Klickai

Kelionė į Klickus. 

2005 m. sausio 18 d.

(Čia aprašyta Onos Brazdžiūnaitės (Liukpetrienės) ir Valentino Liukpetrio (vyresniojo sūnaus) kelionė į Klickus. 2005m)

Senas opeliukas duobėtu traktorių išdrengtu laukų keliuku per gruodo sukaustytą pamiškę rieda link tikslo. Atrodo tik pora kilometrų, bet grubiu, provėžomis nusėtu keliuku krypuodamas ir strigdamas kantriai skinasi kelia link Klickų. Taip, tai tie patys, amžina atilsi, dėdės Antano pasakojime paminėti Klickai. Mažas ir apleistas kaimelis iš kurio kilusi Laužų  Brazdžiūnų giminės šaka. Klickuose mūsų giminės šakos pradas ir giminės šaknys. Iš pirmo žvilgsnio atrodo kad lyg ir vos pora sodybų, prisiglaudusių prie beržyno likę.

Lauko keliukas nuo Sodelių kapinaičių, kur sugulę amžinam poilsiui Brazdžiūnų senoliai, atsiremia į Pyvesos upę ir lyg gavęs jėgos naujam gyvenimui metasi į dešinę. Matosi trys sodybos. Kelias vedęs link vienos pasuka dešinėn ir atveda visai prie kitos sodybos.

Senokas, gana apleistas namas ir kieme padžiauti vaikiški skalbiniai sukelia prieštaringų minčių; galbūt nieko ir nesužinosim, jei sodyboje gyvena koks jaunas ūkininkas su šeima ar koks naujakurys. Pasitikęs prie durų piktas Sargis perspėja kad čia jo kiemas ir svetimiems čia nėra ką veikt. Keletas barkštelėjimų į duris ir linksmas „ar yra kas gyvų...“ iš mano lūpų praveria priemenės duris ir jose pasirodo solidaus amžiaus vyriškio galva, rankos bando pagauti kažkur beskubantį nuo senolio apavą.

-Užeik, žmogau, ko ieškai?

Taip buvau sutiktas Tamošauskų sodyboje, Klickuose. Dabartinio šio ūkelio šeimininko pavardės net nepaklausiau, bet šeimininkė buvusi Tamošauskaitė, vėlesniame pokalbyje prisipažinusi esanti labai tolima giminaitė Brazdžiūnams.

Žodis po žodžio ir prisiminimai apie kažkada gyvenusius Klickuose Brazdžiūnus vedė mane prie tikslo – sužinoti kurioje vietoje buvo Brazdžiūnų sodyba, iš kurios kilęs prosenelis Antanas Brazdžiūnas, pirmoji Laužų Brazdžiūnų karta.

Pasirodo paties Klickų kaimo jau nelikę. Likusios keturios ar penkios sodybos skaitėsi kaip Klickų vienkiemiai. Klickų kaimo liekanas sovietmečiu vykdyta melioracija nuginė į praeitį negrįžtamai. Sodybos šeimininkė papasakojo kad jos močiutė vedžiodavo ją po Klickų kaimo liekanas ir pasakodavusi; čia Brazdžiūnų sodybos pamatai, čia Gaižiūnų, o iš šio kiemo Petras Brazdžiūnas persikėlęs gyventi į pamiškę...

Melioratoriai sulyginę styrančius pamatus, sukišę viską po žeme, kaip ir daug kur Lietuvoje. O štai Brazdžiūnų, mūsų proprosenelių, sodybos pamatai buvę koks puskilometris nuo sodybos, kurion atvedė mane ir mano mamą lauko keliukas nuo Sodelių kaimo kapinaičių. Sodybos šeimininkas parodė apytikrę vietą kurioje gyveno Brazdžiūnai. Lygiame lauke, šiokia tokia reljefo įvairovė, viena kita dauba ir kalvelė žymi kad čia kažkada lyg ir gyventa, būta sodybos. Pora spragtelėjimų fotoaparatu ir Klickai šalto vėjo gūsiu atsisveikina su mumis. Sudie...


Nuo Sodelių kapinaičių, pažymėtų kryžiumi, važiavome į Klickus (raudonas kvadratėlis kairiau, ~2km), kelias pažymėtas raudonai.


Brazdžiūnų sodybos vietoje apleista pieva, tik nežymūs nelygumai primena kad šioje vietoje būta sodybos.


Kažkada čia gyveno mūsų giminės pradas, Klickų Brazdžiūnai.


Protėvių valdos... apleistos ir tuščios.


LY5V QSL

Solar Data

Last Activity