Atnaujinta:  Tekstiniam formate 7kB
Mykolas Tracevskis
?
Jurgis Tracevskis
Petronėlę Vozbūnaitę
Simonas-Juozas Tracevskis 1780.10.30-?
vedė 1805.1.29
Ievą-Rozaliją Toločkaitę 17.?-18.?
Juozas-Adomas Tracevskis 1806.3.24 - 18..?
vedė 1828.10.23
Valeriją  Markauskaitę 1810 - 18..?
 
Benediktas-Ignotas Tracevskis
1829 - 1906.12.14
vedė 1857.10.15
Joaną Tomkevičiūtę
1828 - 1906.6.21
Anupras Ramanauskas
vedė 1870 ?
Kleofą (Konstancija) Kazėnaitę
Jonas Lašinis
1844 - 1909.9.23
brolis Jurgis, Dominykas
Bartusevičiutė (Lašinienė) Aleksandras Tracevskis
1867 - 19...?
vedė 1893.11.9

Ona Ramanauskaitė (Tracevskienė)
1871.3.1 - 19...?


Jonas Lašinis
nuo Žeimelio, Diržių km.
1881-1976.11.6
sesuo: Elena,
broliai: Ignas, Adolis, Juozas, Karolis

Marijona Trasauskaitė
(Lašinienė)
1896-1962.10.25
seserys: Teodora, Ona, Adelė, Kazimiera,
broliai: Kazimieras, Juozas, Vincas, Mamertas

Kazimiera Lašinytė
(Valiulienė)
iš Diržių km. 1920.9.1-2016.10.9
seserys: Felė, Elena, Stasė,
broliai: Jonas, Vytautas, Aleksas
foto 1958, Panevėžys
Edvardas Valiulis
1906 -1981.11.14
 
foto 2005, Panevėžys
Romualdas Valiulis
1958.5.1/2017.08.29
foto 2007 05, Panevėžys
Birutė Garnytė (Valiulienė)
1957.11.30
foto 2007 05, Panevėžys
Lina Valiulytė (Švežikienė )
1982.9.30
Tautvydas
Švežikas
Mantas
2009.7.17
Gustė
2012.11.7