LYAC Team

Balandis 2018 – April 2018

LRMD LYAC – Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2018 m. balandžio mėn.
R E Z U L T A T A I
 
======================
144 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   58   40    771   45435
     2.  LY2NA       KO15JC   48   35    762   38689
     3.  LY1CR       KO15CL   27   21    697   19245
     4.  LY2BBF      KO24PR   16    8    617    6823
     5.  LY3DE       KO25SJ   11    6    756    5322
     6.  LY3PEJ      KO15CL   11    5    540    3786
     7.  LY3BBM      KO15XG    7    4     86    2434   FM
     8.  LY5YY       KO14WW    8    4     70    2197   FM
     9.  LY4MA       KO14XW    7    4     65    2183   FM
    10.  LY2BDA      KO24MQ    4    3    349    2000
    11.  LY2DR       KO15CL    9    2     78    1418
    12.  LY2HQ       KO15OV    9    1     84     757   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO64, JO65, JO67, JO68, JO73, JO75, JO78, JO83, JO84, JO86, JO87, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP70, JP80, JP81, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO29, KO31, KO33, KO37, KO49, KO53, KP00, KP01, KP10, KP20, KP21, KP22, KP40, KP41.
Iš viso 46 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY100DL, LY1CO, LY1SU, LY2BE, LY2BJ, LY2CH, LY2FU, LY2RK, LY2U, LY2UT, LY2VO, LY2VR, LY2WR, LY3BBE, LY3FF, LY3RC, LY4DL, LY5AA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY3DE        KO25SJ  –  SK6W         JO78FM       756 km
   LY2NA        KO15JC  –  SK6QA        JO58UB       754 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ6TY        JO55XE       748 km
   LY2R         KO15VS  –  OH6UW        KP22WI       742 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ2AR        JO65BT       729 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2NA    140013 tšk.
     2. LY2R     132567 tšk.
     3. LY1CR     92595 tšk.
     4. LY2BBF    36607 tšk.
     5. LY1CO     32267 tšk.
     6. LY3DE     23981 tšk.
     7. LY2VO     19831 tšk.
     8. LY3PEJ    15751 tšk.
     9. LY2DR     12872 tšk.
    10. LY2HQ      9515 tšk.
    11. LY3BBM     8035 tšk.
    12. LY5YY      5695 tšk.
    13. LY2BDA     3095 tšk.
    14. LY4MA      2183 tšk.
 
       
======================
432 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   37   27    771   29282
     2.  LY2NA       KO15JC   36   25    762   26189
     3.  LY1CR                27   18    709   18038
     4.  LY1CO       KO15XG   10    8    749    6300
     5.  LY2BBF      KO24PR    9    6    508    4927
     6.  LY3DE       KO25SJ    5    3    215    2244
     7.  LY3PEJ      KO15CL    5    2     78    1235
     8.  LY2DR       KO15CL    3    2     51    1101   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO75, JO83, JO86, JO87, JO89, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO33, KO37, KO49, KO53, KP01, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 35 skirtingi WWL  kvadratai.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY3JE.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM6BFE       JO68DQ       764 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM3BEI       JP81NG       762 km
   LY2NA        KO15JC  –  SM6BFE       JO68DQ       751 km
   LY1CO        KO15XG  –  SF6X         JO67EH       749 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ9GE        JO66CB       722 km
   LY2R         KO15VS  –  SF6X         JO67EH       720 km
   LY2R         KO15VS  –  OZ8PG        JO66EC       712 km
   LY1CR        KO15CL  –  SM3BEI       JP81NG       709 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2R     121261 tšk.
     2. LY2NA    109093 tšk.
     3. LY1CR     70391 tšk.
     4. LY1CO     25894 tšk.
     5. LY2BBF    21888 tšk.
     6. LY3PEJ    11498 tšk.
     7. LY2DR      9613 tšk.
     8. LY3DE      4195 tšk.
     9. LY2HQ      2540 tšk.
 
       
=======================
1296 MHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS   23   18    785   20127
     2.  LY2VO       KO15PX    3    2    112    1162
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO58, JO64, JO65, JO78, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO15, KO16, KO26, KO29, KO37, KO49, KO59, KP20.
Iš viso 18 skirtingų WWL  kvadratų.
 
Ataskaitos negautos, bet QSO įskaityti su: LY2CH, LY2NA.
 
Tolimiausių QSO TOP-10:
   LY2R         KO15VS  –  SM6VTZ       JO58UJ       785 km
   LY2R         KO15VS  –  DL0VV        JO64AD       771 km
   LY2R         KO15VS  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   LY2R         KO15VS  –  SK7MW        JO65MJ       677 km
   LY2R         KO15VS  –  SK6W         JO78FM       640 km
   LY2R         KO15VS  –  SM5EPO       JP80MC       625 km
   LY2R         KO15VS  –  R1AX         KO59EW       605 km
   LY2R         KO15VS  –  RM1A         KO59BU       589 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0EN        JO99JX       554 km
   LY2R         KO15VS  –  SK0CT        JO99BM       536 km
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2R      20127 tšk.
     2. LY2NA     18090 tšk.
     3. LY2VO      3058 tšk.
     4. LY1CO      2316 tšk.
 
       
======================
2,4 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
======================
5,7 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
=====================
10 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
         Šaukinys    WWL     QSO  WWL    ODX  Taškai
     1.  LY2R        KO15VS    1    1     39     695
     2.  LY2VO/P     KO15PX    1    1     39     695   FM
 
LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO15.
Iš viso 1 skirtingas WWL  kvadratas.
 
Pasiekimai po 4 mėnesių: 
     1. LY2VO/P     695 tšk.
     2. LY2R        695 tšk.
 
       
=====================
24 GHz  DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
LY QSO šiame ruože neregistruota
       
========================================================================

Patikrintos dalyvių ataskaitos 2018-04

LRMD activity contest(LYAC)
APRIL, 2018
R E S U L T S
 
============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2FRY      JO83WR   53   36    779   38915
     2.  YL2AJ       KO16OX   39   24    725   26210
     3.  R1DM        KO49XQ   42   23    724   25311
     4.  EW3AA       KO12TC   21   14    676   15095
     5.  SP2DDV      JO83VE   19   16    629   14166
     6.  EU4AX       KO13VP   19   15    767   13896
     7.  EU1AI       KO33SU   16   13    666   12252
     8.  RA2FB       KO05WB   15    9    324    6201
     9.  RA2FX       KO05XB    9    5    169    2990
    10.  EW4VX       KO13WP    3    3    173    1793
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN99, JO43, JO44, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO67, JO68, JO70, JO73, JO74, JO75, JO78, JO80, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO91, JO93, JO94, JO99, JP81, KN09, KO00, KO02, KO04, KO05, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO24, KO25, KO26, KO28, KO29, KO31, KO33, KO35, KO37, KO42, KO49, KO53, KO59, KO69, KP00, KP10, KP20, KP22, KP24, KP32, KP40, KP41, KP42, KP50, KP71.
Total 66 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DK0IZ, DL0VV, ES1AO, ES1ATE, ES1CC, ES1OX, ES2AFF, ES2DF, ES2MC, ES2NX, ES2PKW, ES7RU, EU4VX, EW6FS, EW7T, EW8CN, EW8W, YL2GD, YL2GP, YL2LW, YL2OK, YL2TD, YL3GEA, YL3IQ, LA2Z, OH1AU, OH1ND, OH1POR, OH2FQV, OH2LH, OH3BYZ, OH4GVN, OH4LA, OH4MVH, OH5ELO, OH5FVY, OH6RM, OH6UW, OH6VV, OH7RJ, OH7X, OH8Z, OK1FEN, OK1HMP, OK1TEH, OV3T, OZ1ALS, OZ1DLD/P, OZ2AR, OZ3Z, OZ5W, OZ6TY, OZ8ZS, R1AO, R1AT, R1NW, RA1AGJ, RA2FDX, RA2FGK, RK1AA, RU2FC, RW1AG, SF6F, SK0EN, SK4AO, SK6QA, SK6W, SK7CY, SK7JD, SK7MW, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM5KWU, SM6BFE, SM6CEN, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7LCB, SN1I, SP1JNY, SP2CNW, SP2FAV, SP2HHX, SP5BRD, SP6HED, SP6KEP, SP7TEE, SP7TEE, SP8WJW, SP9BJV, SQ1GU, SQ2MLZ, SQ2SAT, SQ3NMV, SQ6POB, SQ7OYG, SQ8AQX, SQ9DDA, SQ9MLZ, SQ9PUT, UA1AAE, UA1ABJ, UA1AJY, UA1ANA, UA2FCT, UA2FDU, UT1FG, UT5EL/A
 
ODX QSO TOP-10:
   SP2FRY       JO83WR  –  LA2Z         JO59EJ       779 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ6TY        JO55XE       725 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   SP2FRY       JO83WR  –  SK0EN        JO99JX       698 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ2AR        JO65BT       694 km
   YL2AJ        KO16OX  –  UT5EL/A      KO31LG       680 km
   EW3AA        KO12TC  –  OK1TEH       JO70FD       676 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6BFE       JO68DQ       673 km
   EU1AI        KO33SU  –  R1DM         KO49XQ       666 km
 
Score after 4 months: 
     1. SP2FRY   139749 pnt
     2. YL2AJ    114762 pnt
     3. R1DM      70974 pnt
     4. EW3AA     51796 pnt
     5. EU4AX     50680 pnt
     6. RA2FB     26179 pnt
     7. EU1AI     26086 pnt
     8. SP2DDV    14166 pnt
     9. RA2FX      7170 pnt
    10. EW4VX      1793 pnt
 
       
============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  SP2DDV               32   24    758   27324
     2.  YL2AJ       KO16OX   28   21    701   21370
     3.  R1DM        KO49XQ   26   18    724   17552
     4.  EU4AX       KO13VP   17   11    767   11276
     5.  EU1AI       KO33SU   10   10    666    8523
     6.  EW3AA       KO12TC    9    7    683    7064
     7.  EW4VX       KO13WP    4    3    237    2072
     8.  RA2FB       KO05WB    7    3    135    1953
     9.  RA2FX       KO05XB    5    2     54    1207
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN49, JN69, JN79, JO40, JO45, JO46, JO50, JO55, JO58, JO62, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO70, JO75, JO80, JO83, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, KO04, KO05, KO08, KO12, KO13, KO15, KO16, KO24, KO25, KO26, KO29, KO33, KO34, KO37, KO49, KO53, KO59, KP20, KP22, KP23, KP32, KP40, KP50, KP71.
Total 48 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DH3NAN, DL0FTZ, DL0VV, DL8DAU, DM2ECM, ES0FX, ES2DF, ES2KPW, ES2MC, ES2PKW, EW2BZ, EW4AA, EW7T, YL2GD, YL2LW, YL2OK, YL3GEA, OH1POR, OH2FQV, OH4LA, OH4MVH, OH5LK, OH6UW, OH7RJ, OH8MGK, OK1FEN/P, OK1FPR, OK1KZE, OK1PGS, OK1TEH, OV3T, OZ1JMN, OZ3Z, OZ8PG, OZ9FW, OZ9GE, OZ9KY, R1AO, R1AT, R1LB, R1NW, RA1AGJ, RK1AA, RW1AG, SF6X, SK0CT, SK0EN, SK1BL, SM0EZZ, SM0NZY, SM3BEI, SM5EPO, SM6BFE, SM6VTZ, SM7DTE, SM7HGY, SM7JD, SM7MBH, SP2FAV, SP2FRY, SP2HHX, UA1ABJ, UA2FL
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0EN        JO99JX       758 km
   EU4AX        KO13VP  –  SK0CT        JO99BM       740 km
   SP2DDV       JO83VE  –  DL0FTZ       JN49HU       734 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM5EPO       JP80MC       721 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SK0CT        JO99BM       705 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   SP2DDV       JO83VE  –  SM6BFE       JO68DQ       701 km
   YL2AJ        KO16OX  –  OZ9FW        JO65CO       696 km
 
Score after 4 months: 
     1. YL2AJ     88833 pnt
     2. SP2FRY    77815 pnt
     3. SP2DDV    47610 pnt
     4. R1DM      45664 pnt
     5. EU4AX     45468 pnt
     6. EW3AA     44203 pnt
     7. EU1AI     26713 pnt
     8. RA2FX     21511 pnt
     9. RA2FB      8628 pnt
    10. EW4VX      2072 pnt
 
       
=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
         Callsign    WWL     QSO  WWL    ODX  Points
     1.  YL2AJ       KO16OX   20   13    701   14156
     2.  R1DM        KO49XQ   13   11    724    9707
     3.  EU4AX       KO13VP    3    3    767    2877
 
 
OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO58, JO65, JO86, JO89, JO99, JP80, JP81, KO13, KO15, KO16, KO29, KO37, KO49, KO59, KO69, KP11, KP20, KP50.
Total 18 different WWL  squares.
 
No LOG but QSO credited: DL0VV, ES2AFF, ES2FX, ES2JL, ES6FX, YL2GD, YL3AG, OH1AXH, OH2AXH, OH3TR, R1AX, RK1AA, RM1A, SK0CT, SK0EN, SK6W, SK7MW, SM0BHN, SM0BSO, SM0FZH, SM3BEI, SM5EPO, SM6VTZ, SM7LCB, UA1ANA
 
ODX QSO TOP-10:
   EU4AX        KO13VP  –  SK0EN        JO99JX       767 km
   R1DM         KO49XQ  –  SM3BEI       JP81NG       724 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM6VTZ       JO58UJ       701 km
   R1DM         KO49XQ  –  SK0CT        JO99BM       666 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SK7MW        JO65MJ       653 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM3BEI       JP81NG       590 km
   R1DM         KO49XQ  –  LY2R         KO15VS       569 km
   YL2AJ        KO16OX  –  SM5EPO       JP80MC       499 km
   YL2AJ        KO16OX  –  R1DM         KO49XQ       496 km
   R1DM         KO49XQ  –  YL2AJ        KO16OX       496 km
 
Score after 4 months: 
     1. YL2AJ     58259 pnt
     2. R1DM       9707 pnt
     3. EU4AX      4236 pnt
 
       
============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
============
5,7 GHz BAND
============
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
10 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
===========
24 GHz BAND
===========
OPEN CLASS
NO QSO THIS BAND
       
========================================================================
2018-12-09                                 LYTest V3.1.184  LY2CG © 2016

Checked logs reports 2018-04

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą