Atnaujinta:  Boleslovo Vaidžiūno šaka ir Filomenos Valašinaitės šaka tekstiniam formate
Petras
Kazimieras 1733
su Rozalija 1747
Valentinas Morkevičius
1832 m. minimas Kazimiero Morkevičiaus kieme Vainekoniuose.
Jurgis  1770
su Ona 1778
Kazimieras  žm. Ona Plevokaitė (Morkevičienė)
Joana 1797,
Andrius 1800,
Stanislovas 1803,
Sofija 1805,
Dominykas 1810
Vaidžiūnas 
su Liudvika
Jodinskaite
Juozapas Morkevičius ir
žm. Grasilda Grubinskaitė (kitur Grubytė)
šeimininkavo 1847, 1850, 1851, 1855, 1865 m.
Vainekoniuose viename iš kiemų.
Dūda
Antanas
Vaidžiūnas
1843
Antano
broliai, seserys:
Stanislovas,
Eva,
Kotrina
foto 1930? m.
Grasilda Morkevičiūtė
(Vaidžiūnienė)
1842 - 1932.8.19
foto 1930 m.
Anatolija Dūdaitė
1843 -1910
(Valašinienė)
brolis Dūda
Juozas
Valašinas

Boleslovo
seserys, broliai:
Filomena,
Ona
Petras,
Juozapas,
Kostantas,
Jonas
foto 1965
Boleslovas Vaidžiūnas
iš Nereikonių km
1875.10.20-66.1.17

foto 1952
Filomena Valašinaitė
(Vaidžiūnienė)
iš Nereikonių km
1873.6.17-68.7.13

Filomenos
seserys, broliai:
Anelė,
Mykolas,
Petrutė,
Baltramiejus,
Salomėja,
Antanas
sesuo
Bronė
foto 1970
Salomėja Vaidžiūnaitė
(Aleksandravičienė)
iš Nereikonių km.
1913.4.1-1995.11.13

foto 1939
Zigmas Aleksandravičius
iš Girdžių/Jurbarko raj.
1911 - 1965.03.05
foto 2006
Eligijus Aleksandravičius
1944.6.18 -2013.8.5
foto 1968
Danguolė Butkutė
(Aleksandravičienė)
1945.02.16
foto 2001
Vaiva Aleksandravičiūtė
(Girčienė)
1969.1.18
 
Eimantas
Girčys
1971.03.25
foto 2007 08
Matas Girčys
2002.5.27