LYAC Team

Rugsėjis 2018 – September 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. rugsėjo mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   68   44    780   51362
     2.  LY1CR       KO15CL   21   20    597   16163
     3.  LY2FN       KO14XV   22   16    669   13803
     4.  LY2BBF      KO24PR   24   15    659   13151
     5.  LY2HS       KO25TM   16   12    531    9215
     6.  LY3TK       KO16KH   14    9    473    6739
     7.  LY3PEJ      KO15CL   14    8    552    6411
     8.  LY2BDA      KO24MQ    9    7    358    4576
     9.  LY2CG       KO24OQ    8    7    284    4528
    10.  LY2HQ       KO15OV   12    4    126    2626   FM
    11.  LY5XX       KO14OH    2    1     85     670   FM
    12.  LY5AG       KO24PR    3    1     22     540   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO38, KO45, KO49, KO53, KO59, KO69, KP00, KP01, KP10, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 51 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1SU, LY2BAW, LY2BJ, LY2CH, LY2DR, LY2J, LY2PCO, LY2VO, LY3A, LY3BBE, LY3CV, LY3GS, LY3ZM, LY4MA, LY5AK, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  OH6RM        KP32FP       780 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6CEN       JO67AJ       741 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6VV        KP22WG       733 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ2AR        JO65BT       729 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK4AO        JP70TO       719 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
   LY2R         KO15VS  –  UA1ANA       KO69BW       676 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R     269915 tšk.
     2. LY1CR    195451 tšk.
     3. LY2BBF    95383 tšk.
     4. LY3PEJ    50068 tšk.
     5. LY2FN     44658 tšk.
     6. LY1CO     36507 tšk.
     7. LY3TK     23823 tšk.
     8. LY2HS     22682 tšk.
     9. LY2HQ     22450 tšk.
    10. LY2BDA    10277 tšk.
    11. LY2CG      4528 tšk.
    12. LY5XX       670 tšk.
    13. LY5AG       540 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   32   26    785   26319
     2.  LY1CR                20   19    709   16487
     3.  LY2FN       KO14XV   14   11    488    9740
     4.  LY2BBF      KO24PR   10    8    508    6692
     5.  LY3PEJ      KO15CL    3    2     78    1128
     6.  LY2HQ       KO15OV    4    1     78     591   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO86, JO89, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO26, KO29, KO34, KO35, KO37, KO42, KP00, KP20, KP40.
Iš viso 34 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BDA, LY2CH, LY2DR, LY4H, LY5VP.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6BFE       JO68DQ       697 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY1CR        KO15CL  –  SF6X         JO67EH       638 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  R1AO         KP40TG       607 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R     209555 tšk.
     2. LY1CR    153516 tšk.
     3. LY2BBF    47735 tšk.
     4. LY1CO     25894 tšk.
     5. LY3PEJ    17921 tšk.
     6. LY2FN      9740 tšk.
     7. LY2HS      7099 tšk.
     8. LY2HQ      4163 tšk.
     9. LY3TK      3414 tšk.
    10. LY2BDA      539 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   19    785   20127
     2.  LY1CO       KO15XG    2    2     58    1063
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO65, JO75, JO78, JO79, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, JP90, KO08, KO15, KO16, KO25, KO29, KO35, KP20.
Iš viso 19 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BJ, LY2BUU, LY2CH.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  SK5EW        JO79XB       595 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5DWF       JP90JA       558 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
 
Pasiekimai po 9 mėnesių: 
     1. LY2R      97673 tšk.
     2. LY1CO      3379 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-09

LRMD activity contest(LYAC)
SEPTEMBER, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   59   36    820   42889
     2.  YL2AJ       KO16OX   58   41    725   41119
     3.  R1DM        KO49XQ   55   34    743   37144
     4.  EW3AA       KO12TC   30   25    727   25989
     5.  EU4AX       KO13VP   23   20    767   18478
     6.  EU1AI       KO33SV   21   18    661   16592
     7.  RA2FB       KO05WB   12    7    381    5194
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN89, JO44, JO45, JO46, JO55, JO58, JO59, JO60, JO62, JO63, JO65, JO67, JO68, JO70, JO71, JO74, JO75, JO82, JO83, JO84, JO86, JO88, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO07, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO36, KO37, KO38, KO45, KO49, KO53, KO59, KO61, KO69, KP00, KP01, KP10, KP20, KP21, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP50, KP71.
Total 73 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL1RNT, DL5AG, DM3D, ES0FX, ES0NW, ES1AO, ES1ATE, ES1OX, ES2DF, ES2MC, ES2PKW, ES2TI, ES2TI, ES2TJM, ES3CC, ES5PC, ES8TJM, EU2AA, EU2AX, EU3AA, EW2BZ, EW3BK, EW6X, EW7T, YL2CP, YL2FD, YL2GP, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL2PJ, YL3ES, YL3GAO, YL3GEA, YL3GU, YL3IQ, LA0BY, LA2Z, OG60F, OH1AU, OH1F, OH1ND, OH1OP, OH2FNR, OH2FQV, OH3AC, OH3DP, OH4LA, OH4MVH, OH5B, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH5ZA, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7MFO, OH7RJ, OH8MGK, OH8MTM, OH8Z, OI3V, OK1DOY, OK1KTW, OK1TEH, OK1TRW, OK2EW, OK6TW, OV3T, OZ1ALS, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ5W, OZ6TY, OZ7KJ, OZ8ZS, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA1AJW, RA2FX, RK1AA, SA7W, SF6F, SK0EN, SK4AO, SK6HB, SK6QA, SK7CY, SK7MW, SM0NZY, SM3BEI, SM5DFF, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6CEN, SM6YNO, SM7ATL, SM7DTE, SM7EPM, SM7HGY, SM7LCB, SM7XWI, SM7XWX, SN1I, SO100ZHP, SP1MVG, SP2CNW, SP2DDV, SP2FAV, SP2HHX, SP3PWL, SP5AOZ, SP6FXF, SP6KEP, SP6TRX, SP7TEE, SP9BJV, SP9ENV/1, SQ2SAT, SQ7OFB, SQ7OYG, SQ9MLZ, UA1AJY, UA1ANA, UA2FL, UT8AL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA0BY        JO59IX       820 km
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES5PC        KO38HJ       751 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM5KWU       JO89IP       743 km
   EW3AA        KO12TC  –  SM7DTE       JO75CN       727 km
   EW3AA        KO12TC  –  ES5PC        KO38HJ       725 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   SP2FRY       JO83WR  –  EW6X         KO45IM       725 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
 
Score after 9 months: 
     1. SP2FRY   314530 pnt
     2. YL2AJ    260564 pnt
     3. R1DM     202675 pnt
     4. EW3AA    131871 pnt
     5. EU4AX    117945 pnt
     6. EU1AI     72754 pnt
     7. RA2FB     64091 pnt
     8. RA2FX     24293 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   39   31    779   32345
     2.  YL2AJ       KO16OX   38   30    701   29496
     3.  EW3AA       KO12TC   16   14    676   13570
     4.  EU1AI       KO33SV   12    9    635    8846
     5.  EU4AX       KO13VP   12    9    641    8737
     6.  RA2FX       KO05XB    5    3    245    1898
     7.  RA2FB       KO05WB    3    3    100    1657
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN79, JN89, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO93, JO94, JO99, JP80, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO26, KO27, KO29, KO33, KO34, KO35, KO37, KO42, KO49, KO59, KO69, KP20, KP40.
Total 51 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL6NCI, E2DF, ES0FX, ES2AFF, ES2CM, ES2DF, ES2MC, ES2PKW, EU2AA, EW2BZ, EW6FS, EW8W, YL2GP, YL2IV, YL2LW, YL2OK, YL2OK, YL3IQ, LA2Z, OH0AZX, OH2FNR, OH2FQV, OH4LA, OK1DPV, OK1FPR, OK1TEH, OK2PMS, OK6TW, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JRL, OZ7KJ, OZ8ZS, OZ9GE, R1AO, RA1AJW, SA7W, SE6R, SF6X, SK0EN, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SN1I, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP2MKO, SP2WPY, SP9BJV, SQ2SAT, SQ7OFB, UA1AJY, UA1ANA, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SM6BFE       JO68DQ       651 km
   EW3AA        KO12TC  –  YL2OK        KO37AS       649 km
 
Score after 9 months: 
     1. YL2AJ    219039 pnt
     2. SP2FRY   195323 pnt
     3. R1DM     102715 pnt
     4. EU4AX     79021 pnt
     5. EW3AA     73118 pnt
     6. EU1AI     54649 pnt
     7. RA2FX     28197 pnt
     8. RA2FB     14939 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   23   16    701   16925
     2.  EU4AX       KO13VP    7    5    767    6427
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO75, JO78, JO86, JO89, JO94, JO99, JP80, JP81, KO08, KO13, KO15, KO16, KO26, KO29, KP20.
Total 17 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES0FX, ES2AFF, ES2DF, ES2JL, EW6FS, YL3AG, OH0AXH, OH2AXH, SK0CT, SK0EN, SK5EW, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM0FZH, SM0NZY, SM0RJV, SM3BEI, SM5DWF, SM5EPO, SM6VTZ, SM7DTE, SM7LCB, SP2WPY
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0CT        JO99BM       740 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM0FZH       JO99HI       710 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM7DTE       JO75CN       578 km
   EU4AX        KO13VP  –  ES0FX        KO08XL       550 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7LCB       JO86GH       550 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK6W         JO78FM       547 km
 
Score after 9 months: 
     1. YL2AJ    115548 pnt
     2. R1DM      35045 pnt
     3. EU4AX     20594 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-10                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-09

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą