Sportinės radiopelengacijos Lietuvos šimtmečio  taurė „Fox – 2018 - 100“

                                           N U O S T A T A I

 

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1 Populiarinti radiopelengacijos sportą respublikos jaunimo tarpe,

plėsti sportuojančių skaičių ir didinti jų meistriškumą.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius radiopelengacijos sportininkus.

1.3. Reklamuoti radiopelengacijos sporto rėmėjus..

2.Organizatoriai: Šiaulių m. Jaunųjų technikų centras, sporto klubas ”Pelengas”,

   inf.tlf.523981, 388772, mob. 8 680 37260.

3.Varžybų laikas: 2017 m. vasario – lapkričio mėn. .

4.Varžybų programa  radiopelengacija 3,5 MHz, 144 MHz,

Varžybų programoje – visos respublikinės, vietinės klubų varžybos ir treniruotės,

Iš anksto paskelbtos kaip taurės etapas.

5.Varžybų grupės: VM10, VM12, VM14, VM16, VM19, VM21, M35, V40, VM50..

6.Taisyklės: Pagal IARU R1   

7.Rezultatų apskaičiavimas. Kiekvienos rungties sportininko rezultatas (Balais) apskaičiuojami pagal formulę:

B=(2—s/n)x100+d, kur B – balai, n – nugalėtojo laikas, s – sportininko laikas, d – dalyvių grupėje skaičius.

Taurės varžybų galutinis rezultatas apskaičiuojamas sumuojant didžiausius 8 varžybų (4 – 3,5 M`Hz + 4 – 144 MHz) balus.

Pastaba. Iš žiemos periodo varžybų imamas tik vienas rezultatas.

8.Apdovanojimai: Taurės varžybų  nugalėtojus ir prizininkus  apdovanoja SRP klubai savo nuožiūra.    

    Prizinė vieta nominuojama jei sportininkas surinko daugiau nei pusę galimų balų (400)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lietuvos  taurės „Fox – 2018-100“

 REZULTATAI

( *-144 MHz, *-3,5 MHz)  

 

 

 

 

Eil.nr.

Vardas, Pavardė

Grupė

2017

m.

Vas.

16

Kovo

11

Atida

04.22

Atid

04.21

Mspr

05.12

 

Zaid

05.19

Žaid

05.20

Moks

06.03

Moks

06.03

Šiaul

Raj.

Šiaul

raj

LRČ

08.11

LRČ

08.12

Vet

09.29

Vet

09.30

Užd.

10.21

10.27

Užd

10.28

Viso

4+4

Vieta

1

Kęstutis Ruzgis

V21

747

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

97

89

70

18

0

104

66

550

5

2

Tomas Šiukšteris

V21

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

0

105

85

70

74

56

104

60

554

4

3

Mindaugas Nakvo3tas

V21

206

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107

108

43

94

-

105

457

6

4

Julius Navickas

V21

456

80

95

-

96

-

94

104

-

-

76

0

87

103

-

-

-

67

722

2

5

Audrius Tamaševičius

V21

513

-

64

92

72

-

63

96

-

-

53

0

51

51

-

-

104

93

637

3

6

Gediminas Bogušas

V21

69

47

66

93

0

-

75

0

-

-

-

-

43

54

48

-

-

-

383

7

7

Rolandas Volbikas

V21

819

61

104

103

104

-

104

 

54

-

-

82

88

98

91

0

68

-

-

746

1

8

Domantas Dapkus

V21

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

-

-

-

-

94

8

9

Gintaras Dapkus

V40

622

-

102

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

101

104

90

102

-

600

2

10

Vladas Kalvelis

V40

791

90

102

101

101

-

101

102

-

-

101

101

73

89

98

89

84

102

808

1

11

Remigijus Masilionis

V40

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

87

-

-

-

-

188

3

12

Algirdas Skudrickas

V50

826

-

90

105

99

-

83

80

-

-

-

-

99

105

108

102

105

104

827

2

13

Robertas Dapkus

V40/

50

837

79

105

101

105

-

104

104

-

-

104

104

107

108

93

0

-

-

841

1

14

Egidijus Navickas

V50

454

-

46

95

76

-

-

-

-

-

45

45

72

58

-

-

55

58

508

5

15

Rimantas Basys

V50

706

103

86

86

60

-

100

75

-

-

74

77

88

85

-

88

103

76

707

3

16

Viktoras Bartkus

V50

707

93

26

70

13

-

68

53

-

-

48

77

103

102

67

80

94

87

663

4

17

Alvidas Simanaitis

V60

820

103

86

103

103

-

103

103

-

-

101

101

103

103

82

108

102

102

828

1

18

Artūras Žukauskas

V60

393

79

86

13

 

50

-

74

47

-

-

-

-

83

72

33

-

-

-

524

3

19

Arūnas Maršalka

V60

411

99

103

65

67

-

78

49

   -

-

-

-

73

87

84

90

99

52

681

2

20

Algimantas Dapkus

V70

404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

101

-

-

102

102

-

-

408

2

21

Edvardas Brazauskas

V70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

101

78

90

101

101

572

1

22

Iveta Dapkutė

M21

636

-

-

97

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

 

--

-

-

180

 

23

Giedrė Vičiūnaitė

M21

89

80

 

-

-

-

87

84

-

-

99

42

-

-

44

93

-

-

529

1

24

Nadiežda Mastauskienė

M21

-

102

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

105

-

-

-

-

294

3

25

Nadiežda Nakvosė

M21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

103

-

-

78

78

-

-

362

2

26

Vita Daudaravičienė

M35

199

-

 

-

38

-

75

76

-

-

101

101

94

92

104

98

101

91

782

2

27

Aušra Bartkevičienė

M35

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

72

76

104

-

-

341

3

28

Aušra Dapkienė

M35

825

-

-

104

104

-

102

102

-

-

-

-

96

87

103

97

-

102

810

1

29

Sigita Užienė

M50

776

-

-

-

-

-

102

102

-

-

101

0

102

103

-

62

95

102

707

2

30

Asta Bogušienė

M50

682

101

 

101

101

-

93

79

-

-

-

-

103

74

88

56

102

84

759

1

31

Migle Sarpilo

M16

823

-

 

93

52

102

104

103

102

102

102

102

-

-

94

105

-

101

818

1

32

Austėja Micevičiūtė

M16

598

0

104

100

18

85

89

34

81

89

90

91

108

80

105

90

56

-

766

2

33

Viltė Mickytė

M16

287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

96

47

65

-

316

3

34

Ugnė Liegutė

M16

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

82

-

-

-

-

178

5

35

Ugnė Skučaitė

M16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

66

83

60

-

-

244

4

36

Darija Dapkutė

M14

309

95

88

104

-

102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

389

1

37

Dovilė Sipavičiūtė

M14

205

105

102

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219

2

38

Paula Čerkasaitė

M14

101

72

-

0

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

3

39

Faustina Paulauskaitė

M14

83

72

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

4

40

Gustė Rutkevičiūtė

M14

82

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

5

41

Adrijus Čepulis

V14

176

102

103

102

-

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

1

42

Aleksas Dervaitis

V14

295

-

-

-

 

0

-

-

102

-

-

-

-

-

-

-

102

-

204

2

43

Ignas Dervaitis

V19

171

-

-

26

 

0

-

 

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

26

3

44

Mykolas Adomaitis

V19

312

-

-

90

 

25

-

 

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138

2-

45

Deividas Duknevičius

V19

96

-

-

103

 

104

-

 

103

-

-

-

-

-

-

-

102

-

412

1

46

Gabriele Dreseryte

M19

101

 

 

 

 

101

-

 

 

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

101

1

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                          Lietuvos  taurės „Fox – 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

 REZULTATAI

 

Eil.nr.

Vardas, Pavardė

Grupė

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

1

Kęstutis Ruzgis

V21

595

485

691

401

568

785

773

 

2

Aurelijus Dvelys

V21

285

316

591

231

437

-

-

 

3

Tomas Šiukšteris

V21

-

186

-

-

90

-

-

 

4

Mindaugas Nakvotas

V21

807

693

610

593

416

414

312

 

5

Vytautas Ruzgis

V21

46

101

156

99

266

-

-

 

6

Paulius Navickas

V21

354

138

104

-

-

-

-

 

7

Julius Navickas

V21

-

-

229

274

704

505

468

 

8

Benas Benikasas

V21

-

-

106

106

-

-

-

 

9

Audrius Tamaševičius

V21

-

-

-

-

-

338

524

 

10

Domantas Dapkus

V19/21

824

806

683

631

-

-

118

 

11

Gediminas Bogužas

V21

-

-

-

-

-

-

144

 

12

Rolandas Volbikas

V16/21

824

791

756

821

801

806

819

 

13

Gintaras Dapkus

V40

768

663

731

666

801

833

622

 

14

Remigijus Masilionis

V40

420

605

617

572

301

439

78

 

15

Vladas Kalvelis

V40

-

-

-

-

-

-

800

 

16

Algirdas Skudrickas

V40/50

441

687

767

823

830

842

826

 

17

Robertas Dapkus

V40/50

406

204

833

575

828

812

843

 

18

Rolandas Lazdauskas

V40/50

249

495

220

-

-

-

-

 

19

Ramūnas Sutkus

V40

-

-

-

174

300

241

280

 

20

Egidijus Navickas

V50

395

144

409

783

739

725

454

 

21

Alvidas Simanaitis

V50/60

413

-

300

165

407

823

820

 

22

Rimas Basys

V50

561

478

676

599

705

785

720

 

23

Viktoras Bartkus

V50

-

-

599

807

808

621

736

 

24

Eugenijus Ignotas

V50/60

199

21

97

64

101

-

98

 

25

Algimantas Dapkus

V70

333

274

292

304

53

404

404

 

26

Paulius Vidžiūnas

V19

385

136

-

-

-

-

-

 

27

Algirdas Bartkevičius

V19

414

307

-

108

-

-

-

 

28

Marius Lekecinskas

V19

-

116

-

-

-

--

-

 

29

Mindaugas Mažeika

V19

105

102

-

-

-

-

-

 

30

Mantas Kazakevičius

V19

568

636

490

-

-

-

-

 

31

R.Žemaitis

V19

149

-

108

101

-

-

-

 

32

Marius Pavalkis

V19

-

91

43

-

-

-

-

 

33

Gytis Jovaišas

V19

-

-

73

101

-

-

-

 

34

Justinas Benikasas

V19

261

280

413

60

-

-

-

 

35

Nedas Mikalajūnas

V10

-

-

10

108

-

-

-

 

36

Tadas Varnagiris

V16

-

-

66

40

-

-

-

 

37

Abromavičius Kostas

V16

-

-

-

-

84

-

-

 

38

Deividas Duknevičius

V16

-

-

-

-

-

-

182

 

39

Mykolas Adomaitis

V14/16

-

-

25

204

311

262

415

 

40

Ignas Dervaitis

V14/16

-

-

22

204

0

65

110

 

41

Gustas Jankus

V12

-

-

500

407

-

-

-

 

43

Aurimas Kardašius

V12

-

-

235

102

-

-

-

 

44

Aleksas Dervaitis

V12

-

-

-

0

0

205

295

 

45

Adrijus Čepulis

V12

-

-

-

-

-

549

176

 

46

Ginta Ambražaitė

M21

327

727

524

-

-

-

-

 

47

Iveta Dapkutė

M21

745

580

-

796

511

508

636

 

48

Giedrė Vičiūnaitė

M21

391

-

186

-

120.

328

89

 

49

Nadiežda Dobrovolskienė

M21

166

-

-

203

803

413

-

 

50

Vita Daudaravičienė

M35

499

705

721

712

-

661

265

 

51

Aušra Bartkevičienė

M35

383

279

318

564

355

310

104

 

52

Aušra Dapkienė

M35

725

370

790

809

817

807

826

 

53

Sigita Užienė

M50

663

620

792

813

816

817

776

 

54

Asta Bogušienė

M50

241

317

598

700

790

796

749

 

55

Akvilė Kozeniauskaitė

M19

346

562

103

606

-

58

-

 

56

Kamilė Petrauskaitė

M19

392

373

203

-

-

-

-

 

57

Aušrelė Gorytė

M19

103

-

10

102

-

-

-

 

58

Akvilė Bartkevičiūtė

M16

-

-

103

512

-

205

-

 

59

Deimantė Motėjūnaitė

M16

-

-

-

204

-

-

-

 

60

Morta Naujokaitytė

M14

101

204

212

-

-

-

-

 

61

Jurate Kazlauskaite

M14

-

-

201

-

-

-

-

 

62

Gabriele Dreseryte

M14

-

-

31

102

102

-

101

 

63

Karolina Stravinskaite

M14

-

97

30

-

87

-

-

 

64

Gabija Ilgavičiūtė

M14

-

-

-

307

434

-

-

 

65

Airūnė Sutkutė

M14

-

-

-

233

43

-

-

 

66

Vanesa Kucinaitė

M14

 

 

 

102

310

-

-

 

67

Migle Sarpilo

M12

-

-

310

757

829

822

824

 

68

Austėja Micevičiūtė

M12

-

-

-

786

786

707

749

 

69

Gabrielė Paknytė

M12

-

-

-

633

227

-

-

 

70

Samanta Petrauskaitė

M10

-

-

-

147

92

-

-

 

71

Goda Misiulyte

M10

-

-

-

306

103

-

-

 

72

Vesta Skinulyte

M10

-

-

-

90

-

-

-

 

73

Teja Skinulyte

M10

-

-

-

90

-

-

-

 

74

Alina Jarušaitė

M10

-

-

-

201

-

-

-

 

75

Darija Dapkute

M10

-

-

588

102

-

683

309

 

76

Dovilė Sipavičiūtė

M12

-

-

-

-

-

683

205

 

77

Paula Čerkasaitė

M12

-

-

-

-

-

152

205

 

78

Olivija Klimanskyte

M10

-

-

194

102

-

-

-