Spotų filtravimo technika

 

Ne visada turime greitą ir pigų internetą po ranka. Kartais tenka sode ar kaime jungti prie interneto mobilaus operatoriaus pagalba  ir brangiai moketi už perduodamą informacijos kiekį.  Norint ilgam laikui prisijungti  prie DX klasterio telnet pagalba, panaudojus filtrus, galima žymiai sumažinti perduodamos informacijos kiekį ir sutaupyti pinigėlių.

 

Yra kelios dažniausiai naudojamos  „telnet cluster“  serverio programos, pvz.:   DX Spider, AC Cluster

 

Trumpai susipažinsime su DX Spider  filtrų panaudojimo technika. Po to praktiškai pabandysim panaudoti ką išmokom.

 

Filtrai gali būti sudėtingos konstrukcijos su loginiais IR/ARBA argumentų apjungimais.

 Vienu metu galima naudoti net kelis filtrus. Tada, kad lengviau būtų su jais operuoti , jiems priskiriams individualus numeris (n).

Norint pamatyti visus užduotus  filtrus naudojam komandą:

 

show/filter

 

norint ištrinti nereiklaingą filtro naudojame komandą:

 

clear/spots n   (pvz, jei n=2, bus  ištrintas antars filtras)

clear/spots all  (pvz, jei n=all, bus  ištrintos visos filtro eilutės)

 

Pagrindinės filtrų komandos:

accept  ir  reject 

komandos sintaksė

 

    Syntax: reject/spots [0-9]  <pattern>       

 

<patern> vietoje gali buti :

    freq <range> arba     on <range>      ( reiškia tą patį);

 

 

<range>  parametro vietoje nurodomas dažnių ribos arba diapazonas:

 

73kHz:          71 -> 75

136kHz:         135 -> 138

160m:           1800 -> 2000

80m:            3500 -> 4000

60m:            5258 -> 5407

40m:            7000 -> 7400

30m:            10100 -> 10150

20m:            14000 -> 14350

17m:            18068 -> 18168

15m:            21000 -> 21450

12m:            24890 -> 24990

10m:            28000 -> 29700

military:       29700 -> 50000, 230000 -> 420000

band1:          47000 -> 49999, 52000 -> 68000

6m:             50000 -> 52000

pmrlow:         68000 -> 87500

4m:             70000 -> 70500

band2:          87500 -> 108000

aircraft:       108000 -> 137500

pmrmid:         138000 -> 165000

2m:             144000 -> 148000

pmrhigh:        165000 => 174000

band3:          176000 => 230000

220:            220000 => 222000

pmruhf:         425000 => 430000, 440000 => 471000

70cm:           430000 => 450000

band4:          471000 => 550000

band5:          550000 => 868000

23cm:           1240000 => 1325000

13cm:           2310000 => 2450000

9cm:            3400000 => 3475000

6cm:            5650000 => 5850000

3cm:            10000000 => 10500000

12mm:           24000000 => 24250000

6mm:            47000000 => 47200000

     

<patern> galima nurodyti ir stambiau –apjungti kelis dažnių diapazonus į regioną:

 

all:            73khz 136khz 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m 4m

                2m 220 70cm 23cm 9cm 6cm 3cm 12mm 6mm

vhfradio:       band1 band2

vhf:            6m 4m 2m 220

contesthf:      160m 80m 40m 20m 15m 10m

warc:           60m 30m 17m 12m

pmr:            pmrlow pmrmid pmrhigh pmruhf

spe:            10m 6m 4m 2m

shf:            23cm 13cm 9cm 6cm 3cm

vlf:            73khz 136khz

uhftv:          band4 band5

hf:             160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m

vhftv:          band1 band3

uhf:            70cm 23cm

 

pvz.:

 

    reject/spot 0 freq 7040

    reject/spot 1 on 0/30000

    reject/spot 2 freq 2m

    reject/spot 3 on vhf

    reject/spot 4 freq hf and freq uhf

    reject/spot on all

 

papildomai galima filtruoti ir pagal modą:

cw, rtty, data, ssb, and sstv

sintakse:

[(band or region)/moda]

 

pvz:

    reject/spot 0 freq hf/ssb

    reject/spot 1 on hf/cw and not (on hf/data or on hf/rtty)

 

Žemiau išvardinu dar eilę filtrų, kuriuos galima panaudoti konkrečiu atveju:

Pagal ITU zoną, šalies prefiksą, CQ zoną, valstijos kodą,

   

    info <string>

reject/spot 0 info IOTA  

 

    call <prefixes>

    call_dxcc <numbers>

    call_itu <numbers>

    call_zone <numbers>

    call_state <state 2-letter abbreviations>

    by <prefixes>

    by_dxcc <numbers>

    by_itu <numbers>

    by_zone <numbers>

    by_state <state 2-letter abbreviations>

 

galimos gana sudetingos konstrukcijos:

 

accept on hf and (by_zone 14,15, or call_zone 14,15,16)

reject/spots on vhf   (nepraleidzia utb spotu)

reject/spots on hf/cw  (nepraleidzia TB cw spotu )

accept/spots on hf/ssb  (praleidzia TB SSB spotus)

accept/spots by_state VA,NH,RI,ME (praleidzia visus amerikonus tose valstijose)

 

Literatūra:

http://www.dxcluster.org/main/filtering_en.html

http://pages.cthome.net/n1mm/html/English/DXClusters.htm

 

 

 

Praktinis filtrų panaudojimas N1MM  programoje

 

Iki filtro panaudojimo  eina visi  spotai.

Su komanda show/filter pasitikrinam padėtį.

 

 

Pasirenkam filtrą „tik 20m diapazonas”.

Bet vistiek dar eina nereikalingi spotai rtty.

 

 

Dar sugriežtiname filtro sąlygas, pridėdami modą  ssb. 

 

Telnet lango apačioje matome labai naudingą eilutę: BYE CONN DI/N...  Tai keli operatyvių komadų pasiuntimo serveriui mygtukai.

Užvedam pelės rodyklę ir spaudžiame dešinį jos klavišą. Iššoka toks langas:

Čia mes galime suformuoti savo filtrų komandas, kad varžybų eigoje galima būtų operatyviai keisti filtrų nustatymus.

 

Dar patikrinam kaip veikia filtras. Aktyvumas 20m tikrai nedidelis. Tikėsim , kad per CQWW Phone vaizdelis bus tikrai kitoks

 

Ką gi rodo band plan:

 

Jei CAT prijungtas, tai peršokti nuo vieno spoto prie kito labai paprasta:

Spaudžiam klavišus <Crtl> kartu su rodykle  up   arba down .

 

Čia užprogramuotos kelios fitrų komandos DX Spider clasterio serveriui valdyti.

Nors yra numatytos  button file import file export funkcijos, bet jos, deja, neveikia. Išsaugoti šį mygtukų rinkinį  faile man nepavyko.

 

Europietiškus clasterius kaip taisyklė palaiko DX Spider (freeware) programa.

Kitokių clasteriu (pvz. AR Cluster) programų čia nenagrinėsiu. Jų komandų  sintaksė skiriasi, bet pricipas išlieka panašus.

 

Išbandytas testinis prisijungimas  1.0 valandai:

DX-Cluster- Bitė GSM-Nokia 6020- DataCable-USB port-Notebook-Telnet-N1MM—LY4K

                                                                                                            ë CAT- FT920----û

Rezultatas:

Prisijungimo greitis: 115.2  Kbps

Perduotas informacijos  kiekis: 8,7  KB

Priimtas informacijos  kiekis:  23,6    KB

Bedras informacijos kiekis ~ 32,3 KB

 

Atsakymas į pagrindinį klausimą:

Kiek tai kainavo  ? , Lt  , paaiškės , gavus sąskaitą   J  .

73, Augis /ly4k/

 

Praktinis darbas varžybose

 

CQ WWDX Phone  realus vaizdelis

Pilka spalva pažymėti - padaryti qso,

Mėlyna spalva- nauji korespondentai,

Raudona- daugiklis šalis,

Žalia-  daugiklis zona ir šalis.

 

Radijos rankenos sukinėti nereikia. 

Spragsi pele ant šaukinio ir radija nušoka  į  nurodytą dažnį.

Spragteli qso lange <F4 LY4K> mygtuką : kompas akimirksniu spaudžia pedalą  ir paleidžia „Lymajanki fokilo“ .

Kažką girdi, lyg korespondentas ištarė tavo šaukinį, zonos  numerio net neklausai, nes jis jau yra reikalingame langelyje. Spragteli kitą klavišą <F2> kuris greitakalbe sugargaliuoja kažką panašaus  į „fainaifytynai“ ir lapopota- ryšys jau loge.

 

Kažkokia parodija iš kontestavimosi .

Kur dx paieška, šaukinių šifravimas, taktikos-strategijos planavimas, praėjimo analizė ir tt.

 

Patarimas jaunimui:

Tik nebandykit pakartoti mano eksperimento. Galite nepagydomai užsikrėsti  klasteriniu-kompiuteriniu virusu.  Tada sudie mėgėjiška radija.

 

73, Augis /ly4k/

Ps. Ženkliukus J susidėkite patys

J