SKURDAUSKAITĖ DRAKŠIENĖ BARBORA

*         1906 1990

 

Palikuoniai: 6 vaikai, 11 anūkų, 15 proanūkių. Viso 32

 

VAIKAI

ANŪKAI

PROANŪKIAI

*          Drakšas Adomas 1932-1932

*         Drakšas Vladas 1935-2001

Drakšas Gintautas 1963.11.26

Drakšaitė Eglė 1988.08.13

Drakšas Povilas 1990.12.17

Drakšas Jaunius 1965.06.09

Drakšas Algirdas 1990.01.10

Drakšaitė Rūta 1998.03.12

Drakšas Vygandas 1968.12.10

Drakšas Domas 1999.05.07

*          Drakšaitė Irena 1936-1943

Drakšas Vilimas 1938.07.25

Drakšas Rimgaudas 1961.10.01

Drakšaitė Vilija 1989.03.06

Drakšaitė Kilčauskienė Daiva 1964.10.02

Kilčauskas Giedrius 1989.01.08

Kilčauskaitė Edita 1991.08.24

Drakšaitė Bajorinienė Gitana 1970.09.17

Bajorinaitė Gytautė 1992.08.05

Bajorinas Tomas 1996.08.01

Drakšas Arvydas 1975.01.26

 

Drakšas Mindaugas 1977.11.10

Drakšaitė Greta 2005.01.23

Drakšaitė Žiaugienė Stasė Veronika

1941.10.16

Žiaugaitė Rusteikienė Gintarė 1970.03.16

Rusteikaitė Austėja 2006.09.20

Rusteikaitė Ugnė 2007.12.08

Drakšas Justinas 1944.09.08

Drakšas Vladas 1969.08.05

Drakšaitė Feodora 2008.02.17

Drakšas Virgilijus 1974.12.13

Drakšaitė Gabrielė 2007.07.30

 

* 2008 m. gegužės 15 d. duomenys