Archive for the 'Blogas LT' Category

LYAC Team

Rugsėjis-2016-September

LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2016 m. rugsėjo mėn.
R E Z U L T A T A I

======================
144 MHz DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY2R KO15VS 76 51 877 58472
2. LY2NA KO15JC 63 40 762 41709
3. LY3A KO25DB 66 36 987 39622
4. LY1CR KO15CL 54 38 709 35010
5. LY2FN KO14XV 49 29 814 29206
6. LY2HM KO15CX 55 29 930 28469
7. LY1CO KO15XG 50 30 979 27925
8. LY2HS KO25UO 39 24 722 22584
9. LY2VO KO15PX 35 19 690 17166
10. LY2BBF KO24PR 28 19 512 16670
11. LY5EZ KO15DO 28 16 909 13981
12. LY3PEJ KO15CL 28 15 540 12290
13. LY2DR KO15CL 24 13 540 10559
14. LY3TK KO16KH 20 11 473 8726
15. LY2HQ KO15OV 24 8 273 6234 FM
16. LY3DE KO25SJ 13 6 236 4729
17. LY2SH KO26IE 10 6 396 4579
18. LY3EU KO15TS 12 6 167 3922 FM
19. LY3PDX KO14QL 11 5 183 3717 FM
20. LY3VP KO14MW 13 4 184 3131 FM
21. LY3BBM KO15XG 6 4 140 2555 FM

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO44, JO50, JO54, JO55, JO58, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO73, JO75, JO77, JO78, JO79, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO92, JO93, JO94, JO96, JO97, JO99, JP70, JP71, JP81, KO02, KO04, KO05, KO06, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO23, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO32, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO38, KO42, KO49, KO52, KO53, KO54, KO55, KO59, KP00, KP01, KP02, KP10, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40, KP41.
Iš viso 71 skirtingas WWL kvadratas.

Tolimiausių QSO TOP-10:
LY3A KO25DB - DB6NT JO50VJ 987 km
LY1CO KO15XG - DB6NT JO50VJ 979 km
LY2HM KO15CX - DB6NT JO50VJ 930 km
LY5EZ KO15DO - DB6NT JO50VJ 909 km
LY2R KO15VS - OZ1ALS JO44XX 877 km
LY2FN KO14XV - SM3BEI JP81NG 814 km
LY3A KO25DB - SM3BEI JP81NG 808 km
LY2R KO15VS - DL0VV JO54VC 788 km
LY2R KO15VS - SK6QA JO58UB 776 km
LY2R KO15VS - SM6VTZ JO58WI 775 km

Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY2R 375215 tšk.
2. LY2NA 296702 tšk.
3. LY3A 242497 tšk.
4. LY2FN 196788 tšk.
5. LY2HM 186359 tšk.
6. LY1CR 180288 tšk.
7. LY1CO 110854 tšk.
8. LY2HS 99330 tšk.
9. LY2BBF 94157 tšk.
10. LY3TK 55964 tšk.
11. LY2DR 50839 tšk.
12. LY2VO 50349 tšk.
13. LY3PEJ 42348 tšk.
14. LY5EZ 32092 tšk.
15. LY2HQ 20466 tšk.
16. LY3PDX 18031 tšk.
17. LY2CG 13633 tšk.
18. LY3BBM 6880 tšk.
19. LY3DE 4729 tšk.
20. LY2SH 4579 tšk.
21. LY3EU 3922 tšk.
22. LY3VP 3131 tšk.

======================
432 MHz DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY2R KO15VS 43 33 827 33724
2. LY2NA KO15JC 39 29 762 30178
3. LY1CR KO15CL 36 30 709 28677
4. LY3A KO25DB 43 27 912 27680
5. LY5EZ KO15DO 30 20 826 21357
6. LY2BBF KO24PR 17 12 710 10316
7. LY2HM KO15CX 13 11 679 8773
8. LY2FN KO14XV 14 10 696 8735
9. LY2HS KO25UO 14 11 480 8597
10. LY3PEJ KO15CL 17 10 629 8564
11. LY2HQ KO15OV 14 7 640 5707
12. LY2DR KO15CL 9 5 310 3393

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO55, JO58, JO59, JO64, JO65, JO66, JO68, JO73, JO75, JO76, JO83, JO84, JO86, JO89, JO94, JO97, JO99, JP80, JP81, JP92, KO04, KO05, KO06, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO22, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO32, KO33, KO36, KO37, KO38, KO45, KP00, KP20, KP30, KP40.
Iš viso 45 skirtingi WWL kvadratai.

Tolimiausių QSO TOP-10:
LY3A KO25DB - SM3AKW JP92AO 912 km
LY2R KO15VS - SM3AKW JP92AO 827 km
LY5EZ KO15DO - LA2Z JO59EJ 826 km
LY5EZ KO15DO - SM3AKW JP92AO 815 km
LY3A KO25DB - SM3BEI JP81NG 808 km
LY3A KO25DB - OZ6TY JO55XE 784 km
LY2R KO15VS - SM6VTZ JO58WI 775 km
LY2R KO15VS - DL0VV JO64AD 771 km
LY2R KO15VS - SM6BFE JO68DQ 764 km
LY2NA KO15JC - SM3BEI JP81NG 762 km

Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY2NA 192151 tšk.
2. LY1CR 123778 tšk.
3. LY3A 121623 tšk.
4. LY1CO 69089 tšk.
5. LY2R 54528 tšk.
6. LY2BBF 43765 tšk.
7. LY5EZ 28848 tšk.
8. LY2FN 22051 tšk.
9. LY2HS 20911 tšk.
10. LY3PEJ 20400 tšk.
11. LY2DR 10098 tšk.
12. LY2HQ 8947 tšk.
13. LY2HM 8773 tšk.
14. LY3TK 3782 tšk.
15. LY3PDX 592 tšk.

=======================
1296 MHz DAŽNIŲ RUOŽAS
=======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY2R KO15VS 28 17 771 19285
2. LY2NA KO15JC 22 17 762 16524
3. LY3A KO25DB 16 11 808 11556
4. LY2VO KO15PX 7 5 356 3525

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO64, JO65, JO77, JO78, JO86, JO91, JO94, JO99, JP81, KO06, KO14, KO15, KO16, KO25, KO26, KO29, KO33, KO37, KO53, KP20, KP30.
Iš viso 21 skirtingas WWL kvadratas.

Tolimiausių QSO TOP-10:
LY3A KO25DB - SM3BEI JP81NG 808 km
LY2R KO15VS - DL0VV JO64AD 771 km
LY2NA KO15JC - SM3BEI JP81NG 762 km
LY2R KO15VS - SM3BEI JP81NG 724 km
LY3A KO25DB - SM7GEP JO77IP 656 km
LY2R KO15VS - SK6W JO78FM 640 km
LY3A KO25DB - SK0EN JO99JX 638 km
LY2NA KO15JC - SK6W JO78FM 634 km
LY2NA KO15JC - SK7MW JO65MJ 619 km
LY3A KO25DB - SK0CT JO99BM 619 km

Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY2NA 96961 tšk.
2. LY3A 61892 tšk.
3. LY2R 42017 tšk.
4. LY2FN 36313 tšk.
5. LY2VO 18001 tšk.
6. LY1CO 7457 tšk.
7. LY2HQ 512 tšk.

======================
2,4 GHz DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY2R KO15VS 8 8 724 11370
2. LY3A KO25DB 3 3 245 2218
3. LY2FN KO14XV 2 2 98 1254

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: JO77, JO86, JP81, JP90, KO14, KO15, KO25, KO33, KP20, KP21.
Iš viso 10 skirtingų WWL kvadratų.

Tolimiausių QSO TOP-10:
LY2R KO15VS - SM3BEI JP81NG 724 km
LY2R KO15VS - OH3LWP KP21AM 640 km
LY2R KO15VS - SM7GEP JO77IP 592 km
LY2R KO15VS - SM0DFP JP90JC 565 km
LY2R KO15VS - OH2AXH KP20OK 526 km
LY2R KO15VS - SM7LCB JO86GH 455 km
Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY2R 11370 tšk.
2. LY3A 9330 tšk.
3. LY2FN 6516 tšk.

======================
5,7 GHz DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY3A KO25DB 2 2 85 1456
2. LY2R KO15VS 1 1 85 840
3. LY2FN KO14XV 1 1 29 616

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO14, KO15, KO25.
Iš viso 3 skirtingi WWL kvadratai.

Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY3A 2072 tšk.
2. LY2FN 1232 tšk.
3. LY2R 840 tšk.

=====================
10 GHz DAŽNIŲ RUOŽAS
=====================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
Šaukinys WWL QSO WWL ODX Taškai
1. LY2FN KO14XV 1 1 29 645
2. LY3A KO25DB 1 1 29 645

LY stotys užmezgė QSO su šiais WWL kvadratais: KO14, KO25.
Iš viso 2 skirtingi WWL kvadratai.

Pasiekimai po 9 mėnesių:
1. LY2FN 2580 tšk.
2. LY3A 1935 tšk.

========================================================================

LRMD activity contest(LYAC)
SEPTEMBER, 2016
R E S U L T S

============
144 MHz BAND
============
OPEN CLASS
Callsign WWL QSO WWL ODX Points
1. YL2GD KO37ML 84 50 890 57432
2. YL2AJ KO16OX 65 40 853 42740
3. R1DM KO49XQ 58 33 1101 37667
4. EU1AI KO33SU 37 22 686 21979
5. RA2FB KO05WB 44 21 854 19934
6. EW1KP KO33TW 30 20 686 17380
7. EU3BD KO32BX 18 12 687 11747
8. EW7W KO53EW 12 8 429 6396
9. RA2FX KO05XB 10 7 246 4730
10. EW8CN KO42KP 5 4 409 2869
11. SP2DDV JO83VE 0 0 0 0 FM

OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO44, JO45, JO50, JO55, JO58, JO59, JO65, JO68, JO69, JO75, JO77, JO78, JO79, JO83, JO86, JO89, JO93, JO94, JO96, JO97, JO99, JP71, JP80, JP81, JP93, KO04, KO05, KO06, KO13, KO14, KO15, KO16, KO17, KO18, KO23, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO32, KO33, KO34, KO35, KO36, KO37, KO38, KO42, KO49, KO52, KO53, KO54, KO55, KO59, KO78, KP00, KP01, KP02, KP03, KP04, KP10, KP11, KP15, KP20, KP22, KP23, KP24, KP30, KP32, KP40, KP41, KP50.
Total 73 different WWL squares.

ODX QSO TOP-10:
R1DM KO49XQ - LA2Z JO59EJ 1101 km
YL2GD KO37ML - SK7MW JO65MJ 890 km
YL2GD KO37ML - SM6BFE JO68DQ 876 km
RA2FB KO05WB - DB6NT JO50VJ 854 km
YL2AJ KO16OX - OZ1ALS JO44XX 853 km
YL2GD KO37ML - OH8Z KP24KV 833 km
YL2AJ KO16OX - OZ9KY JO45VX 830 km
YL2GD KO37ML - SM4GGC JO69RK 818 km
YL2GD KO37ML - SM7DTE JO75CN 815 km
YL2AJ KO16OX - LA0BY JO59FW 810 km

Score after 9 months:
1. YL2GD 321071 pnt
2. YL2AJ 278438 pnt
3. R1DM 232597 pnt
4. EW3AA 140635 pnt
5. EU1AI 124233 pnt
6. SP2DDV 88229 pnt
7. EW1AA 70975 pnt
8. EW1KP 61569 pnt
9. EU3BD 57946 pnt
10. RA2FB 52827 pnt
11. R2FAD 52333 pnt
12. EW8CN 50261 pnt
13. RA2FX 7687 pnt
14. EW7W 6396 pnt

============
432 MHz BAND
============
OPEN CLASS
Callsign WWL QSO WWL ODX Points
1. YL2GD KO37ML 52 38 890 39802
2. YL2AJ KO16OX 51 33 765 37219
3. SP2DDV 40 31 794 31016
4. EU3BD KO32BX 20 15 1171 15303
5. R2FAD KO04FW 21 13 550 13461
6. EU1AI KO33SU 15 10 948 11258
7. RA2FB KO05WB 13 9 614 7977
8. EW3AA KO12TC 10 8 637 7175
9. RA2FX KO05XB 12 8 620 7021

OPEN CLASS QSO with WWL squares: JN68, JN87, JN99, JO45, JO50, JO54, JO55, JO64, JO65, JO66, JO68, JO70, JO72, JO73, JO74, JO75, JO76, JO80, JO82, JO83, JO84, JO86, JO89, JO90, JO92, JO94, JO96, JO97, JO99, JP71, JP80, JP81, JP92, KO04, KO05, KO06, KO12, KO13, KO14, KO15, KO16, KO22, KO24, KO25, KO26, KO27, KO28, KO29, KO32, KO33, KO35, KO36, KO37, KO38, KO55, KO59, KO68, KO78, KP00, KP20, KP22, KP30, KP32, KP40.
Total 64 different WWL squares.

ODX QSO TOP-10:
EU3BD KO32BX - SM3AKW JP92AO 1171 km
EU1AI KO33SU - SK7MW JO65MJ 948 km
YL2GD KO37ML - SK7MW JO65MJ 890 km
EU1AI KO33SU - SM7DTE JO75CN 876 km
EU3BD KO32BX - SM7DTE JO75CN 825 km
YL2GD KO37ML - SM7DTE JO75CN 815 km
SP2DDV JO83VE - ES2MC KO29GG 794 km
YL2AJ KO16OX - OZ7JRL JO54RW 765 km
YL2GD KO37ML - SM4DXO JP71SB 764 km
SP2DDV JO83VE - SK0EN JO99JX 758 km

Score after 9 months:
1. YL2GD 219718 pnt
2. SP2DDV 218782 pnt
3. YL2AJ 189980 pnt
4. R1DM 117057 pnt
5. EW1AA 80276 pnt
6. R2FAD 44617 pnt
7. EU1AI 26676 pnt
8. EW3AA 21868 pnt
9. EU3BD 15303 pnt
10. RA2FB 7977 pnt
11. RA2FX 7021 pnt
12. EW1KP 2671 pnt
13. EW8CN 584 pnt

=============
1296 MHz BAND
=============
OPEN CLASS
Callsign WWL QSO WWL ODX Points
1. YL2GD KO37ML 22 15 757 15509
2. YL2AJ KO16OX 21 13 653 13289
3. EW1AA KO33RU 10 7 623 7124

OPEN CLASS QSO with WWL squares: JO65, JO78, JO86, JO94, JO99, JP81, JP92, KO06, KO14, KO15, KO16, KO25, KO29, KO33, KO35, KO37, KO38, KP20, KP21, KP30.
Total 20 different WWL squares.

ODX QSO TOP-10:
YL2GD KO37ML - SM3AKW JP92AO 757 km
YL2GD KO37ML - SK6W JO78FM 750 km
YL2GD KO37ML - SM3BEI JP81NG 702 km
YL2AJ KO16OX - SK7MW JO65MJ 653 km
EW1AA KO33RU - ES2AFF KO29EE 623 km
YL2AJ KO16OX - SM3BEI JP81NG 590 km
YL2GD KO37ML - SK0CT JO99BM 566 km
YL2GD KO37ML - SK0EN JO99JX 551 km
YL2GD KO37ML - SM0FZH JO99HI 533 km
YL2AJ KO16OX - OH3LWP KP21AM 508 km

Score after 9 months:
1. YL2AJ 107647 pnt
2. YL2GD 104223 pnt
3. EW1AA 46224 pnt
4. R1DM 39069 pnt
5. SP2DDV 14334 pnt

============
2,4 GHz BAND
============
OPEN CLASS
Callsign WWL QSO WWL ODX Points
1. EW1AA KO33RU 1 1 245 990

OPEN CLASS QSO with WWL squares: KO25.
Total 1 different WWL squares.

No LOG but QSO credited: OH2AXH, OH3LWP, SM0DFP, SM3BEI, SM7GEP, SM7LCB

ODX QSO TOP-10:
EW1AA KO33RU - LY3A KO25DB 245 km
Score after 9 months:
1. EW1AA 4990 pnt

LYAC komanda džiaugiasi galėdama pristatyti Jums 2015 metų varžybų rezultatus!

Bendri LY dalyvių rezultatai
LY rezultatai pagal bangu ruozus
Užsienio dalyvių rezultatai / Open Class section results

Skaudi netektis sutrikdė 2015 metų LYAC teisėjavimo eigą. Netekus vieno iš LYAC komandos nario, Kosto LY1LK (SK), sklandžiai vykstantys procesai sutriko. Kosto sukurta ir jo prižiūrima programinė įranga, atsakinga už pirminį dalyvių ataskaitų apdorojimą liko be „šeimininko“. Simono LY2EN ir Sauliaus LY1VP dėka pavyko atstatyti programinius kodus, suprasti jų paskirtį, paleisti į darbą naujam gyvenimui. Ir toliau, nesant Kosto, jo darbo įrankis puikiai atlieka savo paskirtį ir ženkliai lengvina teisėjų kolegijos darbą. Ačiū tau, Kostai, už tavo indėlį į LYAC programos vystimą ir populiarinimą…
Tęsdami 2014 metų užduotą toną, mūsų kaimynai iš Baltarusijos sėkmingai populiarino UTB veiklą, ko pasėkoje EW dalyvių skaičius LYAC aktyvumo vakaruose dar labiau padidėjo. Glaudžiai bendradarbiaujant su Baltarusijos UTB komitetu pavyko automatizuoti ataskaitų iš Baltarusijos priėmimą, o kaimynams – įsteigti savo nacionalines EWAC varžybas. Dabar ir baltarusiai turi oficialų EWAC puslapį, savo teisėjų kolegiją ir labai noriai agituoja tautiečius ir savo kaimynus dalyvauti tradicinėse UTB aktyvumo vakaruose. Statistika rodo, kad šiuo metu užsienio dalyvių ataskaitų kiekis viršija LY ataskaitų kiekį. Puikus stimulas pasitempti ir Lietuvos dalyviams.
Matydami abipusę naudą, šiais metais įgyvendinsime automatinį apsikeitimą ataskaitomis su EWAC ir YLAC komandomis. Tai padės pagerinti kokybinius teisėjavimo rodiklius, sumažinti unikalių ryšių kiekį, sudrausminti pačius dalyvius.
Dalyvių rezultatų vertinimo kriterijai išliko tokie patys, kaip ir praeitais metais. Buvo vertinami geriausi devyni kiekvieno turo rezultatai, o už pasiektą vietą (nuo 1 iki 8 ) buvo skiriami taškai. Bendras rezultatas – visų turų ir surinktų taškų sumą.
Jau daugelį metų iš eilės absoliučiu ir nepralenkiamu LYAC prizininku pelnytai tampa Paulius Beirutas LY2R iš Šeduvos. Už parodytą rezultatą Paulius papildomai apdovanojamas LRMD prizu. Antroje vietoje, - dar vienu laipteliu rezultatų lentelėje pakilęs ir stabiliai gerus rezultatus rodantis Rimgaudas LY2NA iš Jurbarko. Trečioje vietoje – puikią raidą mikrobangų ruožuose parodęs Stanislavas LY3A iš Jonavos. Tradicinį LRMD prizą už geriausią rezultatą, parodytą dirbant tik FM, 2015 metais iškovojo Andrejus LY2HQ.
Nemažai dalyvių pasiekė puikių rezultatų šiais metais ir pakilo reitingų lentelėje į aukštesnes pozicijas. Džiugina nemažėjantis dalyvių aktyvumas ir noras gerinti savo rezultatus.
Užsienio dalyvių tarpe nugalėjo kaimynas iš Latvijos Viesturs YL2AJ, kuris buvo nepralenkiamas. Užsienio dalyviai, kurie savo dalyvavimų palaiko LYAC ir atsiunčia ataskaitas, tradiciškai išlieka mūsų kaimynai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos.
Visi prizai ir apdovanojimai nugalėtojams bus įteikti LRMD VNS metu, kovo mėnesį. Kviečiame atvykti į VNS ir atsiimti savo apdovanojimus VNS metu! Tiems, kurie negalės šiais metais atvykti į LRMD VNS, apdovanojimai bus perduoti kitais būdais.
LYAC komanda taip pat kviečia visus galinčius ir norinčius prisidėti prie LYAC koordinavimo ir teisėjavimo proceso, bei paremti šias varžybas įsteigiant savo apdovanojimus įvairiose nominacijoje. Kol kas LYAC komanda negavo jokios informacijos iš LY-kų, kurie sutiktų savo įsteigtais apdovanojimais paremti 2016 metų LYAC dalyvius. Tačiau potencialūs rėmėjai visada gali kreiptis į LYAC komandą arba į LRMD UTB koordinatorių norėdami įsteigti savo prizus! Susisiekite su mumis!
Linkime dalyviams neprarasti vis augančio aktyvumo LYAC ir pasiekti dar geresnių rezultatų. Su geriausiais linkėjimais: LYAC komanda: Oleg LY3UE, Simonas LY2EN, Saulius LY1VP.

LYAC Team

Spalis 2015 - 5,7 GHz - October 2015

LYAC 5,7 GHz 2015 m. spalio mėn.
R E Z U L T A T A I

LIETUVOS RADIJO STOTYS

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY2R KO15VS 3 3 21580 2368
2. LY2FN KO14XV 1 1 2068 392

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO77
JP90
KO14,15

Iš viso 4 skirtingi WW LOC.

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY2R KO15VS - SM7GEP JO77IP 2368 km
LY2R KO15VS - SM0DFP JP90JC 2260 km
LY2FN KO14XV - LY2R KO15VS 392 km
LY2R KO15VS - LY2FN KO14XV 392 km

Po 10 mėnesių:

1. LY2R 21580
2. LY2FN 2068

—————————————————————–

LYAC 5,7 GHz OCTOBER, 2015
R E S U L T S

O P E N C L A S S

CALL WWLOC QSO LOCs POINTS ODX

No Open Class participants this band

LYAC Team

Spalis 2015 - 2,4 GHz - October 2015

LYAC 2,4 GHz 2015 m. spalio mėn.
R E Z U L T A T A I

LIETUVOS RADIJO STOTYS

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY2R KO15VS 11 11 30144 1542
2. LY2FN KO14XV 2 2 2412 510

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO64,65,73,75,77
JP81,90
KO14,15,33
KP20,21

Iš viso 12 skirtingi WW LOC.

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY2R KO15VS - DL0VV JO64AD 1542 km
LY2R KO15VS - SM3BEI JP81NG 1448 km
LY2R KO15VS - SK7MW JO65MJ 1354 km
LY2R KO15VS - SP1JNY JO73GL 1296 km
LY2R KO15VS - OH3LWP KP21AM 1280 km
LY2R KO15VS - SM7DTE JO75CN 1204 km
LY2R KO15VS - SM7GEP JO77IP 1184 km
LY2R KO15VS - SM0DFP JP90JC 1130 km
LY2R KO15VS - OH2AXH KP20OK 1052 km
LY2R KO15VS - EW1AA KO33RU 636 km

Po 10 mėnesių:

1. LY2R 141764
2. LY2FN 20804
3. LY2VA 9852
4. LY3A 5872

—————————————————————–

LYAC 2,4 GHz OCTOBER, 2015
R E S U L T S

O P E N C L A S S

CALL WWLOC QSO LOCs POINTS ODX

1. EW1AA KO33RU 2 2 3292 636

OPEN CLASS QSO with WW LOC:

KO14,15

Total 2 dif. WW LOC.

ODX QSO TOP-10:

EW1AA KO33RU - LY2R KO15VS 636 km
EW1AA KO33RU - LY2FN KO14XV 510 km

After 10 months:

1. EW1AA 16916

LYAC Team

Spalis 2015 - 1,3 GHz - October 2015

LYAC 1296 MHz 2015 m. spalio mėn.
R E Z U L T A T A I

LIETUVOS RADIJO STOTYS

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY2R KO15VS 27 19 18987 771
2. LY2NA KO15JC 19 15 14678 762
3. LY3A KO25DB 17 13 11006 714
4. LY2FN KO14XV 8 5 3347 255
5. LY3BF KO24FO 7 5 3252 276
6. LY1CO KO15XG 6 5 2991 196

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO64,65,75,94,99
JP81
KO05,14,15,16,24,25,26,29,33,37,38,49
KP20,21,30

Iš viso 21 skirtingi WW LOC.

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY2R KO15VS - DL0VV JO64AD 771 km
LY2NA KO15JC - SM3BEI JP81NG 762 km
LY2R KO15VS - SM3BEI JP81NG 724 km
LY2NA KO15JC - OH3LWP KP21AM 718 km
LY3A KO25DB - SK7MW JO65MJ 714 km
LY2NA KO15JC - DL0VV JO64AD 700 km
LY2R KO15VS - SK7MW JO65MJ 677 km
LY2R KO15VS - OH3LWP KP21AM 640 km
LY3A KO25DB - SK0EN JO99JX 638 km
LY2NA KO15JC - SK7MW JO65MJ 619 km

Po 10 mėnesių:

1. LY2R 147123
2. LY2NA 116558
3. LY2FN 44082
4. LY3BF 34911
5. LY3A 33550
6. LY2VA 23126
7. LY1CO 13626
8. LY2BJ 12898
9. LY1R 1064

—————————————————————–

LYAC 1296 MHz OCTOBER, 2015
R E S U L T S

O P E N C L A S S

CALL WWLOC QSO LOCs POINTS ODX

1. YL2AJ KO16OX 21 15 15060 653
2. YL2GD KO37ML 15 13 11133 702
3. R1DM KO49XQ 13 11 9443 569
4. EW1AA KO33RU 9 7 6384 455

OPEN CLASS QSO with WW LOC:

JO65,75,94,99
JP81
KO14,15,16,24,25,26,29,33,37,38,49,69
KP20,21,22,30,32,50

Total 23 dif. WW LOC.

ODX QSO TOP-10:

YL2GD KO37ML - SM3BEI JP81NG 702 km
YL2AJ KO16OX - SK7MW JO65MJ 653 km
YL2AJ KO16OX - SM3BEI JP81NG 590 km
YL2AJ KO16OX - SM7DTE JO75CN 578 km
R1DM KO49XQ - LY2R KO15VS 569 km
YL2GD KO37ML - SK0EN JO99JX 551 km
YL2AJ KO16OX - OH3LWP KP21AM 508 km
YL2AJ KO16OX - R1DM KO49XQ 496 km
R1DM KO49XQ - YL2AJ KO16OX 496 km
YL2GD KO37ML - OH3LWP KP21AM 481 km

After 10 months:

1. YL2AJ 144098
2. EW1AA 62187
3. YL2GD 51721
4. R1DM 49499
5. EW6FS 21391
6. SP2DDV 11386

LYAC Team

Spalis 2015 - 432 MHz - October 2015

LYAC 432 MHz 2015 m. spalio mėn.
R E Z U L T A T A I

LIETUVOS RADIJO STOTYS

ŠAUKINYS WWLOC QSO WWLOC TAŠKAI ODX

1. LY2R KO15VS 36 27 28026 764
2. LY2NA KO15JC 34 23 23547 787
3. LY1CR KO15CL 31 24 23061 781
4. LY3A KO25DB 28 15 16051 714
5. LY5G KO05OQ 23 16 14325 632
6. LY1CO KO15XG 20 12 10642 749
7. LY2BBF KO24PR 13 8 6839 416
8. LY1T KO15DF 10 6 3913 260
9. LY2FN KO14XV 8 5 3266 255
10. LY2DR KO15CL 6 4 2396 140
11. LY3PEJ KO15CL 6 3 1942 140

LY stotys užmezgė QSO su šiais WW LOC:

JO60,65,67,68,75,77,78,83,87,93,94,96,97,99
JP80,81
KO04,05,12,14,15,24,25,26,29,33,36,37,38,49,59
KP20,30,40

Iš viso 34 skirtingi WW LOC.

Tolimiausių QSO TOP-10:

LY2NA KO15JC - DG0VOG JO60QU 787 km
LY1CR KO15CL - DG0VOG JO60QU 781 km
LY2R KO15VS - SM6BFE JO68DQ 764 km
LY2NA KO15JC - SM6BFE JO68DQ 751 km
LY1CO KO15XG - SF6X JO67EH 749 km
LY2R KO15VS - SM3BEI JP81NG 724 km
LY2R KO15VS - SF6X JO67EH 720 km
LY3A KO25DB - SK7MW JO65MJ 714 km
LY1CR KO15CL - SM3BEI JP81NG 709 km
LY1CR KO15CL - SM6BFE JO68DQ 697 km

Po 10 mėnesių:

1. LY2R 196443
2. LY2NA 187970
3. LY1CR 172288
4. LY1CO 76456
5. LY3BF 63299
6. LY3A 58344
7. LY2BBF 47440
8. LY2VA 35525
9. LY2FN 30694
10. LY1T 30506
11. LY2HS 25834
12. LY5G 14325
13. LY2DR 10127
14. LY3PEJ 9124
15. LY1R 2211
16. LY2HQ 1231
17. LY3PDX 1179
18. LY1JI 1076

—————————————————————–

LYAC 432 MHz OCTOBER, 2015
R E S U L T S

O P E N C L A S S

CALL WWLOC QSO LOCs POINTS ODX

1. SP2DDV JO83VE 29 22 22568 758
2. YL2GD KO37ML 23 19 16651 629
3. R1DM KO49XQ 26 16 15924 640
4. EW1AA KO33RU 19 9 8961 508
5. EW3AA KO12TC 11 8 8857 683
6. UA2FT KO04LT 12 9 7157 508
7. R2FAD KO04FW 9 7 5328 533
8. EU1AI KO33SU 8 2 1372 250
9. EU1RZ KO33RW 7 1 617 70
10. EW1ABZ KO33PV 6 1 576 18
11. EU1ABM KO33SV 4 1 529 8
12. EW1BW KO33RU 4 1 521 8

OPEN CLASS QSO with WW LOC:

JN79,89,99
JO45,60,62,65,66,68,70,75,80,83,90,93,94,96,99
KO04,05,12,14,15,24,25,26,29,33,36,37,38,47,49,59
KP20,22,30,32,40,50

Total 40 dif. WW LOC.

ODX QSO TOP-10:

SP2DDV JO83VE - SK0EN JO99JX 758 km
SP2DDV JO83VE - SM6BFE JO68DQ 701 km
SP2DDV JO83VE - SM0FZH JO99HI 688 km
EW3AA KO12TC - OK1KZE JN79FX 683 km
EW3AA KO12TC - OK1TEH JO70FD 676 km
R1DM KO49XQ - SM0FZH JO99HI 640 km
YL2GD KO37ML - SP2WPY JO94FL 629 km
R1DM KO49XQ - SK0EN JO99JX 625 km
SP2DDV JO83VE - OZ9KY JO45VX 602 km
YL2GD KO37ML - OH6QR KP22BN 588 km

After 10 months:

1. YL2AJ 192899
2. R1DM 123366
3. SP2DDV 119632
4. YL2GD 101277
5. EW1AA 70406
6. R2FAD 35328
7. UA2FT 20073
8. EU1AI 18267
9. EW3AA 16907
10. EU3BD 16066
11. EU4AG 4152
12. EW1ABZ 3992
13. RO2F 3951
14. EU1ABM 3277
15. RM1W 2920
16. EW4VX 2699
17. EW1LN 2628
18. EW1BH 2587
19. RM1M/3 2510
20. EU1ACX 2470
21. EW1ES 2284
22. EW1ADT 2180
23. EW1BW 2108
24. RN3DKQ 1828
25. EU1ACO 1703
26. EW4BPC 1532
27. EU3AI 1211
28. EW4GL 1195
29. EW1ABJ 1091
30. EU1ACQ 1085
31. EW7AS 1038
32. EW7BW 1038
33. EW8CN 665
34. EU1RZ 617
35. EW8OW 584
36. EW1SA 575
37. EW1BW/2 569
38. EW1ADN 562
39. EU1ACI 553
40. EW1SSB 547
41. EU4AX 519
42. EW4FG 516
43. EU1HOY 508
44. EU1NAH 508

« Prev - Next »