Išteisėjauti 2017 kovo-gegužės mėnesių LYAC rezultatai

LYAC 2017 March-May results are announced

Rezultatai/Results

Išteisėjauti 2017 sausio-vasario mėnesių LYAC rezultatai

LYAC 2017 January-February results are announced

Rezultatai/Results

LYAC komanda skelbia 2016 metų rezultatus. Please look below for LYAC results of 2016.

Bendri LY dalyvių rezultatai / LY common results
LY rezultatai pagal bangu ruozus / LY […] daugiau…more…

Išteisėjauti 2016 lapkričio - gruodžio mėnesio LYAC rezultatai
http://www.qrz.lt/lyac/lyac-results/
LYAC 2016 November - December results are announced

LYAC Team

Spalis-2016-October

Išteisėjauti 2016 spalio mėnesio LYAC rezultatai
http://www.qrz.lt/lyac/lyac-results/
LYAC 2016 October results are announced

LYAC Team

Rugsėjis-2016-September

LRMD LYAC - Lietuvos UTB Aktyvumo dienos
2016 m. rugsėjo mėn.
R E Z U L T A T A I

======================
144 MHz DAŽNIŲ RUOŽAS
======================
LIETUVOS RADIJO STOTYS
[…] daugiau…more…

- Next »