Atnaujinta:  Tekstiniam formate 7kB
Jonas Lašinis

ir Bartusevičiutė (Lašinienė)

Aleksandras Trasauskas

ir Ona (Trasauskienė)


Jonas Lašinis
nuo Žeimelio, Diržių km.
1881-1976.11.6
sesuo: Elena,
broliai: Ignas, Adolis, Juozas, Karolis

Marijona Trasauskaitė
(Lašinienė)
1896-1962.10.25
 
seserys: Teodora, Ona, Adelė,
broliai: Kazimieras, Juozas, Vincas, Mamertas

Elena Lašinytė (Ramonienė)
iš Diržių km. 192..
seserys: Felė, Kazimiera, Stasė,
broliai: Jonas, Vytautas, Aleksas

Julius Ramonas
192 - 2006.3.4

Dalė Ramonaitė
(Tičkūnienė)
1949.
foto per vestuves 1976.12
Saulius Tičkūnas
195

Tadas Tičkūnas
197
 
19

Arminas Tičkūnas
20