Gimtinė

  Mano protėvių gimtinė


  Senos sodybos kieme šimtametis klevas. Plačiašakis medis rymo pačiame kiemo viduryje. Akimis pasitinka ir nulydi kiekvieną užklydusį į šią, jau apleistą, gyvybės netenkančia užuovėją. Laužai… 

  Toks kaimo pavadinimas. Dėdė Antanas Brazdžiūnas (gyvenęs 1930 – 2002 m.) savo memuaruose kildina kaimo pavadinimą nuo “laužytos kaimo  gatvės”. Šiandien Laužai asocijuojasi su kai kuo kitu. 

  Kad kas įstengtų perskaityti klevo mintis, užrašyti jo prisiminimus. Dabar-gi istorinius faktus tenka rinkti patiems, klausantis dar išlikusiųjų gyvųjų tarpe pasakojimų bei žvelgiant į senas fotografijas. 


  Parovėja, 2005

LY5V QSL

Solar Data

Last Activity