Vilniaus Radijo Klubas

Klubo šaukinys — LY2WR

Be tradicinių klubo tikslų ir uždavinių, pagrindinis siekis yra įkurti radijo stotį Vilniaus rajone, dalyvauti įvairaus rango varžybose garsinant klubą svetur, bei sudaryti sąlygas Vilniaus klubo nariams operuoti iš techniškai gerai paruoštos radijo stoties. Taip pat bendradarbiauti su kitais Lietuvoje ir užsienyje veikiančiais radijo klubais.