Tekstiniam formate 7kB
Jonas Lašinis Bartusevičiutė (Lašinienė) Aleksandras Trasauskas

ir Ona (Trasauskienė)


Jonas Lašinis
nuo Žeimelio, Diržių km.
1881-1976.11.6
sesuo: Elena,
broliai: Ignas, Adolis, Juozas, Karolis

Marijona Trasauskaitė
(Lašinienė)
1896-1962.10.25
seserys: Teodora, Ona, Adelė,
broliai: Kazimieras, Juozas, Vincas, Mamertas

Vytautas Lašinis
iš Diržių km. 1930.7.15 -1985.1.25
seserys: Felė, Kazimiera, Elena, Stasė,
broliai: Jonas, Aleksas

Vena Kasnickaitė (Lašinienė)
1926.4.13 - 1991.10.25
foto 2004, Panevežyje
Andrius Lašinis
1959.1.22
foto 1985 m
Gailutė Jankauskaitė (Lašinienė)
1963.8.13
foto 2004, Panevežyje
Vytautas Lašinis
1986.5.13
2011 m foto
Rita Paulauskaitė (Lašinienė)
19
2011 m foto
Eglė Lašinytė
1990.8.14
foto 2011 m
Andrius Lašinis
2008.8.4