  Po 5 mėnesių:

    1. LY2NA        111756
    2. LY3A          85580
    3. LY1CO         79906
    4. LY2R          73221
    5. LY2FN         58740
    6. LY1CR         52249
    7. LY4TB         27731
    8. LY3BRA        25685
    9. LY2CK         25637
   10. LY1BWB        25263
   11. LY3TR         24313
   12. LY3PEJ        23631
   13. LY3OO         20649
   14. LY3RC         17467
   15. LY3VP         17431
   16. LY2DR         16782
   17. LY2HQ         16618
   18. LY1T          14919
   19. LY2KX         12895
   20. LY2YK         12076
   21. LY2HW         11973
   22. LY3DT         10642
   23. LY3AR          8944
   24. LY4MA          8584
   25. LY1ZI          8153
   26. LY2BBF         7756
   27. LY2AY          7216
   28. LY3KM          6603
   29. LY1JI          3093
   30. LY3H           3057
   31. LY1GP          2413
   32. LY3TW           634
 
—————————————————————–

       LYAC 144 MHz   MAY, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     47    29    30933  725
   2.  YL2PJ    KO36QM     32    20    20644  802
   3.  SP2DDV   JO83VE     30    19    19465  602
   4.  R1DM     KO49WP     23    13    14193  661
   5.  YL3GV    KO37MJ     23    11    10263  545
   6.  RN2FG    KO04FR      6     4     3741  478
   7.  RA2FB    KO05WB      7     2     1511  130

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO43,44,45,55,64,65,67,68,70,73,74,75,78,83,84,86,90,91,93,94,97,99
  JP70,80,81
  KO03,04,06,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,49,59
  KP01,20,24,40

  Total 50 dif. WW LOC.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2PJ    KO36QM – SK6W     JO78FM  802 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ6TY    JO55XE  725 km
   YL2AJ    KO16OX – OZ2AR    JO65BT  694 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6BFE   JO68DQ  673 km
   R1DM     KO49WP – SK0CT    JO99BM  661 km
   YL2AJ    KO16OX – SK4KO    JP70JX  656 km
   YL2AJ    KO16OX – SK7MW    JO65MJ  653 km
   YL2PJ    KO36QM – OH1UM    KP01UL  640 km
   R1DM     KO49WP – OH8Z     KP24KV  639 km
   YL2PJ    KO36QM – OH1F     KP01TK  638 km

  After 5 months:

    1. YL2AJ        117474
    2. SP2DDV        94040
    3. SP2HPD        45243
    4. YL2PJ         33689
    5. R1DM          32202
    6. RN2FG         28711
    7. UA2FT         27777
    8. YL3GV         21808
    9. RA2FB         19587
   10. UA2FL          8157

LYAC Team

Balandis 2013 – 1,3 GHz – April 2013

       
       LYAC  1296 MHz   2013 m. balandžio mėn.
       R E Z U L T A T A I

       LIETUVOS RADIJO STOTYS

       ŠAUKINYS WWLOC     QSO  WWLOC  TAŠKAI  ODX

   1.  LY2R     KO15VS     30    24    23090  771
   2.  LY2NA    KO15JC     12    11     9652  700
   3.  LY2BJ    KO25ER     10     7     4788  322
   4.  LY2FN    KO14XV      7     6     4098  255
   5.  LY2BCE   KO25DR      2     2     1038   32

  LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

  JO64,65,75,78,79,86,91,94,99
  JP81,90
  KO03,04,14,15,16,19,24,25,29,33,37,49
  KP20,30

  Iš viso 25 skirtingi WW LOC.

  Ataskaitos kontrolei (TNX):  LY3UE.

  Tolimiausių QSO TOP-10:

   LY2R     KO15VS – DL0VV    JO64AD  771 km
   LY2R     KO15VS – SM3BEI   JP81NG  724 km
   LY2NA    KO15JC – DL0VV    JO64AD  700 km
   LY2R     KO15VS – SA4Z     JO79OF  641 km
   LY2R     KO15VS – SM6QA    JO78FM  640 km
   LY2NA    KO15JC – SM6QA    JO78FM  634 km
   LY2NA    KO15JC – SK7MW    JO65MJ  619 km
   LY2NA    KO15JC – SM0DFP   JP90JC  605 km
   LY2R     KO15VS – SM7DTE   JO75CN  602 km
   LY2R     KO15VS – OH5LK    KP30ON  570 km

  Po 4 mėnesių:

    1. LY2R          55674
    2. LY2NA          9652
    3. LY2BJ          8981
    4. LY2FN          6492
    5. LY3A           2413
    6. LY2BCE         1544
 
—————————————————————–

       LYAC 1296 MHz   APRIL, 2013
       R E S U L T S

       O P E N   C L A S S

       CALL     WWLOC     QSO   LOCs  POINTS  ODX

   1.  YL2AJ    KO16OX     19    14    13115  590

  OPEN CLASS QSO with WW LOC:

  JO78,86,94,99
  JP81,90
  KO04,14,15,16,19,24,25,29,37,38
  KP20,30

  Total 18 dif. WW LOC.

  Check logs (TNX):  YL2GD.

  ODX QSO TOP-10:

   YL2AJ    KO16OX – SM3BEI   JP81NG  590 km
   YL2AJ    KO16OX – SM6QA    JO78FM  547 km
   YL2AJ    KO16OX – OH5LK    KP30ON  461 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0DFP   JP90JC  432 km
   YL2AJ    KO16OX – SM7LCB   JO86GH  415 km
   YL2AJ    KO16OX – SP2WPY   JO94FL  407 km
   YL2AJ    KO16OX – SM0FZH   JO99HI  377 km
   YL2AJ    KO16OX – ES2NJ    KO29NK  296 km
   YL2AJ    KO16OX – RA2FGG   KO04GT  293 km
   YL2AJ    KO16OX – LY3UE    KO24OP  288 km

  After 4 months:

    1. YL2AJ         21501
    2. R1DM           1717
    3. RN2FG           511

« Prev - Next »