HAM Radio awards


Radijo mėgėjiškas "Biržų diplomas"

Radio Amateur "Biržai Award"


"Biržų Diplomo" sąlygos:
Radijo mėgėjiškas "Biržų diplomas" yra elektroninis (pareiškėjui elektroniniu paštu išsiunčiamas atitinkamai apiformintas jpg  diplomo failas). Diplomas išduodamas licensijuotiems radijo mėgėjams ir stebėtojams kurie turi pravedę atatinkamą kiekį radijo ryšių ar SWL su Biržų miesto ir rajono radijo mėgėjais. Lietuvos ir Europos radijo mėgėjams reikia pravesti bent vieną QSO/SWL su portabilia radijos totimi, dirbusia iš Biržų pilies. Biržų pilies numeris WCA sistemoje yra LY-00002. Visi ryšiai ar SWL turi buti patvirtinti QSL, eQSL kortelėmis ar LOTW. Lietuvos (LY) stotims reikia 10/1 radijo ryšių ar stebejimų su biržiečiais ir stotimi, dirbusia iš pilies. Europos radijo mėgėjams atatinkamai 5/1 QSO ar SWL, kitų kontinentų (DX) stotims - 3 QSO/SWL su biržiečiais. Diplomui užskaitomos visos biržiečių stotys dirbusios LY prefiksais visais diapazonais ir darbo rūšimis. Biržiečių stotys dirbusios specialiais prefiksais ar varžybų šaukiniais užskaitomos kaip atskiros stotys. QSL kortelių siųsti nereikia, tačiau iškilus problemoms diplomo menedžeris gali paprašyti įrodyti QSO/SWL faktą. Diplomas nemokamas.

"Biržai award" rules
Radio amateur "Biržai Award" is an electronic award, which would be send to applicants via e-mail in electronic data format know as Image JPG file. The award is available for amateur radio stations and SWL who have confirmed with QSL, eQSL or via LOTW and a corresponding amount of QSO or SWL with town and regional radio amateurs. For Lithuanians as and all Europeans is necessary to have participation in QSO/SWL with portable station, which has been operated from Biržai castle (WCA reference number LY-00002). For Lithuanian (LY) stations need at least 10/1 QSO/SWL, for European stations - 5/1 QSO/SWL, for DX - 3 QSO/SWL. QSO`s are valid of any amateur radio band used any mode which was working in “Biržai Amateur Stations” and have been set on LY prefix. Biržai stations worked with special prefixes or contest calls will be categorized as separate stations. QSL card is not required, however, problems arise award manager may ask for proof of QSO/SWL fact. Award is free.

Biržų radijo stočių sąrašas / Biržai amateur staion list:
LY10 XJ, BA, KB ;
LY1 BXJ: BYJ; BZK, FBL, FCH, FED, FEI, FFP, NDN, XJ, YJ;
LY2 BBS (sk), BFL; BG (sk), BGN, BGZ (sk), BHC; BHK; BSG, BST (sk), DD, DK, ER, FL, HC, HK, NDD, NWM, SH, SQ, TY, TZ;
LY3 B, BA, BIW; BKB; BU, IW, KB, JM; NJM; NQP, NRO, NRP, NRW, RO; T(sk);
LY35 BA, BU, HK, KB, TZ;
LY40 BA, KB;
LY4 D;
LY5 K, TO, V;
LY50 UN;
LY62 TZ;
LY63 BA, KB;
LY75 BA, BU, KB, TZ;
LY9 A;
LY95 BA, KB, TZ;
LY98 BA, TZ;

Iš Biržų pilies dirbo / From Biržai Castle have work:
LY1 NDN/P;
LY2 SH/P, SQ/P;
LY3 B/P, IV/P, KB/P;

Paraškas siųsti adresu / send the aplication via e-mail


Nr. Call Award date Award data
1. LY2KM 2013-July-05 Nr.1/HF/Mix mode
2 LY4E 2013-July-06
Nr.2/HF/SSB mode
3 LY3BY 2013-July-07 Nr.3/Mix mode
4 LY1SR 2013-Sept-19 Nr.4/Mix mode

LY5V QSL

Solar Data

Last Activity