Lietuvos mobiliųjų-portabiliųjų radijo stočių čempionato nuostatai

Varžybas organizuoja: Lietuvos radijo mėgėjų draugija

Tikslas: populiarinti TB radijo ryšį ir WAL diplominę programą, kelti trumpabangininkų meistriškumą ir techninį išprusimą, skatinti geriau pažinti gimtąjį kraštą, išaiškinti pajėgiausius ir aktyviausius.

Laikas: 2022 m. birželio 4 d. (šeštadienį), 06:00-08:59 UTC (09.00-11.59 val. Lietuvos laiku).

Dažniai: 3530-3600 kHz CW ir 3600-3700 kHz SSB/CW. Dažnių ruožas 3600-3610 kHz yra mobiliųjų stočių CQ ruožas, stacionarioms ir portabilioms stotims rekomenduojama šiame ruože nenaudoti bendrojo kvietimo (CQ).

Spinduliuotės galia: ne daugiau 100 W.

Dalyviai: Lietuvoje ir kitose šalyse licenzijuoti radijo mėgėjai ir stebėtojai.

Eiga: varžybos vyksta trimis turais 06.00-06.59, 07.00-07.59 ir 08.00-08.59 UTC. Kiekvieno turo metu dalyviai tarpusavyje gali užmegzti po vieną CW ir vieną SSB ryšį. Jei stotis yra judanti ir turo metu arba tarp turų pakeitė savo WAL kvadratą, tai ji automatiškai tampa nauju korespondentu, su kuriuo vėl galima užmegzti 2 ryšius iki turo pabaigos. Ši nuostata galioja kiekvieno WAL kvadrato pakeitimo atveju. Tarp CW ir SSB ryšių su tuo pačiu korespondentu, privalo būti užmegzta mažiausiai 3 ryšiai su kitais korespondentais.

Kontroliniai numeriai: RS(T) ir WAL kvadratas Lietuvoje dirbančioms radijo stotims (599A18). Kitose šalyse dirbančios radijo stotys perduoda RS(T) ir raides DX (599DX).

Taškai: kiekvienas ryšys su stacionariąja stotimi vertinamas vienu tašku, ryšys su portabiliąja (/p) stotimi vertinamas trimis taškais ir su mobiliąja (/m) stotimi vertinamas penkiais taškais. Ryšys su kitų šalių dalyvių stotimis vertinamas vienu 1 tašku. Stebėtojai už vienpusį stebėjimą gauna vieną tašką, už dvipusį - tris taškus, plius papildomai už kiekvieną mobiliąją stotį po du taškus ir portabiliąją stotį po vieną tašką.

Daugikliai: daugiklis yra skirtingų WAL kvadratų skaičius per visą varžybų laiką ir kitos šalys pagal DXCC sąrašą. Kitų šalių dalyviams daugiklis yra WAL kvadratai ir DXCC šalys per visą varžybų laiką. Judančiosioms stotims daugikliu laikomi ir WAL kvadratai iš kurių jos užmezgė ryšius su kitais korespondentais varžybose. Daugiklis stebėtojams – skirtingų WAL kvadratų skaičius per visą varžybų laiką.

Rezultato skaičiavimas: rezultatas gaunamas visų taškų už ryšius sumą padauginus iš suminio daugiklio. Esant vienodam kelių dalyvių rezultatui, pirmenybė teikiama tam, kuris užmezgė daugiau ryšių su mobiliosiomis ir portabiliosiomis stotimis, ir kurio ryšių patvirtinimo koeficientas yra aukštesnis.

Įskaitos:

  — M* – mobiliosios stotys - iki 3 operatorių;
  — P** – portabiliosios stotys – iki 3 operatorių;
  — S – stacionari stotis, 1 operatorius;
  — K – kitų šalių dalyviai, 1 operatorius;
  — SWL – stebėtojai;
  — KL – klubinė.

Įskaitomi rezultatai tik tų dalyvių, kurie užmezgė ryšius su ne mažiau kaip 10 korespondentų, arba sustebėjo ne mažiau 10 stočių.

Naudojamos sąvokos:

*mobilioji stotis – tokia radijo stotis, kuri įrengta transporto priemonėje, ir turi realią galimybę bet kurios ryšio fazės metu pradėti judėjimą. Darbo eteryje metu ji privalo visada savo šaukinį identifikuoti pridėdama /m. Mobilioji stotis per visą varžybų laiką privalo pakeisti WAL kvadratą ne mažiau 3 kartų.

**portabilioji stotis – laikinai įrengta radijo stotis. Visa jos antena turi būti tame WAL kvadrate iš kurio dirbama. Stotis turi būti maitinama iš autonominio maitinimo šaltinio. Jokia aparatūros dalis negali būti maitinama iš skirstomųjų elektros tinklų. Darbo eteryje metu ji privalo visada savo šaukinį identifikuoti pridėdama /p.

Diskvalifikacija:

  — už licenzijos reikalavimų nesilaikymą.
  — už varžybų nuostatų nesilaikymą.

Apdovanojimai:

pirmų trijų vietų prizininkai M, P, S, nugalėtojas SWL įskaitose, dalyviai parodę geriausią rezultatą CW, SSB, QRP (<= 10 W), jauniausias varžybų dalyvis, dalyvė parodžiusi geriausią rezultatą moterų tarpe, apdovanojami čempionato diplomais.

Pastaba: diplomais prizininkai apdovanojami tik tuo atveju, jeigu įskaitoje dalyvavo ne mažiau trijų dalyvių.

Ataskaitos:

ataskaitos CABRILLO formatu turėtų būti išsiųstos, ne vėliau kaip per dvi savaites po varžybų, elektroniniu paštu walcontest@lrmd.lt