3.5 MHz siųstuvų (“Lapių”) ieškojimo metodika

 

                 Trumpai apie imtuvus: 3.5 MHz “Lapių” medžioklės imtuvai dažniausiai turi įjungiklį ir stiprinimo bei dažnio reguliavimo

rankenėlę, prie kurios yra žymės - 3.5 …3.55 …3.6. Krypties į siųstuvą (“lapę”) nustatymui svarbiausi imtuvo elementai yra dvi antenos:

lankelis (arba feritinė) ir vertikalus stiebelis.

3.5 MHz “Lapiųieškojimo metodika:

                 1. Įsijungiame imtuvą.

                 2. Stiprinimo rankenėlę pastatome į maksimalią padėtį.

                 3.Dažnio rankenėlės pagelba surandame reikiamo siųstuvo dažnį pvz.3.58 ir išgirstame jos signalus, pvz. Ta ta   ta ta ta     ti   

(Tai 1-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta   ti ti   ( Tai 2-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta   ti ti ti  (Tai 3-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta    ti ti ti  ti  

(Tai 4-ji “lapė”), arba:  ta ta   ta ta ta    ti ti ti ti ti     (Tai 5-ji ‘lapė”), arba ta ta   ta ta ta (Tai finišolapė”).Jei nepavyksta išgirsti, reikia

pasisukti kita kryptimi.

4. Su stiprinimo reguliavimo rankenėle nustatomelapėssignalą minimaliam, bet maloniam girdimumui.

5. Orientuojame imtuvo anteną (lankelį) lygiagrečiai savo krūtinės ir,  sukdamiesi kartu  su imtuvu, surandame tokią imtuvo padėtį,

kuriojelapėssignalas girdimas minimaliai (silpniausiai). Nuo šios padieties imtuvą sukant į kairę ir į dešinę signalas turi sustiprėti.

                 6. Kad nustatyti, ar  lapėyra prieš mus, ar mūsų nugaros, pasinaudojame stiebeline antena. Tam tikslui paspaudžiame

jos įjungimo mygtuką ir pasukame imtuvą 90  kampu - rėmeliu statmenai į krūtinę.Neatleisdami mygtuko pasiklausome siųstuvo signalo

stiprumą ,kai krypties nustatymo žymė ant  imtuvo yra nuo mūsų į priekį ir, imtuvą apsukus 180  - tai yra - atgal. Kuria žymės kryptimi

signalas yra stipresnis, ten ir yra mūsų ieškomalapė”. Atleidžiamelapės  krypties nustatymo mygtiką ir, pasukę imtuvą į p. 5

nurodytą padėtį (lankelis lygiagrečiai krūtinei), bėgame p.6 nustatyta kryptimi, kurią sekame girdimolapėssignalo minimumu.

                 Jeilapėdirba  ištisai, tai atidžiai ir pastoviai sekdami minimalaus (silpniausio ) signalo kryptį, greitai rasite ieškomąlapę” .

                 Jeilapėdirba seansais pvz.(minutę dirba ir keturias tyli), tai per darbo minutę pagal p.3-p7 nusistatome jos kryptį ir

pasižiűrime kokį azimutą rodo kompaso rodyklė. Lapeinustojus dirbti toliau 4 minutes bėgame nustatyta kryptimi, pagal

kompasą arba  intuiciją. Jei tiksliai išlaikysime nustatytą bėgimo kryptį, tailapęgalėsime rasti ir ne seanso metu. Jei ne, ieškomą

lapępavyks surasti sekančių seansų darbo metu. Anelogiškai surandame visas reikiamaslapes”.

 

 

 

144  MHz siųstuvų (“Lapių”) ieškojimo metodika

 

                 Trumpai apie imtuvus: 144 MHz “Lapiųmedžioklės imtuvai dažniausiai turi įjungiklį ir stiprinimo bei dažnio reguliavimo

rankenėlę, prie kurios yra žymės - 144 …145 …146. Krypties į siųstuvą (“lapę”) nustatymui svarbiausias imtuvo elementas yra antena,

kurią sudaro du, trys arba keturi elementai (metalinės juostos) įtvirtinti skersai imtuvo korpuso. Priekinis elementas yra trumpiausias.

Nustatant kryptį į siųstuvą (“lapę”) imtuvas laikomas horizontaliai, priekiu (trumpiausiu elementu) nuo savęs.

       144  MHzLapiųieškojimo metodika:

                 1. Įsijungiame imtuvą, laikome horizontaliai, priekiu nuo savęs.

                 2. Stiprinimo rankenėlę pastatome į maksimalią padėtį.

                 3.Dažnio rankenėlės pagelba surandame reikiamo siųstuvo dažnį pvz.144,0  ir išgirstame jos signalus, pvz. Ta ta   ta ta ta     ti  

 (Tai 1-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta   ti ti   ( Tai 2-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta   ti ti ti  (Tai 3-ji “lapė”), arba: ta ta   ta ta ta    ti ti ti  ti  

Tai 4-ji “lapė”), arba:  ta ta   ta ta ta    ti ti ti ti ti     (Tai 5-ji ‘lapė”),arba ta ta   ta ta ta (Tai finišolapė”). Jeilapėsnepavyksta išgirsti, reikia

pasisukti kita kryptimi, arba tai daryti pakėlus imtuvą virš galvos.

4. Su stiprinimo reguliavimo rankenėle nustatomelapėssignalą minimaliam, bet maloniam girdimumui.

5. Orientuojame imtuvo anteną horizontaliai priekiu nuo  savęs  ir,  sukdamiesi kartu  su imtuvu surandame (pelenguojame )

tokią jo padėtį, kuriojelapėssignalas girdimas maksimaliai (stipriausiai). Nuo šios padėties imtuvą sukant į kairė ir į dešinę signalas

turi susilpnėti, o pasukus 180 laipsnių - beveik visiškai nutilti. Maksimalaus signalo kryptis atitinka siųstuvo (“lapės” ) kryptį.

                 Jeilapėdirba  ištisai, bėgdami nustayta kryptimi, imtuvą sukinėdami į šalis, tai yra  atidžiai ir pastoviai sekdami

maksimalaus (stipriausio ) signalo kryptį, greitai rasite ieškomąlapę” .   

Jeilapėdirba seansais pvz.(minutę dirba ir keturias tyli), tai per darbo minutę pagal p.3-p5 nusistatome jos kryptį ir pasižiūrime

kokį azimutą rodo kompaso rodyklė. Lapeinustojus dirbti toliau 4 minutes bėgame nustatyta kryptimi, pagal kompasą arba  intuiciją.

Jei tiksliai išlaikysime nustatytą bėgimo kryptį, tailapęgalėsime rasti ir ne seanso metu. Jei ne, sekančių seansų - darbo metu

pavyks ieškomąlapęsurasti. Anelogiškai surandame visas reikiamaslapes”.

Šios rungtieslapiųieškojimas turi daug savitumų dėl galimų 144 MHz siųstuvo spinduliuojamų radijo bangų atspindžių.

Dėl šios priežasties  imtuvas gali rodyti keliaslapėskryptis, kurių teisinga yra viena.

 

Sėkmingam 144 MHz “lapiųieškojimui naudingi šie patarimai:

1.Venkite pelenguoti daubose, žemumose, nes daugiau bus atspindžių;

2.Patogiausias  pelengavimas - atvira, kuo aukštesnė  vieta;

3.Kuo aukščiau imtuvo antena, tuo stipresnis tiesioginislapėssignalas, o atsispindėjęs signalas

mažai priklauso nuo antenos aukščio. Tad dažnai imtuvą naudinga pakelti virš galvos ir pasižiūrėti jo orientavimo kryptį;

4.Negalima pelenguojant imtuvą laikyti priekiu aukštyn, reikia imtuvą laikyti priekiu truputi žemyn;

5.Taigi labai svarbu žinoti kokioje vietoje ir kaip laikyti imtuvą pelenguojantlapę”;

6. Lapėssignalo garsumas keičiasi ne tik dėl imtuvo pasukimo, bet ir

dėl sportininko judėjimo. Jei garsas keičiasi kiekvienu žingsniu, esant stipriam signalui geriau,pasirinkus

aukštesnę atvirą vietą, trumpam sustoti ir nustatytilapėskryptį;

7.Tiksliausialapėskryptis bus ta, kuri dominavo visą jos darbo seansą;

8.Nevengti patikrintilapėskryptį ir laikant imtuvą elementais vertikaliai;

9.Galima pasinaudoti ir pelengu pagalminimumą” - imtuvo elementų

galais į priekį ištiesta ranka, imtuvo priekiu aukštyn. Tačiau artilapėsgeriau pelenguoti pagalmaksimumą”.

10.Visais pelengavimo atvejais reikia akimis stebėti imtuvo antenos

padėtį ir kryptį, nes rankos orientaciją nežiūrint galima įvertinti neteisingai;

 11.Kai kada krypties tikslumo įvertinimui verta užmerkti akis.