Panevėžio Krašto Radijo klubo WAL ekspedicija. 2004m.

Algis LY2BW ir jo baisusis vilkšunis raudonomis akimis Radijos, logas, žemėlapiai... ir šaldytuvas Antenos aukštis apie 10 metrų Ekspedicija baigta, mobilios pozicijos išmontavimas, Alvydas LY2LK, E22 Ekspedicijos pradžia, E21 Apžiūrint Algio poziciją, Alvydas LY2LK ir Algis LY2BW B25
Antenos nuleidimas, Alvydas LY2LK Pietūs, Elijus LY2WQ C22 Elijus LY2WQ ir Algis LY2BW Elijau, pasiruošk, tuoj bus sekantis skveras Elijus aktyvuoja B22 Elijus LY2WQ, F24
Antenos stiebo nuleidimas, Alvydas LY2LK Mobilus stacionarios antenos stiebas Rastas pridėjo dar pusmetrį antenos aukščiui Visiems..., čia LY2BW Visiems..., čia LY2LK iš A23 Geras kalniukas, D28 Malonu pailsėti pas Algį prie židinio, Elijus LY2WQ
Elijus LY2WQ tempia anteną, D22 Skveras aktyvuotas, reikia suvynioti stacionarią anteną Matyti Viešintu bokštas, E24 Pietūs gražioje Šventosios pakrantėje, Elijus LY2WQ      

Panevėžio Krašto Radijo klubo pirmoji WAL ekspedicija. 2002m.

PKRK ekspedicijos dalyviai nepateikė savo nuotykių aprašymo, tačiau gavau pluoštelį įdomių nuotraukų. Iš jų susidarysite vaizdą kaip sekėsi panevėžiečiams jų pirmoji WAL ekspedicija.

A12 A13 beieškant
A14 A15
A17 B18
Alvydas, nors lyja vanduo visai šiltas A18
B11 B20
B11 B14
B15 B17, Eligijus
B14, Česlovas B17, Česlovas
B17 Česlovas LY1DI aktyvus
Čia buvo pririšta antena A14 Elijus LY3TL aktyvus B 19
D21 Egzotika A18
Elijus LY3TL aktyvus ir naktį A14 Elijus po naktinio aktyvavimosi A14
Iranga Ruošiama pozicija, Alvydas LY2LK, B10
Ruošiama pozicija, Elijus LY3TL, B10 Taiklumo testas Česlovui B 18
Šiek tiek pritrūko virvutės antenai pririšti, Elijus traukia mašiną B13 Vakariene Česlovas LY1DI ir Elijus LY3TL A14
Vakarienė, Alvydas LY2LK A14 Valio!!! važiuojam namo, B10