LYAC Team

Gegužė 2018 – May 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. gegužės mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   54   39    771   41661
     2.  LY2NA       KO15JC   45   33    762   35799
     3.  LY2BBF      KO24PR   18   12    512   11096
     4.  LY3DE       KO25SJ   21   10    603    8301
     5.  LY3PEJ      KO15CL   15    9    334    6619
     6.  LY3JE       KO26TC    9    6    263    4340
     7.  LY2HQ       KO15OV   10    5    157    3316   FM
     8.  LY3BBM      KO15XG   10    4    135    2864   FM
     9.  LY3TK       KO16KH    4    3    454    2175
    10.  LY1CR       KO15CL    0    0      0       0   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO75, JO78, JO83, JO86, JO94, JO99, JP70, JP71, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO46, KO49, KO59, KP00, KP10, KP11, KP20, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 49 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1CR, LY1FX, LY1R, LY1SM, LY1SU, LY2BCE, LY2BE, LY2CH, LY2DR, LY2GEA, LY2UT, LY3F, LY3F, LY3GS, LY3KG, LY3TR, LY4DL, LY5EZ.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2R         KO15VS  –  SM4DXO       JP71SB       759 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK6QA        JO58UB       754 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2NA        KO15JC  –  OH5FVY       KP41BD       741 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK4AO        JP70TO       719 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP32AC       716 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2NA    175812 tšk.
     2. LY2R     174228 tšk.
     3. LY1CR     92595 tšk.
     4. LY2BBF    47703 tšk.
     5. LY3DE     32282 tšk.
     6. LY3PEJ    22370 tšk.
     7. LY2HQ     12831 tšk.
     8. LY3BBM    10899 tšk.
     9. LY3TK      7800 tšk.
    10. LY3JE      4340 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2NA       KO15JC   39   30    762   30993
     2.  LY2R        KO15VS   33   28    785   28723
     3.  LY1CR                29   25    714   22930
     4.  LY2HS       KO25UO   11   10    480    7099
     5.  LY3DE       KO25SJ   16    9    266    7083
     6.  LY2BBF      KO24PR   10    7    342    5110
     7.  LY3PEJ      KO15CL    4    2    211    1346
     8.  LY3TK       KO16KH    2    1    135     689
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO75, JO83, JO84, JO89, JO93, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO49, KO53, KO69, KP00, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 38 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY1FX, LY2CG, LY2CH, LY2EM, LY2U, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM6VTZ       JO58UJ       714 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
   LY2NA        KO15JC  –  R1AO         KP40TG       703 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R     149984 tšk.
     2. LY2NA    140086 tšk.
     3. LY1CR     93321 tšk.
     4. LY2BBF    26998 tšk.
     5. LY3PEJ    12844 tšk.
     6. LY3DE     11278 tšk.
     7. LY2HS      7099 tšk.
     8. LY3TK      2837 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   20   17    724   17772
     2.  LY2NA       KO15JC    6    6    666    5627
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO65, JO75, JO77, JO83, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO25, KO26, KO29, KO37, KO49, KO59, KP20, KP21.
Iš viso 18 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2BJ.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  OH3LWP       KP21AM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7DTE       JO75CN       602 km
   LY2R         KO15VS  –  SM7GEP       JO77IP       592 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM7DTE       JO75CN       545 km
   LY2R         KO15VS  –  SM0BHN       JO89WI       532 km
 
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R      37899 tšk.
     2. LY2NA     23717 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    554    2716
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO99.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R       2716 tšk.
 
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1    455    2775
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO86.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM7LCB       JO86GH       455 km
Pasiekimai po 5 mėnesių: 
     1. LY2R       3470 tšk.
 
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-05

LRMD activity contest(LYAC)
MAY, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   39   29    779   32686
     2.  R1DM        KO49XQ   48   28    724   30802
     3.  EU1AI       KO33SU   17   13    666   12473
     4.  EU4AX       KO13VP   16   14    694   12468
     5.  EW3AA       KO12TC   14   12    649   11407
     6.  RA2FB       KO05WB   10    7    324    5154
     7.  RA2FX       KO05XB    7    3    122    2000
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO75, JO78, JO80, JO83, JO86, JO90, JO94, JO99, JP81, KN09, KN29, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO14, KO15, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO42, KO45, KO46, KO49, KO59, KO68, KP00, KP10, KP11, KP20, KP21, KP22, KP24, KP30, KP32, KP33, KP40, KP41, KP42, KP50, KP61, KP71.
Total 63 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES0FX, ES1AO, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES1TI, ES2AFF, ES2DF, ES2MC, ES2TI, ES7RU, ES8TJM, EU2AA, EW/R1AT, EW6DX, EW6FS, EW8CN, YL2FZ, YL2II, YL2LW, YL2OK, YL2PJ, YL2TD, YL3AJT, YL3DW, YL3ES, YL3GEA, YL3IQ, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH2FQV, OH2LHO, OH3AC, OH3DP, OH3TR, OH4LA, OH5ELO, OH5FVY, OH5LK, OH6GUA, OH6NEQ, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH7X, OH8Z, OI3V, OK1FPR, OV3T, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ1PIF, OZ3Z, OZ5PT, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, R1AO, R1NI, R1NW, R1TT, RA1AGJ, RA2FL, RA3FB, RW1AG, RX1AS, SF6F, SK0CT, SK0EN, SK4AO, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7MW, SM3BEI, SM4DXO, SM5EPO, SM6BFE, SM6CEN, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SP2HHX, SP2IPT, SP2WPY, SP6FXF, SP8WJW, SP9BJV, SQ6POB, SQ9KPA, UA1AAJ, UA1ABJ, UA1ZFG, UA2FL, UR5WCY
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK7CY        JO65RJ       694 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2NA        KO15JC       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0CT        JO99BM       666 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
 
Score after 5 months: 
     1. SP2FRY   172435 pnt
     2. YL2AJ    114762 pnt
     3. R1DM     101776 pnt
     4. EW3AA     63203 pnt
     5. EU4AX     63148 pnt
     6. EU1AI     38559 pnt
     7. RA2FB     31333 pnt
     8. SP2DDV    14166 pnt
     9. RA2FX      9170 pnt
    10. EU2AA      2867 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   35   26    779   28804
     2.  YL2AJ       KO16OX   33   27    682   25943
     3.  R1DM        KO49XQ   34   20    724   20625
     4.  EU4AX       KO13VP   14   12    767   11082
     5.  EU2AA       KO34KI    7    7    334    4681
     6.  RA2FB       KO05WB    4    3    100    1716
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO84, JO86, JO89, JO93, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO02, KO04, KO05, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO49, KO53, KO59, KO69, KP20, KP22, KP23, KP30, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 52 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0VV, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2PKW, ES7RU, EU1AA, EU1AI, EU1AI, EW2BZ, EW6FS, EW7T, YL2EM, YL2LW, YL2OK, YL3AG, YL3AJT, YL3GEA, LA2Z, OH0AZX, OH1QX, OH2FQV, OH3BCX, OH3MHA, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH8MGK, OH8MTM, OK1FEN/P, OK1FPR, OK1TEH, OZ1BEF, OZ1DLD/P, OZ3Z, OZ7JLR, OZ8PG, OZ8ZS, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1NW, RA1AGJ, RA1AJA, RA2FX, RW1AG, SF6X, SK0EN, SK1BL, SK6QA, SK7MW, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7MBH, SN1I, SP2FAV, SP2HHX, SP2MKO, SP2WPY, SQ7OFB, UA1AAE, UA1ABJ, UA1ANA, UA1C, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2FRY       JO83WR  –  ES2AFF       KO29EE       726 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9GE        JO66CB       682 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   R1DM         KO49XQ  –  EU1AI        KO33SU       666 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SF6X         JO67EH       654 km
   EU4AX        KO13VP  –  SM7DTE       JO75CN       653 km
 
Score after 5 months: 
     1. YL2AJ    114776 pnt
     2. SP2FRY   106619 pnt
     3. R1DM      66289 pnt
     4. EU4AX     56550 pnt
     5. SP2DDV    47610 pnt
     6. EW3AA     44203 pnt
     7. EU1AI     26713 pnt
     8. RA2FX     21511 pnt
     9. RA2FB     10344 pnt
    10. EU2AA      4681 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  R1DM        KO49XQ   19   15    724   14028
     2.  SP2DDV      JO83VE    5    5    533    4619
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO65, JO75, JO77, JO86, JO99, JP81, KO15, KO25, KO29, KO37, KO59, KO69, KP11, KP20, KP21, KP30, KP32, KP50, KP71.
Total 19 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: ES2AFF, ES2DF, ES2JL, ES6FX, EU4AX, YL2GD, YL3AG, OH2AXH, OH3LWP, OH3TR, OH4MVH, OH5LK, R1NW, RK1AA, RM1A, RW1AG, SK0EN, SK7MW, SM0BHN, SM0FZH, SM3BEI, SM5EPO, SM7DTE, SM7GEP, SM7LCB, SP2DDV, UA1ANA
 
ODX QSO TOP-10:
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2NA        KO15JC       666 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM0FZH       JO99HI       640 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0EN        JO99JX       625 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2BJ        KO25ER       551 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM7GEP       JO77IP       533 km
   SP2DDV       JO83VE  –  LY2R         KO15VS       483 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK7MW        JO65MJ       394 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH3TR        KP11VK       389 km
   R1DM         KO49XQ  –  OH3LWP       KP21AM       382 km
 
Score after 5 months: 
     1. YL2AJ     58259 pnt
     2. R1DM      23735 pnt
     3. SP2DDV     4619 pnt
     4. EU4AX      4236 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-05

No Responses to “Gegužė 2018 – May 2018”

 1. naltrexone package insert pdfon 14 Nov 2020 at 02:53:53 GMT+0200

  naltrexone package insert pdf https://naltrexoneonline.confrancisyalgomas.com/

 2. recreational viagra storieson 24 Nov 2020 at 07:31:38 GMT+0200

  recreational viagra stories http://droga5.net/

 3. oral ivermectin for liceon 25 Nov 2020 at 10:00:14 GMT+0200

  oral ivermectin for lice https://ivermectin.mlsmalta.com/

 4. generic vidalista availableon 01 Dec 2020 at 06:55:04 GMT+0200

  generic vidalista available https://vidalista40mg.mlsmalta.com/

 5. can i get a prescription onlineon 03 Dec 2020 at 02:03:44 GMT+0200

  can i get a prescription online https://edmeds.buszcentrum.com/

 6. dapoxetine and lisinopril interactionon 04 Dec 2020 at 03:35:52 GMT+0200

  dapoxetine and lisinopril interaction https://ddapoxetine.com/

 7. purchase cialis online without prescriptionon 06 Dec 2020 at 19:11:51 GMT+0200

  purchase cialis online without prescription https://wisig.org/

 8. chloroquine for malaria preventionon 06 Dec 2020 at 20:45:47 GMT+0200

  chloroquine for malaria prevention https://hydroxychloroquinee.com/

 9. albuterol liquid for nebulizeron 08 Dec 2020 at 12:12:39 GMT+0200

  albuterol liquid for nebulizer https://amstyles.com/

 10. cialis online pharmacy no prescriptionon 11 Dec 2020 at 18:36:11 GMT+0200

  cialis online pharmacy no prescription https://tadalafili.com/

 11. acyclovir 2000 mgon 20 Dec 2020 at 20:35:26 GMT+0200

  acyclovir 2000 mg https://www.herpessymptomsinmen.org/productacyclovir/

 12. generic vidalista price in indiaon 27 Dec 2020 at 05:00:31 GMT+0200

  generic vidalista price in india http://viidalista.co/

 13. what is ivermectin medicineon 27 Dec 2020 at 05:59:17 GMT+0200

  what is ivermectin medicine http://ivermmectin.co/

 14. long term side effects of cialis useon 21 Jan 2021 at 10:04:59 GMT+0200

  long term side effects of cialis use http://ciialis.co/

 15. buy cialis pills without prescriptionon 03 Feb 2021 at 13:45:47 GMT+0200

  buy cialis pills without prescription https://cialzi.com/

 16. buy hydroxychloroquine sulphateon 04 Feb 2021 at 05:50:47 GMT+0200

  buy hydroxychloroquine sulphate http://hydroxychloroquined.online/

 17. hydroxychloroquine risk of deathon 26 Feb 2021 at 08:26:03 GMT+0200

  It is not my first time to go to see this web site, i am visiting this web
  page dailly and take fastidious data from here
  all the time. https://hydroxychloroquineg.grassfed.us/

 18. prednisone vs prednisolone in childrenon 07 Mar 2021 at 16:06:03 GMT+0200

  Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s weblog link on your page at proper place and other person will also do same for you. http://herreramedical.org/prednisone

 19. cheapest cialis 20mg onlineon 15 Apr 2021 at 17:43:11 GMT+0200

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Cheers https://cialis.studiowestinc.com/tadalafil

 20. hydroxychloroquine positive resultson 16 Apr 2021 at 23:54:06 GMT+0200

  Attractive element of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire
  actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing in your augment or even I achievement you get entry to
  consistently quickly. https://hydroxychloroquinec.cleckleyfloors.com/

 21. how much is cialis in canadaon 26 Apr 2021 at 18:57:05 GMT+0200

  20mg cialis daily how much is cialis in canada tadalafil tab 10mg http://www.tadalafill.online/

 22. prednisone dosage for dogs itchingon 27 Apr 2021 at 17:45:41 GMT+0200

  prednisone dosage for dogs itching https://bvsinfotech.com/

 23. tricks for best use of amoxicillinon 12 May 2021 at 23:57:51 GMT+0200

  tricks for best use of amoxicillin http://amoxycillin1st.com/

 24. buy hydroxychloroquine onlineon 14 May 2021 at 12:55:50 GMT+0200

  buy hydroxychloroquine online https://hydroxychloroquinex.com/

 25. calf wormer ivermectinon 18 May 2021 at 07:58:58 GMT+0200

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
  credit and sources back to your website? My blog
  is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this alright with you.
  Regards! http://antiibioticsland.com/Stromectol.htm

 26. generic sildenafil on saleon 25 May 2021 at 00:09:06 GMT+0200

  This is my first time visit at here and i am truly impressed to read all at
  one place. http://herreramedical.org/sildenafil

 27. careprost buy onlineon 27 May 2021 at 06:27:08 GMT+0200

  careprost side effects in women careprost buy online lumigan 0.01% eye drops coupon http://carepro1st.com/

 28. generic sildenafil safe reviewon 28 May 2021 at 12:35:58 GMT+0200

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came
  to “return the favor”.I am trying to find
  things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! http://www.deinformedvoters.org/sildenafil-price

 29. buy tadalafilon 04 Jun 2021 at 10:23:55 GMT+0200

  order tadalafil https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 mg daily buy tadalafil us

 30. tadalafil 40 mg from indiaon 04 Jun 2021 at 15:36:59 GMT+0200

  tadalafil generic https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil pills 20mg

 31. tadalafil genericon 04 Jun 2021 at 19:34:04 GMT+0200

  generic tadalafil 40 mg https://superactivetadalafil.com/ tadalis sx tadalafil gel

 32. buy tadalafilon 04 Jun 2021 at 21:56:15 GMT+0200

  tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg daily order tadalafil

 33. tadalafilon 06 Jun 2021 at 01:32:40 GMT+0200

  tadalafil pills https://nextadalafil.com/ tadalafil daily use what is tadalafil

 34. tadalafilon 07 Jun 2021 at 05:41:29 GMT+0200

  buy tadalafil us https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 tadalafil dosage

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą