Atnaujinta:  Tekstiniam formate 7kB
Jonas Lašinis

ir Bartusevičiutė (Lašinienė)

Aleksandras Trasauskas

ir Ona (Trasauskienė)


Jonas Lašinis
nuo Žeimelio, Diržių km.
1881-1976.11.6
sesuo: Elena,
broliai: Ignas, Adolis, Juozas, Karolis

Marijona Trasauskaitė
(Lašinienė)
1896-1962.10.25
seserys: Teodora, Ona, Adelė,
broliai: Kazimieras, Juozas, Vincas, Mamertas

Stasė Lašinytė
iš Diržių km. 1929. -2006.3.28
seserys: Felė, Kazimiera, Elena,
broliai: Jonas, Vytautas Aleksas
foto 1981.8.22
Vladislovas Lašinis
1957.6. - 2004
nera paveikslo
Rima (Lašinienė)

foto 2004, Panevezys
Gėnė Gorienė (Lašinienė)
195

foto 2004, Panevezys
Kristina Lašinytė
19
foto 2004, Panevezys
Marija Lašinytė
19